X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Актуальні проблеми збереження унікальних ландшафтів, щодо розвитку міських і заміських територій міста

Завантажити презентацію

Актуальні проблеми збереження унікальних ландшафтів, щодо розвитку міських і заміських територій міста

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Актуальні проблеми збереження унікальних ландшафтів, щодо розвитку міських і заміських територій міста Виконала: студентка 501 групи ЧНУ кафедри Архітектури і будівництва Проць Надія

Слайд 2

Наукові визначення поняття «ландшафт» • порівняно невелика ділянка земної поверхні, якій властива одноманітність • один ландшафт відрізняється від інших ландшафтів, і відділений від них природними рубежами, в ролі яких можуть виступати характерні лінії рельєфу (уступи, підніжжя), лінії озерного узбережжя, а також лісові галявини, кромки боліт, яри, гребені горбистих гряд і т.д • займає якусь поверхню - форму рельєфу (частина рівнини, долину), складену тими чи іншими гірськими породами (пісками, вапняками), покриту грунтовим покривом, що утворився за багато століть під певним видом рослинності (тайгові ліси, степи, тундрові болота) Підходи до визначення ландшафту Людина, живучи в ландшафті, сильно змінює обличчя складових його частин-урочищ і впливає на характер взаємозв'язку між системними компонентами. Тому розрізняють природні та змінені людиною антропогенні ландшафти. Природний ландшафт - ландшафт, що складається з природних компонентів і формується або сформувався під впливом природних процесів. Антропогенний ландшафт - ландшафт, що складається з взаємодіючих природних та антропогенних компонентів, що формується під впливом діяльності людини і природних процесів.

Слайд 3

Природні ландшафти • стійкі до дії природних факторів • не зазнали надмірного антропогенного навантаження → взаємозв’язки компонентів таких ландшафтів, практично не порушені і вони здатні до саморегуляції Охорона природних і антропогенних ландшафтів Групи форм охорони ландшафтів: • повна (комплексна) охорона природних ландшафтів • часткова охорона природних об’єктів за можливості збереження цілісності або зовнішнього вигляду ландшафту • створення і підтримання оптимальних антропогенних ландшафтів з метою захисту створюються заповідні території Антропогенні ландшафти • нестійкі, зміни проходять значно швидше, ніж у природних • їх формування зумовлено господарською діяльністю людей→ надзвичайно вразливі і потребують постійного захисту повинні бути перетворені в культурні ландшафти

Слайд 4

Політика в галузі збереження унікальних природних ландшафтів У числі основних напрямків глобальної та національної ландшафтної політики можуть бути названі: • вивчення ландшафтів та ландшафтного різноманіття; • охорона унікальних природних ландшафтів як природної спадщини; • раціональне (збалансоване, стійке і т.п.) використання ландшафтів як природного ресурсу; • ландшафтне планування на основі досягнень науки і традиційної екологічної культури корінного населення; • підтримка наукових досліджень у галузі ландшафтознавства; • залучення населення в охорону ландшафтів та підтримка відповідних неурядових організацій. Особливою є соціальна значимість викладання науки про ландшафти і пропаганда їх охорони скрізь, де це доречно. Ландшафт відіграє важливу для суспільних інтересів роль у культурній, екологічній, природоохоронній та соціальній сферах, є ресурсом для економічної діяльності, і його охорона, регулювання і планування можуть сприяти створенню робочих місць. Охорона природних і антропогенних ландшафтів

Слайд 5

Мета створення: • збереження в природному стані типових або унікальних для даної ландшафтної зони природних комплексів • підтримання загального екологічного балансу • забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища Можуть використовуватись: • у природоохоронних цілях • у науково-дослідних цілях • в оздоровчих та інших рекреаційних цілях • в освітньо-виховних цілях • для потреб моніторингу навколишнього природного середовища Природно-заповідні території

Слайд 6

Природно-заповідний фонд України Природні території та об’єкти: • заповідники – біосферні та природні • національні природні парки, регіональні ландшафтні парки • заказники • пам’ятки природи Природно-заповідні території Штучно створені об’єкти: • дендрологічні парки рослинного і тваринного світу • ботанічні сади • парки-пам’ятки садово- паркового мистецтва

Слайд 7

Природно-заповідні території Карта природно-заповідного фонду і охорони природи України

Слайд 8

Статус: природоохоронні, науково-дослідні установи загальнодержавного значення Мета створення: • збереження в природному стані типових або унікальних для даної ландшафтної зони природних комплексів • вивченням природних перебігів та явищ, що відбуваються в них • проведення наукових досліджень і спостережень за станом навколишнього середовища • розробки на основі досліджень наукових засад охорони навколишнього природного середовища • ефективного використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки Природні заповідники

Слайд 9

Правовий режим: Заборонена будь-яка господарська та інша діяльність, що суперечить цільовому призначенню заповідника: будівництво об’єктів, не пов’язаних з діяльністю природних заповідників влаштування місць відпочинку населення усі види лісокористування проліт літаків та гелікоптерів нижче 2000 метрів над територією заповідника геологорозвідувальні роботи застосування хімічних засобів випасання худоби, вилов і знищення диких тварин Допускається виконання відновлюваних робіт Навколо природних заповідників утворюються охоронні зони, в яких не допускається будівництво промислових та інших об’єктів, розвиток господарської діяльності, яка може призвести до негативного впливу на природний заповідник. Природні заповідники

Слайд 10

Карадазький природний заповідник, АР Крим Коктебель Розташування: АР Крим, Судакський район, проміж смт.Коктебель і с.Курортне

Слайд 11

Карадазький природний заповідник, АР Крим

Слайд 12

Карадазький природний заповідник, АР Крим

Слайд 13

Карадазький природний заповідник, АР Крим

Слайд 14

Канівські гори, р.Дніпро, Черкаська область Канів Розташування: Черкаська область, На території Канівського державного природного заповідника, на півдні від м.Канів

Слайд 15

Канівські гори, р.Дніпро, Черкаська область

Слайд 16

Канівські гори, р.Дніпро, Черкаська область Регіональний ландшафтний парк “Трахтемирів”

Слайд 17

Канівські гори, р.Дніпро, Черкаська область

Слайд 18

Канівські гори, р.Дніпро, Черкаська область

Слайд 19

Канівські гори, р.Дніпро, Черкаська область

Слайд 20

Заповідник місцевого значення Кам’яні могили, Донецька область Назарівка Розташування: Донецька область, Володарський р-н, неподалік С. Назарівка

Слайд 21

Заповідник Кам’яні могили, Донецька область

Слайд 22

Статус: природоохоронні, науково-дослідні установи міжнародного значення Мета створення: • збереження в природному стані найбільш типових природних комплексів біосфери • здійснення фонового екологічного моніторингу • вивчення навколишнього природного середовища • розробки на основі досліджень наукових засад охорони навколишнього природного середовища, його змін під дією антропогенних факторів Біосферні (еталонні) заповідники

Слайд 23

Правовий режим: Встановлюється диференційний режим охорони, відтворення та використання природних комплексів згідно з функціональним зонуванням: заповідна зона - території, призначені для збереження і відновлення найбільш цінних природних та мінімально порушених антропогенними факторами природних комплексів; її режим визначається відповідно до вимог, встановлених для природних заповідників буферна зона - території, виділені з метою запобігання негативного впливу на заповідну зону господарської діяльності на прилеглих територіях; її режим визначається відповідно до вимог, встановлених для охоронних зон природних заповідників зона антропогенних ландшафтів - території традиційного землекористування, лісокористування, водокористування, місць поселення, рекреації та інших видів господарської діяльностівипасання худоби, вилов і знищення диких тварин Біосферні (еталонні) заповідники

Слайд 24

Біосферний заповідник «Асканія-Нова», Херсонська область Асканія- Нова Розташування: Херсонська обл., Чаплинський р-н, смт. Асканія-Нова

Слайд 25

Біосферний заповідник «Асканія-Нова», Херсонська область Заповідний степ

Слайд 26

Біосферний заповідник «Асканія-Нова», Херсонська область

Слайд 27

Біосферний заповідник «Асканія-Нова», Херсонська область

Слайд 28

Біосферний заповідник «Асканія-Нова», Херсонська область

Слайд 29

Біосферний заповідник «Асканія-Нова», Херсонська область Дендрологічний парк

Слайд 30

Біосферний заповідник «Асканія-Нова» , Херсонська область

Слайд 31

Біосферний заповідник «Асканія-Нова», Херсонська область

Слайд 32

Біосферний заповідник «Асканія-Нова», Херсонська область

Слайд 33

Біосферний заповідник «Асканія-Нова», Херсонська область Водонапірна башта в дендропарку

Слайд 34

Біосферний заповідник «Асканія-Нова», Херсонська область

Слайд 35

Біосферний заповідник «Асканія-Нова», Херсонська область Зоопарк

Слайд 36

Біосферний заповідник «Асканія-Нова», Херсонська область

Слайд 37

Біосферний заповідник «Асканія-Нова», Херсонська область Половецькі баби

Слайд 38

Біосферний заповідник «Асканія-Нова», Херсонська область

Слайд 39

Дунайський біосферний заповідник, Одеська область Розташування: Одеська область, дельта р.Дунай

Слайд 40

Дунайський біосферний заповідник, Одеська область

Слайд 41

Дунайський біосферний заповідник, Одеська область Вторинна дельта Кілійського рукава Дунаю

Слайд 42

Дунайський біосферний заповідник, Одеська область Жебріянська гряда, лісове озеро

Слайд 43

Дунайський біосферний заповідник, Одеська область Стенцівсько-Жебріянські плавні

Слайд 44

Дунайський біосферний заповідник, Одеська область Острів Єрмаков

Слайд 45

Дунайський біосферний заповідник, Одеська область Символічний нульовий кілометр, місце, де Дунай впадає в море

Слайд 46

Гора Говерла Розташування: Розташована на межі Рахівського р-ну Закарпатської обл. І Надвірянського району Івано-Франківської обл., на території Карпатського біосферного заповідника

Слайд 47

Гора Говерла

Слайд 48

Гора Говерла

Слайд 49

Гора Говерла

Слайд 50

Гора Говерла Говерла, праворуч Петрос

Слайд 51

Статус: природоохоронні, рекреаційні, культурно-освітні, науково-дослідні установи загальнодержавного значення Мета створення: • збереження цінних природних та історико-культурних комплексів і об’єктів, які мають екологічну, історичну й естетичну цінність завдяки сприятливому поєднанню природних і культурних ландшафтів • створення умов для організованого туризму, відпочинку, інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів та об’єктів • проведення наукових досліджень природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання, розробка наукових рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища та ефективного використання природних ресурсів • проведення екологічної освітньо-виховної роботи Національні природні парки

Слайд 52

Правовий режим: Встановлюється диференційний режим охорони, відтворення та використання природних комплексів згідно з функціональним зонуванням: заповідна зона - призначена для охорони та відтворення найбільш цінних природних комплексів, режим якої визначається відповідно до вимог, встановлених для природних заповідників зона регульованої рекреації - проводяться короткостроковий відпочинок та оздоровлення населення, огляд особливо мальовничих і пам’ятних місць; дозволяється влаштування та відповідне обладнання туристських маршрутів і екологічних стежок; забороняються рубки лісу головного користування, промислове рибальство й мисливство, інша діяльність, яка може негативно вплинути на стан природних комплексів та об’єктів заповідної зони зона стаціонарної рекреації - призначена для розміщення готелів, мотелів, кемпінгів, інших об’єктів обслуговування відвідувачів парку господарська зона - у її межах проводиться господарська діяльність, спрямована на виконання покладених на парк завдань, знаходяться населені пункти тощо, на яких господарська діяльність здійснюється з дотриманням загальних вимог щодо використання природних об’єктів та охорони довкілля Національні природні парки

Слайд 53

Національний природний парк «Подільські товтри», Хмельницька обл. Розташування: Хмельницька обл. територія Городецького, Чемеровецького та Кам’янець-Подільського районів

Слайд 54

Національний природний парк «Подільські товтри», Хмельницька обл.

Слайд 55

Національний природний парк «Подільські товтри», Хмельницька обл.

Слайд 56

Національний природний парк «Подільські товтри», Хмельницька обл.

Слайд 57

Національний природний парк «Подільські товтри», Хмельницька обл.

Слайд 58

Національний природний парк «Подільські товтри», Хмельницька обл.

Слайд 59

Національний природний парк «Подільські товтри», Хмельницька обл.

