X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Розрахунок концентрації забруднень в приземному шарі

Завантажити презентацію

Розрахунок концентрації забруднень в приземному шарі

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

* * Розрахунок концентрації забруднень в приземному шарі 1. Зони зниження забруднення. 2. Розрахунок концентрації речовин однонаправленої токсичної дії. 3. Визначення максимальної концентрації забруднення в приземному шарі. 3.1. Вибір (задання) потужності викиду. 3.2. Врахування температурної стратифікації атмосфери. 3.3. Задання (вибір) параметру F. 4. Визначення концентрації забруднень в приземному шарі за холодних викидів та гранично малих небезпечних швидкостей вітру. 5. Визначення відстані по осі О-Х, на якій досягається максимальна концентрація забруднення. 6. Розрахунок максимальної концентрації забруднення та відстані по осі О-Х до місця їх формування за умов, коли швидкість вітру відрізняється від максимально небезпечної. 7. Визначення концентрації забруднення по осі О-Х в напрямках, перпендикулярних осі О-Х (по осі Y та Z).

Слайд 2

* * Схема розподілення концентрації шкідливих речовин в атмосфері при викиді через вертикальную трубу: а – по осі О-Х, б – у напрямках Х, Y, Z.

Слайд 3

* * Зони забруднення приземного шару атмосфери: зона перекиду факелу викиду, яка характеризується відносно невисоким вмістом шкідливих речовин в приземному шарі; зона максимального забруднення приземного шару; зона поступового зниження рівня забруднення.

Слайд 4

* * При одночасній присутності в атмосферному повітрі кількох шкідливих речовин, які мають сумаційну дію, повинно виконуватися умова для кожної точки місцевості.

Слайд 5

* * При наявності одночасно кількох (n) речовин в повітрі, шкідливі дії яких сумуються Безрозмірна концентрація q: Приведена концентрація С: де C1, С2, …Сn, (мг/м3) – розрахункові концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі в одній і тій же точці місцевості; ГДК1, ГДК2, …ГДКn, (мг/м3) – відповідні максимальні гранично-допустимі концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі.

Слайд 6

* * Максимальне значення приземної концентрації шкідливих речовин Сm (мг/м3) при викиді газоповітряної суміші із одиночного точкового джерела з круглим гирлом досягається при несприятливих метеорологічних умовах на відстані Хm (м) від джерела А – безрозмірний коефіцієнт, що враховує температурну стратифікацію атмосфери; F - безрозмірний коефіцієнт, який враховує характеристики речовин, що викидаються; n, m – коефіцієнти, що враховують умови виходу забруднень із гирла джерела викиду; η – коефіцієнт, що враховує рельєф місцевості (якщо перепад висоти не перевищує 50 м на 1 км, то η=1); Н – висота джерела викиду, м; V1 – витрата газоповітряної суміші, м3/с; ΔТ – різниця температури між температурою газоповітряної суміші і температурою навколишнього середовища.

Слайд 7

* * Значення коефіцієнту m та n визначається в залежності від параметрів f, Vm, Vm та fe: де w0 – середня швидкість виходу газоповітряної суміші із гирла джерела викиду.

Слайд 8

* * Витрата газоповітряної суміші (V1) де D – діаметр устя джерела викиду, м,

Слайд 9

* * Коефіцієнт m визначається в залежності від f по формулі: при f 100 при f 100 Для fе f 100 значення коефіцієнту m розраховується по fе (f=fе).

Слайд 10

* * Коефіцієнт n при f 100 визначається в залежності від Vm по формулах: n=1 при Vm 2 n=0.532 Vm2-2.13 Vm+3.13 при 0.5 Vm 2   n=4.4 Vm при Vm 0.5

Слайд 11

* * Значення потужності , М (г/с), визначається, як: М=Q/1200 де Q – сумарна маса забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферу з джерела протягом часу Т.

Слайд 12

* * Орієнтовна схема зонування коефіцієнту стратифікації А

Слайд 13

* * Значення безрозмірного коефіцієнту F приймають в залежності від складу пилу та ефективності пилоочищення, яке встановлено на джерелі: -                            F=1 для газових викидів та дрібнодисперсних аерозолів, швидкість осідання яких дорівнює нулю; -                            F=2 для інших аерозолів при ефективності очистки викидів не менше 90 %; -                            F=2.5 при ефективності очистки 75-90 %; -                         F=3 при ефективності очистки менше 75 % або при відсутності очистки.

Слайд 14

* * При холодних викидах, коли ∆Т≈0 при f≥100 та Vm≥0.5 максимальну концентрацію розраховують: Коефіцієнт n розраховується за формулами: n=1 при Vm’ 2 n=0.532 (Vm’)2 - 2.13 Vm’+3.13 при 0.5 Vm’ 2 n=4.4 Vm’ при Vm’ 0.5

Слайд 15

* * При гранично малих небезпечних швидкостях вітру при f

Слайд 16

* * Зміна концентрації забруднення по осі О-Х в залежності від відстані від джерела викиду Z = 2m; Y = 0 Xm – відстань по осі 0-X, на якій формується максимальна концентрація забруднень.

Слайд 17

* * Відстань, на якій досягається максимальна концентрація забруднення в приземному шарі, розраховується При f 100 або Т 0 значення d знаходять за формулами:   d=5.7 при Vm 0.5 d=11.4 Vm’ при 0.5 Vm 2 при Vm 2 де безрозмірний коефіцієнт d при f 100 знаходиться за формулами: при Vm 0.5 при 0.5 Vm 2 при Vm 2

Слайд 18

* * Максимальне значення приземної концентрації шкідливої речовини Сmu (мг/м3) при несприятливих метеорологічних умовах та швидкості вітру U (м/с), що відрізняється від небезпечної швидкості вітру Um, при якій досягається концентрація Сm визначається: Cmu=r Cm де r – безрозмірна величина, що визначається в залежності від відношення U/Um по діаграмі або за формулами: при U/Um 1 при U/Um 1

Слайд 19

* * Відстань від джерела викиду Xmu (м), на якій при швидкості вітру U та несприятливих метеорологічних умовах приземна концентрація шкідливих речовин досягає максимального значення Сmu (мг/м3) визначається: Xmu=р Xm де р - безрозмірний коефіцієнт, що визначається в залежності від відношення U/Um по діаграмі або за формулами: р=3 при U/Um 0.25 при 0.25 U/Um 1 при U/Um 1

Слайд 20

* * При несприятливих метеорологічних умовах приземна концентрація шкідливих речовин по осі факелу викиду на різних відстанях Х(м) від джерела викиду визначається: C=S1 Cm де S1 – безрозмірний коефіцієнт, що визначається в залежності від співвідношення X/Xm та коефіцієнта F по діаграмі або за формулами: при Х/Хm≤1 при 1 Х/Хm≤8 при F 1.5 та Х/Хm 8 при F 1.5 та Х/Хm 8

Слайд 21

* * Поширення забруднення в приземній поверхні (Z=2) по перпендикуляру до осі О-Х Поширення забруднення в площині X-Y при Z=2.

Слайд 22

* * Зміна концентрації по осі Y (перепендикулярній осі О-Х) в точці X = Xm, Z = 2m.

Слайд 23

* * Значення приземної концентрації шкідливих речовин в атмосфері на певній відстані по перпендикуляру від осі факелу викиду Су (мг/м3) визначають: Су=S2 C де S2 – безрозмірний коефіцієнт, що визначається в залежності від швидкості вітру U (м/с) та відношення у/х за значенням аргумента ty: при U 5 при U 5

Слайд 24

* * Зміна концентрації забруднення з висотою C Z Залежність концентрації забруднення від висоти в точці X = Xm, Y = 0. Значення приземної концентрації шкідливих речовин в атмосфері на певній висоті СZ (мг/м3). Коефіцієнт SZ залежить від параметрів X, Z, H, u, f. СZ=S2 Cm·SZ·r

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Екологія