X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Кров

Завантажити презентацію

Кров

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

КРОВ Рідка сполучна тканина, складова частина внутрішнього середовища

Слайд 2

С к л а д к р о в і Формені елементи (40-45%) Суха речовина (9-10%)

Слайд 3

Система крові Периферична кров (в судинах) Органи кровоутворення (червоний кістковий мозок, лімфатичні вузли, селезінка) Ограни кроворуйнування (печінка, селезінка) Нейрогуморальна регулююча система

Слайд 4

Функції крові Транспортна Дихальна (О2, СО2) Трофічна (перенос поживних речовин) Екскреторна (перенос продуктів метаболізму до органів виділення) Гуморальна (перенос БАР) Терморегуляторна (доставка тепла від органів, де утворюється до органів, де втрачається) Захисна Фактори імунітету Зсідання крові Підтримка параметрів гомеостазу (рН, осмотичний, онкотичний тиск) Забезпечення креаторних зв’язків – передача інформації за допомогою макромолекул

Слайд 5

Фізико-хімічні властивості крові (визначаються хімічним складом плазми) В’язкість (визначається кількістю білків та формених елементів) – 5 Відносна щільність (визначається вмістом формених елементів) - 1,050-1,060 Осмотичний тиск – 7,6 атм. Онкотичний тиск – 1/3 атм. (30-40 мм рт.ст) Активна реакція крові (рН) – 7,35-7,4

Слайд 6

Склад плазми Вода (90-91 %) Суха речовина (9-10 %) Органічні речовини Неорганічні речовини Катіони Na+, K+, Ca2+, Mg2+ Аніони Cl-, HCO3-, HPO4- Білки Ліпіди Глюкоза Гормони

Слайд 7

Онкотичний тиск (30-40 мм рт.ст.) Осмотичний тиск органічних речовин плазми (глюкоза, білки). Забезпечує обмін води між кров’ю і тканинами.

Слайд 8

Активна реакція крові (рН) Обумовлена співвідношенням Н+ і ОН- іонів. рН артеріальної крові – 7,4 рН венозної крові – 7,35 Підтримку рН на фізіологічному рівні забезпечують: органи виділення буферні системи

Слайд 9

Білки плазми

Слайд 10

Еритроцити – двоввігнуті безядерні клітини Утворюються в червоному кістковому мозку Руйнуються в печінці Тривалість життя – до 3,5 місяців Функції: Дихальна Живільна Захисна Ферментативна Регуляція рН крові Кількість: Чоловіки 4,0-5,1 х 1012/л Жінки 3,7-4,7 х 1012/л

Слайд 11

Гемоглобін (Нb) – хромопротеїд, міститься в еритроцитах, обумовлює червоний колір Кількість Hb чоловіки – 140-160 г/л жінки – 120-140 г/л

Слайд 12

Гемоліз еритроцитів Осмотичний Хімічний Термічний Біологічний Механічний Внутрішньосудинний Внутрішньоклітинний

Слайд 13

Види лейкоцитів Гранулоцити Нейтрофіли Еозинофіли Базофіли Агранулоцити Моноцити Лімфоцити

Слайд 14

Нейтрофіли (50-75%) здатні швидко мігрувати в осередок запалення По формі ядра – юні, паличкоядерні, сегментоядерні Тривалість життя – 8 годин – 2 доби Функції: Фагоцитоз Секреція лізосомних білків Секреція інтерферону

Слайд 15

Еозинофіли (0,5-5%) здатні швидко мігрувати в осередок запалення Тривалість життя – 8-12 діб Функції: Фагоцитоз (незначний) Знешкодження і руйнування токсинів білкового походження, чужорідних білків і комплексів антиген-антитіло Руйнують гістамін Гальмують виділення гістаміну базофілами Участь у фібринолізі (вироблення плазміногену)

Слайд 16

Базофіли (0,5-1%) мігрують у тканини, де дозрівають у тучні клітини Тривалість життя – 8-12 діб Функції: Синтез гістаміну (посилює кровоток в ураженній ділянці) Синтез гепарину (для відновлення ушкодженних судин)

Слайд 17

Моноцити (3-11%) перетворюються в нерухомі клітини – тканинні макрофаги Тривалість життя – 50-60 діб Функції: Фагоцитоз чужорідних частинок, макромолекул, колагену, клітин у кислому середовищі Протипухлинна дія Антивірусна активність (секреція інтерферону) Підсилення процесів регенерації

Слайд 18

Види лімфоцитів Т-лімфоцити В-лімфоцити Нульові-лімфоцити Перетворюються у тимусі Перетворюються в плаценті, печінці плоду, селезінці, лімфоїдній тканині Перетворюються при необхідності у Т- чи В-лімфоцити

Слайд 19

Лейкоцитарна формула – це співвідношення різних видів лейкоцитів, виражене у відсотках від загальної кількості

Слайд 20

Фізіологічні властивості тромбоцитів: Адгезивність – здатність прилипати до чужорідної та пошкодженої поверхні Агрегація – здатність утворювати скупчення Аглютинація – склеювання тромбоцитів один з одним

Слайд 21

Групи крові Присутність антител і антигенів в різних групах крові Схема переливання крові І ІІ ІІІ ІV Група крові Антигени (аглютино-гени) в еритроцитах Антитіла (аглютиніни) в плазмі 0 (І) – А (ІІ) А В (ІІІ) В АВ (ІV) А В –

Слайд 22

РЕЗУС-ФАКТОР (Rh) Аглютиноген, що не входить до системи АВ0, не має аглютининів у плазмі. У 15% людей – відсутній (Rh-) У 85% людей – присутній (Rh+)

Слайд 23

Резус-конфлікт

Слайд 24

Зсідання крові (гемостаз) - ланцюг біохімічних перетворень, спрямованих на зупинку кровотечі Система зсідання: ферментативна система плазми форменні елементи крові стінки кровоносних судин оточуючи тканини

Слайд 25

ПРОЦЕС ЗСІДАННЯ містить: ПРЕДФАЗУ (судинно-тромбоцитарний гемостаз) ТРИ ФАЗИ ГЕМОКОАГУЛЯЦІЇ: 1. Утворення протромбінази 2. Утворення тромбіну 3. Утворення фібрину ПІСЛЯФАЗУ (ретракція і фібриноліз)

Слайд 26

1 2 3 4

Слайд 27

Коагуляційний гемостаз –ферментативне перетворення розчинного фібриногена у нерозчинний фібрин у великих судинах з високим АТ і швидкістю кровотоку 1. Утворення протромбінази 2. Утворення тромбіну 3. Утворення фібрину

Слайд 28

Ферментативна система плазми I – фібриноген II – пртромбін III – тканинний тромбопластин (входить до складу пдазматичних мембран) IV – іони Са2+ V – проакцелерин VI – акцелерин VII – проконвертин VIII – антигемофільний глобулін А IX – антигемофільний глобулін В X – Стюарта-Прауера XI – плазмовий попередник тромбопластину XII – Хагемана XIII – фібринстабілізуючий XIV –кініноген XV – прокаллікреїн

Слайд 29

Слайд 30

Післяфаза: ретракція і фібриноліз Ретракція – ущільнення згустку (25-50% об’єму) та закріплення його в судині, за рахунок тромбостеніна тромбоцитів (2-3 години після утворення тромбу). Фібриноліз – ферментативний гідроліз фібрину на розчинні компоненти для відновлення просвіту судин. Починається одночасно з ретракцією під дією плазміну Протікає в 3 фази: утворення кров’яного та тканниного активаторів плазміногену з проактиваторів (під дією адреналіну, стрептокінази, лізокінази) активатори стимулюють перетворення плазміногену на плазмін (тромбін, урокіназа, ХIV, XV фактори). плазмін розщеплює фібрин до пептидів і амінокислот.

Слайд 31

Підтримці рідкого стану крові сприяють: гладка поверхня судин, що запобігає активації XII фактора стінки судин і формені елементи мають «-» заряди і відштовхуються стінки судин вкриті шаром розчинного фібрину, який адсорбує активні фактори згортання (тромбін). велика швидкість кровотоку перешкоджає концентрації факторів гемокоагуляції в одному місці наявність у крові антикоагулянтів: первинних, що присутні завжди ( гепарін,антитромбін та інш.) вторинних, що утворюються під час зсідння та фібрінолізу (фібрин, продукти деструкції фибрину)

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія