X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ПОКАЗНИКИ ПУБЛІКАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ У НОВИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТАХ З ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ УСТАНОВ

Завантажити презентацію

ПОКАЗНИКИ ПУБЛІКАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ У НОВИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТАХ З ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ УСТАНОВ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Наукова періодика: традиції та інновації, Київ, 31 травня 2012 р. ПОКАЗНИКИ ПУБЛІКАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ У НОВИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТАХ З ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ УСТАНОВ В.П. Рибачук Центp дослiджень науково-технiчного потенцiалу та iстоpiї науки iм. Г.М. Добpова НАН України http://stepscenter.at.ua/ * ЦЕНТP ДОСЛIДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНIЧНОГО ПОТЕНЦIАЛУ ТА IСТОPIЇ НАУКИ IМ. Г.М. ДОБPОВА НАН УКРАЇНИ

Слайд 2

Тези Розвиток нормативно-правового забезпечення державної атестації наукових установ: оцінка ефективності діяльності та необхідності надання підтримки держави (з 1991 р.) плюс оптимізація діяльності бюджетних наукових установ та їх мережі (з 2011 р.) Нові нормативні документи: – Методика оптимізації (атестації) бюджетних наукових установ (2011 р.) – Порядок оцінки розвитку діяльності наукової установи (2012 р.) Методологія оцінювання: система атестаційних оцінок Бібліометричні показники публікаційної активності і престижу наукової установи, що застосовуються за новою методологією Nota Bene: наукометричні бази даних і пошукові системи можуть ввести в оману Методичні вимоги до визначення бібліометричних показників Державна політика – оптимізація системи бюджетних наукових установ за результатами оцінки ефективності їх діяльності (з 2013 р.) * ЦЕНТP ДОСЛIДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНIЧНОГО ПОТЕНЦIАЛУ ТА IСТОPIЇ НАУКИ IМ. Г.М. ДОБPОВА НАН УКРАЇНИ

Слайд 3

Оцінка ефективності та підтримка Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (1991 р., остання редакція 2011 р.) передбачено проведення державної атестації наукових установ «з метою оцінки ефективності їх діяльності, відповідності одержуваних ними результатів державним науково-технічним пріоритетам та завданням науково-технічного розвитку, а також з метою визначення необхідності надання їм підтримки держави» (ст. 11). Установи, що претендують на таку підтримку, за умови позитивних результатів атестації вносяться до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (ст. 12). Методичною основою здійснення атестації є «Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ», затверджене Кабінетом Міністрів України (1998 р.; остання редакція 2011 р.) та «Методичні рекомендації для проведення атестації науково-дослідних установ» (1996 р.). Державну атестацію наукових установ НАН України «для встановлення необхідності надання їм підтримки держави» востаннє було проведено у грудні 2010 року (Постанова Президії НАН України від 01.12.2010 р. № 330). * ЦЕНТP ДОСЛIДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНIЧНОГО ПОТЕНЦIАЛУ ТА IСТОPIЇ НАУКИ IМ. Г.М. ДОБPОВА НАН УКРАЇНИ

Слайд 4

Плюс оптимізація: 2011 – 2012 … * ЦЕНТP ДОСЛIДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНIЧНОГО ПОТЕНЦIАЛУ ТА IСТОPIЇ НАУКИ IМ. Г.М. ДОБPОВА НАН УКРАЇНИ

Слайд 5

Нові нормативні документи Методика оптимізації (атестації) бюджетних наукових установ, які повністю або частково фінансуються за рахунок коштів державного бюджету / Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 р. № 1176 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 89. – С. 86. – (Ст. 3241). [Режим доступу до електронної версії: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1176-2011-%D0%BF/ed20120403] Порядок оцінки розвитку діяльності наукової установи / Затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03 квітня 2012 р. № 399. (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2012 р. за № 629/20942) // Офіційний вісник України. – 2012. – № 36. – С. 312. – (Ст. 1356). [Режим доступу до електронної версії: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0629-12] На основі цих документів Держінформнауки України 22 травня 2012 р. розпочато проведення державної атестації наукових установ (окрім установ національних академій наук). * ЦЕНТP ДОСЛIДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНIЧНОГО ПОТЕНЦIАЛУ ТА IСТОPIЇ НАУКИ IМ. Г.М. ДОБPОВА НАН УКРАЇНИ

Слайд 6

Система оцінок ЦЕНТP ДОСЛIДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНIЧНОГО ПОТЕНЦIАЛУ ТА IСТОPIЇ НАУКИ IМ. Г.М. ДОБPОВА НАН УКРАЇНИ

Слайд 7

Структура атестаційних оцінок І. АТЕСТАЦІЙНА ОЦІНКА: категорія ( К ) та рейтинг ( Р )  ● Класифікаційна оцінка (КО) ► Показники (Кл=15) ● Рейтингова оцінка (рейтинг) (Р) ○ Оцінка динаміки (ОД) / Wd=0,6 − Оцінка динаміки потенціалу (ОДП) ► Показники (П=14) − Оцінка динаміки результативності (ОДР) ► Показники (Р=14) ○ Експертна оцінка (ЕО) / We=0,4 ► Показники (Е=12+2) ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА СИЛЬНИХ І СЛАБКИХ СТОРІН НАУКОВОЇ УСТАНОВИ  ІІІ. ПОРІВНЯЛЬНЕ РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ  IV. ФОРМУЛЮВАННЯ ВИСНОВКІВ АТЕСТАЦІЇ ТА ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ  Wd, We – коефіцієнти ваги (пріоритетності) відповідних оцінок; Кл, П, Р, Е – кількість показників, що використовуються для визначення відповідних оцінок * ЦЕНТP ДОСЛIДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНIЧНОГО ПОТЕНЦIАЛУ ТА IСТОPIЇ НАУКИ IМ. Г.М. ДОБPОВА НАН УКРАЇНИ

Слайд 8

Матриця визначення категорії установи * КЛАСИФІКАЦІЙНА ОЦІНКА (бали) РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА наукової установи (бали) 100-150 (наздоганяючі установи) 151-250 (помірно динамічні) 251-350 (активні) 351-500 (лідери) 2,61 – 5,00 Категорія В Наукові установи, що мають високий науковий потенціал і визнання в Україні, впливають на формування державної і галузевої науково-технічної політики, але демонструють невисокий рівень розвитку потенціалу і отриманих результатів наукової діяльності. Категорія А Наукові установи, що мають високий науковий потенціал та визнання в Україні і світі, формують державну науково-технічну політику, впливають на науково-технічну політику галузей та мають високий рівень розвитку і отриманих результатів наукової діяльності. 1,00 – 2,60 Категорія Г Наукові установи, що мають невисокий науковий потенціал, можуть бути провідними у сфері проведення досліджень, розробок, впроваджень конкретних видів наукової, технічної, проектної продукції або розробляють окремі складові частини комплексів, пристроїв, вузлів техніки та виконують разові замовлення, але при цьому демонструють низький рівень розвитку потенціалу і отриманих результатів його використання та є маловідомими у світовому інформаційному просторі. Категорія Б Наукові установи, що мають нижчий порівняно з науковими установами, які належать до категорії А, науковий потенціал, але демонструють високий рівень розвитку та ефективність його використання, можуть формувати перспективну науково-технічну політику певного наукового напряму, бути провідними у сфері проведення досліджень, розробок, впроваджень конкретних видів наукової, технічної, проектної продукції та виявляють активність в інтеграції до світового інформаційного простору. ЦЕНТP ДОСЛIДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНIЧНОГО ПОТЕНЦIАЛУ ТА IСТОPIЇ НАУКИ IМ. Г.М. ДОБPОВА НАН УКРАЇНИ

Слайд 9

Показники класифікаційної оцінки * № з/п Найменування показника Значення показника Інтервал значень показника, що відповідає оцінці: Оцінка за показником, балів (відповідно до граф 4-8) Ваговий коефіцієнт показника, одиниць Зважена оцінка показників, балів (графа 9 х графа 10)       1 бал 2 бали 3 бали 4 бали 5 балів       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ІV РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ х х х х х х х 0,20 х 4.1 Кількість монографій, енциклопедій, словників та підручників (без врахування навчальних посібників), виданих в Україні і за кордоном за останні 10 років, одиниць відсутні 1-10 11-30 31-100 понад 100 0,10 (для природн.-техн.) / 0,20 (для суспіл.-гуманіт.) V ПРЕСТИЖ х х х х х х х 0,20 х 5.2 Кількість закордонних реферативних і наукометричних баз даних, в яких індексуються наукові фахові видання установи (станом на поточний рік), одиниць   відсутні 1 2 3 понад 3   0,08   ЦЕНТP ДОСЛIДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНIЧНОГО ПОТЕНЦIАЛУ ТА IСТОPIЇ НАУКИ IМ. Г.М. ДОБPОВА НАН УКРАЇНИ

Слайд 10

Вимоги до розрахунку показника 4.1 Наводять сумарне число виключно монографій, енциклопедій, словників, довідників та підручників. Навчальні посібники, збірники статей, матеріали конференцій, брошури, рекомендації, методики, науково-популярні видання, бібліографії, державні стандарти, препринти тощо не враховують. Вітчизняні і закордонні видання обчислюють спільно. Дані про вітчизняні видання наводять на підставі бібліографічних записів, включених до Загальнодержавної реферативної бази даних „Україніка наукова” (реферативного журналу “Джерело”) та / або державного бібліографічного покажчика України “Літопис книг”. Дані про закордонні видання наводять за умови наявності бібліографічних записів про них у міжнародних бібліографічних і реферативних базах даних, доступних в Інтернеті. Наприклад, в Web of Science, Sсopus, Google book, Google scholar, Scirus, eLibrary, EBSCO, ВИНИТИ, ИНИОН та ін.), а також в каталогах вітчизняних і зарубіжних бібліотек. Коротку бібліографію (до 10 записів) найбільш важливих книжкових видань установи наводять у аналітичній записці наукової установи. * ЦЕНТP ДОСЛIДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНIЧНОГО ПОТЕНЦIАЛУ ТА IСТОPIЇ НАУКИ IМ. Г.М. ДОБPОВА НАН УКРАЇНИ

Слайд 11

Вимоги до розрахунку показника 5.2 Вказують сумарну кількість виключно закордонних реферативних і наукометричних баз даних, в яких регулярно індексуються статті, що публікуються в наукових, науково-технічних, науково-популярних журналах і збірниках, заснованих за участі наукової установи. Дані наводять на підставі наявності видання у переліку журналів відповідної бази даних станом на поточний рік. Не враховують бази даних, які не публікують реферати статей, та пошукові системи, що не відносяться до реферативних баз даних. Перелік баз даних, в яких індексуються наукові фахові видання установи, надають у аналітичній записці наукової установи. * ЦЕНТP ДОСЛIДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНIЧНОГО ПОТЕНЦIАЛУ ТА IСТОPIЇ НАУКИ IМ. Г.М. ДОБPОВА НАН УКРАЇНИ

Слайд 12

Динаміка публікаційної активності вчених України: порівняльний аналіз баз даних ДЖЕРЕЛА: SCIRUS. RETRIEVED JULY 7-11, 2011 FROM: HTTP://WWW.SCIRUS.COM/ SCOPUS. RETRIEVED MAY 04, 2012. ACCESSED AT HTTP://SCOPUS.COM/ SCIENCE AND ENGINEERING INDICATORS 2012, NATIONAL SCIENCE FOUNDATION,  JANUARY 2012, ARLINGTON, VA, USA (NSB 12-01), AVAILABLE AT HTTP://WWW.NSF.GOV/STATISTICS/SEIND12/ * ЦЕНТP ДОСЛIДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНIЧНОГО ПОТЕНЦIАЛУ ТА IСТОPIЇ НАУКИ IМ. Г.М. ДОБPОВА НАН УКРАЇНИ

Слайд 13

Показники оцінки динаміки 2.2.1, 2.2.2. * № з/п Перелік показників Значення показника Середнє значення показника за звітний період (гр.4 + гр.5 + гр.6) / 3 Середній темп динаміки (зростання, зменшення) за показником (ТД) Рейтинг показників за фактичним ТД (одиниці) базовий рік звітний рік – 2 звітний рік – 1 звітний рік фактичний (ТДф), % (гр.7 / гр.3) х 100 нормований (ТДн), (бали) (ТДн = 25хТДф – 2250); [min=100, max=500] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ІІ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УСТАНОВИ х х х х х х х х 2.2 ПУБЛІКАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ х х х х х х х х 2.2.1 Кількість друкованих монографій, енциклопедій, словників, підручників, посібників, виданих в Україні і за кордоном, віднесена до чисельності наукових працівників, аспірантів і докторантів разом, одиниць / осіб                 2.2.2 Кількість статей у вітчизняних і закордонних наукових журналах, що входять до міжнародних баз даних, у розрахунку на одного наукового працівника, одиниць / осіб                 ЦЕНТP ДОСЛIДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНIЧНОГО ПОТЕНЦIАЛУ ТА IСТОPIЇ НАУКИ IМ. Г.М. ДОБPОВА НАН УКРАЇНИ

Слайд 14

Вимоги до розрахунку показників 2.2.1 і 2.2.2 Дані наводять на підставі річного звіту наукової установи за формою державного статистичного спостереження № 3-наука (річна) «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт». * ЦЕНТP ДОСЛIДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНIЧНОГО ПОТЕНЦIАЛУ ТА IСТОPIЇ НАУКИ IМ. Г.М. ДОБPОВА НАН УКРАЇНИ

Слайд 15

Показники оцінки динаміки 2.4.2, 2.4.3. * № з/п Перелік показників Значення показника Середнє значення показника за звітний період (гр.4 + гр.5 + гр.6) / 3 Середній темп динаміки (зростання, зменшення) за показником (ТД) Рейтинг показників за фактичним ТД (одиниці) базовий рік звітний рік – 2 звітний рік – 1 звітний рік фактичний (ТДф), % (гр.7 / гр.3) х 100 нормований (ТДн), (бали) (ТДн = 25ЧТДф – 2250); [min=100, max=500] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ІІ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УСТАНОВИ х х х х х х х х 2.4 МІЖНАРОДНА ІНТЕГРАЦІЯ х х х х х х х х 2.4.2 Питома вага статей у вітчизняних і закордонних наукових журналах, опублікованих науковими працівниками установи спільно з зарубіжними авторами, відсоток                 2.4.3 Питома вага статей у наукових фахових журналах установи, опублікованих зарубіжними авторами, відсоток                 ЦЕНТP ДОСЛIДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНIЧНОГО ПОТЕНЦIАЛУ ТА IСТОPIЇ НАУКИ IМ. Г.М. ДОБPОВА НАН УКРАЇНИ

Слайд 16

Вимоги до розрахунку показника 2.4.2 Враховують усі журнальні публікації наукової установи, що афілійовані принаймні з однією іноземною науковою установою, організацією, вищим навчальним закладом тощо. Дані наводять на підставі внутрішнього обліку публікацій та річного звіту наукової установи, затвердженого в установленому порядку. Короткий перелік вибраних публікацій наводять у аналітичній записці наукової установи. * ЦЕНТP ДОСЛIДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНIЧНОГО ПОТЕНЦIАЛУ ТА IСТОPIЇ НАУКИ IМ. Г.М. ДОБPОВА НАН УКРАЇНИ

Слайд 17

Вимоги до розрахунку показника 2.4.3 Враховують усі статті зарубіжних авторів (співавторів), що були опубліковані у відповідному звітному році в наукових фахових журналах і збірниках, заснованих за участі наукової установи. Дані наводять на підставі внутрішнього обліку публікацій та річного звіту наукової установи, затвердженого в установленому порядку. Короткий перелік вибраних публікацій наводять у аналітичній записці наукової установи. * ЦЕНТP ДОСЛIДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНIЧНОГО ПОТЕНЦIАЛУ ТА IСТОPIЇ НАУКИ IМ. Г.М. ДОБPОВА НАН УКРАЇНИ

Слайд 18

Показник оцінки динаміки 2.5.2. * № з/п Перелік показників Значення показника Середнє значення показника за звітний період (гр.4 + гр.5 + гр.6) / 3 Середній темп динаміки (зростання, зменшення) за показником (ТД) Рейтинг показників за фактичним ТД (одиниці) базовий рік звітний рік – 2 звітний рік – 1 звітний рік фактичний (ТДф), % (гр.7 / гр.3) х 100 нормований (ТДн), (бали) (ТДн = 25ЧТДф – 2250); [min=100, max=500] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ІІ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УСТАНОВИ х х х х х х х х 2.5 ПРЕДСТАВЛЕНІСТЬ У СВІТОВОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ х х х х х х х х 2.5.2 Кількість статей, опублікованих науковими працівниками установи у вітчизняних фахових виданнях і закордонних наукових журналах з високим імпакт-фактором, у розрахунку на одного наукового працівника, одиниць / осіб                 ЦЕНТP ДОСЛIДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНIЧНОГО ПОТЕНЦIАЛУ ТА IСТОPIЇ НАУКИ IМ. Г.М. ДОБPОВА НАН УКРАЇНИ

Слайд 19

Вимоги до розрахунку показника 2.5.2 Використовують значення імпакт-фактору за інформацією про журнал, що розміщується на веб-сайті видання чи надається у форматі вихідних даних друкованої версії. Враховують закордонні наукові журнали з iмпакт-фактором за базою даних ISI Thomson Reuters (Web of Science) понад 1,000, вітчизняні – понад 0,150. Режим доступу: http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/ У випадку відсутності даних по iмпакт-фактору використовують аналогічний індекс SJR (SCImago Journal Rank) за базою даних SCImago Journal & Country Rank з рівнями значень: понад 0,100 – для закордонних журналів; понад 0,025 – для вітчизняних. Режим доступу: http://www.scimagojr.com/journalrank.php Перелік наукових журналів із зазначенням імпакт-фактору, індексів ISSN та DOI видання, а також сумарної кількості опублікованих в ньому протягом чотирьох звітних років статей наводять у аналітичній записці наукової установи. * ЦЕНТP ДОСЛIДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНIЧНОГО ПОТЕНЦIАЛУ ТА IСТОPIЇ НАУКИ IМ. Г.М. ДОБPОВА НАН УКРАЇНИ

Слайд 20

Плюс оптимізація: … 2013 – 2014 – … * «НАУКА Реформування галузі науки та розвиток науково-технічної діяльності спрямовані на активізацію інноваційних процесів в економіці, повноцінне використання потенціалу науки у процесі технологічної модернізації економіки. У 2013 і 2014 роках передбачається здійснити такі заходи: атестація науково-дослідних (науково-технічних) установ; оптимізація системи бюджетних наукових установ за результатами оцінки ефективності їх діяльності; … перехід на міжнародні критерії оцінювання праці вчених; …» ЦЕНТP ДОСЛIДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНIЧНОГО ПОТЕНЦIАЛУ ТА IСТОPIЇ НАУКИ IМ. Г.М. ДОБPОВА НАН УКРАЇНИ

Слайд 21

Плюс оптимізація: … 2013 – 2014 – … «Подальша стабілізація державних фінансів передбачає: вдосконалення бюджетного механізму управління науковою та науково-технічною діяльністю шляхом оптимізації системи бюджетних наукових установ за результатами оцінки ефективності їх діяльності та формування державного замовлення у цій сфері відповідно до сучасних вимог інноваційного розвитку економіки» * «Про Основні напрями бюджетної політики на 2013 рік» Постанова Верховної Ради України від 22.05.2012 № 4824-VІ [Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4824-17] ЦЕНТP ДОСЛIДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНIЧНОГО ПОТЕНЦIАЛУ ТА IСТОPIЇ НАУКИ IМ. Г.М. ДОБPОВА НАН УКРАЇНИ

Слайд 22

Дякую за увагу! РИБАЧУК Віктор Павлович, к.х.н.  Старший науковий співробітник Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, в.о. зав. міжвідомчої лабораторії теорії і практики наукометрії МОНмолодьспорту України і НАН України 60, бульв. Тараса Шевченка, Київ, 01032, Україна   Тел. / факс.: (044) 486-95-91 E-mail: steps@nas.gov.ua http://stepscenter.ho.ua/indexen.htm   Тел.: (067) 501-59-01 E-mail: vnyugvpr@yandex.ru; rybachuk.v.p@nas.gov.ua * ЦЕНТP ДОСЛIДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНIЧНОГО ПОТЕНЦIАЛУ ТА IСТОPIЇ НАУКИ IМ. Г.М. ДОБPОВА НАН УКРАЇНИ

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне