X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Структура ЗНВК «Вибір»

Завантажити презентацію

Структура ЗНВК «Вибір»

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Структура ЗНВК «Вибір» ЗНЗ I-III ступенів: I ступень- початкова школа II ступень- основна школа III ступень- старша школа -Ліцей

Слайд 2

Завдання, над якими працює педагогічний колектив ЗНВК «Вибір» Підвищення фахового рівня, професійної майстерності педагогів, розвиток їхньої творчої ініціативи. Впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду. Удосконалення змісту, форм і методів навчання, підвищення ефективності уроку як результат праці педагогічного колективу над науково-методичною проблемою гімназії. Підвищення здібностей учнів на основі диференціації навчально-виховного процесу, особистісно зорієнтованого навчання. Поглиблення відповідальності учнів за результати свого навчання . Виявлення резервів для вдосконалення навчально-виховного процесу, поглиблення стратегії розвитку гімназії.

Слайд 3

Слайд 4

П О С Т А Н О В А від 14 грудня 2011 р. N 1283 Київ Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти На виконання статті 3 Указу Президента України від 30 вересня 2010 р. N 926 ( 926/2010 ) "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: Затвердити Порядок проведення моніторингу якості освіти, що додається. Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Слайд 5

Об 'єкти цього виду моніторингу: виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інструкції про облік дітей і підлітків шкільного віку та ін.; укомплектування навчального закладу педагогічними кадрами та рівень їхньої підготовки; складання робочого навчального плану на навчальний рік з урахуванням профільності класів та забезпечення освітніх потреб учнів та їхніх батьків; комплектування 1-х, 10-х класів; реалізація навчального плану та навчальних програм; результативність прийнятих управлінських рішень; подальше навчання випускників 9-х, 11-х класів. Перший блок. Моніторинг управлінської діяльності.

Слайд 6

Об 'єкти цього виду моніторингу: аналіз якості кадрового забезпечення освітнього процесу в профільній школі; результативність організації підвищення професійної компетенції вчителів: атестація педагогічних кадрів, курсова перепідготовка, самоосвітня діяльність педагогів, системність та якість методичної підготовки вчителів у школі (відстеження результативності програми підвищення професійної компетентності педагогів школи); продуктивність участі педагогів у дослідницькій діяльності: робота над науково-методичною проблемою, розробка авторських програм, створення навчально-методичних комплексів, участь у роботі творчих груп різного рівня, вивчення стану впровадження інноваційних технологій у практику роботи педагогів (відстеження результативності виконання програми експериментальної діяльності в школі). Другий блок. Моніторинг професійної діяльності педагогів школи.

Слайд 7

Об 'єкти цього виду моніторингу: аналіз вступу випускників 11-х класів до ВНЗ; аналіз співвідношення профілю навчання учнів у школі з подальшою їхньою професійною підготовкою (відстеження результативності реалізації концепції профорієнтації учнів школи); вивчення рівня навчальних досягнень учнів з базових предметів; аналіз якості навчання з профільних дисциплін; аналіз сформованості в учнів умінь самостійно знаходити й використовувати навчальну інформацію (відстеження результативності реалізації шкільної програми з формування навичок самостійної роботи учнів із навчальною інформацією); визначення результативності участі в олімпіадах, конкурсах різного рівня; відвідування учнями факультативів, спецкурсів, курсів за вибором, гуртків. Третій блок. Моніторинг успішності навчання.

Слайд 8

Об'єкти даного виду моніторингу: рівень розвитку та структура інтелекту; увага; обсяг короткочасної пам'яті; домінантний тип довгострокової пам'яті; модальність отримання інформації задля подальшого її збереження; система логічних операцій і розумових дій, за допомогою яких учні сприймають та кодують інформацію, утворюють зв'язки зі знаннями, які вже мають; стратегія формування понять; уміння здійснювати індуктивні та дедуктивні умовиводи. Четвертий блок. Моніторинг когнітивного розвитку учнів

Слайд 9

Об 'єкти цього виду моніторингу: міжособистісні стосунки в класних колективах; виявлення лідерів (формальних і неформальних) у дитячих колективах; соціокогнітивні конфлікти; ступінь оволодіння соціальними нормами; успішність реалізації шкільної програми первинної соціалізації учнів; надання соціально-педагогічної підтримки дітям соціально незахищених категорій. П'ятий блок. Соціологічний моніторинг.

Слайд 10

Модель моніторингових досліджень НВК “Вибір” I етап підготовчий Визначення мети Визначення об`єктів Визначення напрямів і критеріїв Вибір інструментарію II етап практичний спостереження аналіз документів бесіда, інтерв`ю тестування контроль ЗУН відвідування уроків самоаналіз III етап аналітичний Управлінське рішення Висновки та рекомендації Аналіз даних Систематизація інформації Обробка отриманої інформації учитель керівник МО адміністрація довідка наказ розпорядження протокол педрада рада школи наради при директорові

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне