X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
очищення та контроль води

Завантажити презентацію

очищення та контроль води

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ПЗ №1 Очищення та контроль якості води.

Слайд 2

Мета заняття Проводити правильну оцінку щодо якості очищення і вживання питної води

Слайд 3

Навчальны питання . 1.Контроль якості води. 2.Способи і засоби очищення води.

Слайд 4

Нормативне посилання Закон України 2918-III Про питну воду та питне водопостачання. Н А К А З МОЗ № 383 від 23.12.96 "Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання"

Слайд 5

Проблема води Протягом останніх років за приблизними підрахунками потреба у воді зросла в 10 разів. Сучасне місто викори-стовує води з розрахунку на одну людину 300-500 л/добу, що значною мірою перевищує мінімальну потребу у воді однієї людини (25 л/добу). Протягом століття витрати води в таких містах, як Париж, Нью-Йорк, Москва, зросли більш як у 100 разів. У багатьох країнах виникли проблеми з постачаням води у великі міста.).

Слайд 6

По кількості солей вода ділиться на: прісну (< 1 г/л солей), засолену (до 25 г/л солей) , солону (> 25 г/л солей). В океані, наприклад, - 35 г/л; Балтійськом море - 8-16 г/л; Каспійськім - 11-13 г/л; Чорному - 17-22 г/л.

Слайд 7

З метою охорони водних об'єктів у районах забору води для централізованого водопостачання населення, лікувальних і оздоровчих потреб встановлюються зони санітарної охорони (ЗСО), які поділяються на пояси особливого режиму.

Слайд 8

Водоохоронні зони поділяються на три пояси особливого режиму: перший пояс (суворого режиму) включає територію розміщення водозабору, майданчика водопровідних споруд і водопідвідного канал другий і третій пояси (обмежень і спостережень) включають територію, що призначається для охорони джерел водопостачання від забруднення.

Слайд 9

1) здійснюється: планування території для відведення поверхневого стоку за її межі,озеленення, огородження та забезпечення постійною охороною або охоронною сигналізацї огородження акваторії буями, і іншими попереджувальними знаками; обладнання водозаборів рибозахисними пристроями; 2) забороняється: скидання будь-яких стічних вод, а також купання, прання білизни, вилов риби,водопій худоби та інші видиводокори- стування,що впливають на якість води; перебування сторонніх осіб, розміщення житлових та громадських будівель, організація причалів плаваючих засобів,застосування пестицидів, органічних і мінеральних добрив, прокладення трубопроводів, видобування гравію чи піску, проведення головної рубки лісу; Правовий режим першого поясу ЗСО

Слайд 10

1.здійснюється: виконання заходів щодо санітарного благоустрою території населених пунктів та інших об'єктів (каналізування улаштування водонепроникних вигребів тощо); купання, заняття туризмом, водним спортом та вилов риби лише у встановлених місцях, погоджених з органами державної санітарно-епідеміологічної служби; виконання протиерозійних заходів щодо охорони земель; Правовий режим другого поясу ЗСО

Слайд 11

2) забороняється: розміщення складів паливно-мастильних матеріалів накопичувачів промислових стічних вод, нафтопроводів та інших об’єктів, що створюють небезпеку хімічного забруднення вод; розміщення кладовищ, скотомогильників, полів асенізації та фільтрації, зрошувальних систем, споруд підземної фільтрації ,гноєсховищ, силосних траншей, ферм та інших сільськогоспо- дарських об'єктів, що створюють загрозу мікробного забруднення водизастосування пестицидів та мінеральних добрив; розорювання земель,а також садівництво та городництво; проведення головної рубки лісу; влаштування літніх таборів для худоби та випасання її ближче ніж за 300 метрів від берега водного об'єкта; Правовий режим другого поясу ЗСО

Слайд 12

1) здійснюється: регулювання, а у разі потреби і обмеження відведення території для забудови населених пунктів, спорудження лікувально- профілактичних та оздоровчих закладів, об'єктів транспорту, енергетики, промисловості і сільського господарства, а також внесення можливих змін у технологію виробництва промисловихі сільськогосподарських підприємств, пов'язаного з ризиком забрудненняджерел водопостачання стічними водами; виявлення об'єктів, що забруднюють джерела водопостачання; виконання заходів щодо санітарного благоустрою території населених пунктів та інших об'єктів (каналізування, обладнання водонепроникних вигребів тощо); 2) забороняється: відведення у водні об'єкти стічних вод, що не відповідають санітарним правилам і нормам (СанПіН 4630-88 "Охорона поверхневих вод від забруднення") та нормам Водного кодексу; Правовий режим третього поясу ЗСО

Слайд 13

Показники фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води № Найменування   показників Одиниці виміру Рекомендовані значення 1 Мінералізація загальна мг/куб.дм не менше   100.0 не більше 1000.0 2 Жорсткість загальна мгекв/куб.дм не менше     1.5  не більше    7.0 3 Лужність загальна мгекв/куб.дм не менше     0.5  не більше    6.5 4 Магній     мг/куб.дм не менше    10.0 не більше   80.0 5 Фтор   мг/куб.дм не менше     0.7 не більше    1.5

Слайд 14

Вода для використання характеризуються наступними ознаками: біологічна потреба в кисні (БПК) розчинний кисень жорсткість кислотність сухий залишок кольоровість води мутність води

Слайд 15

мутність води - визначається за допомогою мутноміра: досліджувану воду порівнюють із еталонним розчином, що приготовлений з каоліну (або з інфузорної землі) на дистильованій воді, виражається в мг/л;

Слайд 16

кольоровість води - визначається порівнянням інтенсивності фарбування випробуваної води зі стандартною шкалою. Виражається в градусах кольоровості. Як стандартний розчин застосовують розчин солей кобальту;

Слайд 17

сухий залишок - маса солей і речовин, які залишаються після випарювання води (мг/л); кислотність - виміряється в одиницях рн. Природна вода звичайно має лужну реакцію (рн > 7);

Слайд 18

Допустимі значення оцінки якості води Кольор ність, умовні градуси Прозо рість см. Запах і присмак При t=20 oC,балів Загальна Жорсткість мг-екв/л Мутність мг/л Сухий залишок мг/л 20-35 не менше 30 до 2 7-14 2-3 1000- 1800

Слайд 19

Санітарні норми якості води Середнє число кишкових паличок в джерелах водопостачання Число бактерій у воді,що подається споживачеві (після 24 годин вирощування при t = 370C) Тільки з хлоруванням З хлоруванням і повною очисткою Загальне число в 1мл3 Кишкових паличок 1л до 1000 до 10000 до 100 до 3

Слайд 20

Токсикологічні показники нешкідливості хімічного складу питної води Неорганічні компоненти   1.   Алюміній       мг/куб.дм     0.2 (0.5)*         2.   Барій                  мг/куб.дм     0.1               3.   Миш'як               мг/куб.дм     0.01               4.   Селен               мг/куб.дм     0.01              5.   Свинець             мг/куб.дм     0.01              6.   Нікель                мг/куб.дм     0.1               7.   Нітрати               мг/куб.дм    45.0               8.   Фтор                   мг/куб.дм     1.5          

Слайд 21

Допустимий вміст хімічних компонентів у воді Fe2+Fe3+ SO2-4 Cl- Мн Cu 0,3 Мг/л До 250 Мг/л До 250 Мг/л До 0,1 Мг/л До 1 Мг/л

Слайд 22

Види очистки Опріснення Знебарвлення Прояснення Знешкодження Змягчення Знезаражування

Слайд 23

ФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ ВОДООЧИСТКИ І ВОДОПІДГОТОВКИ Решечіння. Перша стадія водоочистки полягає у видаленні з води великих плаваючих предметів і зваженого сміття. На подальших стадіях обробки води використовуються тонші решета, що дозволяють видалити з неї дрібний зважений матеріал.

Слайд 24

Аерування.Аерування води може дійснювати-ся різними способами, наприклад в каскадах водопадів. Цей процес приводить до видален-ня з води діоксиду вуглецю, сірководня і летю-чих масел, які можуть надавати воді якого-небудь смаку або запаху. При аеруванні також відбувається окислення розчинних у воді іонів заліза і марганцю.

Слайд 25

Флокуляція. Цей процес включає обережне збовтування води, що приводить до конгломерації дрібних частинок з утворенням більших, таких, що швидко осідають на дно. Седиментація.У цьому процесі відбувається видалення зважених у воді частинок в результаті їх осідання на дно.

Слайд 26

Фільтрування.У цьому процесі відбувається видалення з води дрібного зваженого матеріалу в результаті її пропускання через шар піску (чистого або змішаного з меленим деревним вугіллям), який знаходиться на підкладці з гравію.

Слайд 27

Фільтруючі речовини Кварцевий пісок Керамзіт Антранцит Подріблене скло Шлакова пемза Домений шлак Породи тереконів

Слайд 28

Коагуляція. Для коагуляції зважених у воді дрібних і колоїдних частинок в неї додають спеціальні коагулянти, під дією яких у воді утворюються легкі суспензії. Вони характеризуються достатніми розмірами частинок і щільністю, щоб їх можна було видалити седиментацією. Для видалення лужних речовин, що містяться у воді, зазвичай використовуються такі коагулянти, як алюмінат натрію і сульфат алюмінію.

Слайд 29

Окислення. Для видалення з води деяких небажаних речовин їх можна окислити, перетворивши при цьому на менш шкідливі форми. Наприклад, окислення озоном дозволяє перетворити ціаниди, що містяться у воді, на ціанати.

Слайд 30

ЖОРСТКІСТЬ ВОДИ Жорсткість – залежить від змісту солей Са2+ і Mg2+. Розрізняють три види жорсткості води: загальна, обумовлена змістом солей кальцію й магнію незалежно від вмісту аніонів; постійна, обумовленим вмістом іонів С1- и SO-2 після кип'ятіння протягом 1 год (вона не усувається); тимчасова – усувається кип'ятінням: Са (НСО3) 2 → СаСО3 + СО2 + Н2О. Твердість виміряється в мг-экв/л солей магнію й кальцію (1 мг-экв відповідає 28 мг СаО) і в градусах (1° – кількість солей кальцію й магнію, що відповідає 10 мг СаО в 1 л води).

Слайд 31

Зм'якшування води. У цьому процесі усувається жорсткість води, що викликається розчиненими в ній солями кальцію і магнію. З цією метою на водопровідних станціях у воду зазвичай додають гідроксид кальцію або карбонат натрію. Для зм'якшування води можуть використовуватися також іонообмінні смоли.

Слайд 32

Адсорбція. Адсорбцією називається поглинання однієї речовини поверхнею іншої речовини. В процесі водопідготовки для видалення з води органічних сполук їх адсорбують на активованому вугіллі. Деякі органічні сполуки не вдається видалити звичайними процесами водопідготовки.

Слайд 33

Обеззаражування хлорування озонування опромінення ультрафіолетом Кип’ятіння води Обробка сріблом

Слайд 34

Обробка води активним хлором При обробці води активним хлором утворюються особливо небезпечні речовини: Хлороформ, що володіє канцерогенною активністю Діхлорбромметан, хлорідбромметан, триброммметан, що володіють мутагенними властивостями 2,4,6-трихлорфенол, 2-хлорфенол, діхлорацетонітріл, хлоргиередін, поліхлоровані біфеніли,- іммунотоксичними, так і канцерогенними Тригалогенметани, канцерогенні з'єднання хлора. Дані речовини надають сповільнену убивчу дію на організм людини.

Слайд 35

Обробка сріблом Обробка сріблом знезаражує воду ефективніше за хлор, озон і інші сильні окислювачі. Срібна вода з великим ефектом використовується в медицині для зовнішнього вживання: полоскання горла при ангіні, компреси для боротьби з грибком. Ця вода зберігає свою бактерицидність впродовж багатьох місяців. Тому таку воду використовують на підводних човнах з часів СРСР, які не рідко йшли на 6-7 місяців в підводний світ. Знезараження води за допомогою срібла підкуповує простотою технології. Тому зрозуміла увага людей до цього способу обробки води у всі часи. Зараз в аптеках продаються срібні кульки для очищення і знезараження води і багато хто вже придбав їх. Але…

Слайд 36

Обробка сріблом При постійному використанні «срібної» води як питна срібло вибірково відкладається в селезінці, печінці, нервових волокнах і інших тканинах. Іони срібла, знаходячись у воді, можуть утворювати токсичні з'єднання. Так за наявності у воді нітратів (а нітрати у воді присутні – ( кількість нітратів в Київській воді - 2,4 міліграм/літр) срібло, з'єднуючись з ними, утворює нітрат срібла - отруйну сіль, яка не виводиться з організму і вражає, перш за все, печінка. Накопичуючись, зокрема, в шкірі, срібло додає їй своєрідне сіро-зелене забарвлення, викликаючи хворобу аргирію. При аргирії може спостерігатися ослаблення гостроти зору, помутніння в передній капсулі кришталика, точкові включення в кришталику, зміни кольору зіниці і очного дна. Тривале вживання «срібної» води, як питної - небезпечно для вашого здоров'я. При вмісті срібла в організмі людини - 2 г виникають симптоми отруєння, а при дозі - 10 грам можливий летальний результат. А значить, краще у такий спосіб не очищати воду, яка надалі планується використовуватися як питна, метод підходить для басейнів, саун і тому подібне

Слайд 37

Обробка води 1.Механічна очистка 2.Відстоювання 3.Обеззаражування 4.Коагуляція 5.Відстоювання 6.Фільтрація на швидкісних фільтрах 7.Обеззаражування 8.Відстоювання

Слайд 38

Обробка води на швидкістних фільтрах 1.Змішувач води на швидкісних фільтрах 2.Камера реакції 3.Горизонтальний відстойник. 4.Швидкісний піщаний фільтр Коагулянт Al2(SO)48*18H2O Хлор Хлор

Слайд 39

Коагуляція сульфатом алюмінію робить воду прозорішою, але в той же час неминучий приводить до забруднення води залишковим алюмінієм, який заміщає в кістках людини кальцій. Алюміній разом з найдрібнішою іржею, що з'являється із старих труб, постійно присутній в звичайній водопровідній воді. Іржа (тривалентне залізо) погано виводиться з організму, володіє канцерогенною дією, порушує роботу мозку.

Слайд 40

Консервація води вуглекислотою Постійне вживання газованих вод може привести до істотних змін в організмі людини (особливо у людей з підвищеною кислотністю). Така вода має рн = 2-4, тобто - дуже кисла. Вуглекислий газ є подразником слизистих оболонок горла, стравоходу, шлунку, і може привести до їх запалення. Окрім цього, постійне вживання такої води приводить до «закисляння» шлунково-кишкового тракту, який може викликати порушення кислотно-лужної рівноваги в організмі людини. Крім всього вище переліченого, вуглекислота є дуже сильним стимулятором підшлункової залози.

Слайд 41

Що попадає з водою в наш организм за 25 років? 25 кг. нітратів 500 гр. алюмінію 3 кг. железа 1літр бензину 25г бора мкроби 109 кг.хлора 1л. бензина

Слайд 42

1.Дезодорація води 2.Обеззалізування води 3.Помягчення води 4.Дезактивація води 5.Фторювання води 6.Обезфторювання води Спеціальні методи покращення якості води

Слайд 43

Дякую за увагу

Слайд 44

Слайд 45

Протягом останніх років за приблизними підрахунками потреба у воді зросла в 10 разів. Сучасне місто використовує води з розрахунку на одну людину 300-500 л/добу, що значною мірою перевищує мінімальну потребу у воді однієї людини (25 л/добу). Протягом століття витрати води в таких містах, як Париж, Нью-Йорк, Москва, зросли більш як у 100 разів. У багатьох країнах виникли проблеми з постачаням води у великі міста.).

Слайд 46

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Екологія