X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Інтеграція в біології

Завантажити презентацію

Інтеграція в біології

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Інтеграція як методична система в біології Матеріали до педагогічної ради Ніщо не може бути важливішим у світі, ніж уміння бачити предмет з усіх боків і серед тих обставин, у які він поставлений. К.Ушинський

Слайд 2

Інтеграція як методична система Інтеграція - важлива умова сучасної науки. Наукове мислення сьогодні дедалі більше характеризується прагненням розглядати не окремі ізольовані об’єкти та явища життя, а їх більш чи менш широкі єдності. Інтеграція навчальних предметів - це вимога часу, це творчість та мистецтво педагога.

Слайд 3

Інтеграція – процес і результат створення нерозривно зв’язаного, єдиного, цілісного. Результатом інтеграції є поява якісно нової властивості у навчанні – поєднання ізольованих навчальних предметів у цілісну систему знань. Тому, розвиток освіти як системи повинен реалізовуватися через системні знання, що є необхідними для формування цілісного мислення. Інтеграція як методична система

Слайд 4

Природа мудра. Все створила мовчки. Й росинку поту втерла на брові, На буреломах сходять мухоморчики, Театр ляльковий просто на траві. Ліна Костенко Біологія – наука про життя

Слайд 5

Уроки біології спрямовані на розкриття загальних закономірностей живої природи, законів, ідей, теорій, відображених у різних науках і відповідних їм навчальних предметах. Інтеграція в біології дає можливість розглядати природні явища під іншим кутом зору, тобто з погляду інших предметів, повніше і глибше розкрити зв’язки між біологією та іншими шкільними (і нешкільними) предметами, тобто забезпечити підпорядкування окремого загальному. Інтеграція в біології

Слайд 6

Як і рекомендує методика вивчення біології, зв’язки між шкільними предметами я розділяю на внутрішньоциклові (між предметами природничого циклу) та міжциклові (між іншими науками). Крім цього міжпредметні зв’язки я поділяю на: хронологічні, які використовуються по мірі вивчення певних тем та на зв’язки загальнопредметних умінь: пізнавальні, оцінюючі, прикладні. Інтеграція в біології

Слайд 7

Вивчення біології дає можливість використову-вати знання учнів майже із усіх шкільних дисциплін, тобто у біології має місце інтегративний характер навчання. Для розкриття теми уроку з біології необхідно, щоб поняття учнів спиралися на інші базові предмети, на інформацію із ЗМІ та на власний життєвий досвід школярів. Немає ні єдиного уроку, де я не звертаюсь до інших предметів. Інтеграція в біології

Слайд 8

Інтегративні (міжпредметні) зв’язки я використовую майже на всіх етапах уроків: актуалізації знань, вивченні та сприйманні нового матеріалу, систематизації та узагальненні знань, при проведенні лабораторних та практичних робіт. Мої міжпредметні зв’язки є епізодичними, систематичними, односторонніми (біологія-хімія), двосторонніми (біологія-хімія-біологія); багатосторонніми (біологія-фізика-географія-біологія-історія-трудове навчання-біологія). Інтеграція в біології

Слайд 9

Внутрішньоциклова Інтеграція

Слайд 10

Б І О Л О Г І я Міжциклова Інтеграція

Слайд 11

Вивчаючи теорію Ч.Дарвіна ми прослідковуємо шлях 5-річної кругосвітньої подорожі вченого по карті. Вивчаючи Центри походження культурних рослин М.І.Вавілова, по карті знаходимо батьківщину кожної культурної рослини, яку вирощуємо сьогодні. Інтеграція з географією

Слайд 12

Вивчаючи вчення про біосферу В.І.Вернадського ми згадуємо всі оболонки: атмосферу, гідросферу, літосферу та межі життя в них. Вивчаючи компасні рослини, ми згадуємо, що таке компас, адже це рослини, листки яких розташовуються із заходу на схід, де б не знаходилося Сонце, що захищає рослину від перегрівання. Вивчаючи морські одноклітинні, які дають поклади крейди, ми згадуємо, де вона знаходиться як осадова порода. А вивчаючи діатомові водорості, згадуємо, де знаходяться поклади діатомітів. Інтеграція з географією

Слайд 13

Вивчаючи коралові поліпи, ми згадуємо, що таке коралові рифи і де знаходяться коралові острови. Вивчаючи водорості, ми згадуємо Саргасове море, знаходимо на карті, де воно знаходиться. Вивчаючи рослинність різних кліматичних зон, різних материків, згадуємо всі материки і їхній клімат. Часто згадуємо відомих мореплавців, наприклад, Х.Колумба, коли вивчаємо рослини, які ним завезені: квасолю, тютюн… Інтеграція з географією

Слайд 14

Тиск – це величина фізична. Вивчаючи корені рослин згадуємо кореневий тиск, завдяки якому вода підіймається знизу вгору. Вивчаючи рух крові від і до серця, ми також згадуємо артеріальний тиск. Вивчаючи запах рослин, квітів чи пахучих залоз тварин, ми знову згадуємо тиск усередині клітин, наприклад, цибулі, у вакуолях яких він перевищує 24 атмосфери. Тому і має такі пирскаючі в очі властивості. Інтеграція з фізикою

Слайд 15

Оптику вивчає також фізика. Вивчаючи фотосинтез, ми згадуємо фотони, електрони. Вивчаючи будову ока, ми згадуємо оптичну систему ока, переломлення променів. Вивчаючи рослинні пігменти, що надають різнобарвності рослинному світу, ми згадуємо, що це органічні речовини, які вибірково поглинають певні промені світла. Інтеграція з фізикою

Слайд 16

Густина – поняття фізичне. Вивчаючи організми, які мешкають на суходолі і у воді, порівнюємо, що густина повітря в 770 разів менша за густину води. Вивчаючи кажанів, дельфінів згадуємо ехолокацію, а це вже фізика. Вивчаючи цвітіння рослин у різний час доби згадуємо барометр – також фізичний прилад. Інтеграція з фізикою

Слайд 17

Склад хімічних речовин в клітинах рослин, тварин та людини: - формули неорганічних речовин – води та мінеральних солей. - формули органічних речовин – білків, ліпідів, вуглеводів, нуклеїнових кислот. Інтеграція з хімією

Слайд 18

Коли вивчаємо лікувальні властивості рослин згадуємо, які хімічні речовини вони накопичують, завдяки яким вони і мають лікувальну силу. Наприклад, коли вчимо пасльонові, то наголошуємо на тому, що серед них є отруйні рослини: блекота, дурман. Але в основному пасльонові – важливі сільськогосподарські та лікарські рослини. Інтеграція з хімією

Слайд 19

Вивчаючи досягнення в біології ми згадуємо давньогрецьких вчених: Теофраст, Арістотель, Архімед, Гіпократ, … Вивчаючи спорові рослини ми згадуємо Другу світову війну, коли не вистачало матеріалів для перев’язок, тому мох сфагнум використовувався як перев’язочний матеріал. Вивчаючи кістки та м’язи ми згадуємо Аххіла і чому одне із сухожиль ноги називають Аххілове сухожилля. Вивчаючи кам’яновугільні ліси ми повертаємося до історії нашої планети, яка дала нам наше кам’яне вугілля. Вивчаючи дерева ми згадуємо, що Петро І видавав укази: не вирубувати дуби, шовковицю… та шукаємо причини чому? Інтеграція з історією

Слайд 20

У математиці є поняття про розміщення частин тіла або фігури щодо певної осі чи площини, тобто поняття про симетрію. У біології виділяють типи симетрії: - променеву – тіло поділяється кількома уявними площинами на багато подібних частин; - двобічну – тіло умовною площиною поділяється на дві частини: ліву і праву, перед і зад. Існують також асиметричні організми. Інтеграція з математикою

Слайд 21

Організми із променевою (радіальною) симетрією: гідри, медузи, кільчасті черви. Організми з двобічною (білатеральною) симетрією – це майже всі тварини: комахи, ракоподібні, плазуни, ссавці… Інтеграція з математикою

Слайд 22

Вивчаючи ріст та види стебел згадуємо, що таке перпендику- лярність, овальність. Наприклад, прямостояче стебло росте перпендикулярно до поверхні землі. Вивчаючи правило екологічної піраміди, згадуємо, що таке піраміда. Інтеграція з математикою

Слайд 23

Вивчаючи розміри органів, ми згадуємо, що таке площа, об’єм. Наприклад, площа шкіри – 2 кв.м; площа легеневих пухирців – 100 кв.м; об’єм крові – 5-6 л. Вивчаючи молекулярну біологію та генетику, розв’язуємо задачі, які неможливо вирахувати без знання пропорцій та відсотків. Інтеграція з математикою

Слайд 24

Інтеграція з українською мовою Всі відповіді учнів: і усні, і письмові повинні бути грамотними з погляду рідної мови. Якщо учень допускає безліч помилок у термінах та визначеннях, то це говорить про те, що учень не слухав на уроці, не вчив вдома, параграф не читався, а якщо і читався, то неуважно. Наприклад, вивчаючи клітини крові ми чітко пишемо і проговорюємо їхні назви. Наприклад, замість слова еритроцити учні пишуть “електроцити, еректроцити, еретроцити”. Три помилки у тексті – це мінус один бал.

Слайд 25

Вірші та проза про природу, про рослин і тварин є у Т.Г.Шевченка, Лесі Українки, Ліни Костенко… Л.Українка - “З вітром весняним сосна розмовляла, Вічнозелена сосна Там я ходила і все вислухала, Що говорила вона.” Ліна Костенко - “Красива осінь вишиває клени, Червоним, жовтим, срібним, золотим, А листя просить - виший нас зеленим Ми ще побудем. ще не облетим.” Інтеграція з літературою

Слайд 26

Усна народна творчість: загадки, приказки, прислів’я … - “Яке коріння, таке й насіння” “Зелене висить, жовте летить, а чорне лежить.” Вірші: “Ходить гарбуз по городу…”, читаючи якого визначаємо систематику кожної рослини. Німецький поет Йоганн Вольфганг Гете був відомим натуралістом. Він першим здогадався про видозміни органів, які назвав метаморфозами. Сьогодні ми їх вивчаємо. Інтеграція з літературою

Слайд 27

Вивчаючи зернові культури, ми говоримо про хліб для українського народу: “Хліб в народі з давніх часів був у глибокій повазі. Він – основа життя, Божий дар. Хліб – символ розмноження, тому він відіграє велику роль на весіллі. Він же символ щастя взагалі, і тому поважну людину зустрічають із хлібом, з хлібом ходять на свята до поважних людей, до родичів. Обмін хлібом – ознака повної згоди.” Інтеграція з українознавством

Слайд 28

Через віки пронесли українці любов до різних речей, тварин, а особливо рослин, тому що з давніх-давен вважали їх святинями свого народу. Їхні образи використовувалися в обрядах і звичаях, їх вишивали на рушниках, сорочках: калина, верба, дуб, вишня, барвінок, чорнобривці, любисток, соняшник, мальви… здавна уособлюють красу нашої України та духовну міць народу. Інтеграція з українознавством

Слайд 29

Біологія не може обійтися без малювання. У 7 та 8 класах ми часто виконуємо лабораторні роботи, де необхідно виконувати певні малюнки. Рослин і тварин часто зображали на своїх полотнах відомі художники. Інтеграція з образотворчим мистецтвом

Слайд 30

Інтеграція з музичним мистецтвом Ми всі знаємо безліч пісень про квіти, про природу, про весну, літо, осінь, характерними особливостями яких є рослини або тварини. Наприклад: “Росте у лузі червона калина”, “Ой смереко, смереко”, “Лебедина вірність”. (учні завжди продовжують перелік пісень). Інколи лабораторні та практичні роботи проводяться під музичний супровід, так як сучасні діти постійно ходять у навушниках, тобто слухають різні мелодії і на уроці це допомагає спокійно думати над виконанням завдань.

Слайд 31

Інтеграція з Фізичною культурою Кожен з нас має свої фізичні характеристики і показники, що залежать від віку, стану здоров’я, настрою … - При вивченні серцево-судинної, дихальної та м’язової систем ми з’ясовуємо вплив ритму і навантаження на роботу серця, легень, м’язів. Учні знають норму, а потім визначають вплив навантажень на організм.

Слайд 32

Інтеграція з основами здоров’я Більшість тем біології та основ здоров’я перекликаються, особливо ті, які пов’язані із впливом шкідливих факторів на життя. Здоровий спосіб життя є одним із виховних завдань і біології, і основ здоров’я.

Слайд 33

Інтегративні, а саме міжпредметні зв’язки виконують у навчанні біології декілька функцій: - методологічну, яка виражається у формуванні сучасних уявлень учнів про цілісність та розвиток природи, засвоєння ними системного підходу до об’єктів живої природи (клітина, організм, біогеоценоз, біосфера); - освітню, що складає формування системи знань про природу у більш повному та глибокому її розумінні; - розвиваючу, яка відображає роль міжпредметних зв’язків у розвитку системного та творчого мислення, у розвитку умінь аналізувати та узагальнювати знання; - виховну, яка відображається у необхідності встановлення міжпредметних зв’язків при здійсненні екологічного виховання, патріотичного, трудового, статевого, морального, естетичного … - конструктивну, що полягає у вдосконаленні організації навчально-виховного процесу, у співпраці учителів інших предметів. Інтеграція в біології

Слайд 34

Ідея інтегрованого навчання сьогодні є надзвичайно актуальною, оскільки з її успішною методичною реалізацією передбачається досягнення мети якісної освіти, тобто освіти конкурентоздатної, спроможної забезпечити кожній людині самостійно досягти тієї чи іншої життєвої мети, творчо самостверджуватися в різних соціальних сферах. Інтеграція в біології

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Біологія