X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Глобальна демографічна проблема світу"

Завантажити презентацію

"Глобальна демографічна проблема світу"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Робота на тему: Глобальна демографічна проблема світу

Слайд 2

Демографічна проблема — сукупність соціально-демографічних проблем сучасності, що зачіпають інтереси всього людства. Найважливіші проблеми народонаселення, які загрожують украй негативними наслідками: стрімке зростання населення або демографічний вибух, у країнах що розвиваються, і загроза депопуляції або демографічна криза, в економічно розвинених країнах. До проблем народонаселення слід віднести також неконтрольовану урбанізацію в країнах, що розвиваються, кризу великих міст у деяких розвинених країнах, стихійну внутрішню й зовнішню міграцію, яка ускладнює політичні відносини між державами.

Слайд 3

Населення нашої планети перебуває в постійному русі, тобто, відтворюється за допомогою поколінь, що переміняються, змінюється якісно і кількісно, в тому числі, за рахунок міграцій — територіальних переміщень. Таким чином, формується демографічна ситуація на землі. Демографічна проблема, поряд з екологічної, продовольчої, енергетичної, сировинної, а також питанням збереження миру та роззброєння, вимагають для свого вирішення спільних зусиль світової спільноти. Швидкі темпи зростання населення в світі, значна частина якого припадає на країни, що розвиваються, з нерозвиненою соціальною сферою та відсталою економікою, створюють глобальну демографічну проблему, значимість і важливість якої визнали всі держави, які усвідомили, що гонка озброєнь і зростання збройних конфліктів ведуть до величезних матеріальних затрат, погіршуючи можливості економічного зростання та соціального розвитку. Демографічна проблема в таких країнах пов’язана з проблемами забезпечення продовольством, екології, надання освіти, дефіцитом природних ресурсів, якості життя та зайнятості населення. Високий відсоток молоді цих країн (до 40% жителів молодше 15 років) дозволять зберегтися тут тенденції високих темпів приросту населення. Неконтрольована міграція, а також урбанізація перетворюються з позитивних явищ в негативні.

Слайд 4

У Японії, країнах Європи та деяких країнах СНД з 80-х років ХХ ст. відбувається демографічна криза, що проявляється у скороченні працездатної частини населення за рахунок повільного зростання, старіння та природного спаду населення. Демографічна проблема (тобто скорочення активного населення) у цих країнах вирішується за рахунок припливу іммігрантів з різних країн. Демографічне старіння (понад 12% населення до 60 років і більше 7% — старше 65 років) — це закономірний процес, основою якого служать підвищення якості життя, успіхи медицини та інші чинники, що сприяють продовженню життя значної частини населення. Отже, глобальна демографічна проблема полягає: а) у швидкому і слабо контрольованому рості жителів в країнах, що розвиваються; б) у старінні населення в розвинених країнах і країнах з перехідною економікою.

Слайд 5

Як вирішити проблему зростання населення? Зрозуміло, що рішення настільки численних проблем під силу тільки спільним зусиллям усього світового співтовариства. У 1969 році, в рамках Організації Об’єднаних Націй, був створений Фонд ООН, що займається діяльністю в області народонаселення світу і проводить Всесвітні конференції під його егідою. За останні 30 років було проведено три таких конференції: в 1974 році — в Бухаресті (Румунія), в 1984 — в Мехіко (Мексика), в 1994 — в Каїрі (Єгипет). Головні труднощі на першій Всесвітній конференції складалися у вирішенні проблем мігрантів: легального використання їх праці країнами-імпортерами, боротьба з дискримінацією в суспільстві і на ринку праці, захист їх прав і прав їхніх сімей.

Слайд 6

Період між першою і другою конференціями характеризується зростанням числа біженців у світі, що поряд з іншими проблемами знайшло відображення в ході проведення конференції в Мехіко (в 1984 році). Тоді був запропонований (і прийнятий) новий підхід, який визнає різноманітну природу міжнародних пересувань населення. На третій Міжнародній конференції в 1994 році в Каїрі взяли 20-річну Програму дій, яка враховує головна вимога у світовій політиці — забезпечити сталий розвиток. В ній підкреслювалося, що міграція повинна бути позитивним чинником, сприятливо впливає на фактор розвитку приймаючих мігрантів держав. На всіх конференціях розглядалися питання смертності і народжуваності, темпів приросту населення, урбанізації та міграції.

Слайд 7

Демографічна проблема людства може бути вирішена. Для цього, згідно Всесвітнього плану, потрібні, в першу чергу, соціально-економічні перетворення в країнах, що розвиваються. Програми планування сім’ї будуть сприяти поліпшенню стану відтворення населення. Демографічна проблема з високою народжуваністю в Китаї вирішується обмеженням народжуваності: сім’ї тут заборонено мати більше 1 дитини. Обмеження є і в багатонаселеної Індії, тоді як в розвинених країнах Європи (Німеччині, Данії, Франції), навпаки — сім’ям, які мають 2-х і більше дітей, надаються різні пільги.

Слайд 8

Демографічний вибух Демографічний вибух – це різке прискорення кількісного зростання світового населення. Почався він у 1950-х pp, коли зниження смертності значно випереджає зниження народжуваності, то це приводить до прискореного збільшення чисельності населення, неузгодженого з об'єктивними вимогами соціально-економічного розвитку суспільства. Перевищення числа народжень над числом смертей досягає великих розмірів. Оскільки сучасні високі темпи росту чисельності населення земної кулі значною мірою визначаються темпами його збільшення в країнах, що розвиваються (Азії, Африки та Латинської Америки, де проживає близько 70% населення світу), демографічний вибух у цих країнах перетворюється на світовий. За демографічного вибуху середньорічний приріст населення перевищує 1,8—2% .

Слайд 9

Демографічний вибух — явище тимчасове. З розвитком демографічного переходу порушена узгодженість типів народжуваності та смертності відновлюється, проміжний тип відтворення населення поступається місцем основному, і демографічний вибух припиняється. Але темпи демографічного переходу залежать від загального соціально-економічного розвитку, і коли він, як у більшості слаборозвинених країн, відбувається повільно, довго зберігається і проміжний тип відтворення населення. У багатьох країнах, що розвиваються, проводиться демографічна політика, спрямована на подолання перехідного характеру відтворення населення. Процес демографічної стабілізації повсюдно завершиться наближенням до стану, характерного для постійного населення. У різних регіонах світу це відбудеться в різні строки, але в більшості країн, що розвиваються, — не раніше середини XXI ст.

Слайд 10

 ДЕМОГРАФІЧНА КРИЗА Демографічна криза — глибоке порушення відтворення населення, що загрожує самому його існуванню. Протягом усієї демографічної історії людства аж до кінця XVIII ст. причинами демографічної кризи були часті голодування, епідемії та війни; обумовлений ними високий рівень смертності призводив до скорочення чисельності населення деяких країн і регіонів світу, а інколи й до повного обезлюднення територій. Історичний процес зміни репродуктивної поведінки в деяких промислово розвинених країнах, виявляє тенденцію до падіння рівня народжуваності нижче від необхідного для простого відтворення населення, що є причиною сучасної демографічної кризи.

Слайд 11

Роботу виконала учениця 10-А класу Левіщенко Людмила

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Географія