X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ФІНАНСУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ГАЛУЗІ

Завантажити презентацію

ФІНАНСУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ГАЛУЗІ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ФІНАНСУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ

Слайд 2

Щорічне утворення відходів у Полтавському регіоні становить близько 40 млн. т відходів, із них: Більше 37 млн. т – відходи гірничовидобувної промисловості Близько 700 тис. т – тверді побутові відходи Близько 100 тис.т – промислові відходи І – ІІІ класу небезпеки В середньому 10 – 15% загального обсягу утилізуються

Слайд 3

На території області накопичено 2 млрд. тонн відходів:

Слайд 4

Утворення твердих побутових відходів Близько 0,4% утилізується населенням 4 - 7% утилізується підприємствами

Слайд 5

Фактори впливу організації сфери поводження з ТПВ на сталий розвиток регіону

Слайд 6

Загальна мета управління сферою поводження з ТПВ 1) зведення до мінімуму обсягів утворення ТПВ; 2) сприяння максимально можливій утилізації ТПВ шляхом використання їх ресурсно-цінних фракцій; 3) безпечне видалення ТПВ, що не підлягають утилізації.

Слайд 7

Фінансування сфери поводження з ТПВ у Полтавській області

Слайд 8

Економічні інстументи управління ТПВ:

Слайд 9

Найбільш небезпечні звалища ТПВ у Полтавській області

Слайд 10

Система фінансування об’єктів розміщення відходів

Слайд 11

Фактичні витрати на функціонування об’єкту розміщення відходів (м.Полтава) у 2007 році

Слайд 12

Частина коштів, що йде фактично від населення (у структурі комунальних платежів) = 3,2 грн/м3 показники поточних витрат по розміщенню на цьому полігоні становлять 1,01 грн./м3 При даній частці екологічної складової (до 5%) кошти від населення покривають витрати полігону

Слайд 13

Економічний збиток за забруднення навколишнього середовища викидами біогазу від полігонів та звалищ де У – економічний збиток, що причиняється реципієнтам в результаті забруднення атмосфери, грн.; γ – константа, чисельне значення якої встановлюється з урахуванням інфляції; f – поправка (безрозмірна), що враховує характер розсіювання шкідливих речовин в атмосфері; δj – коефіцієнт (безрозмірний) відносної небезпеки забруднення атмосферного повітря над територіями різного типу j, який залежить від різного ступеня стійкості реципієнтів до забруднення атмосфери і асиміляційного потенціалу території; Vk – теоретичний потенціал утворення метану з органічної складової ТПВ, м3/рік; Мk – маса органічної складової у загальному обсязі відходів, т/т за рік; h — константа (безрозмірна) утворення метану з органічних відходів; t — час з моменту відкриття полігону, років; Сі – масова доля і-ї шкідливої речовини у загальному обсязі біогазу; Аі – показник (безрозмірний) відносної агресивності і-ї шкідливої речовини; Кt – безрозмірний коефіцієнт, що враховує щільність відходів, і визначається де ρ - щільність відходів, кг/м3.

Слайд 14

Економічний збиток за забруднення навколишнього середовища скидами фільтрату від полігонів та звалищ У – економічний збиток, що причиняється реципієнтам в результаті забруднення водних ресурсів, грн; α – константа, чисельне значення якої встановлюється з урахуванням інфляції, грн./т; Аі – показник відносної агресивності скиду забруднюючих речовин у водойми, безрозмірний; bі – показник відносної екологічної небезпеки скиду забруднюючих речовин у водойми, безрозмірний; l – загальний об’єм притоку води (опади та всі види поверхневого чи ґрунтового притоку), м3/рік; E – об’єм випаровування та транспірації води, м3/рік; a – поглинаюча здатність відходів; W – щорічна маса відходів, що видаляються на звалищі чи полігоні, т/рік; Сі – масова доля забруднюючої речовини у фільтраті.

Слайд 15

Приведений економічний збиток за забруднення навколишнього середовища звалищами Полтавської області у 2007 р.

Слайд 16

Слайд 17

Розподіл платежів за функціонування об’єктів поводження з відходами у Полтавській області тис. грн

Слайд 18

Потрібно розрізняти плату за послуги по розміщенню відходів і плату за забруднення навколишнього середовища при розміщенні відходів

Слайд 19

Необхідно до відповідних нормативно – методичних документів державного та регіонального рівня ввести єдине формулювання «Розрахунок плати за забруднення навколишнього середовища при розміщенні відходів»

Слайд 20

За забруднення платять тільки підприємства, між тим населення є основним джерелом забруднення довкілля відходами

Слайд 21

Для різних полігонів в залежності від категорії їх екологічної небезпеки економічний збиток за забруднення є різним. Тоді плату за розміщення точніше класифікувати як плату за екологічний ризик

Слайд 22

Необхідно реалізувати принцип “забруднювач платить”: Ввести плату за забруднення у тарифи від населення. З іншої сторони це дасть змогу в подальшому ввести диференційовану плату в залежності від рвня екологічного ризику звалища та кількості видаляємого ТПВ.

Слайд 23

Центральною ідеєю реформування економічного механізму сфери поводження з ТПВ є створення відокремленого фонду щодо поводженню з відходами.

Слайд 24

Постає необхідність у відділення сфери поводження з ТПВ від комунальних послуг

Слайд 25

Організаційна структура поводження з твердими побутовими відходами в регіоні, що пропонується

Слайд 26

Дякую за увагу

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Екологія