X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
АВТОРСЬКЕ ПРАВО ПРИ СТВОРЕННІ І ВИКОРИСТАННІ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ

Завантажити презентацію

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ПРИ СТВОРЕННІ І ВИКОРИСТАННІ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Чьочь Вікторія к.т.н., патентний повірений

Слайд 2

Авторське право при створенні електронних ресурсів Авторське право при використанні електронних ресурсів

Слайд 3

Слайд 4

Електронний ресурс Повнотекстові електронні бібліотеки Репозитарії Архіви Бази даних Каталоги Веб-сайти, портали Електронні книги Електронні журнали …

Слайд 5

Електронний ресурс – сукупність декількох складових частин, кожна з яких є самостійним об'єктом авторського права: контент (літературний твір) - автор (автори) контенту (письменник, поет і т.д.); програмний продукт, за допомогою якого контент доноситься до читача і автором якого є програміст; малюнки, ілюстрації, фотографії, якими супроводжується текст і авторами яких є художник, дизайнер, фотограф і т.д.; музичні твори, які є аудіо супроводом і автором яких є композитор

Слайд 6

Виникнення авторського права ЦКУ: Стаття 437. Виникнення авторського права 1. Авторське право виникає з моменту створення твору. 2. Особа, яка має авторське право, для сповіщення про свої права може використовувати спеціальний знак, встановлений законом. Закон: Стаття 11. Виникнення і здійснення авторського права. Презумпція авторства Первинним суб'єктом, якому належить авторське право, є автор твору. За відсутності доказів іншого автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства). Це положення застосовується також у разі опублікування твору під псевдонімом, який ідентифікує автора. Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей. * *

Слайд 7

Електронний ресурс являє собою складний продукт, що є складеним твором, до якого включено кілька творів, що представляють результат творчої праці кількох авторів. Закон України «Про авторське право та суміжні права» (ст. 8, п. 1): Стаття 8. Об'єкти авторського права 15) … інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини

Слайд 8

Складений твір Стаття 19. Авторське право на збірники та інші складені твори 1. Авторові збірника та інших складених творів (упорядникові) належить авторське право на здійснені ним підбір і розташування творів та (або) інших даних, що є результатом творчої праці (упорядкування). Упорядник збірника користується авторським правом за умови дотримання ним прав авторів кожного з творів, включених до складеного твору. Автори творів, включених до складеного твору, мають право використовувати свої твори незалежно від складеного твору, якщо інше не передбачено авторським договором з упорядником збірника. Авторське право упорядника збірника не перешкоджає іншим особам здійснювати самостійний підбір або розташування тих самих творів та (або) інших даних для створення своїх творів. …

Слайд 9

Особа, яка створила електронний ресурс, матиме право використовувати авторське право, що в неї виникло, виключно в тому випадку, якщо у неї будуть належним чином оформлені авторські договори з усіма авторами та / або правовласниками творів, що входять до складу створеного ним електронного ресурсу, крім випадків, коли термін дії авторського права на використані ним твори закінчиться або використовуються твори, які не є обєктами авторського права.

Слайд 10

У разі якщо автор електронного ресурсу не отримає згоди на використання хоча б одного твору у складі свого складеного твору, незважаючи на ту обставину, що його авторське право на електронний ресурс виникне, здійснювати авторські права відносно даного об'єкта, у тому числі права на відтворення, розповсюдження, імпорт, публічний показ і т.д. електронного ресурсу, автор буде не вправі.

Слайд 11

У даному випадку будь-які дії автора електронного ресурсу, спрямовані на реалізацію зазначених прав, будуть відбуватися в порушення чинного законодавства України і автор (чи правовласник) твору, що входить до складу електронного ресурсу, з яким належним чином не буде укладено авторський договір на використання його твору, матиме право захищати свої права способами, передбаченими ЦК України та Законом «Про авторське право та суміжні права»

Слайд 12

У разі поширення електронних ресурсів, створених з порушенням прав автора будь-якого з творів, використаного при їх створенні, поширювані електронні ресурси будуть контрафактними, у зв'язку з чим за заявою зацікавленої особи суд може винести рішення про їх конфіскацію, про конфіскації обладнання та інших матеріалів, використаних для їх створення та розповсюдження

Слайд 13

Також серед найпоширеніших порушень в галузі слід вказати на незаконне використання творів, використаних при створенні електронних ресурсів, у зв'язку з неналежним укладанням авторського договору або у зв'язку з укладанням авторського договору з неналежною особою.

Слайд 14

Неналежне укладання авторського договору укладання авторського договору з автором або правовласником, однак відсутність у зазначеному договорі прямих вказівок на передачу прав на розповсюдження твору у мережі Інтернет. В даному випадку, незважаючи на укладення авторського договору і навіть за умови передачі виключних прав на твір і права використовувати твір будь-яким способом, у правовласника будуть відсутні права на використання цього твору в Інтернеті, тому що відповідно до ст. 33 Закону: п. 8. Усі майнові права на використання твору, які передаються за авторським договором, мають бути у ньому визначені. Майнові права, не зазначені в авторському договорі як передані суб'єктом авторського права, вважаються такими, що не передані, і зберігаються за ним.

Слайд 15

Неналежне укладання авторського договору Творці електронних ресурсів, намагаючись отримати законні права на той чи інший твір, майнові права на які вже передані авторами певним правовласникам, укладають договори передачі прав із даними правовласниками, не перевіряючи при цьому обсяг прав правовласників, в тому числі наявність в авторському договорі з автором прав на використання творів у мережі Інтернет.

Слайд 16

Неналежне укладання авторського договору З одного боку, у творця ресурсу є укладені авторські договори, що дають їм права на використання відповідних творів, укладені з правовласниками, а з іншого боку, у самих правовласників відсутні права, які ними передаються за авторським договором. В результаті, використання зазначених творів в Інтернеті буде незаконним до моменту отримання належних прав від їх автора. У договорах про передачу виключних прав не завжди присутнє положення, що дає правовласнику можливість переуступити отримані ним права від автора третім особам.

Слайд 17

Порада: перед початком процесу створення даного складного об'єкта авторського права заздалегідь в установленому порядку оформляти належні правові документи, наявність яких в подальшому убезпечить від можливих домагань з боку третіх осіб, в тому числі, правоохоронних органів, і буде сприяти збільшенню вартості створюваного продукту

Слайд 18

Слайд 19

Використанням твору є його: 1) опублікування (випуск у світ); 2) відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі; 3) переклад; 4) переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни; 5) включення складовою частиною до збірників, баз даних, антологій, енциклопедій тощо; 6) публічне виконання; 7) продаж, передання в найм (оренду) тощо; 8) імпорт його примірників, примірників його перекладів, переробок тощо. Використанням твору є також інші дії, встановлені законом. ЦКУ: Стаття 441. Використання твору *

Слайд 20

Допускається без згоди автора чи іншої особи, яка має авторське право: Стаття 21. Вільне використання твору із зазначенням імені автора Стаття 22. Вільне відтворення бібліотеками та архівами примірників твору репрографічним способом Стаття 23. Вільне відтворення примірників твору для навчання Стаття 24. Вільне копіювання, кодифікація і декомпіляція комп'ютерних програм Стаття 25. Вільне відтворення творів у особистих цілях *

Слайд 21

Закон: Стаття 22. Вільне відтворення бібліотеками та архівами примірників твору репрографічним способом Допускається без згоди автора або іншої особи, яка має авторське право, репрографічне відтворення одного примірника твору бібліотеками та архівами, діяльність яких не спрямована прямо або опосередковано на одержання прибутку, за таких умов: у разі, коли відтворюваним твором є окрема опублікована стаття та інші невеликі за обсягом твори чи уривки з письмових творів (за винятком комп'ютерних програм і баз даних), з ілюстраціями чи без них, і коли це відтворення здійснюється за запитами фізичних осіб за умови, що: а) бібліотека та архів мають достатньо підстав вважати, що такий примірник використовуватиметься з метою освіти, навчання і приватного дослідження; б) відтворення твору є поодиноким випадком і не має систематичного характеру; у разі, коли відтворення здійснюється для збереження або заміни загубленого, пошкодженого та непридатного примірника даної бібліотеки чи архіву або для відновлення загубленого, пошкодженого або непридатного примірника з фонду аналогічної бібліотеки чи архіву, а одержання такого примірника іншим шляхом неможливе, а також коли відтворення твору є поодиноким випадком і не має систематичного характеру. *

Слайд 22

Закон: Стаття 23. Вільне відтворення примірників твору для навчання Допускається без згоди автора чи іншої особи, яка має авторське право: відтворення уривків з опублікованих письмових творів, аудіовізуальних творів як ілюстрацій для навчання за умови, що обсяг такого відтворення відповідає зазначеній меті; репрографічне відтворення навчальними закладами для аудиторних занять опублікованих статей та інших невеликих за обсягом творів, а також уривків з письмових творів з ілюстраціями або без них за умови, коли: а) обсяг такого відтворення відповідає зазначеній меті; б) відтворення твору є поодиноким випадком і не має систематичного характеру; *

Слайд 23

Закон України «Про авторське право і суміжні права» Розділ I Загальні положення, Стаття 1. Визначення термінів відтворення - виготовлення одного або більше примірників твору, відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер; репрографічне відтворення (репродукування) - факсимільне відтворення у будь-якому розмірі (у тому числі збільшеному чи зменшеному) оригіналу письмового чи іншого графічного твору або його примірника шляхом фотокопіювання або іншими подібними способами, КРІМ запису в електронній (у тому числі цифровій), оптичній чи іншій формі, яку зчитує комп'ютер; *

Слайд 24

Як можна використовувати електронний ресурс? ? Створювати власну БД ? Електронна доставка документів ? …

Слайд 25

… Користувачі погоджуються дотримуватись авторських прав, а також будь-яких договірних, авторсько-правових чи інших обмежень, накладених видавцями та зазначених у Базах Даних. Користувачі можуть завантажувати або друкувати обмежену кількість екземплярів цитат, резюме, повних текстів або їх частин за умови, що інформація використовується тільки для особистого, некомерційного вжитку. Користувачі не можуть публікувати цю інформацію. Користувачі не використовуватимуть Базу Даних як компонент чи основу для будь-якої іншої публікації, що готується для продажу, і не будуть ані жодним чином копіювати чи змінювати Бази Даних чи будь-який її зміст, ані використовувати вищезазначене для продажу чи розповсюдження.

Слайд 26

Витяг з ліцензії: … Користувачі можуть друкувати матеріали, отримані з Баз Даних шляхом друку он-лайн, друку офф-лайн, фасимільного зв’язку та електронної пошти. Будь-яке відтворення та розповсюдження таких друкованих матеріалів і будь-яке завантаження та зберігання у електронній формі матеріалів, отриманих з Баз даних, буде здійснюватись лише для внутрішнього або особистого використання. Систематичне чи регулярне завантаження всіх Баз Даних чи їх частин для створення у електронній або друкованій формі колекції матеріалів, що включає всі Бази Даних чи їх частини, суворо забороняється. …

Слайд 27

Офіційний ВЕБ-портал Державної служби інтелектуальної власності України http://www.sіps.gov.ua * *

Слайд 28

* *

Слайд 29

* * Розділ РЕКОМЕНДАЦІЇ Рекомендацій щодо вибору способів правової охорони та захисту прав на об’єкти авторського права і відповідні об’єкти права промислової власності Рекомендації щодо забезпечення правомірності створення і використання фотографічних творів Рекомендації щодо застосування вільних публічних ліцензій на використання об’єктів авторського права і суміжних прав Рекомендації щодо онлайн-ліцензування Рекомендації щодо забезпечення правомірності створення та використання творів дизайну Рекомендації щодо забезпечення правомірності використання комп’ютерних програм вільного користування Рекомендацій щодо охорони та захисту авторського права у сфері діяльності засобів масової інформації Зразки примірних договорів у сфері авторського права і суміжних прав Рекомендації щодо забезпечення правомірності використання комп’ютерних програм у діяльності суб’єктів господарювання Рекомендації щодо застосування винятків та обмежень у сфері авторського права і суміжних прав Рекомендації для суб’єктів господарювання, які здійснюють публічне використання об’єктів авторського права і суміжних прав Рекомендації щодо вдосконалення механізму регулювання цифрового використання об’єктів авторського права і суміжних прав через мережу Інтернет

Слайд 30

Вікторія Чьочь к.т.н., патентний повірений Тел. (044) 501-1295 Факс (044) 286-2443 E-mail: victoria.choch@gmail.com

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Діловодство