X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Старицький"

Завантажити презентацію

"Старицький"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ (1840-1904) Урок - семінар

Слайд 2

МЕТА: поглибити знання учнів про “театр корифеїв”; розкрити багатоплановість творчого обдаро-вання М.Старицького, ушанувати талант про-заїка, ознайомити учнів зі змістом і проблема-тикою історичної повісті “Оборона Буші”; розвивати вміння характеризувати образи й символи твору, допомогти розкрити символіч-не значення окремих образів, показати духовну міць і красу образів Орисі та її батька, склад-ність характеру Корецького;

Слайд 3

формувати вміння висловлювати судження про письменника і його творчість на основі аналізу його біографії й оцінки іншими мит-цями; виховувати почуття гордості за українську інтелігенцію, яка відіграла вирішальну роль у культурному піднесенні України, почуття патріотизму, власної відповідаль-ності за долю батьківщини, усвідомлення того, що найбільша в світі краса – це краса вірності вітчизні, родові, людині.

Слайд 4

З перших кроків самопізнання на полі народ-нім я загорівся душею і думкою послужить рідному слову, огранувати його, окрилити красою і дужістю, щоб воно стало здатним висловити культурну освічену річ, виспівати найтонші краси високих поезій. Я вірю в Божу силу людської душі. Вона підніметься й над внутрішнім падін-ням і над зовнішнім гнітом. Проб'є час – і все чесне, добре, сповнене високих намірів, стане на чолі й під яскравим сяйвом дня піде до владнославних – лю-бови, свободи і правди.

Слайд 5

ПЛАН СЕМІНАРУ Дитинство і юність М.Старицького. Гро- мадсько-політична діяльність Старицького – студента. Роль М.Старицького у становленні «театру корифеїв». Драматургічна спадщина письменника. Огляд поетичного і прозового доробку Старицького. Історико – романтична повість «Оборона Буші»: а) історична основа твору; б) багатопроблемність твору; в) тема та ідея повісті; г) сюжет; ґ) образи твору (Орися, Антось Корецький, сотник Михай- ло Завісний, Ісус Христос), прийоми характеротворення. 6. Оцінка творчості М.Старицького сучасниками (зокрема І.Франком).

Слайд 6

М.Старицький і М.Кропивницький М.Старицький - студент Кабінет Михайла Старицького у меморіальному будинку-музеї в Києві Старицька - Черняхівська Вероніка Черняхівська М.Старицький із дружиною

Слайд 7

Психологічний портрет письменника

Слайд 8

ТЕМАТИКА ТВОРІВ М.СТАРИЦЬКОГО

Слайд 9

Слайд 10

Історико-культурний заповідник «Буша» Сучасне село Буша знаходиться в Ям- польському районі Вінницької області, нині в ньому мешкає 847 осіб. На тери-торії села розташовано історико-куль-турний заповідник “Буша”. Достеменно відомо, що найтрагічніші події в Бушан- ському замку відбулися 18-20 листопада 1654р., коли під замок-фортецю піді- йшли війська Потоцького і С.Чарнецького й узяли його в облогу. Польським жовнірам удалося винищити більшу частину невеликої козацької залоги, але коли замок майже перейшов у їхні руки, доч- ка (можливо, дружина) убитого козацького сотника підпалила поро- ховий погріб, висадивши в повітря себе, залишки залоги й чимало атакуючих поляків. До наших днів збереглися рештки фортеці, по- греби й підземні ходи. У заповіднику розміщено три музеї: археоло-гії, етнографії й оборони Буші. Цю місцевість прикрашає парк істо- ричної скульптури, у якому щороку проводяться міжнародні плене- ри скульпторів-каменярів. Віртуальну екскурсію заповідником “Буша” ви можете здійснити в мережі Інтернет за адресою: http://busha2.narod.ru/

Слайд 11

“СЮЖЕТНИЙ ЛАНЦЮЖОК” ПОВІСТІ

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

ТЕМА ТВОРУ – зображення реальної іс – торичної події – героїчної оборони містечка – фортеці Буші, що на Поділлі, під час Націо – нально – визвольної війни в листопаді 1654р. ІДЕЯ ТВОРУ – засудження братовбивчої війни, зради, уславлення любові до рідного краю, вірності своїй вітчизні, єдності (однодум- ності захисників фортеці: якщо боротися – то всім боротися, якщо ж умерти – то всім умер – ти, але не здатися ворогові.

Слайд 20

Жанр твору історико – романтична повість

Слайд 21

ПРОБЛЕМАТИКА ТВОРУ патріотизм, служіння вітчизні і зрада; братовбивчі війни; кохання; самопожертва; життя і смерть; народ та історія; народ як носій високих моральних якостей.

Слайд 22

ОБРАЗИ ТВОРУ

Слайд 23

Слайд 24

Слайд 25

Стійкі у вірі

Слайд 26

Слайд 27

ОБРАЗ ХРИСТА проходить через усю повість, як істина й моральний орієнтир, утілення любо-ві, добра й світла. Він – і натхненник, і помічник оборонців фортеці, для яких на першому місці – захисник віри, а вже через неї – й України: “… покли-кав вас (Господь – Авт.) стати твер-до і купно до останнього подиху за хрест цей і за матір Україну”.

Слайд 28

ПРИЙОМИ ХАРАКТЕРОТВОРЕННЯ прийом контрасту (оборонці – позитивні, загарбни-ки - негативні; широке використання описів (портретні характе-ристики, інтер'єр, пейзаж); образи статичні, вже сформовані; романтичне забарвлення персонажів (незвичай-ні герої за незвичайних обставин).

Слайд 29

“Можна сміло сказати, що в ту пору на Україні не було поета, що міг би був здобутися на таке сильне та енергетичне слово і не взяти в нім ані одної фальшивої ноти”. І.Франко “Справжній запорожець – вдачею, тем-пераментом, свободолюбними ідеями. Те, що його дужа голова та енергійний вислів обличчя мають у собі із предків-ської козацької спадщини, поєднане див-ним дивом із нахилами інтелігента, чу-лого на нові духовні потреби”. М.Рудницький

Слайд 30

Творчість М.Старицького стала єднальною лан-кою між традиційною за стилем українською лі-тературою (романтизм, реалізм) і новою, модерні-стською, яка почала зароджуватись на межі XIX – XX ст. Творчість Михайла Стари-цького – значний крок вперед у розвитку української мови, у поширенні тематичного виднокругу української літе-ратури, у зміцненні в нашо-му письменстві реалізму. М.Рильський М.Старицький, 1904р.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська література