X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Класицизм як художній напрям у літературі

Завантажити презентацію

Класицизм як художній напрям у літературі

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Класицизм як художній напрям у літературі ХVІІ ст. Філософське та естетичне підгрунтя класицизму. Основні правила класицизму

Слайд 2

Класицизм (лат. сlassicus - зразковий) – художній напрям у європейській літературі та мистецтві, який з’явився в італійській культурі ХVІ ст. і розвивався у ХVІІ – ХVІІІ ст. у Франції, Росії та інших країнах

Слайд 3

Для класицизму характерні орієнтація на античну літературу, культ розуму, нормативність мистецтва, гармонійність форм. Ніколя Пуссен. «Танець під музику часу» (1636).

Слайд 4

Особливості класицизму Раціоналістична побудова Урівноваженість і логічність сюжету Абстрактність художніх образів Величава мова

Слайд 5

Становлення класицизму як літературного напрямку сприяло формуванню сильних монархічних держав. Перший напрям який офіційно визнала влада багатьох держав. Ідея національної єдності в політиці монархів відповідала завданням, що ставили перед собою класицисти.

Слайд 6

Етапи розвитку Перший етап пов’язаний із розквітом монархічних держав. Головним завданням на цьому етапі було прославлення монархів, утвердження національної єдності держави під владою короля і створення абсолютного ідеалу людини. На другому етапі монархія вже виявила свої вади. Письменники почали не тільки прославляти монархів, а й критикувати соціальні пороки, викривати людські недоліки

Слайд 7

Естетичне підгрунтя класицизму склала антична теорія поетики Арістотеля Загальні естетичні принципи класицизму за Татаркевичем 1. Краса є об’єктивною якістю, притаманною реальним предметам, а не їх переживанню людиною. 2. Краса полягає в порядку, правильному розміщенні частин і встановленні пропорцій, у збереженні міри й гармонії… 3. Краса сприймається зором, але оцінюється розумом; саме розум і оцінює прекрасне, і творить його, скеровуючи уяву. 4. Краса виявляється і в природі, і в мистецтві; вона є законом у природі, але метою у мистецтві.

Слайд 8

5. Порядок у мистецтві досягається за рахунок того, що воно грунтується на принципах і дотримується загальних правил; мистецтво повинне володіти раціональною дисципліною, оскільки воно користується наукою і само повинне ставати наукою. 6. План або малюнок є найбільш суттєвими для візуального мистецтва не тільки в значенні лінії, але й втілення задуму, який спочатку виникає у думках художника, а потім переноситься у твір мистецтва…

Слайд 9

7. Мистецтво звертається до важливих тем і пристосовує свої форми до відповідального змісту… 8. Великі можливості мистецтва були реалізовані античністю. З точки зору порядку, міри, раціональності і краси її творіння перевершують природу і можуть слугувати зразками для всіх наступних поколінь.

Слайд 10

Філософська основа класицизму Раціоналізм – учення в теорії пізнання, згідно з яким достовірні знання можуть бути лише з допомогою розуму або з понять, притаманних розуму людини від народження. Критерієм оцінки всього є розум. (Представники: Декарт, Спіноза, Лейбніц, Кант, Фіхте, Шеллінг, Гегель)

Слайд 11

Н.Буало. Трактат “Поетичне мистецтво” Визначив чіткі рамки кожного жанру; Узаконив жанрову специфіку; Поділив жанри за темами і особливостями стилю; Правило трьох єдностей (місця, дії, часу); Художній смак став надбанням культурних верст населення; Мова повинна бути зрозумілою, чистою, понятійною; Кожний твір має бути цілісним з погляду задуму та форми, тематики й мови, жанру і композиції.

Слайд 12

Класицистичні твори відзначаються високим ступенем абстрактності, узагальнення. Це мистецтво думки, ідеї, логіки.

Слайд 13

Ознаки класицистичних жанрів Ієрархія жанрів Жанри Теми Ідеї Герої Мова Високі Ода, трагедія, героїчна поема Події видатного загальнонародного та історичного значення Прославлення монархії, громадське служіння Царі, королі, видатні діячі, придворні та ін. Величава, урочиста Середні Науковий твір, елегія, сатира Наука, природа, людські вади Пізнання світу й людської природи Представники середніх класів Загально - вживана Низькі Комедія, пісня, лист у прозі, епіграма Соціальні пороки, негативні риси характерів Викриття соціальних і людських вад Представники середніх і низьких класів, а також негативно знижені представники вищих класів Наближена до розмовної

Слайд 14

Класицистичний образ або Позитивний Негативний Схематичний Універсаль - ний Раціональ -ний Взірець, приклад для наслідуван- ня Моральний урок читачам (глядачам) В основі – якась одна риса характеру Втілює загальнона- ціональне, а не індивідуа-льне Критерій зображення - розум Правило трьох єдностей у драматургії Дія Місце Час = + +

Слайд 15

Архітектура

Слайд 16

Будови класичного стилю в місті Полтава

Слайд 17

Живопис доби класицизму

Слайд 18

Ж.О.Д. Енгр Апофеоз Гомера. Зевс і Фетіда

Слайд 19

Скульптура

Слайд 20

Слайд 21

Презентацію підготувала: Кошова В.М. @ 2009

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Зарубіжна література