X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Форми розмноження організмів

Завантажити презентацію

Форми розмноження організмів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Форми размноження організмів Автор: Мостова Л.В.

Слайд 2

Ви дізнаєтесь про: Основні форми розмноження організмів та їх особливості. Типи нестатевого та статевого розмноження. Біологічне та еволюційне значення кожного з типів розмноження

Слайд 3

Проблема уроку: “Чому в процесі еволюції збереглися різноманітні форми розмноження організмів?” Девіз уроку: “Для того щоб удосконалити розум, треба більше роздумувати, ніж заучувати” Рене Декарт

Слайд 4

Розмноження-основна ознака живих організмів Що таке життя? Які основні ознаки живих організмів? Що ви розумієте під розмноженням? В чому полягає біологічне значення розмноження? Які форми розмноження існують в природі?

Слайд 5

Подумайте: З якими структурами організму пов’язаний процес розмноження? Поясніть терміни: ген, хромосома, ДНК, гамета, соматична клітина

Слайд 6

Форми размноження організмів Нестатеве Статеве Поділ навпіл Множинний поділ Спороутворення Вегетативне Брунькування Фрагментація Пагонами Коренями Листками Партеногенез Копуляція (ізогамія, анізогамія) Поліембріонія Клонування Кон’югація

Слайд 7

Поділ навпіл Поділ, при якому утворюються дві однакові дочірні клітини,удвічі дрібніші за материнську

Слайд 8

Множинний поділ Спочатку багаторазово ділиться ядро материнської клітини, а вже потім ділиться її цитоплазма й утворюється відповідна кількість дочірніх клітин.

Слайд 9

Спороутворення Розмноження спорами( спеціалізованими клітинами) відомо у грибів, мохів, хвощів, папоротей, плаунів, водоростей.

Слайд 10

Брунькування Невелика частина материнського організму відокремлюється і розвивається в самостійний організм.

Слайд 11

Фрагментація Відокремлення певних багатоклітинних ділянок тіла, які відновлюються в цілий організм. В основі лежить явище регенерації.

Слайд 12

Розмноження пагонами

Слайд 13

Розмноження коренями Зустрічається у малини, сливи.

Слайд 14

Розмноження листками

Слайд 15

Поліембріонія Процес розвитку кількох зародків з однієї заплідненої яйцеклітини.Це явище поширене серед червів,комах. Іноді у риб, птахів і ссавців. Нащадки завжди однієї статі.

Слайд 16

Клонування Штучний спосіб нестатевого розмноження. Клон-сукупність клітин або особин, які виникли від спільного предка нестатевим способом; клон складається з однорідних у генетичному відношенні організмів.

Слайд 17

Вегетативне розмноження При вегетативному розмноженні нова особина розвивається внаслідок відокремлення від материнського організму порівняно великих диференційованих частин або з особливих структур (цибулина, кореневище, бульба, вуса та ін. )

Слайд 18

Характеристика нестатевого розмноження 1.У процесі приймає участь тільки одна батьківська особина . 2.Здійснюється без участі статевих клітин. 3.Нащадки генетично ідентичні материнському організму. 4.Швидко збільшується чисельність особин виду.

Слайд 19

Злиття одноклітинних організмів КОН′ЮГАЦіЯ- «сполучення» обмін генетичним матеріалом між особинами одного виду. Сприяє спадковій мінливості та підвищує адаптацію.

Слайд 20

Злиття гамет- копуляція Характеристика статевих клітин Ізогамія-злиття двох однакових за будовою гамет (водорості, найпростіші) Анізогамія-злиття чоловічої і жіночої гамет, які відрізняються за формою, розмірами, та особливостями будови

Слайд 21

Порівняння гамет (завдання для груп) Порівняти форму та розміри гамет; Особливості будови гамет; Функції гамет.

Слайд 22

Партеногенез Розвиток нового організму з незаплідненої яйцеклітини (незайманий розвиток). Дочірні організми мають ідентичний з материнським набір спадкової інформації. Займає ніби проміжне положення між статевим і нестатевим способами розмноження.

Слайд 23

Гермафродизм Гермафродити- організми, в яких закладаються чоловічі й жіночі статеві залози, і вони продукують чоловічі та жіночі статеві клітини Історично найдавніші саме двостатеві тварини.

Слайд 24

Роздільностатеві організми В процесі еволюції стали переважати роздільностатеві види, ті, які мають лише один тип статевих залоз, й утворюють лише один тип гамет.

Слайд 25

Характеристика статевого розмноження 1.У розмноженні беруть участь, як правило , дві батьківськи особини. 2.Генотип нащадків виникає шляхом комбінації генів, отриманих від обох батьків під час запліднення. 3.Підсилюється спадкова мінливість організмів. 4.Збільшується життєздатність організмів у порівнянні з батьківськими.

Слайд 26

Узагальнення материалу Термінологічний диктант: 1.Розмноження -це... 2.Способи нестатевого розмноження... 3.Діленням розмножуються... 4.Спороутворення характерне для... 5.Вегетативне розмноження -це... 6.Поліембріонія-це процес.... 7.Гермафродити-це... 8.Роздільностатеві організми-....

Слайд 27

Вирішення проблеми уроку. 34669-73 52664753 4554922559! Поясніть цю аксіому. Назвіть можливості новітніх технологій для подолання проблеми голоду в світі.

Слайд 28

Домашнє завдання Вивчити параграфи 1,2 підручника Підготувати повідомлення про можливості штучного запліднення . Можливості клонування в сільському господарстві.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія