X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Франческо Петрарка — видатний італійський поет-гуманіст. Багатство людської душі, краса і щирість людських почуттів, оспівування кохання в «Книзі пісень».

Завантажити презентацію

Франческо Петрарка — видатний італійський поет-гуманіст. Багатство людської душі, краса і щирість людських почуттів, оспівування кохання в «Книзі пісень».

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

І. Мотиваційний етап Створення “ кольорового ” настрою.

Слайд 2

Тема. Франческо Петрарка — видатний італійський поет-гуманіст. Багатство людської душі, краса і щирість людських почуттів, оспівування кохання в «Книзі пісень». Благословен день, месяц, час И миг, когда мой взор те очи встретил! Благословен тот край, и дол тот светел, Где пленником я стал прекрасных глаз! Ф.Петрарка

Слайд 3

ІІ. ЦІЛЕВИЗНАЧЕННЯ І ПЛАНУВАННЯ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЕПІГРАФА УРОКУ 1. Чітке формулювання мети і завдань уроку: На основі вивченої теми я зможу: пояснити..., розкрити..., назвати..., схарактеризувати..., сказати щось нове про...” 2. Заповнення таблиці “ Знаю – хочу знати – дізнався ” Знаю Хочу знати Дізнався 1. Де і коли започаткувалася культура Відродження 2. Чому ця епоха має таку назву

Слайд 4

ІІІ. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 1. Слово вчителя. Першим видатним гуманістом епохи Відродження став італійський поет Франческо Петрарка.

Слайд 5

Франческо Петрарка

Слайд 6

Ареццо, будинок, де народився Петрарка

Слайд 7

2. Слово вчителя про поета. 3. Робота з епіграфом. — Подумайте, як розкривають внутрішній світ поета його вірші? — Як ви думаєте, чи може кохання поета мати благородний вплив на світ?

Слайд 8

4. Слово вчителя «Історія створення збірки „Книга пісень"». Найвищим досягненням Петрарки-поета стала його книга «Канцоньєре» («Книга пісень») — збірка віршів італійською мовою, справа всього творчого життя поета. Головна тема «Канцоньєре» — любов поета до Лаури: їй присвячена більшість віршів. При написанні їх Петрарка використав досвід давньої любовної лірики своїх попередників — поезії трубадурів, італійських поетів, Данте. На ґрунті традиції він створив поезію нового типу, розпочавши розвиток гуманістичної лірики. 6 квітня 1327 року в церкві Св.Клари в Авіньйоні Ф. Петрарка зустрів жінку, яку покохав на все життя. Йому було 23, а їй — 20. Незнайомку звали Лаура, що в перекладі означає «та, що дарує славу». Відомо, що вона померла молодою, а Петрарка через усе життя проніс почуття до неї й оспівував кохану у своїх поезіях. У 42 річницю їх першої зустрічі, через 21 рік після смерті Лаури, вже старий поет, перебираючи архів, знайшов сонет, який раніше йому не сподобався, і склав нові рядки: «В рік тисяча триста двадцять сьомий, у квітні, о першій годині шостого дня, ввійшов я в лабіринт, де виходу немає». Незадовго до смерті Петрарка написав: «Вже ні про що не думаю, окрім неї»

Слайд 9

У збірці представлено 365 віршів (за кількістю днів у році), які сам Петрарка розділив на дві частини: «На життя донни Лаури» і «На смерть донни Лаури». Поезії, що входять до збірки, дістали назву «сонет»

Слайд 10

Зустріч Лаури і Петрарки

Слайд 11

6. Робота зі словником літературознавчих термінів. Сонет (іт. — звучати) — ліричний вірш, що складається із 14 рядків п'ятистопного або шестистопного ямба, власне, з двох катренів та терцетів. Схема сонета:

Слайд 12

Катрен — чотиривірш. Терцет — тривірш. Лірика як літературний рід (гр. — лірний; твір, виконаний під акомпанемент ліри) — один із трьох родів художньої літера-тури, в якому у формі естетизованих пе-реживань осмислюється сутність люд-ського буття, відтворюється нова ху-дожня дійсність, побудована за зако-нами краси.

Слайд 13

7. Виразне читання підготовленим учнем сонета № 162 («Щасливі квіти й благородні трави...») Щасливі квіти й благовісні трави, Прим'яті донною на самоті; Пісок, що береже сліди святі Чудових ніжок під листком купави; Гаї прозорі, віти, наче пави, Фіалки у любовній блідноті, Ліси вільготні, тихі та густі, Куди не входить сонце величаве; О краю мій, о ріки голубі, Ви омиваєте Лаури очі, Їх блиск перебираючи собі. Прекрасні ви в своєму непороччі! А там підводні скелі серед ночі Горять в мого закохання журбі.

Слайд 14

8. Аналіз поезії. Бесіда з учнями. — Яким постає перед читачем ліричний герой? — Яким він бачить навколишній світ? — Опишіть ставлення героя до Цього світу. — Якою зображена Лаура? — Що ви можете сказати про любов, описану в сонеті Ф. Петрарки? — Яка мова сонета? — Які засоби художньої виразності використовує поет? Знайдіть їх. — Який настрій сонета? — На прикладі цього твору назвіть характерні особливості побудови сонета — Яка схема римування твору?

Слайд 15

9. Виразне читання сонета № 132 («Як не любов, то що це бути може...»). Як не любов, то що це бути може? А як любов, то що таке вона? Добро? — Таж в ній скорбота нищівна. Зло? — Але ж муки ці солодкі, Боже! Горіти хочу? Бідкатись негоже. Не хочу? То даремно скарг луна. Живлюща смерте, втіхо навісна! Хто твій тягар здолати допоможе? Чужій чи власній долі я служу? Неначе в просторінь морську безкраю, В човні хисткому рушив без керма; Про мудрість тут і думати дарма — Чого я хочу — й сам уже не знаю: Палаю в стужу, в спеку — весь дрижу.

Слайд 16

10. Аналіз поезії. Бесіда за питаннями. — Які питання хвилюють ліричного героя? — З ким сперечається герой? — Які проблеми його хвилюють? — Як автор виражає свої суперечливі погляди? — Яким постає внутрішній світ героя? — Який образ використав Петрарка для зобра-ження суперечливості кохання? — Назвіть прийом, що підсилює цей образ. — Яким чином у вірші виразилися погляди Пет-рарки як людини епохи Відродження? — Як ви думаєте, про що мріє ліричний герой?

Слайд 17

11. Прослуховування фонозапису музичного твору Ф. Ліста «Сонети Петрарки».

Слайд 18

12. Бесіда на з'ясування сприйняття музики учнями. — Визначте характер прослуханої музики. — Як композитор звуками передає тонкі душевні переживання героїв? — Чи є, на вашу думку, який-небудь зв'язок між віршами Петрарки і музикою Ф. Ліста? 13. Творче завдання. — Якби ви малювали ілюстрацію до сонету «Щасливі квіти й благовісні трави...», які б кольори переважали на вашому малюнку? Обґрунтуйте свої міркування.

Слайд 19

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ Рефлексивно-оцінювальний етап. Підсумкова бесіда. — Які вчинки, риси вдачі Петрарки характеризують його як гуманіста? — Яку назву має збірка його творів? — Що таке сонет? — Визначте провідну тему сонетів Петрарки. — За допомогою яких образів поет розкриває внутрішній світ свого ліричного героя? — Чи можна уявити ліричну героїню, кохану поета Лауру, читаючи сонети? Доведіть свою думку. — Чи можна назвати кохання до Лаури ідеальним? Обґрунтуйте свої міркування. — Чому Петрарку називають поетом-гуманістом? — Як у його сонетах виявилося ренесансне розуміння призначення людини? — Дайте визначення лірики як одного з літературних родів.

Слайд 20

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Обов'язкове: Опрацювати конспект уроку; вивчити напам'ять один сонет Ф. Петрарки (на вибір); прочитати новели Дж. Боккаччо (за підручником).

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Зарубіжна література