X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Особливості первісного суспільства

Завантажити презентацію

Особливості первісного суспільства

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Особливості первісного суспільства

Слайд 2

Первісне суспільство — тривалий період в історії людства: від виникнення людини розумної (близько 2,5-2,8 млн років тому) і до виникнення цивілізації і державності.

Слайд 3

З історії відомо декілька етапів становлення первісної люди ни.

Слайд 4

Лукрецій Кар у творі «Про природу речей» запропонував використовувати як критерій періодизації зміну знарядь праці, тобто заміну кам'яних знарядь мідними, а мідних залізними.

Слайд 5

Ж. Кондоросе (XVIII ст.) ввів поділ історії первісного суспільства за типами господарювання: мисливство та рибальство, скотарство, землеробство.

Слайд 6

А. Фергюсон (XVIII ст.) як критерій періодизації висунув ступінь освоєння культури: дикість, варварство, цивілізація.

Слайд 7

Підтвердилась гіпотеза Лукреція Кара. Данський учений Х. Томсон ввів поняття трьох періодів: кам'яного, мідного і залізного. Французький вчений Г. Мортілье створив періодизацію палеоліту (давній кам'яний вік). Шведський вчений-археолог О. Монтеліус: неоліту (новий кам'яний вік), бронзового та раннього залізного віку.

Слайд 8

В сучасній історіографії прийнято таку періодизацію: первісне стадо; материнський рід (матріархат), розквіт якого є вищою точкою розвитку докласового формації; патріархат, який може складатися з двох етапів: батьківський рід, сусідська община (епоха розкладання первісно-общинного ладу).

Слайд 9

Зокрема, приблизно за 100 тис. років до нашої ери з'являється людина неандертальського типу, котра, приблизно у 40 тис. році до н.е., трансформувалася у кроманьйонця. Період між 100 тис. і 40 тис. років до н.е. називають в історії та антропології дородо вим періодом. Очевидно, що на цьому етапі про виховання вести мову ще було б не зовсім коректним.

Слайд 10

Й. Бахофен розвинув ідею про матріархат. У своїй праці «Материнське право» (1861) він науково обгрунтував існування в історії людства універсальної епохи високого становища жінки в суспільному житті, властивої всім без винятку народам у минулому.

Слайд 11

Відомо, що з 40 до 20 тис. років до н.е. період розвитку первісних людей отримав назву раннього матріархату, люди стали проживати родами. Основними засобами виживання були полювання та риболовля.

Слайд 12

При цьому молодші діти належа ли всьому роду. Хлопчики супроводжували чоловіків на риболов лю та полювання. Дівчатка допомагали готувати їжу жінкам, ви готовляти посуд та примітивний одяг.

Слайд 13

Отже, на етапі раннього матріархату виховання було безпосередньо пов'язане з виконанням побутових обов'язків і ще не виділялось в особливу соціальну діяльність.

Слайд 14

У період раннього матріархату вини кають ранні родоплемінні культи: магія, анімізм, фетишизм, тотемізм. Діти пізнавали сутність цих культів у процесі безпосередньої участі у їх виконанні поряд з дорослими.

Слайд 15

Приблизно за 20 тис. років до н.е. первісна родова община у своєму розвитку переходить до пізнього матріархату. У цей пері од відоме виготовлення значних знарядь праці та зачатки земле робства.

Слайд 16

У зв'язку з розвитком знарядь праці старші (немічні) почина ють виконувати спеціальну соціальну роль - готувати дітей (окремо хлопчиків та дівчаток) до життя. Природно, значна увага приділяється виконанню дітьми перших законів людського спів життя: табу і толіону.

Слайд 17

Табу, з гавайської, означає не робити чо гось недозволеного, щоб не нашкодити самому собі. Толіон розу міється як закон кривавої помсти.

Слайд 18

Першоосновам матріархату починають вчити хлопчиків й ді вчаток у цей період у перших навчальних закладах – «будинках молоді», які функціонували окремо для дітей різної статі.

Слайд 19

Тут їх знайомили з переказами, історією роду та племені. До настанов та виховання залучали наймудріших старців та найдосвідченіших родичок - перших в історії людства вихователів.

Слайд 20

Доцільність вищеназваних закладів простежується й у період патріархату. Однак, у зв'язку зі створенням моногамної сім'ї, на вчання у цих закладах починає доповнюватися домашнім вихо ванням.

Слайд 21

Загалом, трудове виховання підростаючого покоління цього періоду доповнюється знайомством з релігійними культами.

Слайд 22

У розумінні первісних дітей та молоді формується уявлення не ли ше про земне життя, а й про душу.

Слайд 23

Проте процес такого форму вання був досить довготривалим: спочатку "країна мертвих" знаходилася під землею, а на етапі землеробських культів її "пе реносять" у небо. Очевидно, заслуговує на увагу те, що підрос таюче покоління через примітивні культи привчали жити у зла годі з природою.

Слайд 24

Вже в умовах первісного суспільства на етапі пізнього патрі архату виховання виділяється як спеціальна соціальна діяльність, котра зумовлювалася конкретними вимогами тодішнього "виробництва" - здобуванням засобів для виживання. Виховання ди ференціювалося й відповідно до статі дитини (щодо хлопчиків і дівчаток).

Слайд 25

Процес виховання у первісному суспільстві завершувався іні ціацією (посвячення), посвяченням у дорослість, точ ніше, згідно зі статтю окремо існували практичні випробування для юнаків і дівчат, котрі засвідчували про їхню готовність до праці, до життя в общині.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Всесвітня історія