X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Історія мікробіології

Завантажити презентацію

Історія мікробіології

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ЗНАЧЕННЯ МІКРОБІОЛОГІЇ В ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРЯ. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МІКРОБІОЛОГІЇ. КЛАСИФІКАЦІЯ І МОРФОЛОГІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ ФІЗІОЛОГІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ. РІСТ І РОЗМНОЖЕННЯ БАКТЕРІЙ Кафедра мікробіології, вірусології та імунології Лектор проф. С.І. Климнюк

Слайд 2

План лекції Історія мікробіології. Вклад українських учених в розвиток мікробіології Класифікація мікроорганізмів. Будова бактеріальної клітини

Слайд 3

Мікробіологія (від гр. - малий, - життя і logos - вчення) - наука, яка вивчає найдрібніші, переважно одноклітинні, жива істоти, названі мікроорганізмами. Об’єктами вивчення мікробіології є бактерії, гриби, найпростіші, рикетсії та віруси. Вона вивчає їх форму, будову і ультраструктуру (морфологію), біохімічну активність, прояви і закономірності життєдіяльності (фізіологію), спадковість і мінливість (генетику), роль в кругообізі речовин у природі, в підтриманні екологічної безпеки, у виникненні і розповсюдженні інфекційних хвороб серед людей, тварин і рослин (мікробну екологію).

Слайд 4

Структура інфекційної захворюваності

Слайд 5

Brueghel: Триумф смерті (1560)

Слайд 6

При середній гостроті зору людина може бачити неозброєним оком лише ті об’єкти, розмір яких не менше 0,08 мм. Дрібніші тіла і істоти недоступні для простого спостереження. Термін “мікроб” вперше введений у науку французьким ученим Шарлем Седійо у 1878 р. Він походить від грецького слова “міkrов” (той, який “живе недовго”, а в більш широкому тлумаченні- найдрібніша жива істота.

Слайд 7

Порівняльні розміри бактерій

Слайд 8

Специфічні групи мікроорганізмів Водорості Найпростіші Гриби (дріжджоподібні та плісень) Бактерії Рикетсії Віруси Пріони

Слайд 9

Загальна Медична Сільського- сподарська Промислова Ветеринарна Водна Галузі мікробіології Геологічна Космічна Мікологія Вірусологія Паразито- логія

Слайд 10

Неінфекційні хвороби За останні роки для багатьох захворювань, які вважались неінфекційними, доведено, що вони спричиняються мікробами, наприклад, виразкова хвороба шлунка, викликається Heliobacter spp. Встановлено зв’язок між деяким формами раку та вірусами, цукровим діабетом та вірусами Коксаки, шизофренією та борнавірусами Висновок: ми повинні вивчати як жити з мікроорганізмами, тому що жити без них ми не можемо.

Слайд 11

Періоди розвитку мікробіології: - морфологічний - фізіологічний - профілактичний

Слайд 12

. Antony van Leeuwenhoek (1632-1723)

Слайд 13

Едвард Дженнер (1749-1823) вакцинує Джеймса Фіппса (біля 1800 року

Слайд 14

Louis Pasteur (1822-1895)

Слайд 15

Л. Пастер вакцинує Джозефа Мейстера, 9-річного хлопчика, покусаного скаженою собакою

Слайд 16

Роберт Кох

Слайд 17

І.І. Мечников

Слайд 18

Д.Й. Івановський (1864-1920) У 1892 р. відкрив першого представника царства – вірусів - вірус мозаїчної хвороби тютюну

Слайд 19

С.М. Виноградський (1856-1953) Відкрив сірко- і залізобактерії, нітрифікуючі та азотофіксуючі мікроби, з'ясував їх роль у кругообігу речовин у природі. Провів фундаментальне вивчення мікробіоценозу грунту

Слайд 20

Д.К. Заболотний (1866-1929) Дослідження чуми, холери та інших інфекційних хвороб. У 1893 р. разом з І.Г. Савченком успішно провів героїчний дослід самозараження холерним вібріоном після попередньої імунізації через рот вакциною з убитих вібріонів. Створив вчення про природну вогнищевість чуми і експериментально довів етіологічну ідентичність бубонної та легеневої форм цієї хвороби. Президент заснованої ним Академії Наук України

Слайд 21

М.Ф. Гамалія (1859-1949) Він вперше в Україні здійснив вакцинацію людей проти сказу, відкрив явище бактеріофагії, розробив інтенсивний метод виготовлення вісп'яної вакцини. Праці з етіології чуми та холери, бактерійних токсинів, питань інфекції та імунітету.

Слайд 22

О.М. Безредка Розробив спосіб десенсибілізації організму при введенні чужорідних сироваток

Слайд 23

Л.В. Громашевський Грунтовно розробив вчення про механізми передачі інфекції та наукову класифікацію інфекційних хвороб. Класичні дослідження з епідеміології холери, черевного тифу, дизентерії та гепатиту, розкриття причин сезонності захворювань. Л.В. Громашевський написав фундаментальні підручники з загальної та спеціальної епідеміології

Слайд 24

Визнання серед мікробіологів отримала класифікація мікроорганізмів, яка подана у Визначнику бактерій Д. Бергі (Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology Класифікації бактерій: природні штучні

Слайд 25

Whitaker – 5 царств (1969)

Слайд 26

Три домени (імперії) живих істот Figure 10.1 Woese - домени (1978) Прокаріоти

Слайд 27

Бактерії

Слайд 28

Класифікаційні системи у прокаріотів Miкроскопічна морфологія Maкроскопічна морфологія – властивості колоній appearance Фізіологія / біохімічна характеристика Хімічний аналіз Серологічний аналіз Генетичний і молекулярний аналіз (філогенетичний аналіз) Вміст G + C ДНК аналіз генетичними зондами Послідовність амінокислот and rRNA aналіз

Слайд 29

Таксономія Домен Царство Тип Клас Порядок Родина Рід Вид

Слайд 30

Taксономічні групи бактерій Том 1A: Домен Archaea прімітивні, адаптовані до існування в екстремальних умовах Том 1B: Домен Bacteria Том 2-5: Тип Proteobacteria – грамнегативна клітинна стінка Тип Firmicutes – в основному грампозитивні бактерії з низьким вмістом G + C Тип Actinobacteria – грампозитивні бактерії з високим вмістом G + C

Слайд 31

Мікробна філогенія Філогенія домену Bacteria Поділяється на 23 типи.

Слайд 32

Філогенія мікробів Філогенія домену Bacteria (продовж.) Тип Proteobacteria Найбільша група грамнегативних бактерій Понад 400 родів і 1300 названих видів Представлена більшість типів живлення бактерій: фототрофія, гетеротрофія, різні типи хемолітотрофії

Слайд 33

Філогенія мікробів Філогенія домену Bacteria (продовж.) Тип Proteobacteria (продовж.) Поділено на 5 класів: Alphaproteobacteria, Betaproteobacteria, Gammaproteobacteria, Deltaproteobacteria, Epsilonproteobacteria

Слайд 34

Філогенія мікробів Філогенія домену Bacteria (продовж.) Тип Proteobacteria (продовж.) Значущі родини і роди включають: Родини Enterobacteriaceae, грамнегативні кишкові бактерії,” роди Escherichia, Proteus, Enterobacter, Klebsiella, Salmonella, Shigella, Serratia, and others Родина Pseudomonadaceae включає рід Pseudomonas та пов’язані з ним роди Інші медично важливі роди типу Proteobacteria - Haemophilus, Vibrio, Camphylobacter, Helicobacter, Rickettsia, Brucella

Слайд 35

Філогенія мікробів Філогенія домену Bacteria (продовж.) Тип Firmicutes Грампозитивні бактерії з низьким вмістом G + C Поділено на 3 класи Клас I – Clostridia; включає роди Clostridium, Desulfotomaculatum та ін. Клас II – Mollicutes; бактерії, що не мають пептидоглікану та клітинної стінки; Роди Mycoplasma, Ureaplasma та ін. Клас III – Bacilli; включає родиi Bacillus, Lactobacillus, Streptococcus, Lactococcus, Geobacillus, Enterococcus, Listeria, Staphylococcus та ін.

Слайд 36

Філогенія мікробів Філогенія домену Bacteria (продовж.) Тип Actinobacteria Грампозитинві бактерії з високим вмістом G + C Включає роди Actinomyces, Streptomyces, Corynebacterium, Micrococcus, Mycobacterium, Propionibacterium Тип Chlamidiae Малий тип, що включає рід Chlamydia

Слайд 37

Філогенія мікробів Філогенія домену Bacteria (продовж.) Тип Spirochaetes Спірохети Рухомі клітини із завитками з модифікованою зовнішньою мембраною,модифікованими джгутиками (аксілярний філамент) Медично важливі роди включають Treponema, Borrelia та Leptospira Тип Bacteroidetes Включає роди Bacteroides, Flavobacterium, Flexibacter, Cytophyga; Flexibacter, Cytophyga

Слайд 38

Основною такcономічною категорією є вид - група близьких між собою організмів, які мають спільне походження, єдиний генотип, подібні морфологічні, фізіологічні, біохімічні, серологічні, екологічні та інші ознаки.

Слайд 39

Відповідно до неї царство Procaryotae поділено на 4 відділи за особливостями будови клітинної стінки, відношенням до фарбування за методом Грама та ін.: Gracilicutes (gracilis - тонкий, cutis - шкіра) - грамнегативні бактерії, Firmicutes (firmus - міцний) - грампозитивні бактерії, Tenericutes (tener - м’який, ніжний) - мікроби, які не мають клітинної стінки, Mendosicutes (mendosus - помилковий) - представники мікробного світу, що мають нетиповий пептидоглікан.

Слайд 40

Генетичні механізми, що лежать в основі мінливості, здатні забезпечувати тільки відносну стабільність ознак в межах одного виду, тому введено поняття про варіанти (типи) бактерій, які за деякими особливостями відрізняються від стандартних видів: морфовари (за морфологічними ознаками), біовари (за біологічними), ферментовари (за ферментативними), фаговари (за чутливістю до бактеріофагів), серовари (за антигенними властивостями), ековари (за екологічними нішами помешкання), патовари (за патогенністю для лабораторних тварин).

Слайд 41

Таксономія бактерій Ранг Приклад Царство Procaryotae Тип Spirochaetеs Порядок Spirochaetales Родина Leptospiraceae Рід Leptospira Вид L. interrogans

Слайд 42

Морфологічна класифікація бактерій Бактерії (Gk. bakterion) одноклітинні мікроорганізми, які не мають хлорофілу. Сферичні (коки) Паличковидні (бактерії або бацили, клостридії) Спиралеподібні (вібріони, спірили, спірохети)) Ниткоподібні (непатогенні)

Слайд 43

Значно більше корисних бактерій, ніж патогенних

Слайд 44

Кокоподібні бактерії

Слайд 45

Мікрококи (Micrococcus). ( M. roseus, M. luteus, etc.).

Слайд 46

Диплококи Neisseria meningitidis Neisseria gonorrhoeae Pneumococcus (Streptococcus pneumoniae)

Слайд 47

Стрептококи

Слайд 48

Тетракоки

Слайд 49

Стафілококи

Слайд 50

Сарцини

Слайд 51

Паличкоподібні бактерії

Слайд 52

монобактерії монобацили E. coli Y. pestis C. tetani C. botulinum

Слайд 53

диплобактерії диплобацили K. pneumoniae

Слайд 54

стрептобактерії стрептобацили Haemophilus ducreyi (м’який шанкр) Bacillus anthracis (сибірка)

Слайд 55

Спіралеподібні бактерії Vibrio cholerae

Слайд 56

Спірили. Spirillum minus Хвороба укусу щурів, хвороба содоку

Слайд 57

Спірохети Borrelia. Borrelia hispanica, Borrelia persica Бореліоз, поворотний тиф, хвороба Лайма

Слайд 58

Лептоспіри. Leptospira interrogans Лептоспіроз

Слайд 59

Трепонеми Treponema pallidum Сифіліс, ендемічні трепонематози

Слайд 60

Структура клітини прокаріотів

Слайд 61

Слайд 62

Нуклеоїд

Слайд 63

Плазміди R, Col, Hly, Ent, Sal

Слайд 64

Включення: Метахроматичні гранули Полісахаридні гранули Ліпіди Сірка Карбоксисоми Магнетосоми Пухирці газу

Слайд 65

Гранули волютину Метод Леффлера Метод Нейсера

Слайд 66

Слайд 67

Мезосома

Слайд 68

Структура пептидоглікану

Слайд 69

Клітинна стінка грампозитивних бактерій

Слайд 70

Клітинна стінка грамнегативних бактерій

Слайд 71

Відмінності грампозитивних і грамнегативних клітин

Слайд 72

L-форми бактерій

Слайд 73

Глікокалікс Капсула Захищає бактерії від фагоцитозу Слизовий шар Забезпечує прикріплення та агрегацію бактерій

Слайд 74

Капсула Капсула прилягає до клітинної стінки Пов’язана з вірулентністю бактерій Приклад: Streptococcus pneumoniae

Слайд 75

Слизовий шар Слизовий шар тісно прилягає до клітини Карбогідрати забезпечують адгезію клітин до поверхонь Приклад: Streptococcus mutans, формування зубних бляшок

Слайд 76

Біоплівки Слизовий шар асоціюється з агрегацією клітин і формуванням біоплівок Приклад: Плівка із Staphylococcus epidermidis на поверхні катетера

Слайд 77

Капсули Klebsiella pneumonie Bacillus anthracis Streptococcus pneumoniae

Слайд 78

філамент гак L-кільце P-кільце S-кільце M-кільце ЦПМ Периплазматичний простір Пептидоглікан Зовнішня мембрана Джгутики грамнегативних клітин Стрижень Базальне тіло

Слайд 79

Джгутики грампозитивних клітин ЦПМ Периплазматичний простір Пептидоглікан

Слайд 80

Монотрихи (V. cholerae) лофотрихи (бактерії синьо-зеленого молока, Alcaligenes faecalis) Амфітрихи (Spirillum volutans) Перитрихи (E.coli, Salmonella) Джгутики

Слайд 81

Джгутики

Слайд 82

Рух бактерій

Слайд 83

Хемотаксис

Слайд 84

Ворсинки

Слайд 85

Пілі Забезпечують процес кон’югації бактерій

Слайд 86

Спори Особливості складу: Діпіколінова кислота (ДПК) Кальцій (Ca2+) Структура Серцевина / Цитоплазма ЦПМ Стінка серцевини/ стінка спори Кора Оболонка спори Екзоспоріум

Слайд 87

Спора

Слайд 88

Утворення вегетативної клітини Активація Ініціація Проростання

Слайд 89

Спороутворення

Слайд 90

Спори розташовуються: центрально (B. anthracis); 2) термінально (С. tetani); 3)cубтермінально (C. botulinum, C. perfringens)

Слайд 91

Слайд 92

Спори витримують автоклавування при температурі 115-125 C, а також сухий жар температури 150-170 C.

Слайд 93

ФІЗІОЛОГІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ. РІСТ І РОЗМНОЖЕННЯ БАКТЕРІЙ

Слайд 94

План лекції Хімічний склад бактерій Клітинний метаболізм Конструктивний метаболізм Типи живлення бактерій Mеханізми проникнення речовин Ферменти мікроорганізмів Типи дихання бактерій Ріст і розмноження бактерій Живильні середовища

Слайд 95

Фізіологія мікроорганізмів вивчає біохімічні й енергетичні процеси, що відбува-ються в бактеріальній клітині й забезпечують відтворення її струк-турного матеріалу та енергетичні потреби.

Слайд 96

Хімічний склад бактерій. Бактерійна клітина складається з чотирьох основних елементів: азот, 8-15 % вуглець, 45-55 % водень, 6-8 % кисень, 25-30 %

Слайд 97

Залежно від виду бактерії містять від 70 до 90 % води. Вона може знаходитись у вільному (в цитоплазмі) або зв’язаному стані.

Слайд 98

Сухий залишок становить 10-30 %. Він формується з білків, нуклеїнових кислот, ліпідів, вуглеводів, полісахаридів, низькомолекулярних органічних речовин і солей.

Слайд 99

Білок складає до 55 % сухого залишку клітини. Його представлено простими (протеїнами) та складними білками. Основна їх маса міститься в цитоплазмі клітини, цитоплазматичній мембрані, клітинній стінці грамнегативних мікробів, нуклеоїді. Токсини збудників газової анаеробної інфекції, правця, ботулізму, фермент гіалуронідаза є простими білками.

Слайд 100

Складні білки – протеїди: нуклеопротеїди, глікопротеїди, ліпопротеїди, хромопротеїди.

Слайд 101

У клітині нараховується понад 25 млн різноманітних молекул Білок 55 % 2,4 млн. мол РНК 20,5% 250 тис. мол. ДНК 3,1 % 2 молекули Ліпіди 9,1 % 22 млн. молекул Ліпополісахариди 3,4 % 1,5 млн. молекул Пептидоглікан 2,5 % 1 молекула

Слайд 102

Важливою складовою частиною будь-якої мікробної клітини є мінеральні елементи. Вони входять до складу вітамінів, ферментів, білків і можуть знаходитись у вільному стані в цитоплазмі. Загальна їх кількість - 2-4 % сухого залишку. Сірка і фосфор, їх похідні постачають клітину енергією. Калій і натрій необхідні для нормальної життєдіяльності бактерій, забезпечують функціонування натріє-калієвого насосу. Магній й кальцій здатні активувати багато ферментів; залізо – невід’ємний складник цитохромів.

Слайд 103

Клітинний метаболізм - це сукупність усіх біохімічних перетворень у клітині. Він відбувається за двома основними напрямками: Біосинтез (конструктивний метаболізм або анаболізм) забезпечує синтез складних клітинних сполук із більш простих. Тому він одержав назву. Енергетичний метаболізм (катаболізм) представляє собою потік реакцій, які супроводжуються накопиченням електрохімічної енергії, що потім викорстовується клітиною.

Слайд 104

Конструктивний та енергетичний метаболізм - тісно пов’язаний між собою комплекс перетворень, часто їх шляхи співпадають, і одні й ті ж речовини використовуються для різних потреб. Такі субстрати називаються амфіболітами, а шляхи - амфіболічними.

Слайд 105

Конструктивний метаболіз прокаріотів Залежно від того, який вуглець засвоюють бактерії, вони поділяються на дві групи: автотрофи; гетеротрофи.

Слайд 106

Ступінь вираження гетеротрофії у бактерій може бути найрізноманітніша. Найвищу гетеротрофність мають прокаріотичні організми, які здатні жити тільки всередині живих клітин (рикетсії, хламідії). Їх метаболічні шляхи повністю залежать від організму хазяїна. Такі мікрорганізми називають облігатними (суворими) паразитами.

Слайд 107

Багато мікробів можна вирощувати на штучних живильних середовищах, до складу яких входять білки, пептиди, вітаміни, фрaгменти нуклеїнових кислот. Форми бактерій, здатних рости поза клітинами людини або тварин при створенні необхідних умов, називають факультативними паразитами.

Слайд 108

Більшість бактерій, що населяють земну кулю (понад 99 %), належать до сапрофітів. Вони безпосередньо від живих організмів не залежать і живляться за рахунок мертвих органічних залишків.

Слайд 109

Дикі штами бактерій здатні синтезувати всі необхідні їм речовини з обмеженого числа органічних сполук, наприклад, глюкози та солей амонію, називаються прототрофами. Окремі мікроорганізми (варіанти прототрофів) втратили здатність до синтезу деяких необхідних їм ростових факторів, отже не можуть рости на мінімальних живильних середовищах, називаються ауксотрофними організмами.

Слайд 110

Джерела енергії та донори електронів Залежно від джерела енергії, що засвоюють мікробні клітини, їх поділяють на фототрофи і хемотрофи. Залежно від донора елетронів: літотрофи (неорганічні субстрати) та органотрофи (органічні)

Слайд 111

Основні типи живлення мікроорганізмів Тип живлення Джерела енергії, H/e-, вуглецю Приклади мікроорганізмів Фотоліто- трофи автотрофи Енергія світла Неорганічні донори H/e- CO2 джерело вуглецю Водорослі сульфобактерії ціанобактерії Фотооргано- трофи гетеротрофи Енергія світла, Органічні донори H/e- Органічні джерела вуглецю Пурпурні і зелені бактерії Хемоліто- трофи автотрофи Хімічні джерела енергії (неорганічні) Неорганічні донори H/e- CO2 джерело вуглецю Нітрифікуючі бактерії, залізобактерії Хемооргано- трофи гетеротрофи Хімічні джерела енергії (органічні) Органічні донори H/e- Органічні джерела вуглецю Найпростіші Гриби Більшість бактерій

Слайд 112

Мікроорганізми, які здатні викликати у людини захворювання, належать до хемоорганогетеротрофів

Слайд 113

Бактерії, яким притаманний один із спосібів живлення, позначають як облігатні, а ті, які використовують два джерела енергії, - міксотрофи.

Слайд 114

Надходження речовин у клітину. Встановлено, що мікробам притаманний голофітний тип живлення, тобто вони здатні поглинати живильні речовини тільки в розчиненому вигляді .

Слайд 115

Пасивна дифузія - градієнт концентрації речовини всередині бактеріальної клітини та зовні. Вона відбувається пасивно, тому що не вимагає затрат енергії. Полегшена дифузія здійснюється за рахунок особливих білків - пермеаз, які містяться в цитоплазматичній мембрані. Цей процес також не вимагає енергетичного забезпечення. Mеханізми проникнення речовин

Слайд 116

Механізм живлення бактерій

Слайд 117

Більшість поживних речовин, метаболітів, іонів проникають у клітину за допомогою активного транспорту. Його забезпечують білки-пермеази, Цей процес відбувається за рахунок енергії, яку генерує клітина, тому можливий перенос і проти градієнта концентрації речовини.

Слайд 118

Якщо цьому процесу передує певна хімічна модифікація молекули, його називають транслокацією хімічних груп. Виділяють також механізм іонного транспорту, при якому відбувається перенос у клітину окремих неорганічних іонів.

Слайд 119

Ферменти мікроорганізмів належать до 6 класів: гідролази (забезпечують реакції розщеплення за участю води), оксидоредуктази (каталізують окисно-відновні реакції, беруть участь у процесах дихання), ізомерази (здійснюють перенос фосфатних груп у молекулах, спонукаючи процеси ізомеризації), трансферази (переносять аміногрупи, аденілові групи з одних субстратів на інші), ліази (каталізують реакції відщеплення хімічних груп негідролітичним шляхом), лігази (відповідають за синтез нових речовин, який відбувається за рахуноко енергії АТФ).

Слайд 120

ФЕРМЕНТИ МІКРООРГАНІЗМІВ ГІДРОЛАЗИ АДАПТИВНІ ОКСИДОРЕДУКТАЗИ КОНСТИТУТИВНІ ІЗОМЕРАЗИ ТРАНСФЕРАЗИ ЛІАЗИ ЛІГАЗИ ЕНДОФЕРМЕНТИ ЕКЗОФЕРМЕНТИ

Слайд 121

Ферменти бактерій

Слайд 122

Значення ферментів Загальнобіологічне значення. Участь бактерій у кругообізі речовин у природі, формуванні родовищ корисних копалин (нафта, вугілля, поклади сірки). Мікроорганізми - прекрасні санітари довкілля. Вони здатні біодеградувати будь-які речовини, що забруднюють навколишнє середовище. Їх широко використовують у різних галузях хімічної, харчової, фармацевтичної, парфумерної промисловостей, сільському господарстві, медицині.

Слайд 123

Протеазами видаляють волосяний покрив зі шкір тварин, знімають желатиновий шар з кіноплівки. Ферменти, що забезпечують бродіння, використовуються для одержання бутанолу, ацетону, необхідних для проведення хроматографічних досліджень, етилового спирту, масляної кислоти. Кисломолочні продукти - кефір, йогурт, кисляк, кумис - також продукти діяльності бактерій бродіння.

Слайд 124

Мікроорганізми використовуються у виноробстві, виробництві пива, при виготовленні вершкового масла, силосуванні кормів, квашенні овочів. Із дріжджів одержують білково-кормові добавки для вигодовування худоби. Як живильне середовище використовують парафіни - відходи нафти. За допомогою мікроорганізмів та їх ферментних систем в медичній промисловості одержують гормони гідрокортизон, преднізолон, різноманітні алкалоїди.

Слайд 125

Пропіонібактерії, актиноміцети синтезують вітаміни (В12 ). Із стрептококів одержано фібринолізин, стрептодорназу і стрептокіназу, які руйнують тромби в кровоносних судинах. Оскільки здатність утворювати ферменти певної специфічності притаманна всім мікроорганізмам, це широко використову-ється в лабораторній практиці для ідентифікації бактерій. Її проводять за комплексом цукролітичних, протеолітич-них, пептолітичних, ліполітичних та інших ферментів.

Слайд 126

Енергетичний метаболізм прокаріотів - реакції, що забезпечують клітину внутрішньою енергією, значно перевищують біосинтетичні процеси. Мікроорганізми можуть використовувати не всі форми енергії, що існують у природі. Вони здатні користуватись тільки енергією сонячного світла (фотосинтезуючі бактерії) та хімічною (хемотрофні мікроби). Недоступні для них ядерна, механічна та теплова енергії.

Слайд 127

Протягом своєї еволюції бактерії виробили три способи одержання енергії: бродіння, дихання і фотосинтез.

Слайд 128

Енергія, яку генерує клітина, запасається у формі електрохімічного трансмембранного градієнта іонів водню - н+ або в молекулах АТФ. Протонний АТФ-синтетазний комплекс

Слайд 129

На прикладі E. coli визначено, скільки необхідно енергії, щоб синтезувався 1 г клітинної речовини - 37 ммоль АТФ: 20 ммоль - синтез білка, 7 ммоль - синтез ДНК і РНК, 2 ммоль - полімеризація цукрів, решта - підтримання життєдіяльності (осмос, рух клітини тощо)

Слайд 130

Іншою універсальною клітинною енергією є енергія трансмембранного потенціалу Н+.

Слайд 131

Дихання бактерій. Це один із шляхів біологічного окислення, який відбувається з утворенням молекул АТФ, тобто супроводжується нагромадженням енергії.

Слайд 132

Облігатні аероби (збудники туберкульозу, чуми, холери) Облігатні анаероби (збудники правця, ботулізму, газової анаеробної інфекції, бактероїди, фузобактерії) Факультативні анаероби (стафілококи, ешеріхії, сальмонели, шигели та інші) Мікроаерофіли (молочнокислі, азотфіксуючі бактерії) Капнеїчні (збудник бруцельозу бичачого типу) Аеротолерантні бактерії (Streptococcus pyogenes) Поділ бактерій за типами дихання

Слайд 133

Ріст бактерій Oблігатні аероби Факультативні анаероби Oблігатні анаероби

Слайд 134

Під ростом розуміють координоване відтворення бактеріальних структур і відповідно збільшення маси мікробної клітини. Розмноження - це здатність мікробів до самовідтворення, при цьому збільшується кількість особин у популяції на одиницю об’єму середовища Ріст і розмноження

Слайд 135

Бактерії розмножуються у геометричній прогресії. Якщо вважати, що за оптимальних умов бактерія подвоюється кожні 30 хвилин, то за годину їх буде 4, через дві години - 16, через 4 - 256, через 15 - мільйони. Через 35 год їх об’єм становитиме до 1000 м3, а маса - понад 400 т.

Слайд 136

Крива, яка описує залежність логарифму числа живих клітин від часу культивування, називається кривою росту Розрізняють чотири основні фази росту періодичної культури: початкову (або лаг-) фазу, експоненціальну (або логарифмічну) фазу, стаціонарну та фазу відмирання

Слайд 137

Ріст мікробної популяції Виділяють чотири основні фази росту 1) Lag фаза 2) Log або логарифмічна фаза 3) Стаціонарна фаза 4) Фаза відмирання

Слайд 138

Крива бактеріального росту

Слайд 139

LAG-ФАЗА Мікроб призвичаюється до середовища Поділу практично немає Синтез ДНК, рибосом. ензимів Засвоєння живильних речовин, які використовуються для росту Mouse click for lag phase adjustment

Слайд 140

Логарифмічна фаза (Log фаза) Поділ відбувається на постійному рівні (час генерації) Клітини найчутливіші до інгібіторів

Слайд 141

СТАЦІОНАРНА ФАЗА Відмирання та поділ клітин на постійному рівні (рівновага) Смерть пов’язана із зменшенням кількості живильних речовин, змінами рН, токсичною дією речовин, зменшенням кисню Клітини менші і мають небагато рибосом Деколи клітини не гинуть, але не розмножуються

Слайд 142

СТАЦІОНАРНА ФАЗА

Слайд 143

ФАЗА ВІДМИРАННЯ Популяція відмирає у геометричні прогресії, більше відмирає клітин, ніж утворюється нових Загибель відбувається внаслідок: 1) факторів, які діють в стаціонарній фазі 2) дії літичних ферментів, які утворюються при руйнуванні клітин

Слайд 144

ФАЗА ВІДМИРАННЯ

Слайд 145

in 37oC, pH 5.1 ; in 45oC, pH 6.2 Біореактор BC Yang For lecture only

Слайд 146

Визначення кількості бактерій 1) Підрахунок числа колоній на чашках 2) Прямий підрахунок бактерій Клінічно значуща концентрація - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Слайд 147

Підрахунок колоній на чашках Серійне розведення матеріалу , мірний посів його на чашки, інкубація та підрахунок числа колоній після

Слайд 148

Підрахунок колоній на чашках Число колоній на чашці повинно бути в межах від 30 до 300

Слайд 149

Підрахунок колоній на чашках 42 колонії Розведення 1:10 000 (10 -4) Підрахувати кількість бактерій в 1 мл Інкубація

Слайд 150

Перемножити число колоній, які виросли на чашках на розведення і знайти кількість бактерій у досліджуваному матеріалі Приклад Число колоній = 42 Розведення = 1:10 000 мл Підрахунок 42 X 10 000 = 420 000 бактерій в 1 мл Підрахунок колоній на чашках

Слайд 151

Класифікація мікроорганізмів за температурним оптимумом Мікроорга- нізми Т е м п е р а т у р н и й оптимум максимум мінімум Термофіли 50-60 С 75 С 45 С Мезофіли 30-37 С 43-45 С 15-20 С Психрофіли 10-15 С 25-30 С 0-5 С

Слайд 152

Оптимальна температура росту Варіює 100 50 0 0 0C % Maкс. росту 37 0C 90 0C Психрофіли Meзофіли Tермофіли

Слайд 153

Вплив температури на ріст

Слайд 154

Вимоги до живильних середовищ 1. Забезпечення потреб в азоті, вуглеці та водні для побудови власних білків. Водень і кисень для клітин постачає вода. Джерелом азоту виступають численні речовини, в основному, тваринного походження (м’ясо яловиче, риба, м’ясо-кісткова мука, казеїн), а також білкові гідролізати, пептиди, пептони. 2. Ростові фактори (вітаміни, ферменти). Універсальним джерелом їх служать екстракти з білків тваринного й рослинного походження, білкові гідролізати. Для мікробів з більш складними харчовими потребами до складу середовищ включають нативні субстрати - кров, сироватку, асцитичну рідину, яєчний жовток, кусочки печінки, нирок, мозкової тканини та ін.

Слайд 155

3. Середовища повинні бути збалансованими за мікроелементним складом і містити іони заліза, міді, марганцю, цинку, кальцію, натрію, калію, мати у своєму складі неорганічні фосфати. 4. Допустимим є вживання речовин, які усувають дію інгібіторів росту і токсиноутворення мікробів (окремі амінокислоти, твіни, активоване вугілля тощо). 5. Стабілізація оптимуму рН середовища, його високої буферності. 6. Середовища повинні мати певну в’язкість, густину 7. Ізотонічність, прозорість, обов’язково стерильність

Слайд 156

Класифікація живильних середовищ П р о с т і С к л а д н і Рідкі: ПВ, МПБ Щільні: МПЖ, МПА Спеціальні: цукров. МПА, МПБ, сиров. МПА, кров. МПА, асцит. МПА Збагачення, накопичення: селенітовий МПБ, с-ща Мюллера, Кауффмана, Кітт-Тароцці Елективні: Ру, 1% лужна ПВ Диференціально-діагностичні: 1.для визначення цукролітичних властивостей (с-ща Гіса, Ендо, Левіна, Плоскірева) 2. для визначення протеолітичних властивостей (згорнута сироватка, МПЖ, кусочки м’язів) 3. для визначення пептолітичних властивостей (МПБ, ПВ) 4. для визначення гемолітичних властивостей (кров. МПА) 5. для визначення редукуючих властивостей (середовища з різними барвниками)

Слайд 157

Різноманіття форм і поверхні колоній

Слайд 158

Різні види поверхні бактеріальних колоній

Слайд 159

Слайд 160

1 - макро- i мiкроскопiчне вивчення дослiджуваного матерiалу i посiв на щiльнi поживнi середовища для одержання окремих колонiй; 2 - макро- i мiкроскопiчне вивчення колонiй i пересiв на скошений агар; 3 - перевiрка чистоти виділеної культури та її iдентифiкацiя; 4 - висновок про видiлену культуру. Етапи видiлення чистих культур аеробних мiкроорганiзмiв:

Слайд 161

Етапи виділення чистої культури бактерій

Слайд 162

Методи одержання ізольованих колоній

Слайд 163

Біохімічні властивості бактерій

Слайд 164

Просимо зауважити:

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія