X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Які існують основні відмінності між масовою культурою в демократичних і тоталітарних державах

Завантажити презентацію

Які існують основні відмінності між масовою культурою в демократичних і тоталітарних державах

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Які існують основні відмінності між масовою культурою в демократичних і тоталітарних державах

Слайд 2

Політичний режим Це система способів і методів правління державно організованим суспільством, система способів і методів організації суспільства та організації політичної влади, що визначають характер поліпшення життя в країні, рівень політичної свободи.

Слайд 3

Чинники які впливають на політичний режим спосіб формування органів влади; співвідношення між гілками влади; становище і роль політичних партій та громадських організацій; правовий статус особи; рівень економіко-господарського розвитку; рівень політичної свідомості суспільства; порядок функціонування правоохоронних органів і паралельних органів; встановлена правова система, її особливості і характер; історичні, культурні традиції, звичаї народу

Слайд 4

Тоталітарний режим Тоталітаризм (від ар. totalite – сукупність, повнота, від лат. Totus – весь цілий) – це політичний режим, який характеризується повним контролем держави над усіма сферами людського життя, фактичною ліквідацією прав і свобод громадян, репресіями щодо опозиції та інакодумців. Формами прояву тоталітарного режиму є комунізм, сталінізм, фашизм, нацизм та інше. Історично першою формою тоталітаризму є комунізм радянського типу, сформований після 1917р. У 1922 р. В Італії був встановлений такий вид тоталітаризму, як фашизм. В Німеччині виникає новий суспільний устрій – націонал-соціалізм котрий мав чимало спільних рис з фашизмом та радянським комунізмом.

Слайд 5

Основні ознаки тоталітарного режиму жорстокий контроль політичної влади над усіма сферами життя суспільства в цілому і кожної особи зокрема; відсутність легальної опозиції; наявність обов‘язкової для всіх офіційної ідеології; непримиримість до політичного інакодумства; знищення громадянського суспільства; проголошення принципу політичної єдності держави і народу; повна монополізація влади політичним лідером, який представляє законодавчу і виконавчу владу; існування широкого суспільно-політичного руху, що забезпечує тоталітарній владі масову підтримку; всезагальна лояльність громадян досягається під загрозою терору; державний монополізм в економіці.

Слайд 6

Демократія Термін "демократія" походить від грецького demos – народ і kratos – влада, що означає "народовладдя". Дослідники стверджують, що вперше цей термін зустрічається у творчості давньогрецького мислителя Геродота.

Слайд 7

Основні ознаки демократії визначення народу єдиним джерелом влади, сувереном у державі; рівноправність громадян (як мінімуму – рівність їх виборчих прав); підпорядкованість меншості волі більшості при прийнятті рішень та їх виконанні; виборність законодавчих органів влади; пріоритет прав людини над правами держави; обмеження влади більшості над меншістю; повага більшості до права меншості мати власну точку зору і відстоювати її цивілізованими методами; верховенство закону в усіх сферах суспільного життя; розподіл влад з межею недопущення її надмірної концентрації у єдиному центрі.

Слайд 8

Масова культура Культура у тоталітарних та демократичних країнах суттєво відрізняються насамперед своєю трактовкою. Тоталітаризм як вже було вище сказано це режим в якому люди не мають своєї власної думки. У таких країнах є офіційна ідеологія і офіційна культура, яка охоплює: мораль, науку, мистецтво, літературу, ніякої іншої думки не може бути це передшкоджує встановленню режиму.

Слайд 9

 Виникнення тоталітарних режимів трагічно позначилося на долі й творчості митців, які повинні були морально готувати суспільство до втілення тих ідей, які проповідувалися в країні (комунізм, зверхність арійської раси тощо).  Культуру використовували для пропаганди своїх ідей. Тоталітарні режими намагалися прищеплювати масам ідеї непорушності та вічності їхньої влади.

Слайд 10

Натомість, демократія передбачає свободу вибору та думки. Слід зазначити, що в сучасному світлі немає жодної країни в якій були втілені всі вказані принципи. Реальне демократичне завжди виступає у кращому випадку як влада більшості над більшістю за формальної згоди останньої підкорюватись. В зв‘язку з цим важливо чітко прослідкувати механізм демократії, елементи якого показано.

Слайд 11

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Всесвітня історія