X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗВІТ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ ЗА РОЗДІЛОМ НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У 2013 РОЦІ

Завантажити презентацію

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗВІТ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ ЗА РОЗДІЛОМ НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У 2013 РОЦІ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗВІТ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ ЗА РОЗДІЛОМ НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У 2013 РОЦІ

Слайд 2

ВІДОМОСТІ ПРО СТРУКТУРУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ У 2010-2013 рр. 2010 2011 2012 2013 1 НДР загального фонду : - всього тем - загальнийобсяг фінансування (тис.грн.), з них: фундаментальні (тис.грн.); прикладні (тис.грн.). 4 616,7 198,8 417,9 4 810,7 201,7 609,0 4 1157,1 300,0 857,1 7 1111,2 508,9 602,3 2 НДР спеціального фонду: - кількість виконаних НДР - кількість завершених НДР - обсяг отриманого фінансування (тис.грн.) 11 6 369,5 8 8 516,8 5 1 664,1 6 4 613,8 3 Кафедральні НДР: всього тем, з них а) закінчено б) розпочато 32 9 5 31 5 6 28 9 3 25 6 7

Слайд 3

ДИНАМІКА ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ НА ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ (тис. грн.)

Слайд 4

Джерела і обсяги надходження коштів (тис.грн.) на фінансування НДР до спецфонду НДЧ

Слайд 5

ДИНАМІКА ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ НА ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ ЗА ГОСПДОГОВОРАМИ (тис. грн.)

Слайд 6

ТЕМАТИКА НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ, ЯКІ ФІНАНСУЮТЬСЯ МОН УКРАЇНИ Фундаментальні: «Розробка теоретичної моделі формування катастрофічних водопіль на території України в умовах глобальних змін клімату» (наук. кер. проф. Гопченко Є.Д., 2012 – 2014 рр., 2013 р. - 200 тис.грн.) «Оптимізація системи поводження з муніципальними відходами» (наук. кер. проф. Сафранов Т.А., 2012 – 2014 рр., обсяг фінансування у 2013 р. -100 тис. грн.) «Роль мезомасштабних і конвективних процесів в циркуляції атмосфери: дистанційне зондування і моделювання з високим просторовим розділенням» (наук. кер. д.г.н. Іванов С.В., 2013 – 2015 рр., обсяг фінансування у 2013 р. 150,8 тис. грн.) – Комплексний проект спільно з Одеським національним політехнічним університетом (співвиконавець) «Удосконалення методів побудови систем одержання і обробки вимірювальної інформації з метою моніторингу навколишнього середовища» (наук. кер. доц. Перелигін Б.В., 2013 – 2015 рр., обсяг фінансування у 2013 р. 58,1 тис. грн.). Комплексний проект спільно з Одеською державною академією технічного регулювання та якості (головний виконавець)

Слайд 7

ТЕМАТИКА НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ, ЯКІ ФІНАНСУЮТЬСЯ МОН УКРАЇНИ Прикладні: «Вразливість та адаптація галузей економіки України до змін клімату» (наук. кер. проф. Степаненко С.М., термін виконання: 2013 – 2014 рр., обсяг фінансування у 2013 р. – 330,21 тис.грн.). «Аналіз та прогнозування екологічного стану повітряного басейну промислових міст з урахуванням метеорологічних та антропогенних факторів: Нові математичні моделі та новітні експериментальні технології» (наук. кер. проф. Глушков О.В., термін виконання: 2013 – 2014 рр., обсяг фінансування у 2013 р. – 84,1 тис.грн.) – Комплексний проект спільно з Одеським національним політехнічним університетом (головний виконавець). «Комплексне управління водними ресурсами Тилігульського лиману та його гідроекологічним станом в умовах антропогенного впливу і кліматичних змін» (наук. кер. проф. Тучковенко Ю.С., термін виконання: 2013 – 2014 рр., обсяг фінансування у 2013 р. – 188,0 тис.грн.).

Слайд 8

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ, ЯКІ ВИКОНУВАЛИСЬ ЗА ГОСПДОГОВОРАМИ «Проведення гідроекологічної оцінки та розробка науково-обґрунтованих заходів щодо регулювання стоку та розчистки русел річок Довбока та Кубанка» (наук. кер. проф. Лобода Н.С., термін виконання 2012-2013 рр., обсяг фінансування - 99 тис.грн., отримано у 2013 р. – 25 тис. грн.). «Оцінка можливого альтернативного наповнення Куяльницького лиману водами Чорного моря, річки Дністер й інших лиманів і водних об’єктів» (наук. кер. проф. Тучковенко Ю.С., термін виконання 2012-2013 рр., обсяг фінансування – 99 тис.грн., отримано у 2013 р. – 31,3 тис. грн.). «Оцінка можливих змін гідроекологічного режиму Куяльницького лиману під впливом глобальних кліматичних змін» (наук. кер. проф. Лобода Н.С.., термін виконання 2012-2013 рр., обсяг фінансування - 99 тис.грн., отримано у 2013 р. – 29 тис. грн.). «Побудова залежностей між витратами та рівнями води р.Дністер в районі с.Маяки (при вільному руслі)» (наук. кер. проф. Гопченко Є.Д.., термін виконання 2013 рр., обсяг фінансування - 30 тис.грн.) – каф. гідрології суші.

Слайд 9

Грант на виконання міжнародного дослідницького проекту «Комплексне управління «гарячими» точками   і збереження екосистеми Чорного моря - HOT BLACK SEA» в межах Спільної операційної програми «Басейн Чорного моря - 2007-2013 роки» ініційованої ЄС (2013-2015 рр.); (наук. кер. доц. Коморін В.М., термін виконання 2013-2015 рр., обсяг фінансування у 2013 р. – 156.4 тис.грн.). – каф. океанології, екологічного права і контролю Грант на виконання міжнародного дослідницького проекту 7-ої Рамкової Програми Європейського Співтовариства “Комплексне управління водними ресурсами і прибережною зоною в Європейських лагунах в умовах змін клімату” (LAGOONS), FP7-ENV-2011 № 283157 (2011-2014 рр.) (наук. кер. проф. Хохлов В.М., термін виконання: 2011 - 2014 рр., обсяг фінансування – 796,8 тис.грн., зокрема у 2013 р. – 342,1 тис. грн.). - каф. теор.метеорології, океанології, гідроекології. Грант за Програмою транснаціонального співробітництва країн південно-східної Європи (South East Europe Transnational Cooperation Programme) «OrientGate - Застосування знань про клімат у плануванні», INTRA-5100828. (наук. кер. проф. Хохлов В.М., без фінансування) - каф. теор.метеорології, прикладної екології. Міжнародні науково-дослідні проекти

Слайд 10

«Методологічні і методичні основи оцінки економічної доцільності використання досягнень науки і техніки в природоохоронній діяльності» (2009-2013 рр.), наук.кер.- д.екон.н., проф.Ковальов В.Г. «Використання методів інформаційних технологій для вдоконавлювання процесу підготовки фахівців й дослідження об’єктів навколишнього середовища» (2009-2013 рр.), наук.кер.-к.ф.-м.н.,проф.Препелиця Г.П. «Дослідження сучасного режиму циркуляції атмосфери і фронтальної діяльності над Європою» (2009-2013 рр.), наук.кер.- к.геогр.н., доц. Семенова І.Г. «Організаційно-економічний механізм стимулювання розвитку екологічно чистого виробництва в Одеській області» (2011-2013 рр.), наук.кер.- д.екон.н., проф.Буркінський Б.В. «Розвиток та застосування нових квантово-механічних та КЕД методів в задачах обчислювальної математики та математичної фізики, теорії ядра та частинок, квантовій геометрії» (2009-2013 рр.), наук.кер.- д.ф.-м.н., проф. Глушков О.В. «Вплив кліматичних змін в полярних регіонах на динаміку загального вмісту озону, температуро-вологісного режиму атмосфери та розповсюдження морського льоду» (2010-2013 рр.), наук.кер.- д.ф.-м.н., проф. Школьний Є.П. ЗАКІНЧЕНІ У 2013 р. КАФЕДРАЛЬНІ НДР

Слайд 11

ДИНАМІКА КІЛЬКОСТІ ОТРИМАНИХ ОХОРОННИХ ДОКУМЕНТІВ НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Слайд 12

ДИНАМІКА КІЛЬКОСТІ ЗАХИЩЕНИХ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ ПРАЦІВНИКАМИ УНІВЕРСИТЕТУ

Слайд 13

Публікації науково-педагогічних працівників і студентів у 2013 р. Кількість опублікованих Монографій – 13 Статей – 468 Статей у фах. видан.– 220 Статей у зарубіжних виданнях- 89 Статей зі студентами, студентами – 131 Динаміка кількості публікацій (статей) науково-педагогічними працівниками університету Університет займає 44 місце в рейтингу ВНЗ України за показниками н.м.б.д. Scopus У вересні 2013 р. університет уклав угоду з компанією Elsevier про доступ і викорис-таня продукції і послуг, які містяться на сайті scopus.com.

Слайд 14

НАУКОВІ ЗАХОДИ ПРОВЕДЕНІ НА БАЗІ ОДЕКУ У 2013 році ІІ Міжнародна наукова конференція «Молодь у вирішенні екологічних та соціально-економічних проблем сьогодення» (10-15 червня 2013 р.); Міжнародна наукова конференція студентів, магістрантів і аспірантів «Регіональні екологічні проблеми: науково-методичні та прикладні аспекти їх вирішення» (9-11 вересня 2013 р.); ХІІІ наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ (22 - 26 квітня 2013 р.); Щорічна Студентська наукова конференція ОДЕКУ, яка проводилась з 15 по 20 квітня 2013 р.; Науковий семінар міжнародного проекту «Створення мережі морських зон, що охороняються, між узбережжями (від берега до відкритого моря), у поєднанні з можливістю використання вітрової енергетики морського базування» (CoCoNET) 7-ої Рамкової програми Євросоюзу (29-30 липня 2013 р.); Міжнародний науковий семінар з розгляду проміжних результатів виконання проекту «Комплексне управління водними ресурсами та прибережною зоною в Європейських лагунах за умов змін клімату – Lagoons» програми FP7 ЄС (26-29 квітня 2013 р.) ;

Слайд 15

НАУКОВІ ЗАХОДИ ПРОВЕДЕНІ НА БАЗІ ОДЕКУ У 2013 році Міжнародний семінар-практикум з пілотного впровадження спільної дисципліни "Управління землекористуванням" силами молодих викладачів консорціумів проектів «ReSET - Управління глобальними екологічними змінами» та 511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR (16 - 26 вересня 2013 р.); Науково-практичний семінар з питання створення Національного природного парку «Куяльницький» та встановлення його меж (25 березня 2013 р., м. Одеса). «Круглий» стіл на тему «Куяльницький лиман: проблеми та шляхи вирішення» (16 квітня 2013 р., м. Одеса). Участь у виставках: Міжнародна виставка «Освіта та кар'єра - 2013» (Київ, 11-13.04.2013, 14-16.11.2013), де був нагороджений гран-прі у номінації «Міжнародне співробіт-ництво у галузі освіти та науки»; Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2013» (Київ, 28.02 – 02.03.2013), де був нагороджений Почесною відзнакою і дипломом "Лідер наукової та науково-технічної діяльності" та Дипломом в номінації "Якість наукових публікацій"; Виставці результатів наукових досліджень в межах Міжнародної українсько-японської конференції з питань науково-промислового співробітництва (м.Одеса, 24-25.10.2013 р.).

Слайд 16

Результати участі студентів у Всеукраїнській студентській олімпіаді та Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт IІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади - 34 студента, 3 переможцями: У ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» ст. Попік О.В. отримав диплом переможця І ступеня (Попік О.В.) у індивідуальному заліку, а команда університету у складі студентів Попік О.В., Кушнирьової В.О, Кушнирьової О.О. – перше командне місце і диплом І ступеня за найкращі показники; у ІІІ турі Всеросійської студентської олімпіади за напрямом “Гідрометеорологія” (квітень 2013 р., Санкт-Петербурзький гідрометеорологічний університет) ст. Гриценко Є. Ю. посів 2 місце у конкурсі за спеціальністю «Гідрологія» і отримав диплом переможця; у Міжнародній студентській олімпіаді в сфері інформаційних технологій «ІТ – Планета 2012/2013» ст. Калініч А. О. отримав диплом переможця за 1 місце у конкурсі «Олімпіада Oracle з програмування: SQL» та прийняв участь у Міжнародному фіналі Олімпіади, який проводився у м. Київ, де посів 10 місце. ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт – 14 робіт, 3 переможця: з напряму “Екологічна безпека ” (м. Донецьк, ДНТУ) – диплом 1 ступеня ст. Конькова А.І; диплом 3 ступеня - ст. Соловйова А.В. ; з напряму “Географічні науки” (Чернівецький національний університет) - диплом 3 ступеня ст. Капочкіна М. Б.

Слайд 17

МІЖНАРОДНЕ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У 2013 р. укладені угоди про наукове співробітництво з наступними зарубіжними науковими установами та вищими навчальними закладами: Католічний університет м.Лювен, Бельгія Грецький національний центр морських досліджень, м. Афіни, Греція Університет природничих наук, м. Варшава, Польща (Також договори про партнерство в проектах 511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR (15.10.2010-14.03.2014) та 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES (01.12.2013-30.11.2016) Університет технічних та природничих наук, м. Бидгощ, Польща Університетський коледж туризму та екології в м. Сухо-Бескидська, Польща Університет Авейру, Португалія (Також договор про партнерство в проекті FP7-ENV-2011 «Integrated water resources and coastal zone management in European lagoons in the context of climate change-Lagoons» № 283157, 01.10.2011-30.09.14) Національний науково-дослідний інститут морської геології та геоекології, м. Бухарест, Румунія KAUST, університет короля Абдул-Азіла, Саудівська Аравія Університет м. Прешов, Словаччина Укладено угоди про впровадження програм подвійних дипломів з Російським державним гідрометеорологічним університетом, Аграрним Університетом м. Пловдив (Болгарія), Вищою школою туризму і екології в Су хій-Бески дзькій та Університетом технологічних та природничих наук в м. Бидгощ (Польща). За Конкурсом МОН України (2013) 3 аспіранти ОДЕКУ проходили стажування в Пармському університеті, Італія, в період з 2.11 – 20.12.2013 р., а 1 магістрант – в Копенгагенському університеті, Данія, з 11.12.2013 – 25.01.2014 р.

Слайд 18

План науково-дослідних робіт на 2014 р. Перелік запитів поданих на фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища : 1. Розробка регіональної комплексної програми оцінки впливу змін клімату на екологічні ресурси,соціальну та економічну сфери Одещини та адаптації галузей народного господарства до цих змін (кафедра агроекології, фізики атмосфери). 2. Оцінка очікуваних змін гідрологічних умов та часу водооновлення Хаджибейського лиману при реконструкції його у відкритий морський лиман шляхом відновлення вільного водообміну з морем через штучний з’єднувальний канал (кафедра океанології). 3. Оцінка очікуваних змін гідрологічних умов та часу водооновлення озера Сасик при реконструкції його у відкритий морський лиман (кафедра океанології).. 4. Дослідження гідрогеологічних умов в басейні Куяльницького лиману та оцінка їх впливу на водно – сольовий режим гідро екосистеми водойми. (кафедра гідроекології). 5. Розробка науково – обґрунтованих рекомендацій щодо заходів з розчиски русла та регулюванню стоку річки Великий Куяльник. (кафедра гідроекології) 6. Обгрунтування характеристик катастрофічно високих паводків на невеликих річках Одеської області з метою здійснення заходів по запобіганню шкідливої дії поверхневих вод, затоплення населених пунктів і сільськогосподарських угідь. (кафедра гідрології суші) 7. Проведення інформаційно – просвітницької кампанії у басейні р. Великий Куяльник та басейні Куяльницького лиману «Великому Куяльнику – нове життя». (регіональний центр). 6 Запитів на участь у конкурсі грантів на 2014 р. до Державного агентства водних ресурсів України та 1 проект спільно з Республіканським гідрометеорологічним центром Білорусі підготовані кафедрою гідрології суші

Слайд 19

Першочергові завдання щодо науково-технічної діяльності на 2014 р. Передача на облік НДЧ усіх заключних і проміжних звітів з науково-дослідних робіт, які виконувались у 2013 р. Підвищення ефективності і результативності кафедральних НДР. Оформлення охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності створені при виконанні кафедральних НДР, які закінчились у 2013 р. або закінчуються у 2014 р. (не тільки авторські свідоцтва але й патенти на корисні моделі); впровадження результатів НДР за межами університету (у виробництво ) з отриманням відповідних актів з визначенням економічного ефекту. Розширення джерел фінансування НДР за госпдоговорами, в першу чергу за рахунок залучення до цього процесу кафедр інформаційної і економічної спрямованості, фундаментальних наук. Документальне оформлення усіх двосторонніх зв’язків кафедр, науковців з вітчизняними та зарубіжними партнерами (спільне використання обладнання, участь у проектах і т.д.). Встановлення двосторонніх зв’язків кафедр з науковими установами і ВНЗ Болгарії підтверджене документально. Оновлення матеріально-технічної бази НДЧ за рахунок коштів НДР, які виконуються. Збільшення кількості публікацій у фахових наукових журналах України та зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор. Підвищення результативності участі студентів у других турах олімпіади і конкурсу студентських робіт.

Слайд 20

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне