X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
СУЧАСНІ ПИТАННЯ

Завантажити презентацію

СУЧАСНІ ПИТАННЯ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

СУЧАСНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ МЕДИЧОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Заступник Міністра охорони здоров’я України Професор В.В. Лазоришинець

Слайд 2

Президент України Віктор Ющенко 26 лютого 2008 року провів нараду з освітянами, головами обласних державних адміністрацій, за результатами якої 20 березня 2008 року підписав Указ "Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні".

Слайд 3

Розвиток освіти є одним з пріоритетних напрямів діяльності Кабінету Міністрів України. На реалізацію завдань програми діяльності Уряду Міністерство освіти і науки України визначило, а уряд схвалив, П'ЯТЬ ПРІОРИТЕТІВ: запровадження всеохопного зовнішнього незалежного оцінювання вступників до вищих навчальних закладів; підвищення якості освітніх послуг; вжиття заходів для розширення автономії вищих навчальних закладів з навчальної, наукової та фінансово-господарської діяльності, розроблення з цією метою проектів законів;

Слайд 4

Президент закликав освітян у 2009 році більше уваги присвятити інтеграції освітянської системи України до засад Болонської Декларації. Президент нагадав, що 2010 рік є кінцевим строком приєднання України до Болонського процесу і до цього року усі вищі навчальні заклади України мають провести необхідні заходи для завершення цієї роботи. 16.09.2008 Нарада керівників вищої школи за участю Президента України Віктора Ющенко

Слайд 5

«…вища школа повинна не тільки забезпечувати спеціальністю, але й виховувати патріотизм молодих людей. Давайте вміти позбуватися від колоніальної залежності й уміти бути гідними громадянами нашої країни». 16.09.2008 Нарада керівників вищої школи за участю Президента України В.А.Ющенко

Слайд 6

Раду студентського самоврядування при МОЗ України Раду молодих вчених при МОЗ України Для якісної підготовки медичних та фармацевтичних кадрів МОЗ України створено:

Слайд 7

Міністр охорони здоров’я України В.М.Князевич 21.10.2008 провів нараду з представниками Ради студентського самоврядування та Радою молодих вчених МОЗ України щодо покращання виховної роботи у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах I-IV рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти, науково-дослідних установах і закладах охорони здоров’я

Слайд 8

«В останні роки медичні навчальні заклади почали готувати фахівців за принципом “конвеєра”. Наслідки таких дій ми вже сьогодні відчуваємо у якості надання медичної допомоги. Ми маємо зруйнувати цей стереотип і стати зразком. Спільно ми повинні зробити так, щоб лікар став найбільш поважною професією у суспільстві” Міністр охорони здоров'я України В.М.КНЯЗЕВИЧ

Слайд 9

Міністерство охорони здоров’я України наголошує на необхідності виконання вимог статті 10 Конституції України та статті 5 Закону України про “Вищу освіту”, якими визначено, що державною мовою в Україні є українська мова. Зазначене передбачає необхідність цілеспрямованого контролю з боку керівників ВМ(Ф)НЗ щодо здійснення навчально-методичного процесу, ведення документації виключно українською мовою.

Слайд 10

Заходи на виконання Програми з виховної роботи мають бути спрямовані на поліпшення патріотичного виховання громадян України - забезпечення функціонування української мови в усіх сферах діяльності вищих навчальних закладів, формування у громадян України поваги до Конституції України та символів держави, поглиблення обізнаності з українською історією та культурною спадщиною. ВИХОВНА ТА ПАТРІОТИЧНА РОБОТА у ВМНЗ

Слайд 11

Прийнята нова Концепція розвитку медичної освіти Мета: Приведення медичної та фармацевтичної освіти – структури, змісту, термінів підготовки – у відповідність до міжнародних освітніх стандартів з урахуванням потреб практичної охорони здоров’я країни. Наказ МОЗ та АМН України від 12.09.2008 №522/51

Слайд 12

Підвищення якості підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фармацевтичних кадрів Виконання державного та регіонального замовлень на підготовку фармацевтичних працівників Гармонізація фармацевтичної освіти відповідно до вимог ЕС та забезпечення конкурентноздатності наших фахівців на світовому ринку праці Підвищення якості наукових досліджень у галузі фармацевтичної науки НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ

Слайд 13

Якісного конкурсного набору студентів на І курс; Виховання у студентів патріотизму та національної свідомості, милосердя та духовності; Наявності відповідного кадрового, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення; Ефективної організації, інформатизації та управління навчальним процесом; Створення мережі університетських лікарень та клінік; Ефективного контролю за якістю навчання; Стовідсоткового надання першого робочого місця випускникам вищих медичних навчальних закладів, які навчались за державним замовленням. Для якісної підготовки фармацевтичних кадрів МОЗ України постійно працює над забезпеченням:

