X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Схема зелених інвестицій – торгівля квотами на викиди парникових газів в Україні згідно Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату

Завантажити презентацію

Схема зелених інвестицій – торгівля квотами на викиди парникових газів в Україні згідно Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Міжнародна благодійна організація „Екологія-Право-Людина” Булгакова Мар’яна провідний юрисконсульт Київ-2007 Презентація на тему: „Схема зелених інвестицій – торгівля квотами на викиди парникових газів в Україні згідно Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату”

Слайд 2

План Торгівля квотами на викиди ПГ згідно міжнародно-правових документів. Ціна квоти. Кліматоохоронне законодавство України – основа для механізмів торгівлі квотами на викиди парникових газів (далі - ПГ) Україною. Тип відносин з торгівлі квотами на невикористані викиди ПГ в Україні. Статус квоти на викиди ПГ в Україні. Питання обов’язкового скорочення викидів ПГ в Україні. Участь конкретних підприємств у схемі торгівлі квотами Україною. Реєстр торгівлі викидами Розподіл коштів отриманих від інших держав внаслідок реалізації квоти на викиди ПГ в Україні. Що повинно бути врегульовано в нормативній базі по питанню схеми торгівлі невикористаними квотами на викиди ПГ в Україні. Встановлення санкцій за порушення вимог законодавства, що регулюють механізми торгівлі квотами. Деякі зміни до існуючої нормативної бази. Участь громадськості.

Слайд 3

Торгівля квотами на викиди ПГ згідно міжнародно-правових документів та Україна Пакет правил для міжнародної торгівлі викидами парникових газів та двох інших „гнучких механізмів” Кіотського протоколу (м. Марракеш, Марокко, 2001 р) умова утримання резерву квот - для попередження ризику надмірного продажу квот на викиди. вимога від країн Додатка І надавати звіти про свою діяльність з використання поглиначів для отримання права на участь у торгівлі викидами та інших механізмах, а також інформацію про заходи зі збереження біорізноманіття .

Слайд 4

Для отримання права застосовувати механізми торгівлі квотами згідно Кіотським протоколом Сторони Конвенції повинні відповідати певним вимогам бути стороною Кіотського протоколу; прийняти національні правила і процедури схвалення проектів, а також їх моніторингу та верифікації; створення і супроводження національної системи для оцінки антропогенних викидів з джерел та абсорбції поглиначами всіх парникових газів, що не регулюються Монреальським протоколом; підготовка щорічної інвентаризації антропогенних викидів з джерел та абсорбції поглиначами всіх парникових газів, що не регулюються Монреальським протоколом; розрахувати та зареєструвати встановлену квоту викидів періодична розробка національних повідомлень з питань зміни клімату; створення і супроводження національних реєстрів.

Слайд 5

Ціна квоти Залежність ціни на квоту від ціни на скорочення викиду однієї тонни СО2 , її попиту і пропозиції.

Слайд 6

Кліматоохоронне законодавство України – основа для механізмів торгівлі квотами на викиди парникових газів (далі - ПГ) Україною Фактично відсутня безпосередня правова регламентація регулювання відповідних екологічних відносин в напрямку пом’якшення негативного впливу на клімат (навіть на рівні норм-принципів, не кажучи вже про конкретну компетенцію відповідних уповноважених органів).

Слайд 7

Тип відносин з торгівлі квотами на невикористані викиди ПГ в Україні. а) публічно-правові відносини б) приватно-правові відносини

Слайд 8

Статус квоти на викиди ПГ в Україні. реалізовується невикористане право на викиди парникових газів, згідно встановленої квоти для держави квота є власністю держави

Слайд 9

Питання обов’язкового скорочення викидів ПГ в Україні. Участь конкретних підприємств у схемі торгівлі квотами Україною В питанні скорочення викидів у стосунках з підприємствами держава виступає як суб’єкт публічного права, здатний встановлювати імперативні зобов’язання щодо скорочення. Оскільки участь в торгівлі є добровільною, необхідно передбачити стимули для заохочення компаній до прийняття конкретних цілей щодо скорочення викидів парникових газів. Економічні механізми, спрямовані на скорочення викидів (досвід ЄС) – введення податку на викиди СО2, інших енергетичних податків, стандарти теплоізоляції будівель та споруд; купівля дозволів на викиди. В схемі торгівлі ЄС для певних галузей встановлюються ліміти, які розраховуються на конкретні підприємства. В кінці звітного періоду підприємство повинно продемонструвати свою відповідність вимогам щодо встановлених лімітів на викиди. Тобто, якщо підприємство перевикористовує свою квоту, то проекти по скороченню викидів повинні запроваджуватися в обов’язковому порядку.

Слайд 10

Реєстр торгівлі викидами Постійне надходження узгодженої, надійної і практичної інформації до органу моніторингу. В реєстрі мали б реєструватися дозволи на викиди СО2, кількість одиниць продажу та скорочення, рух квот з одного рахунку на інший. Реєстри мали б бути частково доступними громадськості, але також і матимуть секції, закриті для громадськості. Національний рахунок в реєстрі.

Слайд 11

Розподіл коштів отриманих від інших держав внаслідок реалізації квоти на викиди ПГ в Україні Цільове використання коштів від продажу надлишкових квот для подальшого скорочення викидів парникових газів Поєднання наступних елементів: А) воля підприємства (питання конкурсів, відповідна черговість); Б) об’єктивна необхідність запровадження проектів по скороченню викидів ПГ; В) розроблення та затвердження проектів по скороченню викидів ПГ – безпосередньо на підприємствах; Створення незалежного органу до складу якого входять юристи, економісти, державні посадовці, в тому числі експерти, науковий потенціал для роботи над питанням затвердження проектів по скороченню.

Слайд 12

Що повинно бути врегульовано в нормативній базі по питанню схеми торгівлі невикористаними квотами на викиди ПГ в Україні. питаннями запобігання негативного впливу на зміну клімату так само, як і питаннями торгівлі повинні займатися спеціально уповноважені на це органи; створення системи звітності, оцінки антропогенних викидів і поглинання ПГ, системи реєстрації угод купівлі-продажу квот на викиди ПГ (функціонування реєстру); Правила по схемах торгівлі викидами ПГ (Правила 2005 року - Великобританія) регулюють наступні основні питання: Дозволи на викиди ПГ (умови отримання, скасування, передача дозволів, ціна...); Реєстри, функції адміністраторів; Розрахунок дозволів на викиди; Узгоджуваність діяльності із наданими дозволами, апеляційні процедури; Інформування. Національна безпека. Порушення та покарання. Владні повноваження.

Слайд 13

Встановлення санкцій за порушення вимог законодавства, що регулюють механізми торгівлі квотами За порушення механізмів торгівлі можуть встановлювати санкції по відношенню до 1) держави, як сторони, яка ратифікувала міжнародний договір; 2) підприємств, на яких запроваджуються природоохоронні заходи згідно механізмів Кіотського протоколу; 3) інших учасників ринку торгівлі квотами. За порушення екологічних лімітів на викиди: а) кримінальна, б) адміністративна, в) майнова, г) дисциплінарна, д) еколого-правова (превентивна) відповідальність

Слайд 14

Деякі зміни до існуючої нормативної бази. клімат повинен визнаватися як об’єкт еколого-правової охорони (пряма вказівка в законі); серед основних принципів природоохоронного законодавства необхідно вказати на необхідність запобігання негативним змінам клімату; необхідність проведення обов’язкових наукових досліджень в цій сфері із конкретною вказівкою на органи; врахування кліматичних питань при проведенні екологічної експертизи; положення щодо необхідності пом’якшення впливу відповідних галузей на клімат (наприклад, енергетики) звітування щодо проведених заходів, спрямованих на пом’якшення впливу їх діяльності на клімат; конкретні заходи, спрямовані на зменшення викидів ПГ в енергетиці, сільському господарстві, промисловості, будівництві; обов’язок підприємств запроваджувати заходи, спрямовані на скорочення викидів ПГ; пряма згадка про недопущення негативної зміни клімату у питанні відповідальності

Слайд 15

Участь громадськості доступ до інформації щодо кліматоохоронної політики держави; участь у прийнятті рішень та розробці нормативно-правових актів; належне врахування результатів у часті громадськості у прийнятті рішень; механізми участі громадськості у механізмах торгівлі квотами на викиди (користувачі реєстрів, доступ до інформації про витрачення отриманих коштів)

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Екологія