X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Пріоритетні напрями розвитку дошкільної освіти м. Синельникового у 2011-2012 н.р.

Завантажити презентацію

Пріоритетні напрями розвитку дошкільної освіти м. Синельникового у 2011-2012 н.р.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Пріоритетні напрями розвитку дошкільної освіти м. Синельникового у 2011-2012 н.р.

Слайд 2

реалізація державної політики щодо забезпечення доступності дошкільної освіти підвищення якості дошкільної освіти через модернізацію її змісту, створення належних умов перебування дітей у закладі та удосконалення професійної компетентності педагогів ДНЗ забезпечення реалізацію завдань Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” в навчально-виховний процес ДНЗ . Забезпечення реалізації принципу наступності між дошкільною та початковою освітою, удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників ДНЗ і ЗНЗ, які здійснюють підготовку 5-річних дітей до школи Оптимізація роботи з батьками дітей дошкільного віку

Слайд 3

Вектор “ Дошкільна освіта ” Забезпечення обов’язкової дошкільної освіти 5-річних дітей

Слайд 4

Результати дослідження ефективності методичної роботи з педпрацівниками ДНЗ Проблеми організації освітнього процесу в ДНЗ в умовах реалізації завдань Базової програми “Я у Світі”. Позитивні зміни та проблеми організації освітнього процесу за Базовою програмою “Я у Світі” . Ефективність методичних заходів щодо впровадження Базової програми. Ефективність роботи міських МО у 2011-2012 н.р. Рівень володіння нормативними документами у галузі дошкільної освіти. Питання, з яких необхідна методична допомога.

Слайд 5

Позитивні зміни в організації освітнього процесу за Базовою програмою “ Я у Світі” Індивідуалізація освітнього процесу; Реалізація особистісно орієнтованого підходу; Самостійність педагога у плануванні та виборі форм роботи.

Слайд 6

Модель методичного забезпечення обов’язкової дошкільної освіти дітей 5-річного віку Нормативне забезпечення Робота з батьками та громадськістю Система науково- методичних заходів для педпрацівників Організація освітнього процесу з дітьми

Слайд 7

Нормативне забезпечення організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку Закон України "Про дошкільну освіту" (п.1 ст.4) Закон України „Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу”

Слайд 8

Нормативне забезпечення організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку Листи МОН України від 07.05.2007р. № 1/9-263 "Про організацію обліку дітей дошкільного віку“ від 04.10.2007 р. № 1/9-583 “Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади” від 17.08.2005 р. № 1/9-431 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах" від 18.08.2010 р. № 1/9-570 “Про організацію роботи з дітьми дошкільного віку у 2010-2011 н.р.” Від 27.09.2010 р. № 1/9-666 “Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку”

Слайд 9

Мета дошкільної освіти - сформувати базис особистісної культури дитини через відкриття їй світу в його цілісності та різноманітності як сукупність чотирьох сфер життєдіяльності – “ Природи ”, “ Культури ”, “ Людей ”, “Я”. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні

Слайд 10

Завдання дошкільної освіти - не стільки озброїти дитину системою галузевих знань, скільки наукою життя. Суспільству необхідні життєздатні, самостійні, практично умілі, творчі люди з розвиненим почуттям відповідальності, гідності, совісті, тому пріоритетним є ціннісний, морально-соціальний розвиток особистості з перших років її життя. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні

Слайд 11

Зміст освіти дітей старшого дошкільного віку Базовий компонент дошкільної освіти в Україні Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі ” Додаткові програми (лист МОН України від 27.05.2010 р. № 1/9-369 “ Щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів ”) Різні види діяльності за основними лініями розвитку (фізична, мовленнєва, соціально-моральна, художньо-естетична, пізнавальна, емоційно-ціннісна, креативна)

Слайд 12

Програма розвитку дітей 5-річного віку “Впевнений старт” Схвалено на І Всеукраїнському з’їзді працівників дошкільної освіти Надано гриф “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України” (наказ МОНУ від 23.11.2010 № 1111)

Слайд 13

Нормативне забезпечення організації навчально-виховного процесу Лист МОН України від 10.06.2009 р. № 1/9-393 “Організація освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах у 2009-2010 н.р.” Лист МОН України від 03.07.2009 р. № 1/9-455 “Планування роботи в дошкільних навчальних закладах” Лист МОН України від 18.08.2010 р. № 1/9-570 “Про організацію роботи з дітьми дошкільного віку у 2010-2011 н.р.”

Слайд 14

Нормативне забезпечення організації навчально-виховного процесу Методичні рекомендації «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу» (лист Міністерства освіти і науки України , від 16.08.2010 р. № 1/9-563); “Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади” (лист Міністерства освіти і науки України від 04.10.2007 р. № 1/9-583); Перелік навчальних видань, рекомендованих для використання в роботі в дошкільних навчальних закладах (лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.2010р. №1/9-480).

Слайд 15

Підготовка дитини до шкільного життя Особливе розуміння ролі дошкільного дитинства у становленні особистості. Рівень дошкільної психологічної зрілості. Оптимальний рівень розвитку якісних новоутворень. Формування мотивації до навчання через ігрову діяльність.

Слайд 16

Особливості організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку запобігання дублювання шкільних уроків за формами проведення, змістом завдань, методами та прийомами навчання, способами організації дітей 5-річного віку Лист МОН України від 18.08.2010 № 1/9-570 “Про організацію роботи з дітьми дошкільного віку у 2010-2011 н.р.”

Слайд 17

Зайнятість дітей

Слайд 18

Організована навчально-пізнавальна діяльність дошкільників цілеспрямований двобічний процес, у якому органічно поєднуються безпосередній та опосередкований педагогічний вплив педагога з активністю, самостійністю процесу пізнання дітьми навколишнього світу. Керівництво з боку педагога: визначення цілей; прогнозування очікуваних результатів; мотивація пізнання; визначення змісту, який передбачається засвоїти; створення розвивального середовища; надання їй емоційно-позитивного характеру.

Слайд 19

Модель організації розвивального середовища діяльність

Слайд 20

Організація спеціально організованих фронтальних занять за лініями розвитку : фізична мовленнєва соціально-моральна пізнавальна (логіко-математична і загальнопізнавальна) емоційно-ціннісна художньо-естетична Креативна з реалізацією завдань сфер життєдіяльності “ Природа ” ,“ Культура ”, “ Люди ”, “ Я Сам ”.

Слайд 21

Орієнтовний розподіл занять на тиждень за Базовою програмою “Я у Світі ” Старший дошкільний вік: Фізична л.р. -2 (+ щодня в інші режимні моменти) Соціально-моральна л.р. Мовленнєва л.р. – 2 Пізнавальна л.р. –1 Емоційно-ціннісна л.р. Художньо-естетична л.р.- 4 Креативна л.р. Всього – 9 З них групових – 8

Слайд 22

Орієнтовний розподіл занять на тиждень за Базовою програмою “Я у Світі” (в умовах короткотривалого режиму) Фізичний розвиток Інтегроване заняття з пріоритетом мовленнєвої та соціально-моральної лінії розвитку Інтегроване заняття з пріоритетом пізнавальної (логіко-математичної, екологічної) та креативної лінії розвитку Інтегроване заняття з пріоритетом художньо-естетичної та емоційно-ціннісної лінії розвитку

Слайд 23

Робота з батьками Інформованість про можливі шляхи залучення дітей до здобуття дошкільної освіти Поширення практики організації різних форм роботи з батьками Активізація роз’яснювальної роботи щодо переваг та необхідності здобуття дошкільної освіти Залучення представників органів охорони здоров’я, психологічної служби, ЗМІ Лист МОН України від 18.08.2010 р. № 1/9-570 “Про організацію роботи з дітьми дошкільного віку у 2010-2011 н.р.” Концепція Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року

Слайд 24

Форми роботи з родинами Колективні: педагогічний університет (батьківська вітальня) батьківські збори; анкетування, тестування (як окремі форми та в рамках інших заходів); тренінги, семінари; свята та розваги; виставки спільних робіт; конференції; зустрічі зі спеціалістами. Індивідуальні: бесіди, консультації; відвідування дітей удома; залучення батьків до життя садочка; родинні п’ятихвилинки; консультпункт для батьків дітей, які не відвідують ДНЗ.

Слайд 25

Форми роботи з родинами Наочно-інформативні: рекламний проспект; пам’ятка; стенди, папки-пересувки; випуск журналу, газети; фотовиставки. Нетрадиційні: клуб творчого спілкування; діалог-клуб; клуб “Граємо разом з мамою”; практична вітальня (за участі спеціалістів); конкурси.

Слайд 26

Для роботи з батьками Готовність дитини до школи Формування бажання іти до школи Запобігання дитячих та батьківських страхів перед школою Розвиток пізнавальної активності дошкільників Наступність у формуванні навчальних умінь Режим дня – запорука успішної адаптації Оцінка досягнень дитини Гра – розважання чи провідний вид діяльності

Слайд 27

У СУЧАСНОМУ СВІТІ ПЕДАГОГИ, А ОСОБЛИВО, КЕРІВНИКИ, ПОВИННІ ЗАВЖДИ ЗНАХОДИТИСЬ НА ІННОВАЦІЙНІЙ ХВИЛІ

Слайд 28

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне