X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
франція

Завантажити презентацію

франція

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Сектори та категорії соціальної роботи у Франції

Слайд 2

У Франції пріоритетними напрямами діяльності для фахівців із соціальної роботи сьогодні є захист дитинства, попередження молодіжної злочинності, підтримка неповних і неблагополучних родин, людей похилого віку та безробітних соціальний працівник виступає переважно в ролі соціального асистента-помічника, вихователя раннього дитинства, вихователя із попередження злочинності серед молоді, радника із соціальної та родинної економіки, аніматора з соціокультурної діяльності, секретаря з медико-соціальної роботи.

Слайд 3

У Франції, де соціальна педагогіка виступає складовою частиною соціальної роботи, соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю є одним із провідних напрямів соціальної роботи, який концентрує найбільшу кількість асигнувань та залучає найчисленнішу групу спеціалістів соціальної сфери.

Слайд 4

Французька система захисту дітей і молоді складається з трьох великих секторів, у кожному з яких найактивнішим чином задіяні спеціалісти соціальної сфери: медичний і соціальний захист дітей і молоді; адміністративний захист дітей і молоді; правовий захист дітей і молоді .

Слайд 5

Спеціалізовані вихователі, як працівник. Важливу роль у подоланні злочинності, залежностей, насильства відводиться спеціалізованим вихователям. Зміст діяльності спеціалізованих вихователів включає різні види виховних впливів на : дітей та підлітків із девіантною поведінкою, дорослих, які зазнали впливу негативного соціального середовища, осіб із фізичними та психічними вадами.

Слайд 6

Діяльність спеціалізованого вихователя характеризується різноманітними методами й формами роботи залежно від контингенту клієнтів і середовища. Професійна активність спеціалізованого вихователя передбачає тісну співпрацю з тими, хто бере участь у процесі виховання: сім’єю, медичними працівниками, педагогами, іншими фахівцями соціальної сфери.

Слайд 7

Насильство і молодь. В країні функціонує телефонна служба прийому повідомлень про дітей, які зазнають жорстокого ставлення (SNАТЕМ). Однак молодь не лише є об’єктом насильницьких дій, але й нерідко сама стає їх суб’єктом.

Слайд 8

З метою вирішення існуючих проблем діють соціальні превентивні заклади, які ведуть пошук найбільш ефективних соціально-педагогічних методів включення молоді в соціальне життя та надають допомогу школярам у виконанні домашніх завдань, допомагають у пошуку роботи, сприяють інтеграції іммігрантів, біженців, здійснюють вуличну та соціокультурну анімацію.

Слайд 9

Діяльність аніматорів здійснюється у двох напрямах: перший має загальний характер, а другий – спеціалізований і технічний. До першого відносяться: відповідальні працівники профспілок, асоціацій, рухів, угруповань; працівники громадсько-виховних культурних закладів (бібліотек, музеїв). До другого – вожаті дитячих таборів, тренери спортивних клубів, керівники художньої самодіяльності, технічних клубів і т. ін.

Слайд 10

Сфери діяльності аніматорів. соціально-економічна сфера (нові міста великого Парижу), де аніматори контактують з багато численними асоціаціями та об’єднаннями; відкриті для населення об’єднання в житлових кварталах, таких як громадські, виховні і культурні, сільські центри, муніципальні відділи у справах молоді, сімейні асоціації та ін. спеціальні об’єднання для окремих категорій населення, а точніше, гуртожитки молодих працівників, будинки престарілих, дитячі будинки, приватні і громадські клуби великих підприємств та ін.; організація туризму і відпочинку, а саме: туристичні літні бази, сімейні будинки і села відпочинку та ін.

Слайд 11

Педагогічна анімація пробуджує у людини віру в свої сили і можливості, активізує процес спілкування, самопізнання, самовизнання, встановлює новий стиль людських відносин, що відповідає потребам людини в прояві своєї творчості у всіх видах діяльності.

Слайд 12

Сім’я. Важливим напрямом діяльності фахівців соціальної сфери є : захист сім’ї, підтримка інвалідів та осіб похилого віку, де об’єктом уваги стають неповні та малозабезпечені родини, самотні люди, непрацездатні особи, пенсіонери.

Слайд 13

Контроль за соціальними виплатами. У Франції значна частина соціальних виплат спрямована на допомогу сім’ям. Виплати сім’ям являють собою частину демографічної та соціальної політики держави, метою якої є часткова компенсація сімейних витрат, стимулювання народжуваності, покращення охорони материнства і дитинства. У таких умовах фахівці соціальної сфери виконують великий обсяг роботи, пов’язаної з виявленням претендентів на отримання допомоги, її розподілом і контролем за доцільністю використання.

Слайд 14

Люди похилого віку. У багатьох містах Франції також діють клуби для пенсіонерів, діяльність яких переважно спрямована на організацію дозвілля, усунення соціальної ізоляції та сприяння активній участі літніх людей у суспільному житті.

Слайд 15

На сучасному етапі розвитку французького суспільства активно еволюціонують сфери діяльності соціальних працівників, які виходять за рамки соціального захисту і ангажують усе більшу кількість фахівців соціальної сфери, розширюючи їх спеціалітет та коло функцій до планування соціальної політики, сприяння досягненню соціальної справедливості, розвитку ресурсів для задоволення індивідуальних, групових та національних потреб:

Слайд 16

Боротьба проти усіх форм виключення (у трудових відносинах, медичному обслуговуванні, навчанні, забезпеченні житлом, дотриманні прав людини), спрямована на пом’якшення об’єктивних факторів, які ускладнюють чи уповільнюють повну участь окремих громадян у соціальному житті держави, інтеграція іммігрантів та репатріантів, допомога в соціальній адаптації інвалідам, зміцнення становища жінки в суспільстві, допомога ВІЛ-інфікованим та узалежненим особам.

Слайд 17

Інваліди. Для інвалідів створена мережа центрів реабілітації, пріоритетним напрямом якої вважається професійна реабілітація. Ці ж центри організовують працевлаштування інвалідів. Існує розвинена мережа підприємств з особливим, полегшеним режимом праці для інвалідів.

Слайд 18

Фахівці різного профілю(помічники в соціальному житті, фахівці з надання медико-психологічної допомоги, асистенти соціальних служб, помічники-доглядальники) діють в напрямку спрямованому на попередження випадків, які ведуть до інвалідності, здійснення супроводу та надання допомоги в соціалізації, соціальній адаптації та інтеграції осіб з обмеженими можливостями.

Слайд 19

Малозабезпечені і бідні. «Соціальний контракт» – технологія надання соціальної допомоги, що активно використовується у Франції, США й інших країнах та припускає договірні(контрактні) відносини в першу чергу з непрацездатними громадянами з приводу взаємних зобов’язань щодо виводу родини зі стану малозабезпеченої або бідної. У Франції відповідний закон був прийнятий у 1988 р.

Слайд 20

Дезадаптовані. Робота з неадаптованими особами (громадянами не здатними адаптуватися до змін в суспільстві) передбачає два напрямки роботи : поліпшення системи працевлаштування надання допомоги окремим громадянам у їхній інтеграції в трудове життя (хоча залишається вузький прошарок людей, що, незважаючині на що, так ніколи і не зможуть повноцінно трудитися).

Слайд 21

Мігранти й біженці. Саме Франція була ініціатором розробки та впровадження у країнах Європейського Союзу (ЄС) соціальних технологій спрямованих на здійснення та удосконалення роботи з мігрантами й біженцями.

Слайд 22

Мігранти. У листопаді 2005 р. на засіданні Кабінету Міністрів Франції за участю тогочасного Президента країни Ж. Ширака відбулося обговорення та затвердження великомасштабного соціально-економічного і політико-правового проекту під назвою «Добровільна цивільна служба», спрямованого на соціальну та професійну адаптацію мусульманської молоді вихідців з сімей «трудових мігрантів», проблемних районів світу, а саме: з Мавританії; Марокко; Алжиру; Тунісу та Лівії.

Слайд 23

Основним завданням проекту передбачалося розширення та об’єднання під єдиним керівництвом існуючих та нових програм забезпечення соціальної адаптації молоді трудової міграції, яка знаходиться під патронатом наступних соціальних програм: «Оборона: другий шанс», реалізується Міністерством оборони, «Кадети республіки», виконується Міністерством внутрішніх справ та Міністерством освіти і досліджень країни та «Професійна підготовка».

Слайд 24

висновок: Отже, формування, розвиток та впровадження сучасних соціальних технологій у Франції не лише розширює сферу соціального захисту, але й виконує важливу роль у справі гармонізації системи соціальних відносин у суспільстві, подолання соціального негативізму та зміцнення соціальної стабільності.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Виховна робота