X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Екологічні аспекти видобування мінеральних вод у Вінницькій області

Завантажити презентацію

Екологічні аспекти видобування мінеральних вод у Вінницькій області

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНЕЕК ПРИСНЯК Д.М. СТ.ГРУПИ ЕКО-10

Слайд 2

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІНЕРАЛЬНИХ ВОД * Мінера льні во ди — підземні (іноді поверхневі) води з підвищенним вмістом деяких хімічних елементів і сполук, а також газів, із специфічними фізико-хімічними властивостями (температура, радіоактивність та ін.), що справляють цілющий вплив на організм людини. Межею прісних і мінеральних вод вважають солоність в 1 г/л. Мінеральні води часто володіють цілющими властивостями. Зловживання мінеральною водою може призвести до важких наслідків для здоровя, тому вживати її рекомендується тільки з поради лікаря та в рекомендованій ним кількості. Відповідно до Державного стандарту, мінеральними вважаються ті води, що розливають прямо в місцях видобутку, і ті, які транспортують для розливання в місця споживання. Міжнародні стандарти в цьому відношенні набагато жорсткіші. За кордоном мінеральною вважається тільки вода, розлита в пляшки не більш як за 50 м від джерела. При цьому не допускається зміна її первісних природних властивостей.

Слайд 3

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД *  Колір. Забарвлення води може вказувати на характер порід, по яких вона рухається. Чиста питна вода не повинна мати забарвлення. Колір води, яка застосовується для лікувальних ванн, нормами не регламентується. Прозорість. Це одна з вимог, яка висувається до питної води. Згідно з нею, питна вода може містити завислі речовини в дуже незначній кількості. Оскільки всяке помутніння впливає на смакові якості, мутна вода шкідлива для здоров'я. За ступенем прозорості воду умовно поділяють на прозору, злегка мутну, мутну і сильно мутну. Прозорість води, яка використовується для лікувальних ванн, так само, як і колір, нормами не регламентується. Запах. Запах води має важливе значення. Він вказує на можливе забруднення її різними речовинами органічного і мінерального походження, на більший вміст в ній заліза; запах сірководню свідчить про те, що вода піднімається з великих глибин. Питна вода не повинна мати ніякого запаху, особливо запаху гнилі, оскільки він робить її непридатною для споживання

Слайд 4

ЛІКУВАЛЬНА ДІЯ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД *  Бальнеотерапія - розділ водолікування, завданням якого є застосування мінеральних вод з метою профілактики, лікування і відновлення порушених хворобою функцій організму. Основу бальнеотерапії складають методики зовнішнього застосування мінеральних вод: загальні і місцеві ванни, витягування хребта у воді, зрошення голови, купання і плавання в басейні і т.д. Певна спільність у механізмі лікувальної дії на організм мінеральних вод при зовнішньому і внутрішньому їх застосуванні, а також у відповідних реакціях організму на ті чи інші дії дозволяє віднести до бальнеотерапії не тільки процедури зовнішнього застосування мінеральної води, але і внутрішнє її застосування (пиття, промивання шлунку, дуоденальний дренаж, різні методики промивання - зрошення шлунку, крапельні клізми, інгаляції і т.д.). Для зовнішнього застосування використовуються природні мінеральні води і штучно приготовлені мінеральні і газові їх аналоги.

Слайд 5

ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ УКРАЇНИ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ Країна вважається незабезпеченою водою, якщо має водні ресурси менше 1,5 тис. куб.м/рік на 1 людину. * Країна Забезпеченість водними ресурсами, тис. куб.м/рік на 1 людину Кратність перевищення порівняно з Україною Україна 1,7 — Швейцарія 7,28 4,3 Австрія 7,7 4,5 Швеція 24,1 14,2 Великобританія 2,73 1,6 Італія 3,38 2,0 Франція 4,57 2,7 Колишня Югославія 6,0 3,5

Слайд 6

РИЗИКИ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ ВІД ДЕФІЦИТУ ТА НЕКОНДИЦІЙНОЇ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ *

Слайд 7

Залучення у питне водопостачання альтернативних природних вододжерел (морських вод) та шахтних вод шляхом впровадження найсучасніших технологій очистки та демінералізації цих вод до вимог питної води. Нарощування потужностей використання некондиційних за мінеральним складом підземних вод шляхом впровадження технологій демінералізації води. Повсюдна економія води питної якості шляхом впровадження у будівлях водолічильників, що повинно привести до зменшення норм водоспоживання і, як наслідок, до зменшення дефіциту питної води. ЗАХОДИ ПО ЗБІЛЬШЕННЮ ЗАПАСІВ ВОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ПИТНОЇ ВОДИ В УКРАЇНІ * Уперше на теренах колишнього СРСР в Україні, в м.Алчевську, за нашим супроводом уведено в дію завод із баромембранною технологією підготовки питної води з шахтних вод (Ісаківське водосховище)

Слайд 8

ВИДИ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ А ТАКОЖ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ *

Слайд 9

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД В ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ * Мінеральні води характеризуються фізичними показниками та вмістом хімічних речовин. Використовуючи різні методики хімічного аналізу води, а саме визначення катіонів та аніонів, можемо судити про кількісний склад компонентів мінеральної води. Отже, нами для аналізу були взяті такі мінеральні води: Барчанка , Регіна, Лідниковий період, Караван. Всі води належать до сильногазованих. Аналіз проводили за показниками на наявність вмісту: калію, натрію, хлоридів, кальцію, магнію, сульфатів, гідрокарбонати.

Слайд 10

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД В ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ * Хімічний склад мінеральних вод Показники Мінеральна вода Барчанка Регіна Лідниковий період караван допуст фактичні допуст фактичні допуст фактичні допуст фактичні Натрій, мг/дм3 < 24 1200

Слайд 11

ВИСНОВОК * Отже, вміст катіонів у мінеральних водах не перевищує допустимих значень, катіони в мінеральних водах перебувають в нормі. Отже, за вмістом катіонів мінеральні води Барчанка, Регіна, Лідниковий період, Караван цілком безпечні для вживання. Проведений аналіз концентрацій аніонів у мінеральних водах свідчить, про те що відхилення від встановлених норм не виявлено. Показники концентрації хлоридів, гідрокарбонатів та сульфатів у аналізованих мінеральних водах не перевущують встановлені допустимі норми. Отже, проведений аналіз хімічного складу мінераних вод Барчанка, Регіна, Лідниковий період, Караван свідчить, що мінеральні води відповідають якості, що пред`являються до мінеральних вод такого типу і придатні до споживання.  

Слайд 12

ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ НОРМАТИВНУ ЯКІСТЬ ПИТНОЇ ВОДИ *

Слайд 13

ЯКІСТЬ ПОВЕРХНЕВИХ ТА ОКРЕМИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД В МІСЦЯХ ВОДОЗАБОРІВ ПИТНИХ ВОДОПРОВОДІВ УКРАЇНИ *

Слайд 14

ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ *

Слайд 15

* НА СЬОГОДНІ В КРАЇНІ НАБУЛИ ЧИННІСТЬ ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ ТА ПРАВИЛА – ДСАНПІН 2.2.4-171-10 “ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО ВОДИ ПИТНОЇ, ПРИЗНАЧЕНОЇ ДЛЯ СПОЖИВАННЯ ЛЮДИНОЮ”

Слайд 16

КІЛЬКІСТЬ ПОКАЗНИКІВ, ЩО ПІДЛЯГАТИМУТЬ КОНТРОЛЮ У ПИТНІЙ ВОДІ ЗА ДСАНПІН 2.2.4-171-10 *

Слайд 17

* В УКРАЇНІ РОЗРОБЛЕНО ТА ЗАТВЕРДЖЕНО ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНУ ПРОГРАМУ «ПИТНА ВОДА УКРАЇНИ» НА 2006-2020 РОКИ (ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 03.03.2005 Р. № 2455-IV)

Слайд 18

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы изменить изображение на этом слайде, выделите рисунок и удалите его. Затем щелкните значок "Рисунки" в заполнителе и вставьте свое изображение.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Екологія