X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Основні антропогенні джерела забруднення"

Завантажити презентацію

"Основні антропогенні джерела забруднення"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища.Види забруднень та їх вплив на компоненти природи та живі організми. Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища.Види забруднень та їх вплив на компоненти природи , живі організми.

Слайд 2

Забруднення –це привнесення надмірної кількості хімічних елементів та їхніх сполук у природне середовище.

Слайд 3

Надмір тих чи інших хімічних елементів у компонентах природного середовища визначають за показниками їх гранично допустимих концентрацій (ГДК),які з урахуванням санітарно-гігієнічних норм встановлено для водного ,атмосферного і грунтового середовищ. Одним із показників забруднень води органічними сполуками є біологічна потреба кисню (БПК),що визначається як кількість оксигену ,необхідна для біохімічного окиснення органічних речовин ,що містяться в одиниці об’єму води за певний період часу;БПК5-оцінюють за 5 діб;БПК20 –за 20 діб.Інтегральним показником забрудняння навколишнього природного середовища є модуль техногенного навантаження ,який визначається як відношення кількості викидів забруднювальних речовиндо одиниці площі.Його величина в Україні становить 1170т/км^2

Слайд 4

У результаті техногенезу в природнє середовище потрапляють гази і газоподібні речовини,аерозолі,пил, сажа,радіонукліди, теплові і електромагнітні випромінювання, шуми і вібрації,забруднені стічні води,тверді відходи тощо.

Слайд 5

Слайд 6

Небезпечні забруднювачі довкілля Оксид карбону Двооксид сульфіду Шкідливі вуглеводні Аерозолі ПАР і СПАР Пестициди Важкі метали Нафтопродукти

Слайд 7

Забруднювальні речовини ,потрапляючи в компоненти природнього середовища,змінюють їхній хімічний склад і властивості,погіршують якість,призводять до їхньої деградації,руйнування.Так,забруднена атмосфера втрачає свої фізико-хімічні властивості,стає шкідливою для живих організмів і джерелом руйнації архітектурних та інженерних споруд .

Слайд 8

Забруднені грунти втрачають природну родючість через масову загибель мікроорганізмів ,які забезпечують грунтоутворення і насичення грунтів поживними речовинами .

Слайд 9

Забруднена вода несприятлива для водних і наземних організмів ,зумовлює деградацію гідробіоценозів,погіршує умови життя і виробничої діяльності людини.

Слайд 10

Здатність самоочищуватися рятує від катастроф великого масштабу

Слайд 11

Основні джерела забруднення природного середовища України: 1)Промислові підприємства 2)Транспорт 3)Комунальне господарство 4)Сільське господарство

Слайд 12

Промислові підприємства і підприємства комунального господарства поширені територією країни локально (4,5% площі),а сільськогосподарські угіддя охоплюють близько 71% її території, а отже вплив сільськогосподарського виробництва на довкілля є визначальним у територіальному аспекті.Транспортні засоби належать до мобільних забруднювачів довкілля з лінійно –вузловим характером поширення.

Слайд 13

Нині спостерігається катастрофічне зменшення вмісту кисню в атмосфері. За останні 10—20 років його кількість зменшилася настільки, наскільки за попередні 10 тис. років. Серед основних причин цього явища вирізняють такі: — зменшення обсягів потрапляння кисню у зв'язку зі скороченням зеленого покриву планети; — зменшення фітопланктону Світового океану внаслідок його забруднення; — використання кисню транспортними засобами (наприклад, легковий автомобіль протягом 1 тис. км пробігу спалює річну норму споживання кисню людиною); — споживання живими організмами (у середньому людина споживає 500 л кисню на добу); — використання промисловістю шляхом спалювання викопного палива.

Слайд 14

Геосистеми – природні системи різних рівнів, які охоплюють взаємодіючі частини літосфери, гідросфери, біосфери і атмосфери. Компоненти геосистеми пов’язані між собою перетворенням речовин і потоками енергії, процесами гравітаційного переміщення твердого матеріалу, вологообміном, біогенною міграцією хімічних елементів.

Слайд 15

Форми стійкості геосистем - інертність – здатність геосистеми при дії факторів не виходити із заданої області станів на протязі певного інтервалу часу; - відновлюваність – здатність геосистеми повертатись за час до області станів після виходу з неї під впливом певного фактора; - пластичність – наявність в геосистемі кількох областей станів в рамках інваріанта та її здатність переходити при дії факторів з однієї такої області до інших, не залишаючи при цьому інваріантної області на протязі певного часу.

Слайд 16

Отже,стійкість геосистеми полягає в її здатності у разі дії зовнішнього чинника перебувати в одній області станів і повертатись до неї завдяки інертності й відновлюваності,а також переходити завдяки пластичності з однієї області станів до інших ,не виходячи при цьому за рамки інваріантних змін упродовж заданого інтервалу часу.

Слайд 17

Потенціал стійкості атмосфери-це здатність атмосфери виводити за власні межі забруднювальні речовини(самоочищуватися). Сприяють очищенню атмосфери інтенсивні вітри і часті опади. Несприятливими для очищення атмосфери є відсутність опадів і вітрів,тумани,приземна інверсія й інші метеорологічні явища.Тому аналіз погодних умов у межах пір року,окремих місяців дає змогу констатувати і прогнозувати періоди з високим і низьким потенціалами стійкості атмосфери.

Слайд 18

Слайд 19

Слайд 20

Слайд 21

Слайд 22

Слайд 23

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Екологія