X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
НАКАЗИ З КАДРОВИХ ПИТАНЬ

Завантажити презентацію

НАКАЗИ З КАДРОВИХ ПИТАНЬ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

НАКАЗИ З КАДРОВИХ ПИТАНЬ (технологія складання) Безсонова Н.О. – начальник відділу кадрової роботи Департаменту освіти Харківської міської ради (тел. 725-25-02)

Слайд 2

Кадрові накази : про прийняття на роботу; про переміщення, переведення працівників; про звільнення з роботи; про заохочення; про притягнення до дисциплінарної відповідальності; про надання відпусток; про відрядження; про зміну прізвища; про встановлення доплат, надбавок; про затвердження посадових (робочих) інструкцій; тарифікаційні накази, про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інші.

Слайд 3

Слайд 4

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Державна уніфікована система документації УНІФІКОВАНА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003 Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2003 РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства Державного комітету архівів України ВНЕСЕНО Державним комітетом архівів України ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держспоживстандарту України від 7 квітня 2003 р. № 55 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 6.38-90) РОЗРОБНИКИ: С. Кулешов, д-р істор. наук (керівник розробки); Л. Кузнецова; Н. Гончарова, канд. екон. наук; А. Маньковський, канд. екон. наук; С. Лозова; О. Загорецька; Т. Ситник

Слайд 5

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ (Держкомстат України) НАКАЗ 05.12.2008 №489  Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці     Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень підприємств, установ, організацій щодо обліку особового складу, використання робочого часу та розрахунків з працівниками із заробітної плати  НАКАЗУЮ:   1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2009 року типові форми первинної облікової документації  підприємств, установ, організацій, що додаються: 1.1.  №  П-1   "Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу". 1.3.  №  П-3   "Наказ (розпорядження) про надання відпустки". 1.4.  №  П-4   "Наказ (розпорядження)  про   припинення      трудового   договору (контракту)".

Слайд 6

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 30 листопада 2011 р. N 1242 Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити Типову інструкцію з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади (далі - Інструкція), що додається. 2. Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим органам виконавчої влади розробити відповідно до Інструкції і затвердити у тримісячний строк за погодженням із державними архівними установами власні інструкції з діловодства та типові інструкції з діловодства для однорідних за характером діяльності підприємств, установ, організацій, що належать до сфери їх управління. 3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування розробити і затвердити власні інструкції з діловодства відповідно до Інструкції. 4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.   Прем'єр-міністр України М. АЗАРОВ

Слайд 7

Накази мають бути: законними(не суперечити законодавству України); науково обґрунтованими; обґрунтованими аналізом фактів; грамотними; несуперечливими за змістом; своєчасними; ясними, чіткими, логічно послідовними; конкретними.

Слайд 8

Цифровий спосіб оформлення дат: 12.01.2000 05.01.2000 Словесно-цифровий спосіб оформлення дат: 12 січня 2000 року 05 січня 2000 року

Слайд 9

  Н А К А З   11.01.2012 № 14-к   Про притягнення до дисциплінарної відповідальності Самойлової В.І.   На виконання наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 29.12.2011 №721 «Про вивчення стану дотримання нормативно-правових документів у Харківській загальноосвітній школі ІІ-ІІІ ступенів №333 Харківської міської ради Харківської області» 05.01.2012 спеціалістами Департаменту освіти здійснено перевірку інформації, викладеної у скаргах Іванової В.А., вчителя математики комунального закладу «Харківська загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів №333 Харківської міської ради Харківської області» (далі ХЗОШ №333). За результатами перевірки встановлено, що ………………….

Слайд 10

  ………………………. ………………………. Зазначені порушення були допущені внаслідок недотримання директором Харківської загальноосвітньої школи №333 Самойловою В.І. умов контракту щодо виконання завдань, покладених на установу, та внаслідок бездіяльності і неналежного виконання посадових обов’язків, передбачених п. 95 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778. На підставі викладеного вище, враховуючи подання управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради від 05.01.2012 № 48, Акт про результати перевірки фактів, викладених у скаргах учителя математики Харківської загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів № 333 Іванової В.А. від 05.01.2012, пояснення директора ХЗОШ №333 Самойлової В.І та керуючись ст.ст.147-149 КЗпП України, НАКАЗУЮ:

Слайд 11

  НАКАЗУЮ: 1. Самойловій Вірі Іванівні, директору Харківської загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів № 333 Харківської міської ради Харківської області, оголосити догану за неналежне виконання своїх посадових обов’язків, передбачених п. 95 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 №778, та недотримання умов контракту щодо виконання завдань, покладених на установу. 2. Начальнику управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради Тищенко О.Т.: 2.1. Попередити керівників навчальних закладів району про необхідність неухильного виконання вимог законодавства України в освітній галузі. До 20.01.2012 2.2. Взяти під особистий контроль приведення у відповідність до нормативних вимог відновлення порушених трудових прав учителя Іванової В.А. До 10.01.2012 3. Директору Харківської загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів № 333 Харківської міської ради Харківської області Самойловій В.І.: 3.1. Відмінити наказ від 28.10.2011 № 263 «Про внесення змін до тарифікації» як такий, що виданий з порушенням законодавства України. До 10.01.2012 3.2. Усунути недоліки та порушення, виявлені у ході перевірки. До 20.01.2012 3.3. В управлінській діяльності по здійсненню керівництва всіма напрямками діяльності закладу неухильно дотримуватись законодавства України та положень контракту. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Департаменту освіти Стецюру Т.П. Директор Департаменту освіти О.І.Деменко З наказом ознайомлені:

Слайд 12

НАКАЗ 27.04.2004 № 23-к    Про переведення Самійленко А. В.   ПЕРЕВЕСТИ: САМІЙЛЕНКО Антоніну Василівну за її згодою з посади бухгалтера на посаду заступника головного бухгалтера з 27 квітня 2004 року з посадовим окладом згідно зі штатним розписом.   Підстава: заява Самійленко А. В. від 26.04.2004.   Директор (підпис) Є. І. Опанасенко   З наказом ознайомлена(- ний): Ключове слово Про що?

Слайд 13

ПЕРШОТРАВНЕВЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХІМПРОМ» НАКАЗ 23.04.2007 № 45-К З особового складу 1. ПРИЙНЯТИ:      1.1. КОРОПЕЦЬ Інну Михайлівну на посаду бухгалтера розрахункового відділу з 25 квітня 2007 року із посадовим окладом згідно зі штатним розписом. Підстава: заява Коропець І. М.      1.2. НОВОЖИЛОВА Юрія Миколайовича на посаду провідного спеціаліста технічного відділу з 24 квітня 2007 року із посадовим окладом згідно зі штатним розписом. Підстава: заява Новожилова Ю. М. 2. ПЕРЕВЕСТИ:      ПАСІЧНОГО Віктора Миколайовича, провідного спеціаліста відділу комплектації, на посаду заступника начальника відділу постачання з 25 квітня 2007 року з посадовим окладом згідно зі штатним розписом. Підстави:заява Пасічного В. М. ,подання головного інженера Москаленка Д. М. від 16.04.2007.  3. ЗВІЛЬНИТИ:      УЖВІЙ Ганну Сергіївну, секретаря відділу комплектації, з 24 квітня 2007 року у зв’язку із закінченням строку дії контракту (п. 2 ст. 36 КЗпП). Підстава: контракт від 24.04.2006 № 21.   Директор особистий підпис) О. Л. Демиденко

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

  „Про внесення змін до наказу від (дата), №…. „Про... (назва наказу, до якого вносяться зміни)”. ………………………............................................................................... ............................................. НАКАЗУЮ: Внести зміни до наказу від (дата) №___ “ Про...” 1.1. пункт 2 викласти у такій редакції: “…”; 1.2. пункт 3 виключити"; 1.3. абзац другий пункту 4 доповнити словами: “ …”.

Слайд 18

  Термін зберігання документів встановлено у Переліку типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів, затвердженому наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20 липня 1998 року № 41 (далі — Перелік типових документів). Накази про прийняття, переведення, заохочення, звільнення, сумісництво працівників, згідно з Переліком типових документів, зберігають 75 років, надання відпусток — 5 років, про стягнення, відрядження працівників — 3 роки.

Слайд 19

  ТАК НЕ МОЖНА ПИСАТИ НАКАЗИ !!!!

Слайд 20

  ТАК НЕ МОЖНА ПИСАТИ НАКАЗИ !!!

Слайд 21

  ТАК НЕ МОЖНА ПИСАТИ НАКАЗИ !!!

Слайд 22

  ТАК НЕ МОЖНА ПИСАТИ НАКАЗИ !!!

Слайд 23

  ТАК НЕ МОЖНА ПИСАТИ НАКАЗИ !!!

Слайд 24

  ТАК НЕ МОЖНА ПИСАТИ НАКАЗИ !!!

Слайд 25

  НАКАЗ №198 По середній школі №999 Від 29.12.2000р. Про платні освітні послуги На підставі заяв батьків, рішення Ради школи наказую 1.Організувати заняття з 02.12.2000р. з англійської мови для учнів 6-А класу. Група: Іванов П., Петрова Л.,(перераховано прізвища 13 учнів) Для проведення занять призначити учителя Мансурову О.О. 2.Заступнику директора Іваненко В.І. своєчасно проводити щомісячні розрахунки із районною ЦБ. Директор С.М.Петрова

Слайд 26

ПОМИЛКИ В НАКАЗІ: НАКАЗ №198  По середній школі №999  Від 29.12.2010р.  Про платні освітні послуги.  На підставі заяв батьків, рішення Ради школи наказую  1.Організувати заняття з 02.12.2010р. з англійської мови для учнів 6-А класу.  Група: Іванов П., Петрова Л., (перераховано прізвища 13 учнів)  Для проведення занять призначити учителя Мансурову О.О.  2.Заступнику директора Іваненко В.І. своєчасно проводити щомісячні розрахунки із районною ЦБ.    Директор С.М. Іванова   1, 2 - розташування слова „НАКАЗ” та нумерація не відповідають нормативам 3, 4 - назва закладу не відповідає статуту, розташована неправильно,  5, 6 - не відповідає вимогам розташування дати, написання дати,  6, 7- назва наказу неправильно розташована і сформульована,  8, 9 - підстава для видання наказу не є вичерпною, не зазначено нормативно-правову базу, слово „ наказую ” неправильно розташоване, не виділене,  10, 11, 13 – пункт 1 безадресний (хто орга-нізовує?), неконкретний („ заняття ”?) , написання дати не відповідає нормати-вам,  14 – не конкретизовано дію („ створити групу ”, „ затвердити список групи ”)   15, 16, 17 – у вчителя не вказана спеціаль-ність, не визначена кількість тижневих годин, графік проведення „ занять ”,  18- не вказана повна назва посади заступ-ника директора, 19- неконкретний („ своєчасно ”?), 20 – абревіатура „ЦБ”, 21 – п.2 нелогічний, допускає подвійне трактування, підтекст, 22 – наказ несвоєчасний (видано із запізнен-ням), 23 – не доручено контроль за виконанням наказу, 24 – працівники з наказом не ознайомлені, 25 – структура наказу нераціональна.

Слайд 27

ЛОКАЛЬНІ НОРМАТИВНІ ДОКУменти

Слайд 28

 

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Зарубіжна література