X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Впровадження інтерактивних технологій на уроках російської мови, зарубіжної літератури гімназії № 136 Дніпровського району м. Києва

Завантажити презентацію

Впровадження інтерактивних технологій на уроках російської мови, зарубіжної літератури гімназії № 136 Дніпровського району м. Києва

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Впровадження інтерактивних технологій на уроках російської мови, зарубіжної літератури гімназії № 136 Дніпровського району м. Києва

Слайд 2

Максимально диференціювати способи засвоєння учнями інформації учень Синтез прийомів і методів традиційної і інноваційної освіти Мета діяльності Завдання діяльності вчитель учень вчитель Керувати розвитком персоналу Створення умов, за яких учні самі набувають знання Створення умов для оптимальної інтенсифікації організації навчальної праці Модель впровадження ІТН в освітню систему гімназії адміністрація Гімназія № 136 м. Києва Пере- осмислення самоцінності знань як засобу розвитку особистості - головного показника освіченості людини. Навчитися взаємодії, нести відповідальність за самостійно чи кооперативно здобуті знання

Слайд 3

Проблема впровадження сучасних технологій (на прикладі ІТН), адаптованих до особливостей та умов організації навчально-виховного процесу гімназії «Адаптоване впровадження в навчально-виховний процес сучасних педагогічних технологій навчання (на прикладі застосування інтерактивних технологій, технологій формування критичного мислення, робота з розвитку культури гімназиста (проект „Крок за кроком”)» „Створення комфортних умов для самореалізації та самовдосконалення особистості й забезпечення якості освітньої діяльності кожного учасника освітньої діяльності навчально–виховного процесу”. МО кафедра педколектив Науково-методична проблема

Слайд 4

Кроки реалізації навчально-методичної проблеми 2004-2005 № етапу: 0 етап Підготовчий (теоретичний) 2005-2006 № етапу: 1етап Реалізація (теоретичний) 2006-2007 № етапу: 2 етап Реалізація (застосування) 2007-2008 № етапу: 3 етап Результативний (запровадження) 2008-2009 № етапу: 4 етап Удосконалення (аналіз та корекція)

Слайд 5

Шляхи реалізації НМП Взаємовідвідування уроків за єдиною методичною темою з наступним аналізом результативності використання вищезазначених методичних напрацювань та проведеної роботи Робота з підвищення якості освіти гімназистів, підготовка, проведення та аналіз діагностичних робот, результативність роботи Формування педагогічної майстерності кожного вчителя шляхом самоосвіти з наступним обміном інформації на засіданнях МО, через серію семінарів, тренінгів, майстер-класів, атестація вчителів, результативність діяльності Аналіз та відбір рекомендованих колегами методичних прийомів, форм організації навчальної та позаурочної роботи учнів відповідно до зазначеної теми, результативність роботи

Слайд 6

Керування розвитком персоналу Впровадження інтерактивних технологій Майстер-класи вчителів, які мають досвід роботи із ІТН Навчання педагогів Система проведення педрад з використанням інтерактивних методів та прийомів Система методичних декад “Уміння конструювати і розробляти уроки з використанням ІТН” Апробація та методичний супровід запровадження запозичених та власних методів та прийомів Неперервна методична підготовка вчителя Пошук запозиченого досвіду роботи та створення власного банку інформаційного матеріалу на електронних носіях для проведення уроків із застосуванням ІТН «Навчаючи вчуся» Гімназія № 136 м. Києва Проведення семінарів із запрошенням професійного тренера “Навчання в дії або чому та як треба начати інтеракції”

Слайд 7

Результат, на який може очікувати вчитель гімназії Впровадження технік, що ґрунтуються на формуванні в учнів життєвих навичок і вмінь Впровадження методів, що допомагають учням навчитися вчитися, ліквідувати прогалини в знаннях Формування та розвиток професійної майстерності вчителя Новий погляд на навчальну та референтну роль педагога Зміна методичної функції вчителя : не передавати знання, а вчити, як їх здобувати Організація навчальної діяльності учнів, за якої вчитель – організатор та її учасник Гімназія № 136 м. Києва

Слайд 8

ІТН та тренажерних систем, які допомагають надолужити пропуски в знаннях учнів: робота в парах, різнорівневих групах, “кожен учить кожного”, http:// school-collection.edu. ru/ Організація навчально-виховного процесу “Світ безмежних можливостей” Впровадження інтерактивних технологій в урочну діяльність: як способу представлення та використання доробок вчителів світу з єдиної колекції цифрових освітніх ресурсів – http://school-collection.edu.ru/ на рівні техніки, методу, прийому в системі інтегрованих навчальних комплексів на рівні спеціально організованого відповідно до вимог технології інтерактивного уроку на рівні інтеракції та ІТД як елементу відпрацювання, формування та оцінки знань, навичок, умінь (в тому числі, матеріалів галереї ІТД, ЦОРів) ІТН, які допомагають у підготовці учнів до предметних олімпіад, конкурсів: “навчаючи - вчуся”, “2-4 всі разом”, “карусель”, “дерево рішень” тощо в систему додаткової освіти: командний пошук необхідної інформації та представлення результатів діяльності за допомогою можливостей Інтернету, ІТД включення гімназистів у систему планування та проведення заходів у рамках Програми “Я громадянин України та світу” у систему виховної роботи: Гімназія № 136 м. Києва створення та захист навчальних проектів: двомовність на уроках, Інтернет ЦОРи – на допомогу учневі та вчителю проведення інтелектуальних турнірів, конкурсів, змагань із використанням можливостей ІТН, інтерактивної дошки проведення виховних заходів із аудіо- , відео супроводом та використанням можливостей інтерактивного навчання створення та організація роботи учнівських проектів з підготовки та проведення предметних позаурочних заходів

Слайд 9

Результативність роботи Якість ЗУН Участь у предметних олімпіадах

Слайд 10

Результативність роботи Завдяки цілеспрямованій роботі вчителі МО зробили вагомий крок у самовдосконаленні де виступали з повідомленнями, вели майстер-клас або брали участь у підготовці та проведенні круглих столів, дискусій. П’ятеро брали участь у семінарах районного, міського рівня; Cемеро вчителів були серед організаторів гімназичних семінарів - практикумів із питань впровадження ІТН в урочну та позаурочну діяльність Троє брали участь у семінарах, конференціях Всеукраїнського рівня

Слайд 11

вибір темпу та способу навчання на основі самовибору підвищення самооцінки, формування впевненості у власних силах навчання працювати у злагоді з собою, ровесниками, батьками робота в колективних проектах, праця в команді, групі – отримання задоволення від співпраці ознайомлення з різними навчальними підходами, які стосуються того, як ефективно учитися Результат, на який може очікувати учень гімназії розширення межі власних навчальних можливостей Гімназія № 136 м. Києва

Слайд 12

Життєдіяльність учителя Творчість Майстерність Буденність Функціонування Удосконалення, пізнання нового Розвиток

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Зарубіжна література