X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
«Створення галузевого тезауруса в лінгвістичному забезпеченні електронної бібліотеки Харківського державного університету харчування та торгівлі»

Завантажити презентацію

«Створення галузевого тезауруса в лінгвістичному забезпеченні електронної бібліотеки Харківського державного університету харчування та торгівлі»

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

«Створення галузевого тезауруса в лінгвістичному забезпеченні електронної бібліотеки Харківського державного університету харчування та торгівлі» Ірина Юріївна Губренко, завідувачка сектором відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення НБ ХДУХТ

Слайд 2

Стан галузевого тезауруса на початку виконання проекту Упровадження в 2005 р. у практику роботи бібліотеки ХДУХТ комп'ютерних технологій значно розширило межі послуг, що надаються читачам. На основі технологічної розробки АІБС «УФД/Бібліотека» було закладено фундамент для створення ЕБ. Для надійного функціонування ЕБ необхідно належним чином організовувати лінгвістичне забезпечення. Тому було створено кілька пошукових БД на основі таблиць УДК, ББК, словників, енциклопедій та «Інформаційно-пошукового тезауруса НПБ України». Отже, для більш досконалого пошуку документів потрібно було створити галузевий інформаційно-пошуковий тезаурус.

Слайд 3

Підготовчий етап з розробки галузевого тезауруса. Розділи «Плоди та овочі» і «Рослини та прянощі». Першим кроком на шляху, який пройшла бібліотека ХДУХТ, до автоматизованого обслуговування користувачів було створення ЕК та лінгвістичного забезпечення до нього. Основу формування ЕК бібліотеки ХДУХТ становить автоматизована інформаційно-бібліотечна система (АІБС) «УФД/Бібліотека». Найвужчий пошук в АІБС «УФД/Бібліотека» проводиться за допомогою ключових слів, вони якнайповніше розкривають зміст документа. Створення інструменту для швидкого пошуку потрібної інформації – головний напрям розвитку ЕБ ХДУХТ. Саме тому відділом інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення бібліотеки було вирішено створити галузевий тезаурус ХДУХТ. Робота над тезаурусом почалась з розділів «Плоди та овочі» і «Рослини та прянощі», де міститься термінологія галузевих напрямів університету – «Товарознавство плодоовочевих та смакових товарів» і «Ресторанний бізнес».

Слайд 4

Робота над галузевим тезаурусом саме з цих розділів почалася не випадково. Колективом авторів – провідних науковців та фахівців нашого університету – були видані книги: Плодоовочеві та смакові товари: довідник / Укл. В. М. Михайлов, Л. Д. Льовшина, Г. І. Дюкарева, О. В. М'ячиков.– Х.:ХДУХТ, 2006.– 262с.; Льовшина Л. Д. Товарознавство плодоовочевих товарів, пряно-ароматичних рослин та прянощів: навч. посіб.: РМОіНУ/ Л. Д. Льовшина, В.М. Михайлов,О.В. М'ячиков.– К.: Ліра-К, 2010.– 388с. Термінологію із цих видань положено в основу тезауруса. Рис.1.

Слайд 5

Створення докладного галузевого тезауруса – це значна за обсягом робота, що вимагає багато часу і залучення широкого кола фахівців. Тезаурус має вигляд словника, в якому в певному порядку розташовані терміни і зафіксовані зв'язки між ними. Як правило, тезаурус складається з алфавітного і систематичного покажчика. Алфавітний покажчик містить алфавітний перелік дескрипторних статей. Систематичний покажчик служить для розкриття, обліку та контролю парадигматичних відносин між дескрипторами. Для кожного інформаційно-пошукового дескриптора повинні бути знайдені відповідні родові та видові дескриптори. Причому попередньо необхідно сформулювати критерії, що визначають число рівнів ієрархії. Визначення ступеня відображення парадигматичних відносин залежить від вимог, що пред'являються до системи. Чим ширше ці відносини відображені, тим вище повнота видачі, але одночасно відбувається збільшення словникового запасу, ускладнюється система посилань і може статися так, що зменшиться точність пошуку.

Слайд 6

Процес створення галузевого тезауруса ХДУХТ мав декілька етапів. І на кожному етапі опановувались нові форми роботи та набувався чималий практичний досвід. Перший і головний етап – пошук джерел та накопичення галузевої інформації, на основі якої і створюється словник. Створення словника припускає визначення термінології. Тому було розглянуто найбільш інформативні документи щодо галузі товарознавства плодоовочевих та смакових товарів, таких як – «Товарознавство плодоовочевих товарів, пряно-ароматичних рослин та прянощів» і «Плодоовочеві та смакові товари» (Рис.1). Вибиралися слова, що вживаються в цих джерелах. Другий етап – формування пошукових слів. Зі словників були взяті пошукові слова. При відборі цих слів враховувалися інформативність слова та роль слова в цій предметній сфері. Третій етап – виділення дескрипторів і виявлення підпорядкованості та асоціативних відносин. Четвертий етап – введення термінів до тезауруса. При введенні термінів враховувалась додаткова граматична інформація: орфографія, особливі функції слова чи словосполучення. Заключний, п’ятий етап – це обов’язковість перевірки: усі терміни були враховані, проаналізовані та введені до тезауруса у вигляді, що дає можливість задіяти максимальну кількість алгоритмів, реалізованих у програмі.

Слайд 7

При створенні галузевого тезауруса ХДУХТ інформацію закладено спочатку за алфавітним принципом (це дає можливість зручніше та швидше заносити інформацію до БД) (Рис.2), а потім за галузевим відношенням термінів (Рис.3). Тезаурус створювався двома мовами, щоб в умовах реальної двомовності в країні якнайповніше задовольнити запити користувачів бібліотеки. Рис.2 Рис.3

Слайд 8

Рис.3.1 (Амарант) Рис.3.2 (Капуста кольрабі) Рис.3.3 (Батат) Рис.3.4 (Мангольд)

Слайд 9

Рис.4.1 (Унабі, (зізіфус)) Рис.4.2 (Мушмула) Рис. 4.3 (Кумкват (кінкан)) Рис.4.4 (Карамбола) Рис.4

Слайд 10

Рис. 5.1 Галангал Рис. 5.2 Ажгон Рис. 5.3 Кануфер Рис. 5.4 Куркума Рис.5

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне