X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Відтворення опорних знань, навичок і умінь студентів

Завантажити презентацію

Відтворення опорних знань, навичок і умінь студентів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Знання має служити творчим цілям людини. Мало накопичувати знання; Слід розповсюджувати їх якомого Ширше та застосовувати в житті. М.Рубакін

Слайд 2

Слайд 3

Відтворення опорних знань, навичок і умінь студентів : - Робота з тестами на ПК - Індивідуальна робота з карткою - творче завдання - Інтерактивна гра «Хрестики і нулики» (диференційоване, робота в групах)

Слайд 4

Індивідуальна робота з карткою ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ Чи є бажаючі попрацювати творчо?

Слайд 5

Робота з тестами на ПК Тестові завдання з інформатики : “ Табличний процесор Excel” Тестові завдання з математики : “ Похідна”

Слайд 6

Інтерактивна гра “Хрестики і нулики”

Слайд 7

ТЕМА: « Табличний процесор MS Excel. Формули та функції. Застосування похідної.»

Слайд 8

МЕТА ЗАНЯТТЯ З ІНФОРМИАТИКИ: Систематизація знань студентів і перевірка їхніх знань і вмінь, застосування електронної таблиці Excel у розв’язанні завдань різного типу. Освітня: Закріпити знання про застосування формул і функцій; Закріпити знання побудови графіків та діаграм в електронних таблицях у відповідність до даних ; Сформувати навички роботи з об’єктами. Навчальна

Слайд 9

МЕТА ЗАНЯТТЯ З ІНФОРМИАТИКИ: Сприяти логічному мисленню, уваги, пам’яті. Вміння порівнювати набуті знання з новими у сучасному житті; Розвиток мислення і творчої уяви; Розвивати вміння аналізувати, робити висновки, знаходити власні способи розв’язку; Розвиток зорово-моторної координації та образного мислення. Розвиваюча:

Слайд 10

МЕТА ЗАНЯТТЯ З ІНФОРМИАТИКИ: Виховувати точність, охайність, акуратність, уважність при обчисленнях, вміння відчути насолоду від індивідуальної чи колективної розумової праці, пов’язаної з процесом мислення. Бажання застосовувати набуті знання, вміння та навички для досягнення поставленої мети, прищеплювати любов до предмету основи інформатики. Розвивати естетичні смаки. Виховна:

Слайд 11

МЕТА ЗАНЯТТЯ З МАТЕМАТИКИ: Узагальнити та закріпити знання студентів про похідні функції; Показати практичне застосування набутих знань в алгебрі, геометрії, фізиці, економіці. Навчальна :

Слайд 12

МЕТА ЗАНЯТТЯ З МАТЕМАТИКИ: Розвивати логічне мислення, кмітливість, обчислювальні навички, культуру математичної мови, Вміння аналізувати, узагальнювати, конкретизувати, робити висновки; Формувати навички колективної та індивідуальної роботи; Розвиваюча:

Слайд 13

МЕТА ЗАНЯТТЯ З МАТЕМАТИКИ: Виховувати наполегливість, уважність, працелюбність, Виховувати інтерес до математики; Сприяти вихованню старанності і охайності під час запису. Виховна:

Слайд 14

З даної теми Ви повинні знати та вміти: Досліджувати функцію та будувати графік; Знаходити значення похідної в точці; Знаходити екстремуми функції. А головне – вміти працювати плідно й творчо.

Слайд 15

Випереджувальні знання Міні презентації: «Походження поняття похідної» «Застосування похідної»

Слайд 16

Робота в групах «Спільний проект розв’язку» Зібратися разом - це початок, триматися разом - це прогрес, працювати разом - це успіх … (диференційоване, робота в групах)

Слайд 17

УМОВА ЗАДАЧІ 1: Дослідити функцію та побудувати її графік Група 1: Група 2: Група 3: Група 4: .

Слайд 18

Запуск програми: Пуск → Програми → Microsoft Excel Швидкий запуск програми: 2 рази ЛКМ Стовпці позначені буквами (А, В, С... АА, ВВ), Рядки - цифрами (1, 2, ...). Клітинки (комірки, чарунки), які утворюютьcя на перетині рядків і стовпців. Кожна клітинка має адресу (А2; С9). Стовпців може бути до 256, а рядків до 65 384 Рядок заголовка Текстове меню Панель інструментів Рядок формул – Відображає вміст клітинки Ім’я активної комірки Адреса 1. Запуск і характеристика пакета електронних таблиць

Слайд 19

2. Ввід даних у комірки і їх редагування Заповнення – з клавіатури. Перехід між комірками: мишка або стрілки УК Виділення – протягування мишею (ЛКМ) Вилучення – виділити і Delete або “пробіл” Переміщення – курсор наводять на край рамки, тягнуть мишею в потрібне місце Копіювання – ЛКМ за маркер автозаповнення Редагування (в рядку формул – клацають ЛКМ 1 раз до появи курсора, в комірці – 2 рази ЛКМ до появи курсора) використовують Delete або Backspace Форматування У комірки можна вводити дані трьох типів: числа, текст, формули для проведення дій з ними.

Слайд 20

Встановлення ширини стовпця Якщо текст не вміщується в комірку - розширюють відповідний стовпець за допомогою ЛКМ, помістивши курсор у назві стовпчика Декілька клітинок робочої таблиці, які мають суміжні сторони, утворюють діапазон клітинок. Діапазони мають прямокутну форму й описуються адресами двох діагонально протилежних клітинок Наприклад: А1:А9 — діапазон-стовпець А1:Е1 — діапазон-рядок А1:СЗ — прямокутний діапазон Виділити суміжні діапазони: провести натиснутою ЛКМ від першої до останньої клітинки Несуміжні діапазони: провести натиснутою ЛКМ тримаючи Сtгl Заповнені клітинки утворюють робочу таблицю, яка міститься на робочій сторінці (аркуші), сторінка має назву (н-д: Лист1) Кілька робочих сторінок утворюють робочу книгу. Книга зберігається у файлі з розширенням .хls.

Слайд 21

Введення формул: починають із символу “=” у рядку формул, далі вручну вводять числа або адреси комірок, назви функцій. Введення формул закінчується натисканням Enter. Н-д: =В3*С3/100 або =СУММ(B3:E3) або простіший спосіб - вказування комірок табличним курсором Для обчислень функцій використовують Майстра функцій, якого викликають Меню: Вставка → Функція або відповідною піктограмою fx Формули можна копіювати: ЛКМ на маркері автозаповнення і протягування по всіх даних. Формула під час копіювання: вводиться в інші клітинки автоматично; автоматично модифікується — змінюються відносні адреси; автоматично переобчислюється при зміні даних 3. Проведення обчислень за формулою

Слайд 22

Меню: Формат → Ячейки (Комірки) → Формат комірок або на панелі форматування 4. Форматування даних в таблиці

Слайд 23

Впорядковувати дані за зростанням чи спаданням значень у стовпці: М: Дані – Сортування або

Слайд 24

Діаграми призначені для графічного відображення числових даних таблиць Усі діаграми (окрім кругової) мають дві осі: горизонтальну — вісь категорій, вертикальну - вісь значень. Об'ємні діаграми мають третю вісь ~ вісь рядів Гістограма (стовпцева діаграма) ілюструє зміни у часі чи просторі Кругова діаграма демонструє співвідношення частин і цілого

Слайд 25

Крок 1: вибирають тип і вигляд діаграми Крок 2: задають діапазони з даними Крок 3: задають параметри діаграми на закладках Крок 4: зазначають, куди заносити діаграму Натискають кнопку “Готово”. Діаграми будують програмою, яка називається Майстер діаграм Запуск: на панелі інструментів або Вставка - Діаграма

Слайд 26

адреса рядок формул функція майстер діаграм межі таблиць рядок заголовка табличний курсор маркер автозаповнення закладки

Слайд 27

Фізкультурна хвилинка. Інтерактивний танець «Каченята».

Слайд 28

Інтерактивний метод «Аналогій» (використовуючи досвід табуляції функції в електронній таблиці Excel побудувати кілька графіків функцій, котрі в сукупності утворюють малюнок)

Слайд 29

УМОВА ЗАДАЧІ 2: Знаходження похідної функції в заданій точці Група 1: Група 2: Група 3: Група 4: Використання похідної в задачах механіки Використання похідної в задачах економіки Використання похідної в задачах фізики Використання похідної в задачі про дотичну до кривої

Слайд 30

ЗАУВАЖЕННЯ: оскільки в табличному процесорі Excel немає функції знаходження похідної то ми використовуємо наближений метод, алгоритм якого описаний в інструктивній картці. За основу взято інтерполяційну формулу Лагранжа наближеного диференціювання.

Слайд 31

УМОВА ЗАДАЧІ 3: Дослідження функції на екстремум Група 1: Група 2: Група 3: Група 4: Опір r, який виникає внаслідок тертя, залежить від швидкості V (км/год) руху автомобіля. Дослідити задані функції на монотонність і знайти швидкість, при якій опір буде найменшим. Виробнича функція залежить лише від чисельності персоналу фірми, де f – випуск продукції, х – число працівників. Знайти чисельність штату, при якій випуск продукції досягає найбільшого значення. Нехай функція доходу , а функція витрат , де х – кількість реалізованого товару. Визначити, яку кількість продукції треба виготовити, щоб прибуток від її реалізації був максимальним. Матеріальна точка рухається вздовж прямої за законом швидкості . Яка її максимальна швидкість і в який момент часу?

Слайд 32

Інтерактивна гра «Незакінчене речення»

Слайд 33

Інтерактивна гра «Незакінчене речення» 1. Щоб вставити функцію в Excel, потрібно … Вставка/Функція

Слайд 34

Інтерактивна гра «Незакінчене речення» 2. Геометричний зміст похідної… Кутовий коефіцієнт дотичної до кривої в точці або тангенс кута нахилу дотичної до кривої в даній точці з додатним напрямом осі Ох – це похідна функції в цій точці, тобто .

Слайд 35

Інтерактивна гра «Незакінчене речення» 3. Щоб побудувати графік в Excel, потрібно… Вставка/ Діаграма/ Точкова

Слайд 36

Інтерактивна гра «Незакінчене речення» 4. Щоб дослідити функцію на монотонність, потрібно… Знайти похідну функції, якщо на проміжку , то функція зростає. Якщо на проміжку , то функція спадає

Слайд 37

Інтерактивна гра «Незакінчене речення» 5. Табуляція функції в Excel відбувається… Правка/Заповнити/Прогресія/Арифметична

Слайд 38

Інтерактивна гра «Незакінчене речення» 6. Механічний зміст похідної… Швидкість в даний момент часу – це похідна від пройденого шляху за часом t, тобто

Слайд 39

ІНТЕРАКТИВНА ГРА «МЕТОД ПРЕС» Свої відповіді сформуйте за таким алгоритмом: Я вважаю, … Тому що, … Наприклад, … Отже, …

Слайд 40

Електронний журнал

Слайд 41

Термінологійчний словник А Абсолютне посилання - використовується для вказівки на фіксоване положення комірки на листі, наприклад, "комірка знаходиться в стовпці А рядка 2". Адреса комірки - визначається назвою стовпчика та номером рядка. В Відносне посилання - указує на комірку, ґрунтуючись на її положенні щодо комірки, у якій знаходиться формула, наприклад, "на два ряди вище". Д Діаграма - це візуальний інструментальний засіб опису і представлення даних. Діапазон комірок - група суміжних комірок.

Слайд 42

Термінологійчний словник Е Електронна таблиця - комп'ютерний еквівалент звичайної таблиці, в комірках якої записані дані різних типів, тексти, дати, формули, числа. З Змішане посилання - містить відносне й абсолютне посилання, наприклад, "комірка знаходиться в стовпці А и вище на два рядки". К Комірка електронної таблиці - область, що визначається перетином стовпчика та рядка електронної таблиці.

Слайд 43

Термінологійчний словник П Посилання - засіб вказати адресу комірки, є ідентифікатором комірки чи групи комірок у книзі. Посилання містить ідентифікатор стовпчика та номер рядка, що однозначно визначають необхідну комірку на аркуші. Наприклад, В2 та В3. Поточна комірка (активна комірка) - комірка електронної таблиці, в якій в даний момент знаходиться курсор. Р Рядок формул - відображує дані, що вводяться в комірку. В ньому користувач може продивлятися чи редагувати вміст поточної комірки. Особливість рядка формул - можливість бачити формулу чи функцію, що міститься в поточній комірці, а не її результат.

Слайд 44

Термінологійчний словник С Список - це набір рядків ( що підкоряється декілька більш строгим обмеженням, ніж звичайний лист із постійними заголовками стовпців), у яких зберігаються дані постійного формату. Т Табличний процесор - спеціальний комплекс програм, призначений для керування електронною таблицею. Ф Функція - це заздалегідь визначена формула, що оперує з одним чи декількома значеннями і повертає значення одне чи декілька значень.

Слайд 45

Термінологійчний словник Д Диференційованою у точці називається функція , якщо в цій точці вона має похідну. Дотичною до кривої L у точці називається граничне положення січної , якщо точка прямує вздовж кривої до злиття з точкою . Е Екстремальними називаються точки мінімуму і максимуму функції. К Критичною точкою функції називається внутрішня точка проміжку , якщо в цій точці похідна або дорівнює нулю, або не існує.

Слайд 46

Термінологійчний словник К Кутовий коефіцієнт дотичної до кривої в точці або тангенс кута нахилу дотичної до кривої в даній точці з додатним напрямом осі Ох – це похідна функції в цій точці, тобто . П Похідною функції у точці називається границя відношення приросту функції до приросту аргументу за умови, що приріст аргументу прямує до нуля, а границя існує, тобто Прискорення в даний момент часу – це похідна від швидкості за часом t, тобто .

Слайд 47

Термінологійчний словник С Стаціонарною називається критична точка, в якій похідна дорівнює нулю. Т Точкою максимуму (мінімуму) функції є точка , якщо існує інтервал , де , який міститься у проміжку і такий, що ( ) для всіх х з інтервалу , де . Ш Швидкість в даний момент часу – це похідна від пройденого шляху за часом t, тобто .

Слайд 48

Домашнє завдання Інтерактивна гра «Гроно»: Студенти використовують список основних термінів та понять Мозкової атаки з даних тем, а потім застосовують метод «Гроно» для встановлення зв’язку. Вивчити матеріал з конспекту, опрацювати літературу. Розв’язати завдання з підручника: ст. 112 №52 (9, 12). Теми до рефератів і повідомлень: - Виникнення презентацій - Історія створення програми MS Power Point. - Історія виникнення інтегралів. - Інтеграл та його застосування. Творче завдання : створення кросворду по темах: «MS Excel» та «Похідна» .

Слайд 49

ЛІТЕРАТУРА О.Ю. Гаєвський „Інформатика”; Київ,2005;Ч4,Г10,§50-53 І.Т.Зарецька “Інформатика”; Київ, 2002; Р7, § 4,5 В.Д.Руденко “Практичний курс інформатики”; Київ, 2004; Р4, § 13 Я.М. Глинський “Інформатика”, Львів, 2001; Р3, §6 І.І. Литвин „ Інформатика”, Львів, 2004; Р7,§ 7.6 Шкіль М.І. та ін. Алгебра і початки аналізу: Підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закладів / М.І. Шкіль, З.І. Слєпкань, О.С. Дубинчук. – К.: Зодіак-ЕКО, 2002. Шкіль М.І. та ін. Алгебра і початки аналізу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів / М.І. Шкіль, З.І. Слєпкань, О.С. Дубинчук. – К.: Зодіак-ЕКО, 2002.

Слайд 50

І до нас комп’ютер знов покличе Вас. Лиш час назад ніколи не вернеться- Подумайте ж хоч інколи про вічне. Весь час повторюйте, учіться і дерзайте, Комп’ютер хай на поміч Вам приходить. Обчислюйте, творіть, та пам’ятайте - Закон розумний світом верховодить

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Виховна робота