X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Організація людей

Завантажити презентацію

Організація людей

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ЛВРАИЧСИРО Вітаємо Вас у вищому навчальному закладі «ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»!

Слайд 2

АЛГОРИТМ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ОРГАНІЗОВАНОГО ПОЧАТКУ НОВОГО 2010-2011 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ Клименко Г.В., завідувач Центру атестації та методичної роботи з керівними кадрами

Слайд 3

зібратися разом - це початок; триматися разом - це прогрес; працювати разом - це успіх.     50% - бажання працювати; 50% - професійні компетенції.

Слайд 4

УМОВИ УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Створити в вашому колективі команду однодумців. Опанувати позитивним мисленням . Навчитися чітко ставити цілі і визначати пріоритети. Навчитися чітко планувати роботу. Виховувати самодисципліну. Постійно підвищувати свій освітній рівень. Повірити в себе. Створити систему роботи для максимально ефективної діяльності.

Слайд 5

Основні форми методичної роботи 1. Педагогічна рада. 2. Методична рада. 3. Предметні методичні об’єднання. 4. Творчі групі. 5. Постійно діючі семінари. 6. Фестиваль відкритих уроків. 7. Атестація. 8. Ярмарок педагогічних ідей. 9. Школа молодого вчителя. 10.Педагогічні читання. 11. Майстер – клас. 12. Виставки методичних розробок.

Слайд 6

Основні суб'єкти системи діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи директор школи, заступник директора з НВР, учителі, учні, батьки, громадські організації.

Слайд 7

ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛГОРИТМ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПОСАДОВОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ (ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ)

Слайд 8

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НА ОСНОВІ СТАТУТУ ШКОЛИ, НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ, НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ МОН УКРАЇНИ

Слайд 9

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ Види діяльності Періодичність, терміни виконання 1. Перевірка календарного планування на семестр Вересень, січень 2. Індивідуальна співбесіда з учителями з питань виконання навчальних програм 2 рази на рік (грудень, травень)

Слайд 10

КЕРІВНИЦТВО І КОНТРОЛЬ ЗА РОБОТОЮ ВЧИТЕЛІВ Види діяльності Періодичність, терміни виконання 1. Складання графіка внутрішкільного контролю на підставі річного плану роботи школи Серпень-вересень 2. Складання проектів наказів по школі з різних напрямів діяльності Протягом навчального року, згідно з річним планом

Слайд 11

КЕРІВНИЦТВО І КОНТРОЛЬ ЗА РІВНЕМ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ Види діяльності Періодичність, терміни виконання 1. Складання шкільного графіка контрольних робіт на підставі річного плану роботи школи Серпень-вересень 2. Засідання педради з питання рівня викладання і навчальних досягнень з ____________(назва предмету) Згідно з річним планом

Слайд 12

КЕРІВНИЦТВО І КОНТРОЛЬ ЗА УСПІШНІСТЮ І ПОВЕДІНКОЮ УЧНІВ Види діяльності Періодичність, терміни виконання Складання шкільного графіка контролю на підставі річного плану роботи школи (зовнішній вигляд, поведінка учнів, відвідування занять) Серпень-вересень

Слайд 13

КЕРІВНИЦТВО І КОНТРОЛЬ ЗА РОБОТОЮ ПРЕДМЕТНИХ ГУРТКІВ Види діяльності Періодичність, терміни виконання Складання шкільного графіка контролю на підставі річного плану роботи школи Серпень-вересень

Слайд 14

КЕРІВНИЦТВО І КОНТРОЛЬ ЗА РОБОТОЮ ФАКУЛЬТАТИВІВ Види діяльності Періодичність, терміни виконання Складання шкільного графіка контролю на підставі річного плану роботи школи Серпень-вересень

Слайд 15

КЕРІВНИЦТВО І КОНТРОЛЬ ЗА РОБОТОЮ З УЧНЯМИ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ВДОМА Види діяльності Періодичність, терміни виконання Складання шкільного графіка контролю на підставі річного плану роботи школи Серпень-вересень 2. Анкетування батьків із проблем організації навчання вдома Вересень, Січень

Слайд 16

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З УЧАСТІ УЧНІВ В ОЛІМПІАДАХ, МАН, ТУРНІРАХ,КОНКУРСАХ Види діяльності Періодичність, терміни виконання Організація, підготовка і контроль за проведенням предметних олімпіад Жовтень – лютий Організація, підготовка і контроль за проведенням конкурсу – захисту учнівських наукових робіт МАН Жовтень - лютий 3. Організація, підготовка і контроль за проведенням предметних турнірів, конкурсів Протягом навчального року

Слайд 17

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТІВ НАОЧНІСТЮ І ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ НАВЧАННЯ Види діяльності Періодичність, терміни виконання 1. Аналіз матеріальної бази кабінетів у поточному навчальному році Раз на семестр 2. Аналіз забезпечення навчальних кабінетів наочністю Раз на рік 3. Консультація щодо складання плану роботи навчального кабінету Серпень 4. Контроль за складанням планів роботи навчальних кабінетів Вересень 5. Внесення пропозицій щодо дообладнання навчальних кабінетів Травень

Слайд 18

КОНТРОЛЬ ЗА ПОПОВНЕННЯМ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ, МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЮ, ХУДОЖНЬОЮ ЛІТЕРАТУРОЮ, ЖУРНАЛАМИ, ГАЗЕТАМИ Види діяльності Періодичність, терміни виконання 1. Аналіз бібліотечного фонду шкільної бібліотеки і методичного кабінету Вересень 2. Організація роботи з підготовки книжок-саморобок, літературних листівок, тематичних газет Березень 3. Організація свята «Живи, книго!» Квітень 4. Поповнення теки “Законодавчі, нормативно-правові документи про освіту ” Постійно

Слайд 19

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ПОШИРЕННЯ ППД Види діяльності Періодичність, терміни виконання 1. Складання графіка проведення фестивалю відкритих уроків Грудень 2. Робота з поповнення картотеки ППД школи, міста, області, держави Лютий 3. Підготовка тематичних методичних вісників Згідно з планом роботи МР 4. Організація творчих звітів учителів Березень 5. Узагальнення досвіду вчителів школи, які атестуються на вищу кваліфікаційну категорію За рішенням педради 6. ПДС «Інтерактивні технології» 4 рази на рік 7. Педагогічні читання Раз на семестр

Слайд 20

УЧАСТЬ У РОЗСТАНОВЦІ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ Види діяльності Періодичність, терміни виконання 1. Аналіз педагогічного навантаження вчителів школи за поточний навчальний рік Квітень 2. Робота в комісії з розподілу навчального навантаження на наступний навчальний рік Травень 3. Складання сітки годин на наступний навчальний рік Червень 4. Аналіз результативності роботи вчителів за поточний рік Червень-серпень 5. Підготовка тарифікації Серпень

Слайд 21

ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПРЕДМЕТІВ Види діяльності Періодичність, терміни виконання 1. Аналіз роботи вчителів з методичної проблеми Березень 2. Аналіз роботи МО вчителів - предметників Червень 3. Консультації з планування роботи МО на наступний навчальний рік Червень 4. Консультації вчителів з питань планування самоосвіти на наступний рік Серпень 5. Контроль за заповненням вчителями інформаційних карток з методичної проблеми Квітень-травень 6. Індивідуальні співбесіди з питання методичних утруднень учителя За потребою 7. Заповнення інформаційних карток «Методичні утруднення вчителя» Березень 8. Складання шкільної аналітичної картки «Методичні утруднення вчителя» Березень 9. Засідання методичних об’єднань 4 рази на рік 10. Аналіз роботи МР школи Квітень-травень 11. Планування роботи МР школи Червень 12.Аналіз діяльності МР школи за навчальний рік Червень 13.Проведення моніторингових досліджень професійної діяльності вчителя 2 рази на семестр

Слайд 22

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З МОЛОДИМІ УЧІТЕЛЯМІ З ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Слайд 23

ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ Види діяльності Періодичність, терміни виконання 1. Аналіз кадрового складу педагогічного колективу Червень-вересень 2. Складання заходів щодо атестації вчителів у поточному навчальному році Вересень 3. Складання перспективного плану атестації педагогів Раз на 5 років 4. Складання перспективного плану підвищення кваліфікації вчителів школи Раз на 5 років 5. Засідання педради «Підсумки атестації у поточному навчальному році» Березень 6. Наказ «Про атестацію вчителів у _____році» Березень

Слайд 24

РЕГУЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ УЧНІВ Види діяльності Періодичність, терміни виконання 1. Складання графіків проведення контрольних робіт і тематичних атестацій на підставі розкладу занять Вересень, січень 2. Перевірка обсягу домашніх завдань Раз на семестр 3. Дотримання єдиних педагогічних вимог до учнів Раз на семестр

Слайд 25

СКЛАДАННЯ ПРОЕКТІВ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ Види діяльності Періодичність, терміни виконання 1. Аналіз реалізації навчальних планів поточного навчального року Лютий 2. Вивчення нормативних документів для складання проектів навчальних планів на наступний навчальний рік Лютий-березень 3. Вивчення освітніх запитів батьків, учнів Лютий-квітень 4. Аналіз реалізації Концепції розвитку школи у поточному навчальному році Лютий-березень 5. Аналіз програмного забезпечення варіативної частини навчального плану Лютий-квітень 6. Анкетування учнів для виявлення рейтингу навчальних предметів у поточному навчальному році (матеріали до педради та атестації) 7. Затвердження навчальних планів Лютий-березень Травень - червень

Слайд 26

КЕРІВНИЦТВО РОБОТОЮ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ Види діяльності Періодичність, терміни виконання 1. Аналіз виховної роботи школи Раз на семестр 2. Аналіз рівня виховної роботи класних керівників, які атестуються Лютий, березень 3. Організація роботи МО класних керівників Серпень 4. Консультації з питань планування роботи МО класних керівників Серпень 5. Консультації класних керівників з питань планування виховної роботи з класним колективом Серпень

Слайд 27

КОНТРОЛЬ ЗА ОБ’ЄКТИВНІСТЮ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ Види діяльності Періодичність, терміни виконання 1. Аналіз об’єктивності оцінювання тематичних атестацій Постійно 2. Аналіз об’єктивності оцінювання рівня навчальних досягнень учнів за семестри і рік 2 рази на рік 3. Аналіз об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів під час ДПА Травень,червень

Слайд 28

ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ДПА ТА ЗНО Види діяльності Періодичність, терміни виконання 1. Вивчення нормативних документів МОН України з питань ДПА і ЗНО Постійно 2. Підготовка заходів щодо організованого закінчення навчального року Березень 3. Аналіз організації повторення навчального матеріалу 1 раз на рік (ІІ семестр) 4. Складання розкладу передекзаменаційних консультацій Квітень 5. Складання розкладу ДПА Квітень 6. Оформлення у навчальному закладі інформаційного стенду про проведення ДПА,ЗНО Квітень

Слайд 29

ПІДГОТОВКА ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРО СТАН НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ШКОЛІ Види діяльності Періодичність, терміни виконання 1. Підготовка самоаналізу діяльності школи за навчальний рік Травень 2. Підготовка статистичних звітів Вересень, січень, червень 3. Підготовка аналітичних звітів з різних питань НВП Протягом навчального року

Слайд 30

ВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ШКОЛІ Види діяльності Періодичність, терміни виконання 1. Підготовка організаційних та аналітичних наказів Протягом навчального року 2. Аналіз стану класних журналів, журналів факультативів і індивідуальних занять щотижня з різних питань 3. Аналіз стану учнівських зошитів 2 рази на рік 4. Аналіз стану щоденників учнів 2 рази на рік 5. Проведення методичної наради «Єдиний орфографічний режим у школі» 2 рази на рік 6. Ведення книги пропущених і заміщених уроків постійно 7. Консультації щодо ведення шкільної документації постійно 8. Аналіз стану документації навчальних кабінетів Раз на семестр

Слайд 31

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З БАТЬКАМИ У МЕЖАХ СВОЄЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ТА СЛУЖБОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ Види діяльності Періодичність, терміни виконання 1. Педагогічні консультації для батьків У разі потреби 2. Консультації для класних керівників щодо проведення батьківських зборів Травень-червень 3. Організація анкетування серед батьків для вивчення освітніх запитів Двічі на рік 4. Підготовка матеріалів для батьківських зборів Протягом навчального року 5. Складання орієнтовної тематики батьківських зборів для різних паралелей класів Вересень, січень 6. Індивідуальна робота з батьками Постійно

Слайд 32

КЕРІВНИЦТВО ПРОПАГАНДОЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ЗАКРІПЛЕНОМУ МІКРОРАЙОНІ Види діяльності Періодичність, терміни виконання 1. Підготовка і проведення дня відкритих дверей Грудень 2. Участь у роботі загальношкільних зборів Згідно з річним планом (4 рази на рік) 3. Участь у роботі засідання батьківського комітету За окремим планом, за потребою

Слайд 33

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВИЛЬНОСТІ ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ КЛАСНИХ, ФАКУЛЬТАТИВНИХ ЖУРНАЛІВ, ЖУРНАЛІВ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ Види діяльності Періодичність, терміни виконання Системний контроль за веденням документації за окремими графіками Постійно

Слайд 34

РОЗПОДІЛ РОБОЧОГО ЧАСУ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З НВР Перелік справ Кількість годин по днях Загальний час Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Щоденне планування 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1 год 15 хв Уроки 6 3 9 год Відвідування уроків 6 год Аналіз відвіданих уроків 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1 год 15 хв Усього за день 6,5 3,5 3,5 3,5 0,5 17,5 год Виконання інших функціональних обов’язків 1,5 4,5 4,5 4,5 7,5 22,5 год

Слайд 35

Дякуємо за увагу! Центр атестації та методично роботи з керівними кадрами: ХОНМІБО, 3 поверх, 27 кімната. Т.731-27-86 E-mail: lanz-onmibo@ukr.net

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Виховна робота