X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Спостереження механоелектричного ефекту в Не II О. С. Рибалко ФНТ 30, №12 (2004) О. С. Рибалко, С. П. Рубець ФНТ 31, №7 (2005)

Завантажити презентацію

Спостереження механоелектричного ефекту в Не II О. С. Рибалко ФНТ 30, №12 (2004) О. С. Рибалко, С. П. Рубець ФНТ 31, №7 (2005)

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Спостереження механоелектричного ефекту в Не II О. С. Рибалко ФНТ 30, №12 (2004) О. С. Рибалко, С. П. Рубець ФНТ 31, №7 (2005) 1) Блок-схема регістрації електричної індукції у хвилі другого звуку в НеІІ (надпливна і нормальна частини рідини рухаються назустріч) 2) Співвідношення сигналів коливань температури та індукції при однакових потужностях випромінювача. 3) Блок-схема виміру електричної індукції при механічному збудженні відносного руху надпливної і нормальної компонент Температурна залежність амплітуд коливань бокової стінки осцилятора (A) та електричної індукції (V) Часова залежність амплітуд коливань індукції (верхня крива) та бокової стінки осцилятора (нижня крива) 1) 2) 3)

Слайд 2

Виявлено аномальний хід залежності перерізів гальмового випромінювання від енергії електронів, розсіюваних на атомах аргону та криптону О.В. Гнатченко, Г.О. Ткаченко, Е.Т. Верховцева, Б.А. Зон Phys. Rev. Lett. 95, 023002 (2005) Згідно з теорією гальмового випромінювання (ГВ) Бете-Гайтлера-Заутера, розробленою ще у 1934 р., переріз гальмового випромінювання при куті між напрямком руху електрона та напрямком розповсюдження гальмового фотону 90 має вигляд: де см – класичний радіус електрона, =1/137, v, v′– швидкості електрона до і після зіткнення, E – енергія електрона, Z – заряд ядра атома, – енергія кванта. Тобто: До теперішнього часу всі експериментальні дослідження підтверджували такий хід залежності. Наприклад, у роботах: 1. R. Hippler et al. Phys. Rev. Lett. 46, 1662 (1981). 2. M. Semaan, C. Quarles. Phys. Rev. A24, 2280 (1981); Phys. Rev. A26, 3152 (1982). При дослідженні гальмового випромінювання, що виникає при розсіюванні електронів з енергією від 0,3 до 2 кеВ на надзвукових струменях інертних газів, отримано такі залежності. Ar Kr 1 – =7 нм 2 – =8 нм 3 – =9 нм 1 – =7,5 нм 2 – =8 нм 3 – =8,5 нм Як видно з рисунків, замість передбаченого теорією спаду перерізу спостережено його зростання до добре вираженого максимуму, а потім спад зі збільшенням енергії електронів. У рамках наближення м’яких фотонів з урахуванням розробленого феноменологічного уточнення E (E-ħ )2/E розрахований хід залежності перерізів ГВ від енергії електронів задовільно узгоджується з експериментальними результатами.

Слайд 3

МЕХАНІЗМ S-N ТРАНСФОРМАЦІЇ ФАЗОВОГО СТАНУ ШИРОКОЇ ПЛІВКИ ПІД ДІЄЮ ТРАНСПОРТНОГО СТРУМУ В.М.Дмитрієв, І.В.Золочевський, Т.В.Саленкова, Є.В.Христенко, ФНТ, 31, №2, 169-181 (2005)

Слайд 4

Спіновий транзистор з електричним керуванням Р.М.Гуржи, О.М.Калиненко, О.І.Копеліович, А.В.Яновський Раніше: спін-орбітальна взаємодія перевертає спін, підсилення спінового сигналу немає. Нова ідея: просторове розділення спінових компонент струму у “спіногоні” та керування ними електричними затворами. Магнетик, що пропускає тільки спіни униз - Напівпровідник - Зони збіднення (діелектрик) Два такти роботи транзистора: перший – затвори відкриті, другий – затвори закриті Поляризація підсиленого сигналу 0,5 1 t Поляризація послабленого сигналу Час t (у одиницях періоду сигналів) спінова поляризація Результат: інформативний спіновий сигнал підсилюється