X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Підвищення природної кормової бази

Завантажити презентацію

Підвищення природної кормової бази

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Методи підвищення природної кормової бази та формування біологічної продуктивності вирощувальних ставів рибгоспу „Нивка” ІРГ УААН НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ Студент-випускник: АНДРОЩУК Олександр Сергійович РИБОГОСПОДАРСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ Спеціальність 6.130300 „Водні біоресурси” Науковий керівник к. с.-г.н., доцент : ХИЖНЯК Меланія Іванівна

Слайд 2

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИРОДНОЇ КОРМОВОЇ БАЗИ ТА ФОРМУВАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ВИРОЩУВАЛЬНИХ СТАВІВ РИБГОСПУ „НИВКА” ІРГ УААН Об’єкти вирощування – личинки коропа та цьоголітки коропа Об’єкти дослідження – природна кормова база ставів (бактеріо-, фіто-, зоопланктон, зообентос), молодь і цьоголітки коропа. Щільність посадки риби – за нормами, що застосовує господарство; цикл вирощування – дволітній, технологія вирощування – випасна в монокультурі. Планове отримання маси цьоголіток – за рибогосподарським нормативами.

Слайд 3

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИРОДНОЇ КОРМОВОЇ БАЗИ ТА ФОРМУВАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ВИРОЩУВАЛЬНИХ СТАВІВ РИБГОСПУ „НИВКА” ІРГ УААН Мета роботи полягала у дослідженні розвитку природної кормової бази та її впливу на ріст риби і рибопродуктивність вирощувальних ставів за обмеженого застосування інтенсифікаційних заходів. Дослідження проводили загальноприйнятими у гідробіології, гідрохімії та рибництві методами.

Слайд 4

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИРОДНОЇ КОРМОВОЇ БАЗИ ТА ФОРМУВАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ВИРОЩУВАЛЬНИХ СТАВІВ РИБГОСПУ „НИВКА” ІРГ УААН Завдання досліджень зводились до вивчення кількісного і якісного розвитку гідробіологічних угруповань, які становлять основу природної кормової бази ставів - бактеріо-, фіто-, зоопланктону та зообентосу та екологічних умов ставів. До завдань випускної роботи входило проведення контролю за ростом цьоголіток, визначення середньої маси, виживання риб та рибопродуктивність, розрахунок економічної ефективності.

Слайд 5

Схема зариблення та інтенсифікаційні заходи у вирощувальних ставах рибгоспу «Нивка» ІРГ УААН МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИРОДНОЇ КОРМОВОЇ БАЗИ ТА ФОРМУВАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ВИРОЩУВАЛЬНИХ СТАВІВ РИБГОСПУ „НИВКА” ІРГ УААН № ставу Площа ставу, га Зариблено, тис.екз/га Методи стимулювання розвитку природної кормової бази короп (личинка) білий амур (дворічка) 1 0,5 50,0 0,1 -підготовка ставів до зариблення; - вапнування; - боронування ложа; - гній ВРХ (3 т/га); 2 0,5 40,0 0,1 підготовка ставів до зариблення; - вапнування; -боронування ложа; -гній ВРХ (3 т/га);

Слайд 6

Межі коливань та середньосезонні показники біомаси природної кормової бази у вирощувальних ставах рибгоспу «Нивка» ІРГ УААН МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИРОДНОЇ КОРМОВОЇ БАЗИ ТА ФОРМУВАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ВИРОЩУВАЛЬНИХ СТАВІВ РИБГОСПУ „НИВКА” ІРГ УААН №№ ставу Біомаса кормових організмів Бактеріо- планктон, г/м3 Фіто- планктон, г/м3 Зоо- планктон, г/м3 Зообентос, г/м2 1 0,85 – 13,6 4,32 0,05 – 25,75 10,14 0,85 – 13,6 11,18 0,05 – 9,2 2,32 2 1,49 – 11,47 4,40 0,25 – 30,3 12,8 0,1 – 22,7 12,53 0,1 – 0,95 0,42

Слайд 7

Динаміка росту цьоголіток коропа у вирощувальних ставах за випасної технології вирощування риби МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИРОДНОЇ КОРМОВОЇ БАЗИ ТА ФОРМУВАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ВИРОЩУВАЛЬНИХ СТАВІВ РИБГОСПУ „НИВКА” ІРГ УААН В дослідних ставах один раз на місяць проводили контрольні облови. Незначні розбіжності в масонакопиченні риби, яка вирощувалась розпочинаються вже на початку періоду вирощування. Ця розбіжність збільшувалась по мірі росту риби, що пояснюється не тільки різною щільністю посадки личинок, але й великою смертністю личинок в ставку №2. Максимальний темп росту молоді коропа відмічався в липні, що пов’язано з максимальним розвитком кормових організмів та оптимальними умовами для росту цьоголіток.

Слайд 8

Рибоводні результати вирощування рибопосадкового матеріалу коропа у вирощувальних ставах рибгоспу «Нивка» ІРГ УААН МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИРОДНОЇ КОРМОВОЇ БАЗИ ТА ФОРМУВАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ВИРОЩУВАЛЬНИХ СТАВІВ РИБГОСПУ „НИВКА” ІРГ УААН № ставу Зариблено, тис. ек/га Виловлено Рибопро-дуктивність, кг/га тис. екз/га вихід , % середня маса, г 1 Короп- 50,0 17,2 34,4 27,2 469,0 Білий амур- 0,1 0,07 70 1350,0 94,5 Загальна рибопродуктивність 563,5 2 Короп - 40,0 10,64 26,6 46,1 491,0 Білий амур- 0,1 0,07 70 1200, 0 84,0 Загальна рибопродуктивність 575,0

Слайд 9

Економічна ефективність вирощування цьоголіток коропа у вирощувальних ставах рибгоспу «Нивка» ІРГ УААН МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИРОДНОЇ КОРМОВОЇ БАЗИ ТА ФОРМУВАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ВИРОЩУВАЛЬНИХ СТАВІВ РИБГОСПУ „НИВКА” ІРГ УААН Показники Сума, грн. Став №1 Став №2 Паливно-мастильні матеріали, грн. 1000 1000 Органічні добрива 200 200 Загальна вартість личинок коропа (2,0 грн/1000 екз.) 100 80 Загальна вартість дворічок білого амура(14 грн/кг) 560 560 Рибопродуктивність загальна, кг/га 563,5 575,0 Оплата праці (1,2 грн/кг ) 676,2 690 Нарахування на заробітну плату, грн. 257 262 Всього витрат, грн. 2793 2792 Рибопродуктивність за коропом, кг/га 469,0 491,0 Реалізаційна ціна цьоголіток, грн./кг 17 17 Виручка від реалізації цьоголіток, грн. 7973 8347 Рибопродуктивність за білим амуром, кг/га 94,5 84,0 Реалізаційна ціна білого амура, грн. 16 16 Виручка від реалізації білого амура, грн./кг 1512 1344 Всього виручки, грн/кг 9485 9691 Прибуток 6692 6899 Рентабельність, % 24 25

Слайд 10

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИРОДНОЇ КОРМОВОЇ БАЗИ ТА ФОРМУВАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ВИРОЩУВАЛЬНИХ СТАВІВ РИБГОСПУ „НИВКА” ІРГ УААН ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 1. За результатами проведених досліджень з використання обмежених методів формування природної кормової бази та її впливу на рибопродуктивність вирощувальних ставів у дослідному господарстві ,,Нивка” можна зробити наступні висновки: 2. Осіння і весняна підготовка вирощувальних ставів згідно технологічних вимог та з використанням боронування і удобрення органічними добривами у кількості 3 т/га стимулює розвиток природної кормової бази і дозволяє суттєво підвищити рибопродуктивність ставів. 3. Протягом вегетаційного сезону розвиток основних кормових організмів у цілому задовольняв харчові потреби молоді коропа. У ставку №1 середньосезонні показники розвитку біомаси становили: бактеріопланктону – 4,32 г/м3; фітопланктону – 10,14г/м3; зоопланктону – 11,18г/м3 ; зообентосу – 2,32г/м2.

Слайд 11

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИРОДНОЇ КОРМОВОЇ БАЗИ ТА ФОРМУВАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ВИРОЩУВАЛЬНИХ СТАВІВ РИБГОСПУ „НИВКА” ІРГ УААН ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 4. У ставу №2 середня маса цьоголіток коропа становила 46,1 г, при виході 26,6%. Рибопродуктивність по коропу була на рівні 491 кг/га, загальна рибопродуктивність - 575 кг/га. 5. Застосування обмежених заходів з підготовки вирощувальних ставів і удобрення їх органічними добривами підвищило рибопродуктивність на 275 – 330 кг/га порівняно з природною рибопродуктивністю для цієї зони, а рентабельність була на рівні 24-25%. В подальшому необхідно продовжувати дослідження з регулювання продуктивних властивостей екосистеми ставів за допомогою органічних та мінеральних добрив, а вирощування коропа проводити в полікультурі з рослиноїдними рибами.

Слайд 12

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИРОДНОЇ КОРМОВОЇ БАЗИ ТА ФОРМУВАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ВИРОЩУВАЛЬНИХ СТАВІВ РИБГОСПУ „НИВКА” ІРГ УААН Висновок: В результаті проведеної роботи встановлено, що розвиток кормових організмів в основному задовільняв харчові потреби молоді коропа. Підготовка вирощувальних ставів і удобрення їх органічними добривами у кількості 3 т/га підвищило рибопродуктивність на 275 – 330 кг/га порівняно з природною рибопродуктивністю для цієї зони, а рентабельність була на рівні 24-25%.

Слайд 13

ННІ ЯКОСТІ І СТАНДАРТИЗАЦІЇ ПРОДОВОЛЬСТВА ТА ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЩИРО ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне