X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Підвищення ефективності уроку математики

Завантажити презентацію

Підвищення ефективності уроку математики

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Не так важливо, чого навчають у школі, а важливо інше, як саме навчають. Одне положення, яке учень справді зрозумів, має більшу цінність, ніж десять формул, які він вивчив напам’ять і навіть вміє застосовувати, але не зрозумів їхнього справжнього сенсу. Макс Планк

Слайд 3

Проектуємо урок разом Усі сучасні технології успішно реалізуються, якщо педагог здійснює планування навчального змісту на весь навчальний рік, виділяючи при цьому стрижневі лінії

Слайд 4

Чинники впливу на розвиток уроку як форми організації навчального процесу

Слайд 5

Слайд 6

Оголошення теми та мети уроку Потрібно, щоб усі учні вже із самого початку ясно бачили мету з усіма проміжними ланками й прагнули досягти її. Я.А. Коменський

Слайд 7

Типи уроків Урок засвоєння нових знань Урок формування та вдосконалення вмінь і навичок Уроки закріплення (застосування) знань, умінь і навичок(уроки повторення) Урок систематизації й узагальнення знань Уроки перевірки та коригування знань, умінь і навичок Комбінований урок

Слайд 8

Сучасний урок - це витвір мистецтва, в якому присутні і краса і натхнення думки, і радість пошуків, створені спільними зусиллями учня і вчителя. Урок – час інтенсивного духовного спілкування педагога з вихованцями

Слайд 9

Новаторські форми занять Урок - лекція Семінарське заняття Урок - конференція Урок-диспут Урок-залік Практичне заняття Інтегрований урок Урок-ділова гра Урок-гра тощо

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Мотивація навчальної діяльності Це винятково важливий компонент не лише навчання, але й будь-якої людської діяльності. Є мотив - є бажання виконувати й доводити до завершення цю діяльність

Слайд 15

Робота вчителя на уроці без мотивації учнів та без їх особистісних потреб – рівноцінна роботі в порожній аудиторії

Слайд 16

Етап засвоєння нових знань

Слайд 17

Закріплення, повторення, контроль отриманих знань

Слайд 18

Слайд 19

Диференційоване домашнє завдання Певний обсяг роботи пропонується виконати всім, а більш складні творчі завдання - бажаючим

Слайд 20

Дуже корисне домашнє завдання Скласти до вивченої теми певну кількість репродуктивних запитань і творчих завдань; Підготуватися до конкурсу “шпаргалок” з вивченої теми

Слайд 21

Випереджальне завдання Найбільш сильним учням пропонується підготуватися за темами, які будуть вивчатися. На уроках такі учні можуть виступати в ролі консультантів

Слайд 22

Шляхи підвищення ефективності уроків математики Раціональний вибір мети і завдань уроку, його змісту і структури. Застосування методів і прийомів активного навчання учнів. Вміле поєднання колективних, групових та індивідуальних форм навчання на основі диференціації. Систематичне використання різних видів самостійної роботи учнів. Зв’язок теоретичного матеріалу і задач. Посилення прикладної спрямованості. Використання сучасних засобів навчання. Удосконалення міжпредметних зв’язків. Удосконалення форм і методів контролю навчальних досягнень школярів.

Слайд 23

Як можна зекономити час на уроці Роздавальний матеріал. Зошити з друкованою основою. Таблиці, опорні конспекти, мнемонічні правила. Використання шаблонів, графіків, фігур . Робота за готовими рисунками. Планування завдань уроку. Раціональне поєднання кількох окремих тем при вивченні. Використання математичних символів, скороченого запису при розв’язуванні задач. Застосування тестового контролю на проміжних етапах уроку Використання ІКТ, інноваційних методів.

Слайд 24

Аспекти, що суттєво впливають на результативність уроку математики Поведінка вчителя має бути виваженою та передбачуваною. Позитивна атмосфера уроку. Формування навичок спілкування у навчальній діяльності. Розвиток математичного доказового мовлення. Розвиток сприйняття математики як частини культури людства, розвитку суспільства. Створення позитивної навчальної мотивації. Формування в учнів позитивного навчального досвіду незалежно від рівня успішності.

Слайд 25

Важливо на уроках математики систематично використовувати історичний матеріал, який: Підвищує інтерес до вивчення предмету. Стимулює потяг до наукової творчості. Пробуджує критичне ставлення до фактів. Формує уявлення про математику як складову загальнолюдської культури. Орієнтація на національні вартості, зокрема використання на уроці відомостей про життєвий та творчий шлях українських учених-математиків, веде до відновлення й оздоровлення духовного коріння людини.

Слайд 26

Засоби створення умов для пізнавальної активності учнів: Сприяння зацікавленості кожного учня в роботі класу. Використання різних форм та методів організації навчальної діяльності учнів. Створення педагогічних ситуацій, в яких кожен учень проявляє самостійність та ініціативу. Використання різних видів пізнавальної активності. Оцінювання діяльності учня не лише за кінцевим результатом, а й у процесі роботи.

Слайд 27

Стародавні римляни вважали, що корінь навчання – гіркий, проте спокуса отримати солодкі плоди спонукає рухатись учня вперед, особливо, коли вчитель є його союзником.

Слайд 28

І найголовніше За час своєї професійної діяльності учитель дає ( в середньому ) більше 25 тисяч уроків. Ці уроки повинні бути добре підготовлені, повинні сприяти розвитку учнів, виховувати потребу і здатність до навчання упродовж всього життя. Крім того, кожен урок повинен у той же час приносити успіх учителю, даруючи йому почуття радості, задоволення своєю професією.

Слайд 29

Найкраща помилка та, якої допускаються у навчаннi. Г.С.Сковорода Підсумок Учитель і учень ростуть разом. Немає нічого , що не долалось би працею.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Математика