X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ПРИРОДНІ ПЕРЕДУМОВИ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ

Завантажити презентацію

ПРИРОДНІ ПЕРЕДУМОВИ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ПРИРОДНІ ПЕРЕДУМОВИ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ ТЕМА УРОКУ:

Слайд 2

Цільові завдання: Визначити, які ж зв’язки існують між природою та суспільством; охарактеризувати виробничу діяльність людини та її вплив на природу; визначити суть концепцій та понять: геополітика, географічний детермінізм, демографія, народонаселення…; проаналізувати, яким чином людина впливає на природу та навпаки.

Слайд 3

Користиуючись фотоколажем визначте, які теорії походження суспільства розвивали дані науковці:

Слайд 4

Які дві теорії із запропонованих мають спільні риси? Назвіть їх. 1. Теорія суспільного договору; 2. Натуралістична теорія; 3. Матеріалізму; 4. Ідеалізму; 5. Функціоналізму.

Слайд 5

Продовжіть дане поняття: Суспільство – це сукупність усіх способів взаємодії і форми об’єднання людей, в яких виражається їх всебічна…

Слайд 6

Які підсистеми суспільства відображають дані малюнки? 1. 2. 3. 4.

Слайд 7

Які поняття висловлено у вигляді малюнків? + =

Слайд 8

ПЛАН 1. Зв’язки між природою та суспільством. 2. Вплив суспільства на природу. 3. Влив природи на суспільство. 4. Народонаселення в суспільному житті.

Слайд 9

Користуючись текстом підручника висвітліть які існують зв’язки між суспільством та природою?

Слайд 10

?! Завдяки чому людина впливає та змінює при - роду та навколишнє середовище? Завдяки якій діяльності?

Слайд 11

Різновиди виробничої діяльності людини:

Слайд 12

Є такі різновиди виробничої діяльності людини: 1. Природоприсвоювальна:

Слайд 13

2. Природопристосовницька:

Слайд 14

3. Природовідтворювальна:

Слайд 15

4. Природоперетворювальна:

Слайд 16

5. Природоосвоювальна:

Слайд 17

6. Природоохоронна: Біосферний заповідник Асканія - Нова

Слайд 18

7. Природотворча: Бахчисарайський палац Менглі - Гіреїв

Слайд 19

1 Завдяки виробничій діяльності людина впливає на природу позитивно чи негативно? ?!

Слайд 20

Позитивний вплив природи на людину:

Слайд 21

Негативний вплив природи на людину та суспільства:

Слайд 22

?! Користуючись підручником дайте визначення таким поняттям як “геополітика”, “географічний детермінізм”.

Слайд 23

“Геополітика” Монтеск’є Л. “Географічний детермінізм”

Слайд 24

Демографія: “ Демос ” – грец. слово означає “народ”; “ Графо ” – опис. Наука, яка навчає народонаселення та зміни що відбуваються з населенням.

Слайд 25

Які процеси вивчає наука демографія?

Слайд 26

?! Закріпіть нові знання та вміння завдяки тестовим завданням:

Слайд 27

1. Які ви знаєте нерозривні зв’язки, що поєднують суспільство та природу? а) ; б) ; в) .

Слайд 28

2. Встановіть правильну відповідність між поняттями та визначеннями: а) Генетичний зв’язок; б) Структурний зв’язок; в) Функціональний зв’язок. 1. Суспільство існує лишень в певних природних системах; 2. Взаємодія та обмін речовинами, енергія-ми, інформаціями; 3. Продовження еволю-ції живої природи.

Слайд 29

3. Чи впливає та змінює виробнича діяльність людини на природу? а) Так ; б) Ні.

Слайд 30

4. Скільки існує різновидів виробничої діяльності людини? а) 10; б) 8; в) 30; г) 7.

Слайд 31

5. Користуючись фотоколажем озвучте, які різновиди виробничої діяльності зображені.

Слайд 32

Користуючись історичними порт -ретами громадсько - політичних лі -дерів, назвіть поняття, які символі -зують їх:

Слайд 33

Продовжіть логічну послідовність: Демографія – наука, яка вивчає усі зміни, що відбуваються ______________________.

Слайд 34

Заповніть пропуски правильними термінами користуючись підказками: люди, народонаселення, суспільство. Сукупність _________________, які живуть в межах певного _____________________, називається ________________________.

Слайд 35

Правильно заповніть таблицю, щодо характеристики демографічних процесів:

Слайд 36

Що є зайвим у переліку вивчення науки демографія ? а) міграція, еміграція; б) статевий склад; в) віковий склад; г) густота населення; д) чисельність населення; е) відтворення населення; є) віросповідання.

Слайд 37

Користуючись малюнками, визначте, що лежить в основі географічного детермінізму?

Слайд 38

Підсумок 1 Потрібно завжди пам’ятати, що природу потрібно берегти і використовувати природні ресурси раціонально!

Слайд 39

Підсумок 2 Якщо людина буде шанобливо ставитися до природи, то не буде природних катаклізм, що призводять до знищення людства!

Слайд 40

Оголошення домашнього завдання: Опрацювати усно підручник §15 ст. 161-171; Дати усно відповіді на запитання в підручнику ст. 171; Опрацювати та вивчити конспект.

Слайд 41

Методична розробка уроку викладача суспільних дисциплін Шкіри Н.З. ВПУ №7, 2009

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Всесвітня історія