X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Актуальні проблеми збереження унікальних ландшафтів, щодо розвитку міських і заміських територій міста

Завантажити презентацію

Актуальні проблеми збереження унікальних ландшафтів, щодо розвитку міських і заміських територій міста

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Актуальні проблеми збереження унікальних ландшафтів, щодо розвитку міських і заміських територій міста Виконала: студентка 501 групи ЧНУ кафедри Архітектури і будівництва Проць Надія

Слайд 2

Наукові визначення поняття «ландшафт» • порівняно невелика ділянка земної поверхні, якій властива одноманітність • один ландшафт відрізняється від інших ландшафтів, і відділений від них природними рубежами, в ролі яких можуть виступати характерні лінії рельєфу (уступи, підніжжя), лінії озерного узбережжя, а також лісові галявини, кромки боліт, яри, гребені горбистих гряд і т.д • займає якусь поверхню - форму рельєфу (частина рівнини, долину), складену тими чи іншими гірськими породами (пісками, вапняками), покриту грунтовим покривом, що утворився за багато століть під певним видом рослинності (тайгові ліси, степи, тундрові болота) Підходи до визначення ландшафту Людина, живучи в ландшафті, сильно змінює обличчя складових його частин-урочищ і впливає на характер взаємозв'язку між системними компонентами. Тому розрізняють природні та змінені людиною антропогенні ландшафти. Природний ландшафт - ландшафт, що складається з природних компонентів і формується або сформувався під впливом природних процесів. Антропогенний ландшафт - ландшафт, що складається з взаємодіючих природних та антропогенних компонентів, що формується під впливом діяльності людини і природних процесів.

Слайд 3

Природні ландшафти • стійкі до дії природних факторів • не зазнали надмірного антропогенного навантаження → взаємозв’язки компонентів таких ландшафтів, практично не порушені і вони здатні до саморегуляції Охорона природних і антропогенних ландшафтів Групи форм охорони ландшафтів: • повна (комплексна) охорона природних ландшафтів • часткова охорона природних об’єктів за можливості збереження цілісності або зовнішнього вигляду ландшафту • створення і підтримання оптимальних антропогенних ландшафтів з метою захисту створюються заповідні території Антропогенні ландшафти • нестійкі, зміни проходять значно швидше, ніж у природних • їх формування зумовлено господарською діяльністю людей→ надзвичайно вразливі і потребують постійного захисту повинні бути перетворені в культурні ландшафти

Слайд 4

Політика в галузі збереження унікальних природних ландшафтів У числі основних напрямків глобальної та національної ландшафтної політики можуть бути названі: • вивчення ландшафтів та ландшафтного різноманіття; • охорона унікальних природних ландшафтів як природної спадщини; • раціональне (збалансоване, стійке і т.п.) використання ландшафтів як природного ресурсу; • ландшафтне планування на основі досягнень науки і традиційної екологічної культури корінного населення; • підтримка наукових досліджень у галузі ландшафтознавства; • залучення населення в охорону ландшафтів та підтримка відповідних неурядових організацій. Особливою є соціальна значимість викладання науки про ландшафти і пропаганда їх охорони скрізь, де це доречно. Ландшафт відіграє важливу для суспільних інтересів роль у культурній, екологічній, природоохоронній та соціальній сферах, є ресурсом для економічної діяльності, і його охорона, регулювання і планування можуть сприяти створенню робочих місць. Охорона природних і антропогенних ландшафтів

Слайд 5

Мета створення: • збереження в природному стані типових або унікальних для даної ландшафтної зони природних комплексів • підтримання загального екологічного балансу • забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища Можуть використовуватись: • у природоохоронних цілях • у науково-дослідних цілях • в оздоровчих та інших рекреаційних цілях • в освітньо-виховних цілях • для потреб моніторингу навколишнього природного середовища Природно-заповідні території

Слайд 6

Природно-заповідний фонд України Природні території та об’єкти: • заповідники – біосферні та природні • національні природн