Слайд 60

Озеро Світязь, Волинська область Шацьк Розташування: Волинська область, Шацький район, поблизу смт. Шацьк, на території Шацького національного природного парку

Слайд 61

Озеро Світязь, Волинська область

Слайд 62

Озеро Світязь, Волинська область

Слайд 63

Озеро Світязь, Волинська область

Слайд 64

Озеро Світязь, Волинська область

Слайд 65

Озеро Синевир, Закарпатська область Розташування: Закарпатська обл., Міжгірський район, на території Національного приодного парку «Синевир»

Слайд 66

Озеро Синевир, Закарпатська область

Слайд 67

Урицькі скелі, Львівська область Урич Розташування: Львівська обл., Сколівський район, поблизу с.Урич, на території Природного національного парку «Сколівські Бескиди»

Слайд 68

Урицькі скелі, Львівська область

Слайд 69

Урицькі скелі, Львівська область

Слайд 70

Урицькі скелі, Львівська область

Слайд 71

Урицькі скелі, Львівська область

Слайд 72

Урицькі скелі, Львівська область

Слайд 73

Статус: природоохоронні рекреаційні установи місцевого чи регіонального значення Мета створення: • збереження в природному стані типових або унікальних природних комплексів • забезпечення умов для організованого відпочинку населення Правовий режим: Подібний до правового режиму національних природних парків. Істотна відмінність: національний природний парк є об’єктом ПЗФ загальнодержавного значення, а регіональний ландшафтний парк – місцевого чи регіонального значення. Регіональні ландшафтні парки

Слайд 74

Регіональний ландшафтний парк - Дністровський каньйон Розташування: Відрізок р.Дністер на території Чернівецької, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької областей

Слайд 75

Дністровський каньйон, Чернівецька, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька обл.

Слайд 76

Дністровський каньйон, Чернівецька, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька обл.

Слайд 77

Дністровський каньйон, Чернівецька, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька обл.

Слайд 78

Дністровський каньйон, Чернівецька, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька обл.

Слайд 79

Дністровський каньйон, Чернівецька, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька обл.

Слайд 80

Дністровський каньйон, Чернівецька, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька обл.

Слайд 81

Регіональний ландшафтний парк «Гранітно-степове Побужжя» Южноукраїнськ Розташування: Миколаївська обл., території Первомайського, Доманівського, Вознесенськкого, Арбузинського, Братського, Врадіївського р-нів, а також в районі м.Южноукраїнськ

Слайд 82

Регіональний ландшафтний парк «Гранітно-степове Побужжя», Миколаївська обл.

Слайд 83

Регіональний ландшафтний парк «Гранітно-степове Побужжя», Миколаївська обл.

Слайд 84

Регіональний ландшафтний парк «Гранітно-степове Побужжя», Миколаївська обл.

Слайд 85

Регіональний ландшафтний парк «Гранітно-степове Побужжя», Миколаївська обл.

Слайд 86

Регіональний ландшафтний парк «Гранітно-степове Побужжя», Миколаївська обл.

Слайд 87

Регіональний ландшафтний парк «Гранітно-степове Побужжя», Миколаївська обл.

Слайд 88

Статус: природоохоронні, науково-дослідні установи загальнодержавного чи місцевого значення Мета створення: • збереження та відтворення цінних типових і унікальних природних комплексів чи їх окремих компонентів • для підтримання загального екологічного балансу • насамперед на території (акваторії), в межах якої зустрічаються види, занесені до Червоної книги України Класифікація: - ландшафтні - орнітологічні - гідрологічні - лісові - ентомологічні - палеонтологічні - ботанічні - іхтіологічні - геологічні Заказники

Слайд 89

Правовий режим: Не такий суворий, як у природних заповідників : на території заказника обмежуються або забороняються тільки окремі види діяльності, що суперечать положенню про заказник (наприклад, окремі види використання природних ресурсів, звалення відходів) господарська, наукова та інша діяльність щодо використання природних об’єктів заказника, яка не суперечить його цілям і завданням, провадиться з дотриманням загальних вимог щодо охорони довкілля Заказники

Слайд 90

Геологічний заказник «Базальтові стовпи», Рівненська область Базальтове Розташування: Рівненська область, Костопільський р-н, С. Базальтове

Слайд 91

Геологічний заказник «Базальтові стовпи», Рівненська область

Слайд 92

Геологічний заказник «Базальтові стовпи», Рівненська область

Слайд 93

Ландшафтний гідрологічний заказник Буковинські водоспади Розтоки Розташування: Чернівецька обл., Путильський р-н, с.Розтоки

Слайд 94

Ландшафтний гідрологічний заказник Буковинські водоспади , Чернівецька обл.

Слайд 95

Балаклавська бухта з мисами Айя та Фіолент, АР Крим Севастополь Розташування: АР Крим, м. Севастополь. Мис Айя – на території державного ландшафтного заказнику «Мис Айя» Мис Фіолент – на території ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Мис Фіолент»

Слайд 96

Балаклавська бухта з мисами Айя та Фіолент, АР Крим

Слайд 97

Балаклавська бухта з мисами Айя та Фіолент, АР Крим Мис Айя

Слайд 98

Балаклавська бухта з мисами Айя та Фіолент, АР Крим

Слайд 99

Балаклавська бухта з мисами Айя та Фіолент, АР Крим Мис Фіолент

Слайд 100

Статус: природоохоронні, культурно-освітні установи загальнодержавного чи місцевого значення Мета створення: • збереження у природному стані унікальних природних утворень, що мають обливе природоохоронне, наукове, естетичне і пізнавальне значення (наприклад: водоспад, печера, дуже старе дерево, джерело, рідкісне геологічне відслонення) Класифікація: - комплексні - ботанічні - гідрологічні - геологічні Правовий режим: Забороняється будь-яка діяльність, що загрожує збереженню або призводить до деградації чи зміни їх первісного стану Пам’ятки природи

Слайд 101

Гідрологічна пам’ятка природи Деснянська оболонь, Чернігівська обл. Новгород- Сіверський Розташування: Чернігівська обл., Біля м.Новгород- Сіверський

Слайд 102

Гідрологічна пам’ятка природи Деснянська оболонь, Чернігівська обл.

Слайд 103

Гідрологічна пам’ятка природи Деснянська оболонь, Чернігівська обл.

Слайд 104

Гідрологічна пам’ятка природи Деснянська оболонь, Чернігівська обл.

Слайд 105

Геологічна пам‘ятка природи Мармурова печера, АР Крим Зарічне Розташування: АР Крим, Сімферопольський район, Неподалік с. Зарічне

Слайд 106

Геологічна пам‘ятка природи Мармурова печера, АР Крим

Слайд 107

Геологічна пам‘ятка природи Мармурова печера, АР Крим

Слайд 108

Геологічна пам‘ятка природи Мармурова печера, АР Крим

Слайд 109

Геологічна пам‘ятка природи Мармурова печера, АР Крим

Слайд 110

Геологічна пам‘ятка природи Мармурова печера, АР Крим

Слайд 111

Геологічна пам‘ятка природи Оптимістична печера, Тернопільська обл. Королівка Розташування: Тернопільська обл., Борщівський р-н, Поблизу с.Королівка

Слайд 112

Геологічна пам‘ятка природи Оптимістична печера, Тернопільська обл.

Слайд 113

Геологічна пам‘ятка природи Оптимістична печера, Тернопільська обл.

Слайд 114

Геологічна пам‘ятка природи Оптимістична печера, Тернопільська обл.

Слайд 115

Геологічна пам‘ятка природи скеля «Закам’яніла багачка» Розташування: Чернівецька обл.

Слайд 116

Статус: науково-дослідні природоохоронні установи загальнодержавного чи місцевого значення Мета створення: • збереження і вивчення у спеціально створених умовах різноманітних видів дерев і чагарників та їх композицій для найбільш ефективного наукового, культурного, рекреаційного та іншого призначення • особлива увага приділяється збереженню рідкісних видів і таких, що перебувають під загрозою зникнення • екскурсій, місцевого туризму та відпочинку людей Правовий режим: В межах дендропарків можуть також проводити зонування, як у випадку ботанічних садів Земельні ділянки даються у безстрокове користування і враховуються при реконструкції і розвитку міських територій та приміських зелених зон Дендрологічні парки

Слайд 117

Національний дендрологічний парк «Софіївка», Черкаська обл. Умань Розташування: Черкаська обл., м.Умань

Слайд 118

Національний дендрологічний парк «Софіївка», Черкаська обл.

Слайд 119

Національний дендрологічний парк «Софіївка», Черкаська обл.

Слайд 120

Національний дендрологічний парк «Софіївка», Черкаська обл.

Слайд 121

Національний дендрологічний парк «Софіївка», Черкаська обл.

Слайд 122

Національний дендрологічний парк «Софіївка», Черкаська обл.

Слайд 123

Національний дендрологічний парк «Софіївка», Черкаська обл.

Слайд 124

Національний дендрологічний парк «Софіївка», Черкаська обл.

Слайд 125

Національний дендрологічний парк «Софіївка», Черкаська обл.

Слайд 126

Національний дендрологічний парк «Софіївка», Черкаська обл.

Слайд 127

Національний дендрологічний парк «Софіївка», Черкаська обл.

Слайд 128

Особливості організації охорони природно-заповідного фонду • Відносини в галузі охорони і використання територій і об'єктів ПЗФ, відтворення його природних комплексів регулюються актами законодавства України: законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України" та іншими. • В охороні територій та об'єктів природно-заповідного фонду різних категорій важливу роль відіграє також Державний кадастр територій та об'єктів природно-заповідного фонду. • До організаційно-правових заходів охорони територій та об'єктів природно- заповідного фонду слід віднести також державний і громадський контроль за додержанням установленого для них режиму. • Закон "Про природно-заповідний фонд України передбачає і таку форму охорони природно-заповідного фонду, як резервування цінних для заповідання природних територій та об'єктів. Природоохоронна діяльність на територіях ПЗФ України

Слайд 129

Резервування цінних для заповідання природних територій та об'єктів Рішення про резервування приймаються органами, уповноваженими приймати рішення про створення й оголошення відповідних територій та об'єктів природно-заповідного фонду Правовий режим: Території, що резервуються з метою подальшого заповідання, залишаються у віданні їх землевласників та землекористувачів і використовуються за цільовим призначенням з додержанням особливих вимог охорони навколишнього природного середовища, що визначається рішеннями про резервування Природоохоронна діяльність на територіях ПЗФ України

Слайд 130

Звенячинсько-Хрещатинська стінка, Чернівецька область Хрещатик Розташування: Чернівецька обл., Заставнівський р-н, між с.Звенячин і с.Хрещатик Пропонується надати об’єкту статус геологічної пам’ятки регіонального значення

Слайд 131

Скелі Чорний Див, Чернівецька область Розташування: Чернівецька обл., Чивчинські гори. Пропонується надати об’єкту статус геологічної пам’ятки державного значення

Слайд 132

Особливості сучасного розвитку міського ландшафту Міський ландшафт - це ландшафт міського середовища, що складається з взаємодіючих природних та антропогенних компонентів, що формується під впливом природних процесів або діяльності людини, а також створений людиною для забезпечення його соціальних потреб і не володіє властивостями природних об'єктів. Місто з самого свого першого появи руйнує природний ландшафт, вносячи зміни в його природну структуру, іноді підлаштовується до неї. Але високе перетворення природного середовища не означає його повної ліквідації. Навпаки, урбанізоване середовище створює умови для підвищення загальнокультурного потенціалу городянина, змінюючи його ставлення до природи. Неокультурена природа в місті несумісна з урбанізованим середовищем. Природний елемент у міському середовищі естетично цінний лише тоді, коли він оброблений людською рукою, культурно перетворений і так само різноманітний, як і інші елементи міського середовища. Мета такої діяльності - створення сприятливих умов для життя і відпочинку населення в антропогенному ландшафтному середовищі. Збереження міських унікальних ландшафтів

Слайд 133

Значення міського ландшафту в житті міста величезне, тому його середовище є не тільки засобом відпочинку городян, але і ставати об'єктом пізнавальної екскурсії. Це пояснюється ще й тим, що в ландшафтному середовищі розміщуються історико-культурні пам'ятки та визначні місця, які утворюють вузли концентрації пам'яток. Навколо цих вузлів формуються ареали насичених, тематично пов'язаних історико-культурних об'єктів. Місто володіє такими територіями, на яких сконцентровані історичні та культурні пам'ятки, що дозволяє зв'язати воєдино видовищність антропогенного ландшафту і пізнавальність історико-культурних об'єктів. Особливій охороні підлягають об'єкти, що мають особливе історико-культурне та естетичне значення. При цьому особливе місце у вирішенні спільних проблем екології та культури займають історико-культурні, історико-архітектурні та історико-археологічні заповідники, що визначаються у законодавстві як визначні місця, що представляють собою видатний цілісний історико-культурний і природний комплекс, який потребує особливого режиму утримання. Збереження міських унікальних ландшафтів

Слайд 134

Національний історико-культурний заповідник Києво-Печерська Лавра Київ Розташування: Київська обл., м.Київ

Слайд 135

Національний історико-культурний заповідник Києво-Печерська Лавра, м.Київ

Слайд 136

Національний історико-культурний заповідник Києво-Печерська Лавра, м.Київ

Слайд 137

Державний історико-архітектурний заповідник Хотинська фортеця Хотин Розташування: Чернівецька обл., Хотинський район, м.Хотин

Слайд 138

Держ. історико-архітектурний заповідник Хотинська фортеця, Чернівецька обл.

Слайд 139

Держ. історико-архітектурний заповідник Хотинська фортеця, Чернівецька обл.

Слайд 140

Держ. історико-архітектурний заповідник Хотинська фортеця, Чернівецька обл.

Слайд 141

Держ. історико-архітектурний заповідник Хотинська фортеця, Чернівецька обл.

Слайд 142

Схема Хотинської фортеці: 1 Південна (В’їзна) башта 2 Південно-західна башта 3 Західна (Комендантська) башта 4 Північна башта 5 Східна башта 6 Комендантський палац 7 Казарма 8 Замкова церква 9 Оборонні мури замку 10 Замкова криниця Держ. історико-архітектурний заповідник Хотинська фортеця, Чернівецька обл.

Слайд 143

Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець» Кам’янець- Подільський Розташування: Хмельницька обл., м.Кам’янець-Подільський

Слайд 144

Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець», Хмельницька обл.

Слайд 145

Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець», Хмельницька обл.

Слайд 146

Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець», Хмельницька обл.

Слайд 147

Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець», Хмельницька обл.

Слайд 148

Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець», Хмельницька обл.

Слайд 149

Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець», Хмельницька обл.

Слайд 150

Національний історико-археологічний заповідник «Херсонес Таврійський» Севастополь Розташування: АР Крим, м.Севастополь

Слайд 151

Національний історико-археологічний заповідник «Херсонес Таврійський», АР Крим

Слайд 152

Національний історико-археологічний заповідник «Херсонес Таврійський», АР Крим

Слайд 153

Національний історико-археологічний заповідник «Херсонес Таврійський», АР Крим

Слайд 154

Національний історико-археологічний заповідник «Херсонес Таврійський», АР Крим

Слайд 155

Національний історико-археологічний заповідник «Херсонес Таврійський», АР Крим

Слайд 156

Національний історико-археологічний заповідник «Херсонес Таврійський», АР Крим Збори громадян Херсонеса - картина Р.Вознесенського

Слайд 157

Національний історико-археологічний заповідник «Херсонес Таврійський», АР Крим

Слайд 158

Національний історико-археологічний заповідник «Херсонес Таврійський», АР Крим

Слайд 159

Національний історико-археологічний заповідник «Херсонес Таврійський», АР Крим

Слайд 160

Національний історико-археологічний заповідник «Херсонес Таврійський», АР Крим

Слайд 161

Національний історико-археологічний заповідник «Херсонес Таврійський», АР Крим

Слайд 162

Національний історико-археологічний заповідник «Херсонес Таврійський», АР Крим

Слайд 163

Національний заповідник-острів «Хортиця», Запорізька обл. Запоріжжя Розташування: Запорізька обл., м.Запоріжжя

Слайд 164

Національний заповідник-острів «Хортиця», Запорізька обл.

Слайд 165

Національний заповідник-острів «Хортиця», Запорізька обл.

Слайд 166

Національний заповідник-острів «Хортиця», Запорізька обл.

Слайд 167

Національний заповідник-острів «Хортиця», Запорізька обл.

Слайд 168

Національний заповідник-острів «Хортиця», Запорізька обл.

Слайд 169

Національний заповідник-острів «Хортиця», Запорізька обл.

Слайд 170

Національний заповідник-острів «Хортиця», Запорізька обл.

Слайд 171

Національний заповідник-острів «Хортиця», Запорізька обл.

Слайд 172

Національний заповідник-острів «Хортиця», Запорізька обл.

Слайд 173

Національний заповідник-острів «Хортиця», Запорізька обл.

Слайд 174

Проблеми збереження мережі ландшафтно-рекреаційних територій міст та шляхи їх вирішення У результаті здійснення аналізу існуючтї ситуації щодо стану ландшафтно-рекреаційних територій міста виявлено ряд актуальних проблем. Усі проблеми можна розподілити на: • законодавчі, правові та нормативні • містобудівні • організаційно-технологічні та технічні • економічні • екологічні Для забезпечення належного рівня утримання, відтворення та розвитку міського зеленого господарства всі проблеми потребують комплексного вирішення, враховуючи їх істотний взаємовплив. Збереження міських унікальних ландшафтів

Слайд 175

Законодавчі, правові та нормативні проблеми • руйнування природних та історичних ландшафтів що є т.з. «обличчям» міста - нецільова забудова • недостатнє і несвоєчасне відновлення насаджень і окремих дерев • недосконалість законодавства, яке не дозволяє громадянам захищати своє право на збереження зелених зон • відсутність доступної офіційної інформації про стан зелених насаджень, їх динаміку, виконання нормативів, різке погіршення стану озеленених територій загального користування в результаті витоптування, заростання, хвороб, забруднення і засолення тощо • проблеми доступності зелених зон для населення, у тому числі збільшення транспортних витрат і часу шляху Збереження міських унікальних ландшафтів

Слайд 176

Містобудівні проблеми • наявність потужної транспортної мережі, яка розсікає зелені території міст та приміських зон автомобільними магістралями та швидке зростання кількості індивідуального автомобільного транспорту • розташування житлової забудови, промислових, комунально-складських і транспортних об' єктів в межах ландшафтних територій рекреаційного призначення • недостатній розвиток і низька якість інженерних комунікацій, недостатня оснащеність і низька ефективність роботи існуючих очисних споруд та інших об’єктів природоохоронної інфраструктури • рівень благоустрою і облаштування та стан рекреаційної інфраструктури більшості територій парків і лісопарків не відповідають існуючим і перспективним рекреаційним навантаженням Збереження міських унікальних ландшафтів

Слайд 177

Організаційно-технологічні та технічні проблеми • Мають бути розроблені дієві важелі впливу, спрямовані на збереження та підтримку якісного стану озеленених територій • Одночасно потребує розгляду питання змін у механізмі стягнення та розмірах штрафів за знищення та пошкодження зелених насаджень, включаючи паркування транспортних засобів на газонах, рух автотранспорту парковими алеями та набережними, улаштування сміттєзвалищ на озеленених територіях та ін • Актуальне вирішення питання кадрового забезпечення галузі міського зеленого та житлового господарства, за рахунок навчання та працевлаштування мешканців міста • Створення єдиної комп’ютерної бази даних дозволить проводити моніторинг стану зелених насаджень, контролювати хід проведення оздоровчих, реконструктивних та інших заходів Збереження міських унікальних ландшафтів

Слайд 178

Економічні проблеми • Фінансове забезпечення ведення зеленого господарства знаходиться на вкрай низькому рівні • Майже всі роботи з озеленення: створення нових об’єктів, ландшафтна реконструкція, утримання, вимагають бюджетного фінансування та пошуків альтернативних джерел – інвестування, стягнення орендної плати з організацій і підприємств, розміщених на території парків та скверів і функціонально з ними не пов’язаних Екологічні проблеми • Зараз основним забруднювачем довкілля є автотранспорт, кількість якого постійно зростає, пропускна спроможність шляхів є недостатньою, а стан доріг у більшості випадків незадовільний. • Землекористувачамти часто порушується Земельний і Водний кодекси, ведеться забудова озеленених територій прибережних захисних смуг. Збереження міських унікальних ландшафтів

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Екологія