Слайд 14

Виготовлення фармацевтичної форми лікарської продукції Виробництво і аналіз лікарської продукції Аналіз ліків в лабораторії Зберігання, безпека і розповсюдження ліків в оптовій стадії Виготовлення, аналіз, зберігання і розповсюдження ліків в аптеках Виготовлення, аналіз, зберігання і розподіл ліків в лікарнях Уміння надати інформацію та поради про ліки. Вимоги до якісної професійної діяльності фармацевтичного працівника базуються на стандартах Європейської Директиви ЄС 2005/36/ЕС

Слайд 15

Підготовка фахівців для галузі охорони здоров’я в Україні здійснюється у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах I-IV рівнів акредитації МОЗ України – серед них 64 медичних та фармацевтичних коледжів, 49 медичних училищ, два інститути медсестринства, 17 медичних університетів (академій), сім з яких мають статус національних та Національний фармацевтичний університет. У вищих медичних навчальних закладах IV рівня акредитації МОЗ України навчається 24144 студентів за державним замовленням, 30734 за контрактною формою навчання, 12336 за заочною формою (фармація) та 16164 іноземних громадян з 98 країн світу. На підготовці медичних кадрів зосереджено потужний потенціал 1,7 тисяч професорів та докторів наук та понад 6,5 тисяч доцентів та кандидатів наук.

Слайд 16

Підготовка фахівців для фармацевтичної галузі України здійснюється 13 вищими медичними і фар-мацевтичними навчальними закладами ІV рівня акредитації та 26 вищими медичними і фармацев-тичними навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації за спеціальностями: "фармація", "клінічна фармація", "технологія фармацевтичних препаратів", "технологія парфумерно-косметичних засобів", "виробництво фармацевтичних препаратів", "аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук". На фармацевтичних факультетах вищих навчальних закладів ІV рівнів акредитації навчаються 18 853 осіб Підготовку фармацевтичних кадрів здійснюють 1177 науково-педагогічних працівників профільних кафедр, з них докторів наук – 156, кандидатів наук – 665, без наукового ступеня – 355 (30%).

Слайд 17

Варто відмітити, що результати ліцензійних іспитів свідчать про дещо кращу підготовленість студентів, які навчаються за державним замовленням, порівняно із студентами, які навчаються за контрактом. Лише 1,7% студентів бюджетної форми навчання не змогли подолати бар’єр у вигляді ліцензійних іспитів, тоді як серед студентів контрактної форми навчання таких осіб 3,8%. Значно гірша підготовка студентів – громадян іноземних держав, серед яких в цілому по всіх спеціальностях ліцензійні іспити не змогли скласти 6,4% студентів.

Слайд 18

синтез біологічно-активних речовин з метою створення нових лікарських препаратів; пошук нових біологічно активних речовин рослинного походження для створення на їх основі нових ліків; фармакологічне дослідження нових біологічно-активних субстанцій синтетичного, рослинного та тваринного походження; розробка теоретичних основ та створення нових лікарських засобів на основі продуктів бджільництва; вивчення проблем клінічної фармації; створення лікувально-косметичних засобів; вивчення проблем підприємства, менеджменту та маркетингу у фармацевтичній галузі. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ НАУКИ

Слайд 19

Вченими Національного фармацевтичного університету велась робота над створенням понад 100 лікарських засобів широкого спектра фармакологічної дії, які знаходяться на різних етапах впровадження. Науковцями Запорізького державного медичного університету створені і доведені для промислового випуску такі оригінальні вітчизняні лікарські препарати як “Тіотриазолін”, “Тіадарон”, “Тіоцетам-форте”, “Індотрил”, “Кардіотрил”. Нині “Тіотриазолін” використовується для лікування хворих не тільки в Україні, але й в республіці Бєларусь, Росії, Казахстані, Молдові, Узбекистані, Туркменістані, Таджикистані. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ НАУКИ

Слайд 20

Підвищення конкурентноздатності вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної освіти Педагогічні інновації та управління якістю навчання Ефективна кадрова політика у ВМНЗ Достатнє матеріально-технічне оснащення кафедр та клінік Сучасний підхід до економічних засад діяльності ВМНЗ Комп′ютеризація навчального процесу Зменшення навантаження на викладачів та студентів, поліпшення соціального захисту СКЛАДОВІ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ШКОЛИ

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Біологія