X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Проблеми перекладу термінів у двомовних словниках нових та нормалізованих терміносистем

Завантажити презентацію

Проблеми перекладу термінів у двомовних словниках нових та нормалізованих терміносистем

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Проблеми перекладу термінів у двомовних словниках нових та нормалізованих терміносистем Богдан Шуневич д.пед.н., доцент Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Слайд 2

Словники нових терміносистем Частотный англо-русский словарь по робототехнике // Учен. зап. Тарт. ун-та. – Тарту, 1985. – Вып. 711. – С. 117-126. Англо-український словник з робототехніки // Проблеми української науково-технічної термінології: Тези 1-ої міжн. конф. – Львів, 1992. – С. 157-159. Англо-український словник з дистанційного навчання // Лінгвістичні та методичні проблеми викладання іноземних мов: Ювілейна науково-методична конференція присвячена 100-річчю КПІ. – К., 1998. – С. 31.

Слайд 3

Словники нормалізованих (усталених) терміносистем Білякевич І., Савенко О., Троценко В., Шуневич Б. Українсько-англійський та англо-український словник-мінімум довідникового типу. Друге вид., доповнене // Львів: ДУЛП, 1995. – 96 с. Короткий українсько-англійський словник зі сфери надзвичайних ситуацій / за ред. Коваля М.С., Шуневича Б.І. // Львів: Вид-во ЛДУ БЖД, 2010. – 184 с.

Слайд 4

За останні п’ять років у нашому університеті укладено: - англійсько-, німецько-, французсько-українські пожежно-технічні словники-мінімуми обсягом, відповідно, 3 000, 1600 і 2000 термінів; - ілюстрований словник-довідник "Цивільний захист. Частина перша: Пожежно-рятувальна справа" обсягом понад 3000 термінів; - Короткий українсько-англійський словник термінів зі сфери надзвичайних ситуацій обсягом майже 6 000 термінів і термінологічних сполучень.

Слайд 5

Мета доповіді: - провести аналіз труднощів, які виникли під час укладання термінів словників нових і нормалізованих терміносистем; - запропонувати шляхи їх подолання.

Слайд 6

Визначення вибірки для словників нових терміносистем Методика визначення вибірки для дослідження термінів і термінологічних сполучень на основі англійських текстів з робототехніки // Мова та стиль зарубіжної літератури: Вісник Львівського політехнічного інституту. – Львів: Вид-во при Львівському держ. ун-ті ім. І. Франка виробн. об’єдн. «Вища школа». – 1981. – № 157. – С. 66-68. Етапи укладання «Англо-українського словника-мінімуму термінів з дистанційного навчання» // Вісник Київського лінгвістичного університету. Серія: Філологія. – Том 5. – 2002. – № 2. – С. 138-144. Шуневич Б. Сучасні способи відбору термінів та укладання перекладних словників нових терміносистем // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир: Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2008. – Вип. 38. – С. 90-93.

Слайд 7

Визначення вибірки для словників нормалізованих терміносистем Шуневич Б. Проблеми укладання нових словників нормалізованих терміносистем (на прикладі пожежної термінології) // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир: Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2009. – Вип. 45. – С. 138-142. Шуневич Б. Українські еквіваленти англійських нетрадиційних, фразових і комбінованих абревіатур // Вісник: Проблеми української термінології. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2006, № 559. – С. 67–70.

Слайд 8

Порівняльний аналіз проблем перекладу термінів словників нових і нормалізованих терміносистем представлений частково у згаданих вище наукових виданнях.

Слайд 9

Приклади перекладу термінів нової терміносистеми робототехніки White colour robot Blue colour robot Home position Point-to-point control system industrial robot Intelligent robot – інтелектуальний чи інтелектний робот

Слайд 10

Приклади перекладу термінів нової терміносистеми дистанційного навчання F2F learning Webliography Webagogics campus-based university (CBU) single-mode distance teaching university (DTU) dual-mode university (DMU) ICQ (I seek you) chat

Слайд 11

Шляхи подолання проблем перекладу термінів (на прикладі укр.-анг. словника пожежнотехнічних термінів) Потрібно: 1) створити банк пожежно-технічних термінів, поки не існує повного реєстру українських термінів з цієї терміносистеми; 2) впорядкувати українську пожежно-технічну термінологію, щоб можна було шукати потрібні відповідники іншими мовами під час укладання дво- і більше мовних словників. До упорядкування терміносистеми залучати фахівців пожежно-рятувальної справи, лінгвістів, логіків та ін.; 3) використовувати метод логіко-семантичного аналізу існуючих визначень термінів та їх реконструкції з позицій термінознавства;

Слайд 12

Шляхи подолання проблем: 4) пошук еквівалентів іноземних термінів проводити з мови оригіналу, а не з мови посередника. Як доведено українськими науковцями, навіть у добре відомих зарубіжних словниках зустрічаються неправильні переклади деяких основних термінів, які потім переносяться в українські словники, посібники, тобто спотворюються реальні значення термінів. 5) уточнення значень нових термінів і вибір правильних англомовних еквівалентів здійснювати за допомогою пошукових систем в Інтернеті. Наприклад, англомовним еквівалентом українського терміна безпека життєдіяльності вважається термін vital activity safety. Проте за допомогою Інтернету вдалося виявити ще один еквівалент – life safety, частота використання якого в текстах така сама, як vital activity safety. Тому в нашому словникові вони позначені як синоніми.

Слайд 13

На наступному етапі укладання словника викладачі кафедри приступили до створення українсько-англійських навчальних словників обсягом 2000 найбільш частотних термінів для кожної із семи спеціальностей, за якими проводиться навчання курсантів і студентів в ЛДУ БЖД. Поповнення «Короткого українсько-англійського словника зі сфери надзвичайних ситуацій" новими термінами цих семи словників розширить можливості перекладу з української на англійську мову технічних текстів з цієї тематики.

Слайд 14

Повний список літератури стосовно цієї тематики, а також тексти опублікованих статей див. у Переліку праць з термінології Богдана Шуневича. -Режим доступу: http://www.lp.edu.ua/tc.terminology/TK_staff_Shunewych_praci.htm.

Слайд 15

Доповідь закінчено. Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне