X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Основні напрямки розвитку літератури кінця XVIII–початку XIX ст

Завантажити презентацію

Основні напрямки розвитку літератури кінця XVIII–початку XIX ст

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ВЕЛИКОНОВОСІПКІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ №2 ПРЕЗЕНТАЦІЯ НА ТЕМУ: ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРИ КІНЦЯ ХVІІІ–ПОЧАТКУ ХІХ СТ ПІДГОТУВАЛА УЧЕНИЦЯ 10-В КЛАСУ ЛАПЕНКО ВЛАДЛЕНА УЧИТЕЛЬ ЛАПЕНКО І.Є.

Слайд 2

У ХVІІІ столітті на зміну класицизму у західноєвропейську літературу прийшов романтизм (кінець ХVІІІ – початок ХІХ ст.), пізніше (від початку 30-х років ХІХ ст.) – реалізм. На зламі ХІХ – ХХ століть поширилися напрями: натуралізм, реалізм, символізм,

Слайд 3

Неокласицизм (друга половина ХVІІІ-ХІХ ст.) Неокласицизм звертався до античной спадщини як до норми й ідеального зразка,був повязаний з Просвітництвом,прагнучи відбивати високі моральні ідеалі. Представники: Вольтер, Ш.Монтескє,Ф.Шиллєр,Й.Гєте.

Слайд 4

Шарль-Луї де Секонда, барон Ла Брэд і де Монтеск’є (1689-1755)- французький письменник, правознавець, філософ. Иога нн Кри стоф Фрідріх фон Ши ллєр; (1759-1805)- німецький поет, філософ, історик, теоретик мистецтва, драматург. Вольтер (1694-1778)-французький філософ-просвітитель, поет, прозаїк, сатирик, історик, публіцист, правозахисник. Иога нн Во льф- ганг фон Гете (1749-1832)- німецький поет, державний діяч, мислитель

Слайд 5

Романтизм (кінець ХVІІІ-перша половина ХІХ) Романтики виступали як оспівувачі почуттів, зосереджували свої зусилля на спробах розкриття таємниці особистості, її духовного світу.Романтизм виник у Німеччині,його відрізняв інтерес до міфологічних мотивів,що відбилося у творчості братів Грим,Е.Гофмана.Для англійського романтизму характерно інтерес до суспільних проблем. Представники: Дж.Байрон, В.Скотт, Е.По, В.Гюго, А.Міцкевич, та інші

Слайд 6

Джордж Гордон Байрон (1788-1824)- англійський поет-романтик. Вікто р Марі Гюго (1802-1885)- французький поет, прозаїк і драматург. Скотт Вальтер (1771-1832)- британський письменник, поет, історик. А дам Берна рд Міцке вич (1798-1855)- польський поет.

Слайд 7

Реалізм (з початку 30-х рр. ХІХ ст.) Послідовники реалізму прагнули правдиво й об’єктивно відобразити дійсність у всьому її різномаітті й протиріччі.Перевага надавалася проблемам “людини й суспільства”, життю “маленької людини”. Представники:О.де Бальзак,М.Твен, Стендаль,Ч.Діккенс, Ф.Достоєвський, Л.Толстой.

Слайд 8

Стенда ль (Анрі-Марі Бейль) (1783- 1842) -французький письменник Чарльз Джон Гаффам Діккенс (1812 - 1870) – англійський письменник, гуманіст. Оноре де Бальза к (1799 - 1850)- французький письменник.

Слайд 9

Федір Миха йлович Достоє вський (1821- 1881)-  один із найзначиміших і найвідоміших у світі російських письменників і мислителів. Лев Микола йович Толсто й (1828 – 1910)- один із найбільш відомих російських письменників и мислителів. Марк Твен (Се мюель Ленгхорн Кле менс) (1835-1910)- американський письменник, журналіст, суспільний діяч.

Слайд 10

Натуралізм (остання третина ХІХ ст.) Представники натуралізму прагнули до “обєктивного” відтворення реальності, уподібнюючи художнє пізнання до наукового.Вони виходили з уявлення про повну зумовленість долі,волі, духовного світу людини соціальним середовищем, побутом,спадковістю,фізіологією. Представники:Е.Золя,Г.Гауптман, брати Гонкур,А.Хольп,С.Крейн,Ф.Норріс

Слайд 11

Герхарт Гауптман (1862 -1946)- німецький драматург. Лауреат Нобелівської премії з літератури. Брати Гонкур (Жюль де Гонкур, Едмон де Гонкур) французькі письменники-натуралісти Еміль Золя (1840-1902) -французький письменник. Бенжамін Френклін Норріс (1870-1902) -американський письменник і журналіст

Слайд 12

Символізм (1870-1910 рр.) Представники символізму зосереджувались на художньому вираженні своїх почуттів та інтуїтивному розумінні сутності речей за допомогою символів.Ознаками символізацій були багатозначність образів,гра метафор та асоціацій.Символісти висловлювали тугу за духовною волею,трагічне передчуття світових соціально-історичних потрясінь. Представники: П.Верлен, П.Валері, М.Метерлінк, О.Блок, А.Бєлий.

Слайд 13

Поль Марі Верле н (1844-1896)- французький поет, Морі с Полідо р Марі Берна р Метерлінк (1862- 1949) - бельгійський поет, драматург, філософ. Поль Валері (Амбруа з Поль Туссе н Жюль Валері) (1871-1945) - французький поет, есеїст, філософ.

Слайд 14

Олекса ндр Олекса ндрович Блок (1880-1921)- російський поет-символіст. Андрій Бєлий (Бори с Микола йович Буга єв) (1880-1934) - російський письменник, поет, критик.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Зарубіжна література