X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Педагогічний вплив

Завантажити презентацію

Педагогічний вплив

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

МЕТОДИ ПЕДАГОГШНОГО ВПЛИВУ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ Вчимось працювати ефективно Методи навчання - це упорядковані способи взаємопов'язаної діяльності вчителя й учнів, спрямовані на розв'язання навчально-виховних завдань.

Слайд 2

Вибір методів навчання зумовлений: цілями навчання; змістом навчального матеріалу та специфікою предметної області; темпом та терміном процесу навчання; стилем навчання та рівнем педагогічної майстерності педагога; дидактичним та матеріально-технічним забезпеченням процесу навчання; рівнем підготовки учнів.

Слайд 3

Метод навчання має тією чи іншою мірою забезпечувати: активну участь учнів у процесі навчання; встановлення зворотного зв'язку в системі "педагог-учень"; можливість застосування набутих навичок і знань в реальних життєвих та навчальних ситуаціях; розвиток цільових навичок поведінки (самостійної творчої діяльності роботи в малих групах); мотивацію учнів до підвищення ефективності своєї діяльності на заняттях і в реальних ситуаціях; можливість отримувати знання на груповому та індивідуальному рівнях.

Слайд 4

У процесі навчання найбільш доцільне використання, в першу чергу, тих методів, при яких: в учнів розвивається бажання до творчої, продуктивної праці; учні прагнуть до активних дій, досягають успіхів і мотивують власну поведінку; відпрацьовуються моделі поведінки, необхідні для успішної професійної чи підприємницької діяльності.

Слайд 5

Словарь: Слово "інтерактив" (пер. з англійської "intеr" - "взаємний", "асt" - діяти) означає взаємодіяти. Інтерактивний метод - це спосіб взаємодії через бесіду, діалог. Найбільш ефективні результати при застосуванні ІАМН можна отримати при організації роботи учнів малими групами. Інтерактивне навчання - це навчання в режимі діалогу, під час якого відбувається взаємодія учасників педагогічного процесу з метою взаєморозуміння, спільного вирішення навчальних завдань, розвитку особистісних якостей учнів. Інтерактивні методи навчання (ІАМН).

Слайд 6

Правила організації інтерактивного навчання: У роботу повинні бути залучені (в тій чи інший мірі) всі учні Активна участь учнів у роботі має заохочуватися Учні мають самостійно розробляти та виконувати правила роботи у малих групах Учнів під час використання ІАМН не повинно бути більш 30 осіб. Тільки в цьому випадку можлива продуктивна робота у малих групах Навчальна аудиторія повинна бути підготовлена до роботи у великих та малих групах.

Слайд 7

Практика показує, що при використанні ІАМН, учні запам'ятовують: 80% того, що висловлювали самі; 90% того, що робили самі. Поліпшується не тільки запам'ятовування матеріалу, але і його ідентифікація, використання у повсякденному житті.

Слайд 8

Основні інтерактивні методи навчання: Мозковий штурм Кошик Форум Точечна групова дискусія Групова дискусія Тренінг комунікабе-льності Рольова гра Обговорення критичного явища Визначення конкретних ситуацій Імітація Ділова гра Моделю-вання Майстер-ня Дебрифінг Семінар Диагностика проблеми Групові проекти Методи роботи учнів у співпраці

Слайд 9

Висновок: Використання інтерактивних методів навчання в малих групах сприяє розвитку таких особистісних якостей як комунікабельність, співробітництво, уміння відстоювати свою точку зору, йти на компроміси і т.д. Дозволяє врахувати особливості учнівської аудиторії з метою максимальної ефективності процесу навчання

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Соціологія