X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
виникнення та розвиток педагогіки

Завантажити презентацію

виникнення та розвиток педагогіки

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Виникнення і розвиток педагогіки Наука навчання та виховання дітей

Слайд 2

Слайд 3

Сучасна педагогіка — це наука про виховання людини.

Слайд 4

«Виховання» Освіта Навчання Розвиток

Слайд 5

Педагогічні знання систематизувались у вигляді висновків, порад, рекомендацій та існували в народних звичаях, обрядах, традиціях, народній творчості.

Слайд 6

Цей своєрідний звід правил і нормативів став джерелом розвитку соціальної поведінки людини: сповіді працелюбності, гостинності, любові до природи, взаємодопомоги, милосердя, поваги до старших, миролюбства, — того, що пізніше увійшло до кодексу життя цивілізованого суспільства, стало першоосновою педагогічної науки й практики.

Слайд 7

Спроби узагальнити досвід виховання, виділити теоретичні начала виховання були розпочаті в найрозвиненіших державах стародавнього світу :

Слайд 8

Китай

Слайд 9

Індія

Слайд 10

Єгипет

Слайд 11

Греція

Слайд 12

Колискою європейських систем виховання стала давньогрецька флософія.

Слайд 13

Слайд 14

Демокріт Матеріалістична концепцію розвитку особистості

Слайд 15

крилаті афоризми: «Ніхто не досягне ні мистецтва, ні мудрості, якщо не буде вчитися», «Природа і виховання подібні. А саме: виховання перебудовує людину і, перетворюючи, створює природу», «Учіння виробляє прекрасні речі лише на основі праці», «Більшість багатознайок не має розуму».

Слайд 16

Сократ започаткував філософську основу гуманістичної педагогіки.

Слайд 17

Істину можна пізнати і засвоїти лише через знаходження протиріч у своїх вчинках, думках, поняттях.

Слайд 18

Засобами для пошуку істини є Маєвтика Іронія

Слайд 19

Маєвтикою Сократ називав мистецтво видобування за допомогою вмілих проблемних питань прихованого в людині правильного знання. Іронією - манеру прикидатися дурнем перед невігласами, які вважають себе знавцями і мудрецями, для того, щоб вони могли із власних відповідей дізнатися про свою дурість і спрямувати свої зусилля на істину.

Слайд 20

Платон Людина - це прояв усього зовнішнього, яке є незмінним і тому - об'єктивним.

Слайд 21

Істина - це ідеал виховання: поєднання благородства, багатства, фізичних і духовних здібностей. Але осягання істини не може дати постійного знання, бо пізнання людини обмежене чуттєвим сприйманням.

Слайд 22

Арістотель виховання є державною функцією і зводиться до формування в особистості необхідних довершеностей.

Слайд 23

фактори природні задатки спроможність набувати звичок здатність робити судження

Слайд 24

Перший «штатний» педагог Марк Квінтіліан який навчав юнаків-патриціїв ораторському мистецтву; автор 12-томної книги «Дванадцять книг риторичних настанов», власне, першої педагогічної книги;

Слайд 25

Ян Амос Коменський «Велика дидактика», «Материнська школа»; Ідея творів - людина є «найдосконалішим, прекрасним творінням»; школа — «майстернею гуманності»;

Слайд 26

Джон Локка Сконцентрував свої зусилля на теорії виховання джентльмена — людини впевненої в собі, що поєднує широку освіченість з діловими якостями, вишуканість манер з міцністю моральних переконань

Слайд 27

Жан-Жак Руссо автора ідеї природної досконалості дітей, теорії «вільного виховання»

Слайд 28

Йоган Генріх Песталоцці запропонував учителям прогресивну теорію морального виховання учнів

Слайд 29

Фрідріх Адольф Дістервег Ідея про активізацію навчальної діяльності учнів, посилення їх самостійної роботи, а також думки про підготовку народних учителів, які повинні базуватися на отриманні наукових знань і прищепленні високих моральних якостей.

Слайд 30

Слайд 31

Твори, які дійшли до нас з часів Київської русі: «Руська правда» Ярослава Мудрого і «Правда» Ярославичів (його синів), «Повчання Володимира Мономаха», «Житіє Євдокії Полоцької», «Повчання дітям ченця Ксенофонта»

Слайд 32

Слайд 33

Слайд 34

Навчання повинно здійснюватися з урахуванням вікових і психічних особливостей розвитку дитини, організовуватися на основі принципів посильності та послідовності, наступності й систематичності, наочності та емоційності.

Слайд 35

«...Педагогічна практика без теорії — те саме, що і знахарство в медицині».

Слайд 36

Слайд 37

Слайд 38

Слайд 39

Слайд 40

Слайд 41

В кожну епоху були діячі, що піднімалися вище інтересів свого класу. Вони висували прогресивні педагогічні ідеї, які відмежовувалися від офіційної педагогіки. Саме ці ідеї складають основу наступності в педагогічній теорії і стимулюють її розвиток.

Слайд 42

Презентацію підготувала – Панченко Наталія

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Виховна робота