X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
МЕТОД ВИХРОВОЇ КОВАРІАЦІЇ

Завантажити презентацію

МЕТОД ВИХРОВОЇ КОВАРІАЦІЇ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Ю. Посудін. Моніторинг довкілля з основами метрології Лекція 5 МЕТОД ВИХРОВОЇ КОВАРІАЦІЇ Yuriy Posudin Environmental Monitoring with Fundamentals of Metrology Lecture 5 EDDY COVARIANCE

Слайд 2

Турбулентність Турбулентність – це явище, що спостерігається в течії рідин або газів, та яке полягає в утворенні в цих течіях численних вихрів різних розмірів, внаслідок чого такі характеристики як швидкість, температура, тиск, густина зазнають хаотичних флуктуацій та відповідних нерегулярних змін у просторі та часі.

Слайд 3

Турбулентність Завдяки великій інтенсивності турбулентного перемішування відбувається підвищена здатність течії до перенесення кількості руху, теплоти, маси (частинок).

Слайд 4

Число Рейнольдса Перехід від ламінарної течії до турбулентної визначається числом Рейнольдса: ламінарна течія характеризується переважанням сил в’язкості та низькими значеннями числа Рейнольдса; турбулентна течія відбувається при великих значеннях числа Рейнольдса.

Слайд 5

Число Рейнольдса Re = ρυ l/μ ρ – густина рідини; υ – швидкість потоку; l – характерний лінійний розмір (наприклад, діаметр труби); μ – коефіцієнт динамічної в’язкості

Слайд 6

Число Рейнольдса Наприклад, для течії в’язкої нестисливої рідини в циліндричній трубі Re = 2300. Ламінарний процес перенесення води у грунті характеризується значеннями Re

Слайд 7

Ламінарний потік Розглянемо рух повітряного потоку вздовж гладкої поверхні. Якщо режим потоку ламінарний (шари повітря, що рухаються, не перемішуються). Коли повітряний потік рухається над твердою поверхнею, його швидкість збільшується при віддаленні від поверхні, тобто виникає градієнт швидкості

Слайд 8

Ламінарний потік Цей градієнт, який можна вважати у першому наближенні лінійним, виникає за рахунок сил тертя з поверхнею.

Слайд 9

Ламінарний потік Між шарами повітря, які переміщуються паралельно один одному з різними за модулем швидкостями, також виникають сили тертя. З боку шару, що рухається швидше, на шар, що рухається більш повільно, діє прискорююча сила.

Слайд 10

Завдяки градієнту швидкості відбувається перенесення імпульсу mV. mV ΔV

Слайд 11

Перенесення імпульсу Швидкість перенесення імпульсу визначається за виразом: = де – коефіцієнт динамічної в’язкості.

Слайд 12

Граничний шар У земній атмосфері граничний шар являє собою область повітря поблизу поверхні, де відбувається перенесення імпульсу, тепла або вологи до земної поверхні або від неї.

Слайд 13

Граничний шар Турбулентність регулярно відбувається у відносно тонкому шарі атмосфери, який називається граничним шаром. Розміри турбулентного шару коливаються від 100 м уночі та до 4000 м удень.

Слайд 14

Утворення вихрів Турбулентність супроводжується появою флуктуацій або вихрів – потоків повітря, які можуть мати напрямок, протилежний основному потоку.

Слайд 15

Поява флуктуацій або вихрів

Слайд 16

Повітряний потік як сукупність численних кругових вихрів Отже, повітряний потік може бути представлений як горизонтальний потік численних кругових вихрів, які поширюються у тривимірному просторі і мають, таким чином, вертикальну компоненту.

Слайд 17

Потік як добуток флуктуацій Процес перенесення теплоти, маси та імпульсу з одного рівня на другий характеризується потоком відповідної величини, який можна оцінити як добуток флуктуацій температури, горизонтальної компоненти вітру або маси на вертикальну компоненту вітру.

Слайд 18

Метод вихрової коваріації Незважаючи на хаотичний характер повітряного потоку такого типу, його параметри можна оцінити за допомогою методу вихрової коваріації.

Слайд 19

Коваріація Коваріація це статистичне вимірювання кореляції між флуктуаціями двох різних величин. Коваріація визначає ступінь, з яким обидві величини змінюються разом.

Слайд 20

Метод вихрової коваріації Метод вихрової коваріації під час дослідження навколишнього середовища – це метод вимірювання атмосферних потоків імпульсу, відчутної та латентної теплоти, H2O, CO2, що переносяться у граничному атмосферному шарі завдяки турбулентності.

Слайд 21

Метод вихрової коваріації Незважаючи на хаотичний характер повітряного потоку такого типу, його параметри можна оцінити за допомогою методу вихрової коваріації.

Слайд 22

Використання веж Ситуація здається хаотичною, але вертикальний рух імпульсу, теплоти, води тощо в атмосфері можна оцінити за допомогою веж

Слайд 23

ПЕРЕНЕСЕННЯ ІМПУЛЬСУ Розглянемо швидкість вітру з горизонтальною u та вертикальною υ компонентами: де та – компоненти середньої швидкості вітру; δu та δυ - флуктуації компонентів вітру. ( 1 )

Слайд 24

Коваріація Коваріація між двома змінними величинами δu та δυ визначається так: де n є кількість змінних ( 2 )

Слайд 25

Коваріація Підставляючи ( 1 ) у ( 2 ), отримаємо: ( 3 )

Слайд 26

Правила усереднення Рейнольдса

Слайд 27

Потік величини Потік величини означає, скільки цієї величини переноситься через одиницю площі за одиницю часу. Потік залежить від: кількості величини; розмірів площі, через яку переноситься величина; часу перенесення величини.

Слайд 28

Потік вертикального потоку імпульсу Миттєвий вертикальний потік імпульсу визначається так: F(t) =ρu(t)υ(t). Усереднений потік дорівнює: де ρ густина повітря. ( 4 )

Слайд 29

Вертикальний потік імпульсу Отже, вертикальний потік імпульсу являє собою коваріацію між флуктуаціями горизонтальної та вертикальної швидкостей де ρ – густина повітря.

Слайд 30

Якщо вихрові флуктуації направлені донизу (δυ0), оскільки швидкість горизонтального вітру збільшується з висотою.

Слайд 31

Отже, направлені донизу вихори захоплюють горизонтальні потоки повітря з собою, тоді як вертикально направлені догори вихори переносять горизонтальні потоки з невисокою швидкістю догори. Таким чином, добуток флуктуацій δυδu, який є коваріацією між υ та u, є негативним.

Слайд 32

Перенесення аерозолів Розглянемо місто з граничним атмосферним шаром над ним. Нехай місто є джерелом аерозолів, які внаслідок підіймання утворюють від’ємний градієнт концентрації. Повітря у верхніх шарах має меншу концентрацію аерозолів.

Слайд 33

Перенесення аерозолів Якщо вихрові флуктуації направлені донизу (δυ0), оскільки вони переносять шари з більшою концентрацією догори. Це означає, що добуток δυδn, який є коваріацією між υ та n, є позитивним.

Слайд 34

Відчутна теплота (Sensible Heat) Теплота, що безпосередньо переноситься з поверхні в атмосферу завдяки теплопровідності або конвекції називається відчутною теплотою. Але, оскільки теплопровідність повітря невисока, основним процесом перенесення відчутної теплоти є конвекція.

Слайд 35

Відчутна теплота Величина відчутної теплоти визначається за виразом: Q = mc(T − T0), де m – маса тіла; c – питома теплоємність; (T − T0) – різниця температури тіла та опорної температури.

Слайд 36

Потік відчутної теплоти Потік цієї теплоти зумовлений наявністю температурного градієнту між земною поверхнею та атмосферою. Ми відчуваємо потік відчутної теплоти через зміну температури повітря.

Слайд 37

Відчутна теплота Потік відчутної теплоти визначається як добуток густини повітря, питомої теплоємності повітря за сталого тиску та коваріації флуктуацій миттєвої вертикальної швидкості повітря та температури де ρ – густина повітря; Cp – питома теплоємність повітря за сталим тиском; де та − флуктуації миттєвої вертикальної швидкості повітря та температури.

Слайд 38

Прихована теплота (Latent Heat) Прихована теплота – кількість енергії у формі тепла, що звільняється або поглинається речовиною під час переходу з одного фазового стану до другого. Походить від латинського latere – ховати. Наприклад, потік енергії в атмосферу, що переноситься водяною парою завдяки випаровуванню та транспірації.

Слайд 39

Прихована теплота Ми не здатні відчувати приховану теплоту, оскільки вона не супроводжується зміною температури. Прихована теплота визначається за виразом: Q = mL де Q – кількість енергії, потрібної для зміни фази речовини (Дж); m – маса речовини (кг); L – питома прихована теплота конкретної речовини (Дж/кг).

Слайд 40

Прихована теплота (Latent Heat) Потік прихованої теплоти λE визначається як коваріація між флуктуаціями миттєвої вертикальної швидкості вітру та густиною водяної пари: де Lv – прихована теплота випаровування; – густина водяної пари; – флуктуації миттєвої вертикальної швидкості; – флуктуації густини водяної пари.

Слайд 41

Потік прихованої теплоти Потік прихованої теплоти – це потік теплоти від земної поверхні до атмосфери, який супроводжується випаровуванням води з поверхні з подальшою конденсацією водяної пари в тропосфері. Цей процес дуже важливий з точки зору забезпечення енергетичного бюджету Землі.

Слайд 42

Потік двоокису вуглецю Цей потік може бути представлений як коваріація між флуктуаціями миттєвої вертикальної швидкості та густини двоокису вуглецю

Слайд 43

Усереднення здійснюються протягом 15 або 30 хв (10 Гц).

Слайд 44

Потік як добуток флуктуацій Процес перенесення теплоти, маси та імпульсу можна оцінити як добуток флуктуацій температури, горизонтальної компоненти вітру або маси на вертикальну компоненту вітру. F ~δTδν F ~δuδν F ~δmδν

Слайд 45

Розміри флуктуацій Розміри флуктуацій збільшуються з висотою; вони також залежать від нерівності поверхні та горизонтальної швидкості вітру.

Слайд 46

Вимірювання вихрової коваріації комплекс приладів для оцінювання вихрової коваріації передбачає вимірювання густини водяної пари, температури повітря, швидкості вітру і містить: інфрачервоний газоаналізатор (або гігрометр) для оцінювання Н2О та СО2, тривимірний ультразвуковий анемометр для оцінювання температури повітря та швидкості вітру у вертикальному та двох горизонтальних напрямках.

Слайд 47

Слайд 48

Вимоги до сенсорів Частотний відгук сенсорів становить 0,1 – 10 Гц для досліджень коваріації на висоті кількох метрів, та 0,001 Гц поблизу гладкої поверхні.

Слайд 49

Швидкодіючі вимірювання концентрації газу (а) у слідових кількостях; вертикальної швидкості вітру (б) та їх коваріації (в) [ Guenther, 2002]. Миттєві значення коваріації δuδc змінюються від – 6 до 9 мкг/м3 за секунду, тоді як середнє значення становить 1 мкг/м3. Остання величина відповідає потоку газу.

Слайд 50

Слайд 51

Слайд 52

Слайд 53

Слайд 54

Застосування методу вихрової коваріації для оцінювання енергетичного бюджету у північній Австралії Період дощів Сухий сезон

Слайд 55

An example of the daily Evapotranspiration measurements made at the South Valley (Shirk) site

Слайд 56

Слайд 57

Слайд 58

Схема однопроменевого інфрачервоного газового аналізатора 1 – джерело ІЧ-випромінювання; 2 – кювета; 3 – фільтр; 4 – детектор; 5 – підсилювач; 6 – система реєстрації

Слайд 59

Двопроменева схема газового аналізатора 1 – вхід газового потоку; 2 – вихід газового потоку; 3 – система реєстрації; 4 – модулятор; 5 – кювета з газом; 6 – діафрагма; 7 – детектор; 8 – фільтри; 9 – опорна кювета; 10 – джерела ІЧ випромінювання; 11 – підсилювач; 12 - вимірювач

Слайд 60

LI-7500 Open-Path Gas Analyzer

Слайд 61

Вимірювання вихрової коваріації

Слайд 62

Слайд 63

Weather Station

Слайд 64

Eddy Covariance Measurement

Слайд 65

Слайд 66

Слайд 67

Слайд 68

Слайд 69

Слайд 70

Слайд 71

Слайд 72

Слайд 73

Слайд 74

Слайд 75

Слайд 76

Слайд 77

Слайд 78

Слайд 79

Слайд 80

Слайд 81

Слайд 82

Слайд 83

Слайд 84

Слайд 85

Слайд 86

Слайд 87

Слайд 88

Слайд 89

Слайд 90

Слайд 91

Слайд 92

Слайд 93

Eddy Covariance Network

Слайд 94

Слайд 95

Eddy Covariance Network

Слайд 96

Слайд 97

A schematic diagram of the air sampling system used to determine the CO2 and H2O mixing ratios for flux calculations.

Слайд 98

Слайд 99

Центральна геофізична обсерваторія МНС України

Слайд 100

Центральна геофізична обсерваторія МНС України

Слайд 101

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне