X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
З В І Т аспірантки кафедри інноваційних та інформаційних технологій Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського ЯКИМОВИЧ Ольги Несторівни.

Завантажити презентацію

З В І Т аспірантки кафедри інноваційних та інформаційних технологій Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського ЯКИМОВИЧ Ольги Несторівни.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

З В І Т аспірантки кафедри інноваційних та інформаційних технологій Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського ЯКИМОВИЧ Ольги Несторівни.

Слайд 2

Тема дослідження: “ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ” Науковий керівник: доктор педагогічних наук, Козловська Ірина Михайлівна.

Слайд 3

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ – професійна підготовка учнів професійно-технічних навчальних закладів. ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ – педагогічні умови формування соціально-економічних знань учнів професійно-технічних навчальних закладів сфери обслуговування. МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ – визначити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови формування соціально-економічних знань учнів професійно-технічних навчальних закладів сфери обслуговування.

Слайд 4

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ: 1. Проаналізувати стан досліджуваної проблеми в педагогічній теорії і практиці. 2. Теоретично обґрунтувати педагогічні умови формування соціально-економічних знань учнів професійно-технічних навчальних закладів сфери обслуговування та розробити відповідну модель. 3. Розробити та експериментально перевірити на практиці ефективність моделі формування соціально-економічних знань учнів професійно-технічних навчальних закладів сфери обслуговування. 4. Підготувати методичні рекомендації з проблеми дослідження для викладачів професійно-технічних навчальних закладів.

Слайд 5

ГІПОТЕЗА ДОСЛІДЖЕННЯ полягає в тому, що формування соціально-економічних знань учнів професійно-технічних навчальних закладів сфери обслуговування буде ефективним, якщо забезпечити такі педагогічні умови: забезпечення мотивації та інтеграції соціально-економічних знань учнів ПТНЗ; урахування вимог соціально-економічної культури у підготовці фахівців сфери обслуговування; розробки навчальних курсів; застосування нових інформаційних технологій.

Слайд 6

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження вперше теоретично обґрунтовано педагогічні умови формування соціально-економічних знань учнів професійно-технічних навчальних закладів сфери обслуговування; розроблено та експериментально перевірено на практиці модель формування соціально-економічних знань учнів професійно-технічних навчальних закладів сфери обслуговування; розроблено шляхи впровадження моделі у практику роботи ПТНЗ та в систему підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників; подальшого розвитку одержали положення щодо вдосконалення змісту професійної підготовки учнів ПТНЗ.

Слайд 7

Практичне значення дослідження уточнено та доповнено навчальні програми з економіки для професійно-технічних навчальних закладів сфери обслуговування; розроблено факультативний курс соціоекономіки для ВПУ; методичні матеріали щодо формування соціально-економічних знань для інженерно-педагогічних працівників.

Слайд 8

Теоретичні результати дослідження Визначено основні концептуальні підходи до аналізу соціально-економічного знання. загальнонауковий, історичний, філософський, структурний, системний, діяльнісний, психологічний, педагогічний, інформаційний, соціокультурний, соціологічний, економічний.

Слайд 9

Експериментальні результати Під час дослідження рівня соціально-економічної підготовки учнів ПТНЗ сфери обслуговування були виявленні наступні особливості. На сьогоднішній день кількість дисциплін соціально-економічного циклу в професійно-технічних навчальних закладах є доволі обмеженою. При підготовці за робітничими спеціальностями переважають такі дисципліни: “Основи правових знань”, “Основи галузевої економіки і підприємств”, “Політологія”. Соціальні дисципліни зустрічаються у навчальних планах лише при підготовці фахівців із відповідного напряму (основи соціальної роботи, пенсійне забезпечення, професійна етика, технології пошуку роботи ). Незначна кількість годин, відведених на їх вивчення, й обмежений вибір дисциплін не дозволяють забезпечити належний рівень соціально-економічної підготовки учнів.

Слайд 10

Експериментальні результати Нами було виділено три рівні соціально-економічних знань учнів ПТНЗ рівень І – низький рівень знань учнів (знання фрагментарні, неусвідомлені, неінтегровані, неумотивовані). рівень ІІ – середній рівень знань учнів (знання фрагментарні, частково усвідомлені, частково інтегровані, частково мотивовані); рівень ІІІ – високий рівень знань учнів (знання систематизовані, усвідомлені, інтегровані, умотивовані).

Слайд 11

Експериментальні результати  Розподіл учнів на групи за рівнем соціально-економічних знань

Слайд 12

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ ТА СЕМІНАРАХ Звітна наукова конференція Львівського науково-практичного центру ІПППО АПН України за 2006 р. (Львів, 2007 р.) р. Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні проблеми підготовки педагогічних кадрів до творчої професійної діяльності” (Мелітополь, 16-17 лисопада 2006р.) Международная научно-практическая конференция “Организация самостоятельной работы на факультете ВУЗа” (Белорусь, Минск, 17-19 ноября 2006г.) Всеукраїнська науково-практична конференція “Іван Огієнко та сучасність” (Львів, 23-24 лютого 2007р.) Науково-практична конференція .Треті всеукраїнські ставропігійські читання. Освітні і культурологічні традиції Львівської Ставропігії: педагогіка, духовність, творчість”(Львів 25-26 травня 2007 року.) Четверта міжнародна науково-практична конференція „Шляхи розвитку духовності та професійної освіти за умов глобалізації ринку освітніх послуг” (Вінниця 7-9 листопада 2007 р.) Szkoła w perspektywie XXI wieku. Teraźniejszość – przyszłość (Польща. Кельце 12-13 листопада 2007 р.) Міжнародна науково-практична конференція „Сучасні освітні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців” (Львів 22-23 листопада 2007 р.) Друга науково-практична конференція „Ставропігійські філософські студії”(Львів 25-26 квітня 2008 р.)

Слайд 13

ОПУБЛІКОВАНІ НАУКОВІ ПРАЦІ Якимович О. Активізуючи методики навчання економічних дисциплін/ Інноваційні методики навчання у професійно-технічній освіті: Монографія / За ред. І.Козловської – Львів: Сполом, 2006 р. – 172 с., С.151-162. СТАТТІ: Якимович О. До проблеми соціально-економічної підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр. – Київ – Вінниця, 2006 –Вип.3, ч.1. – С. 211-217. Якимович О. Н. Соціально –економічні знання і професійне самовизначення молоді // Нові технології навчання. Шляхи розвитку духовності та професіоналізму за умов глобалізації ринку освітніх послуг: Зб. наук. пр. –Вип. 48.– Ч.1.– Київ – Вінниця, 2007 – С. 311-315. НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ Якимович О. Н.Соціологія молоді: Навчальна програма: Навчальна програма. Львів: Університет «Львівський Ставропігіон», 2007. – 18 с Якимович О. Н. Соціальна політика: Навчальна програма. Львів: Університет «Львівський Ставропігіон», 2007. – 16 с Якимович О. Н. Теоретичні основи соціальної роботи: Навчальна програма. Львів: Університет «Львівський Ставропігіон», 2006. – 16 с Цюприк А.Я, Мороховский В.П., Якимович О.Н. Особенности организации самостоятельной работы во время изучения общественных дисциплин // Организация самостоятельной работы студентов на факультете ВУЗа: материалы Междунар.науч.-практ.конф., 16-17 нояб.2006 г., Минск/ ред.кол. В.В.Сергеенкова (отв.ред.) [и др.]. – Минск: Изд.центр БГУ, 2006. – 351 с., С.138-144. Цюприк А. Я., Якимович О. Н.Самостійна робота як засіб підвищення пізнавальної активності студентів під час вивчення суспільних дисциплін // Актуальні проблеми підготовки педагогічних кадрів до творчої професійної діяльності: Тези доповідей. – Мелітополь. – 2006. – С.16-20.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне