X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
тканини рослин

Завантажити презентацію

тканини рослин

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тканини рослин Рослини дуже різноманітні. Однак для всіх характерна клітинна будова. Клітини в організмі рослин об'єднані в групи. Із тканин побудовані органи рослини.

Слайд 2

Залежно від форми, будови, взаєморозміщення та функцій клітин розрізняють такі типи тканин рослинного організму: основні, твірні, покривні, провідні та механічні. Тканини рослинного організму Група клітин, які мають подібну будову і виконують однакові функції, називається тканиною.

Слайд 3

Твірна тканина Твірна тканина ─це група живих клітин веретеноподібної форми, які мають велике ядро, тоненьку оболонку і щільно прилягають одна до одної. Функцією твірних тканин є утворення нових клітин шляхом поділу, завдяки чому кількість клітин у рослини постійно збільшується. Із клітин твірної тканини формуються всі інші типи тканин, клітини яких, на відміну від твірних, не здатні до поділу.

Слайд 4

Твірна тканина Твірна тканина розташована на верхівці стебла та кінчику кореня. Твірна тканина на верхівці стебла Твірна тканина та кінчику кореня Функцією твірних тканин є утворення нових клітин шляхом поділу, завдяки чому кількість клітин у рослини постійно збільшується.

Слайд 5

Покривна тканина захищає органи рослин від несприятливих дій зовнішнього середовища: надмірного випаровування, проникнення шкідливих мікроорганізмів (шкірка, корок). Покривна тканина забезпечує зв'язок рослини з довкіллям через спеціальні утворення — продихи та сочевички. Покривна тканина

Слайд 6

Зверху та знизу листок укритий шкіркою, яка утворена клітинами покривної тканини шкірка шкірка Шкірка переважно одношарова і складається з живих клітин. Хлоропластів немає. Клітини безбарвні й прозорі, завдяки чому сонячні промені легко проникають крізь них в товщу листка Шкірка захищає внутрішні частини від висихання, механічних ушкоджень прдихи

Слайд 7

Стебло зовні вкрито корком, який складається із відмерлих клітин і захищає стебло від надмірного випаровування вологи та ушкоджень Мертві клітини корка розташовані у кілька шарів, вони порожнисті, їх здерев янілі оболонки непрохідні для води. Покривна тканина дерева корок

Слайд 8

Основна тканина Основна тканина знаходиться під покривною. Вона вистилає проміжки між різними тканинами. Клітини основної тканини можуть бути великими або дрібними, з тонкими або потовщеними оболонками. Розрізняють фотосинтезуючу, механічну і запасаючу основні тканини

Слайд 9

Фотосинтезуючі тканини забезпечують фотосинтез, їх клітини мають тонку оболонку, хлоропласти та велику вакуолю. Це основна тканина листків рослини. фотосинтезуюча тканина

Слайд 10

Механічні тканини Механічна тканина надає рослині міцності. Ця тканина складається з видовжених мертвих клітин із потовщеними оболонками. Наприклад, клітини механічної тканини кісточок вишень, персиків, слив, шкаралупи горіхів тощо мають дуже щільні оболонки, товщина яких перевищує розміри порожнини клітини.

Слайд 11

Механічні тканини (луб'яні, деревні волокна з яких утворений стовбур дерева ) надають міцності та пружності деревам, що допомагає їм встояти при сильному вітрі. Механічні тканини луб деревина

Слайд 12

Запасаюча основна тканина - це пухкі тканини, побудовані з живих клітин. Вона представлена безбарвними клітинами, в яких запасаються різні речовини (крохмаль, жири тощо). Клітини основної тканини квіток і плодів часто містять хромопласти.

Слайд 13

У рослин посушливих місцевостей (наприклад, кактусів) є водозапасаюча основна тканина. Запаси води, які можуть накопичуватись в її клітинах, дозволяють переживати тривалі засухи.

Слайд 14

Провідна тканина Провідна тканина забезпечує транспортування речовин у рослині, зв'язує її наземну і підземну частини. Рослини мають два типи провідних тканин. Одна з них представлена судинами - мертвими порожнистими клітинами, по яких від кореня до листків рухається вода з розчиненими в ній мінеральними речовинами. Другий тип провідної тканини складається із ситоподібних трубок - живих клітин, які проводять органічні речовини від листків до кореня та інших органів рослини. Судини забезпечують висхідний рух речовин у рослині, а ситоподібні трубки — низхідний.

Слайд 15

Провідні тканини дерева Провідні тканини по яких вода та інші речовини переміщуються по рослині називаються флоема та ксилема Флоема утворена з ситоподібних трубок із живих клітин. Ситоподібні трубки ― видовжені, живі клітини деревин з великою кількістю пор і нагадують сито Ксилема утворена з судин ― довгих трубочок, із мертвих здеревянілих клітин

Слайд 16

Ксилема утворена з судин ― довгих трубочок, із мертвих здеревянілих клітин Ксилема По них рухається вода з розчиненими мінеральними речовинами від кореня до листя

Слайд 17

Флоема утворена з ситоподібних трубок із живих клітин. Флоема По них рухається вода з розчиненими органічними речовинами від листя до кореня Ситоподібні трубки ― видовжені, живі клітини деревин з великою кількістю пор і нагадують сито

Слайд 18

Схема пересування поживних речовин по стеблу корінь ксилема флоема Плоди, бруньки, молоді листки листя СО2 Н2О Від кореня до листків і всіх інших надземних органів по провідній системі деревини (судинах ксилеми) іде висхідна течія води і мінеральних солей Із листків у корінь по ситоподібних трубочках лубу іде низхідна течія органічних речовин До квіток, плодів, бруньок органічні речовини рухаються угору теж по ситоподібних трубках

Слайд 19

В таких організмів як гриби та водорості тканини выдсутні. Ці організми називають нижчими

Слайд 20

Запитання що входить до складу ксилеми? До складу ксилеми входять судини та деревні волокана з живих клітин. По судинах відбувається тік водли від кореня з розчиненими неорганічними речовинами. Що входить до складу флоеми ? До складу флоеми входять ситовидні трубки та лубяні волокна. По ситовидних трубках відбувається відтік води з органічними речовинами до кореня та в інші органи

Слайд 21

Як називаэться тканина по якій іде висхідна течія води і мінеральних солей? Як називаэться тканина по якій із листків у корінь іде низхідна течія органічних речовин ? судинах ксилеми ситоподібних трубочках лубу

Слайд 22

Назвіть функції тканин Твірна Покривна Основна Механічна Провідна

Слайд 23

Домашнє завдання § 22

Слайд 24

Джерела І.Ю. Костіков та інші Біологія: Підручник для 6-го класу загально освіт. навч. закл. — К.: Видавничий дім “Освіта”, 2014. Волкова Т.І. Біологія: Практичний довідник. 2-ге вид. зі змінами. — Харків: ФОП Співак В.Л., 2010. Волкова Т.І. Біологія: Схеми і таблиці. ― Харків. ФОП Співак В.Л. 2010. 10.09.2013

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія