X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Проблеми розробки термінологічного забезпечення бібліотечно-інформаційної діяльності та його гармонізація з міжнародною термінологією

Завантажити презентацію

Проблеми розробки термінологічного забезпечення бібліотечно-інформаційної діяльності та його гармонізація з міжнародною термінологією

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Проблеми розробки термінологічного забезпечення бібліотечно-інформаційної діяльності та його гармонізація з міжнародною термінологією Технології та якість оцифровки бібліотечних фондів і формування цифрових ресурсів Програмно-технологічні рішення для інтеграції бібліотечних електронних ресурсів на базі АБІС і веб-засобів Міжнародна науково-практична конференція “ Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України: стан і перспективи ” 9–11 листопада 2011 р. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Слайд 2

Мета створення ТК-144: визначення пріоритетних напрямків розвитку стандартизації в галузі інформації та документації; розроблення національних стандартів, гармонізованих з міжнародними і європейськими; розроблення національної науково-технічної термінології у сфері інформації, документознавства, бібліотечної та архівної справ. Сфера діяльності комітету: термінологія інформаційних наук (інформатика, документознавство, видавнича, бібліотечна та архівна справа); інформатика, включаючи документування, бібліотечну та архівну справу; організаційно-розпорядча документація; використання інформаційних технологій в інформаційній діяльності, документуванні і видавничій справі

Слайд 3

 Серед колективних членів ТК-144: Український інститут науково-технічної і економічної інформації Книжкова палата України імені Івана Федорова Інститут кібернетики імені академіка Глушкова НАНУ Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства   Державна науково-технічна бібліотека України Державна науково-технічна бібліотека України Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Національна парламентська бібліотека України За період діяльності ТК 144 розроблено 25 проектів національних стандартів, з них: термінологічних національних – 8; термінологічних, гармонізованих з ISO – 8.

Слайд 4

Національні ДСТУ ДСТУ 4419: 2005 Інформація і документація. Документи аудіовізуальні. Терміни та визначення понять. ДСТУ 5034:2008 Інформація і документація. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять. ДК 022:2008 [Державний класифікатор] Рубрикатор науково-технічної інформації ДСТУ 888.2.1-2009 (у стані затвердження) Інформація і документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять. ДСТУ ____ (у розробці) Інформація і документація. Бібліографічна діяльність. Терміни та визначення понять.  Гармонізовані ДСТУ ISO ДСТУ ISO 8459-5:2005 Інформація і документація. Довідник бібліографічних елементів даних. (Частини 1 – 5) ДСТУ ISO 5127:2010 Інформація і документація. Довідник термінів.   Термінологічні стандарти

Слайд 5

- електронна бібліотека, - електронний документ, електронний бібліотечний фонд - електронні ресурси, - електронний каталог, - електронний читальний зал , - електронна картотека, - віртуальний читальний зал, - електронне доставляння документів, - електронна пошта, віртуальна довідка, - веб-сайт бібліотеки, - веб-портал бібліотеки БІБЛІОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ комунікативний формат бібліографічного запису, віртуальна бібліографічна довідка, віртуальна довідкова служба ДСТУ 888.2.1-2009 Терміни та визначення понять БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДСТУ ____-200_

Слайд 6

г. Королев, Московская область, 19-20 апреля 2011 года Международная научно – практическая конференция «Оценка и контроль качества сканирования бумажных документов» Общая позиция участников сводилась к следующему: - бесконтрольное сканирование и отсутствие знаний о том, как работает сканирующая техника, у работников учреждений культуры, приводят к тому, что памятникам истории и культуры наносится вред; - формирование единого электронного архива позволит избежать ненужного сканирования уже обработанных в разных учреждениях книг и других предметов; - существование общих для всей отрасли норм и правил сканирования позволит исключить некачественную работу, наносящую вред сканируемым объектам и оттягивающую средства из бюджетов учреждений… Проблемный семинар «Нормативно-технические и технологические аспекты создания электронных копий документов» Мероприятия организованы при поддержке Компании «ДиМи-Центр», Москва www.dimi.ru

Слайд 7

ТЗ на оцифровку редких книг - параметры оцифровки; - требования к изображениям оригинала (постраничные, разворотами, корешок книги, форзац, общий вид) - формат представления оцифрованного объекта; - параметры изображения оцифрованного объекта; - технологические нюансы, начиная с имени файла, заканчивая содержанием идентификатора цифрового объекта; - требования к обработке изображений, сжатию; - требования к качеству, целостности объекта; - требования к контролю качества цифрового объекта; - требования к разным формам презентации объекта (визуальное, символьное представление текстового контента, ...); - требования к структуре файлового хранилища …

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Чтобы покинуть галактику Гуттенберга, благодаря частному и государственному финансированию были осуществлены крупномасштабные проекты по оцифровке. Йорн Зиглершмидт 1971 год – Проект «Гутенберг» (Project Gutenberg ) 1994 год – библиотеки Максима Мошкова, первая электронная библиотека в Рунете. 1990 год – библиотекой конгресса США начат проект «Память Америки». В рамках проекта предоставляется свободный и бесплатный доступ к электронным материалам по истории США. 2002 год – Google начинает собственный проект по оцифровке книг. 2004 год – начало работы библиотечного проекта «Google Print», который в 2005 году был переименован в «Поиск книг Google» (Google books). 20 ноября 2008 года – начала функционировать общеевропейская цифровая библиотека Europeana. 21 апреля 2009 года – официальное открытие Всемирной цифровой библиотеки. 27 мая 2009 года в Санкт-Петербурге открыта Президентская библиотека имени Бориса Ельцина. 2010 год – начало крупномасштабного проекта IMPACT по улучшению доступа к историческим текстам (Европейская цифровая библиотека)

Слайд 11

www.impact-project.eu/about-the-project/concept IMPACT проект ЕС оцифровки европейского культурного наследия, призван значительно улучшить доступ к историческим текстам. Цель проекта IMPACT – преобразовать в цифровые ресурсы широкий спектр материалов европейского печатного наследия, опубликованных в период с начала эры Гуттенберга в 15 веке и до начала промышленного производства книг в середине 19 века. Полная интеграция интеллектуального содержания в современной информационной среде и коммуникационных технологиях может быть достигнута только путем полнотекстовой оцифровки: преобразование цифрового изображения отсканированных книг в электронный текст. За последние 2-3 года массовая оцифровка печатного контента стала одной из самых важных задач в библиотечном мире. Проект призван продвигать инновации в технологиях оптического распознавания (OCR) и языковые технологии для обработки исторической документов и поиска.

Слайд 12

Оцифровка исторических документов поможет вывести исследования на качественно новый уровень. Ведь возможность получать доступ к информации на цифровых, а не физических, носителях дает огромные преимущества. Однако и это – лишь первый шаг к тому, чтобы сделать эти документы доступными. Чтобы информацию можно было найти, просмотреть, сравнить и проанализировать, необходимы системы оптического распознавания (OCR), индексация, анализ текста и сложные браузерные приложения. Проект стимулирует улучшение и развитие этих технологий и, в результате, помогает расширить границы исследований: дать инструменты, благодаря которым печатное наследие Европы можно перевести с физических носителей в «цифру». Ричард Болдерстоун, директор по электронным стратегиям и информационным системам Британской библиотеки

Слайд 13

Параметры оцифровки текстовых документов В начале любой работы очень важно ответить на вопрос: Для чего мы это делаем? Практика оцифровки показывает, что такое очевидное соображение не всегда учитывается и, как следствие, происходит потеря времени и денег. Работу приходится переделывать. В действительности возможных конечных целей оцифровки немного:   1. Размещение цифровых копий в интернете для ознакомительных целей. 2. Репринтное переиздание. 3. Изготовление факсимильных копий. 4. Формирование страховых электронных фондов в виде базы графических файлов. 5. Микрофильмирование результатов оцифровки. 6. Создание электронных библиотек с полнотекстовым поиском 7. Изготовление копий книг на долгоживущих физических носителях.

Слайд 14

В результате теоретических и экспериментальных исследований были разработаны стандартные требования, необходимые и достаточные для всех видов работы с изображениями текстов. Они оказались очень простыми, немногочисленными и пригодными для всех видов письменности: алфавитной, иероглифической и пиктографической; текст может быть как печатным, так и рукописным.   ширина самой тонкой линии в тексте равна от 3 до 5 пикселей. формат графических файлов: только TIF без сжатия по LZW. глубина пикселя: 1, 8, 16, 24 или 48 бит. Реальным параметром, определяющим качество сканирования текста, является количество пикселей, которым отображается самая тонкая линия в документе. В общем случае текст включает в себя графические элементы: схемы, чертежи, разметку таблиц, структурные формулы, рукописный текст и т. д., поэтому самая тонкая линия не обязательно является элементом литеры. Параметры оцифровки текстовых документов

Слайд 15

Разрядность пикселя 1 бит/пиксель - только для контрастных чёрно-белых изображений. Параметры оцифровки текстовых документов

Слайд 16

8 битов/пиксель - этот режим позволяет передать 256 градаций серого изображения. 16 битов/пиксель - передаются 65536 градаций серого изображения. Разрядность пикселя Параметры оцифровки текстовых документов

Слайд 17

48 битов/пиксель - (по 16 битов на каждую базовую цветовую составляющую). 24 бита/пиксель - (по 8 битов на каждую базовую цветовую составляющую). Разрядность пикселя Параметры оцифровки текстовых документов

Слайд 18

Пример экспериментальной очистки цветного изображения текста в автоматическом режиме. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, непременно поджидают близкие неприятности. Конфуций

Слайд 19

Информационная система T-Libra для создания многофункциональных электронных библиотек с многоаспектным тематическим полнотекстовым поиском, возможностями мультимодального расширения и конвертации метаданных из электронных каталогов (АИБС). http://demo.tlibra.ru INFIRMATIO-2010 ООО "Константа" (г. Архангельск, Россия): разработка информационных систем в области культуры, науки, образования и здравоохранения. www.softconst.ru СЦ БАЛИ - официальный представитель в Украине: 4-8.10.2011 ЗАО "Альт-Софт" (г. Санкт-Петербург, Россия): информационные и коммуникационные технологии в области - информатизации культуры; архивов; городского хозяйства; - объединения информационных ресурсов учреждений культуры в едином поисковом пространстве   www.altsoft.spb.ru Программно-информационные комплексы: КАИСА-Архив КАИСА-Наследие КАИСА-Энциклопедия КАИСА- Краеведение Единая точка поиска - объединяет информационные ресурсы различных типов

Слайд 20

Система рассчитана на использование в электронных библиотеках и коллекциях. Может быть использована как инструментарий для полнотекстового просмотра внешних документов в библиографических системах (электронных каталогах, репозиториях, веблиографических ресурсах), а также может быть интегрирована в полнотекстовые информационно-поисковые системы и базы данных. Используется со всеми актуальными на сегодня браузерами. INFIRMATIO-2010 Состоит из модулей: администрирования, веб-представления коллекций, визуализации цифровых изображений. Предназначена для формирования электронных коллекций и работы с оцифрованными документами, цифровыми изображениями и текстовыми материалами в сетевом режиме и предоставления пользователю разнообразных сервисов по цифровому контенту 4-8.10.2011 Система управления электронными коллекциями DС-Visu Интегрируется с АБИС на уровне заимствования библиографических данных в действующих стандартах и форматах.

Слайд 21

Основные функции формирование электронных коллекций, виртуальных книжных экспозиций и выставок всех видов издательской продукции в разных файловых форматах; интеграция электронных аналогов оцифрованного документа в различных файловых форматах в одном ресурсе и сервисы по контенту в едином интерфейсе; навигация и поиск в электронном фонде, коллекциях и документах с использованием системы указателей и фильтров; автоматическое формирование библиографических цитат на документ и его части. Перспективы новых версий: - программно-технологическая интеграция с АБИС; - поиск по полному тексту; маркировка поисковых терминов и навигация в тексте графического изображения документа; - распознавание текстов “на лету”, создание заметок; - аутентификация пользователей и управление доступом; - персонализация работы пользователя (личный кабинет); - развитие сервисов по контенту; - система статистики; программно-технологическая интеграция с полнотекстовыми информационно-поисковыми системами; - интеграция цифровых коллекций на базе DC-Visu в единой поисковой среде . INFIRMATIO-2010 Система управления электронными коллекциями DС-Visu 4-8.10.2011

Слайд 22

Пилотный проект Интегрированного мультимедийного энциклопедического Интернет-ресурса университета реализуется совместно с ЗАО "Альт-Софт ", Музеем истории и Центром информационных компьютерных технологий Донецкого Национального Технического Университета Проект создания электронной коллекции оцифрованных редких и ценных изданий из фонда Научной библиотеки Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова INFIRMATIO-2010 СЦ БАЛИ : проекты c университетами Украины 4-8.10.2011 DС-Visu (v1.0)

Слайд 23

Электронные информационные ресурсы на веб-сайтах библиотек Коллекции полнотекстовых изданий Коллекции оцифрованных материалов Краеведческие ресурсы Календари памятных дат Летописи истории организаций и событий Музеи истории организаций Виртуальные книжные выставки Онлайновые публикации Новости, анонсы, афиши, репортажи Библиографические и веблиографические ресурсы

Слайд 24

INFIRMATIO-2010 4-8.10.2011 Технологический комплекс для создания интегрированных мультимедийных энциклопедических Интернет-ресурсов на основе технологии электронного энциклопедического справочника Обеспечивает формирование универсального, общедоступного научно-популярного электронного энциклопедического справочника, содержащего фактографическую информацию об организации (университете, библиотеки и др.) или региона по разработанной и успешно себя зарекомендовавшей технологии формирования электронных энциклопедий. В состав Интернет-ресурса могут быть включены материалы в разнообразных текстовых, аудио- и видео- форматах. Электронный энциклопедический справочник: снабжен системой указателей, является инструментом интеграции и объединяет в единой информационно-поисковой системе электронные информационные ресурсы, собранные в информационных системах и хранилищах организации; является также информационной средой и инструментом создания новых тематических электронных ресурсов и полиграфических изданий, в том числе тематических энциклопедий, в печатной форме и на компакт-дисках.

Слайд 25

http://all.kaisa.ru/

Слайд 26

Пилотный проект Интегрированного мультимедийного энциклопедического Интернет-ресурса университета реализуется совместно с ЗАО "Альт-Софт ", Музеем истории и Центром информационных компьютерных технологий Донецкого Национального Технического Университета Проект создания электронной коллекции оцифрованных редких и ценных изданий из фонда Научной библиотеки Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова INFIRMATIO-2010 СЦ БАЛИ : проекты c университетами Украины 4-8.10.2011 DС-Visu (v1.0)

Слайд 27

Міжнародна науково-практична конференція “ Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України: стан і перспективи ” 9–11 листопада 2011 р. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського Дякуємо за увагу!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне