X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
кридитно модульна система

Завантажити презентацію

кридитно модульна система

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Кредитно-модульна система неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників (КМС) “Систематичне підвищення кваліфікації є безпосереднім службовим обов’язком кожного педагогічного працівника” п.1.2. Положення про кредитно-модульну систему неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників Черкаської області

Слайд 2

КМС – це: Інноваційна форма системного сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників протягом усього професійного життя Включає: самоосвітню діяльність педагога участь у різних формах навчально-методичної та науково - методичної роботи

Слайд 3

Мета КМС: Створення умов для індивідуальної траєкторії професійного зростання педагогів відповідно до фахових уподобань та рівня компетентності

Слайд 4

КМС базується на ідеї: конструювання кожним педагогом індивідуально-особистісної траєкторії професійного розвитку (план самоосвіти) оволодіння системою засобів, методів, механізмів самовдосконалення та самореалізацї особистості накопичення кредитів (балів) для чергової/позачергової атестації

Слайд 5

Основні поняття КМС Кредитно-модульна система неперервного підвищення кваліфікації – система, яка грунтується на поєднанні модульних технологій та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів) Модуль – завершена частина освітньо-професійної програми підвищення кваліфікації, який складається із декількох змістових модулів Змістовий модуль – фрагмент основного модуля, тематично і змістовно завершена його складова; тематика визначається кваліфікаційними вимогами до професійної діяльності педагога та сучасними вимогами до змісту і якості освіти Заліковий кредит – відносна одиниця виміру результатів підвищення кваліфікації, одержаних під час вивчення модуля в цілому або окремо взятого змістового модуля

Слайд 6

Організаційна модель КМС Модель розрахована на 5 років: 648 годин (18 кредитів) З них: курси підвищення кваліфікації – 144 години (4 кредити); різні види підвищення кваліфікації у рік навчання на курсах – 72 години (2 кредити); різні види підвищення кваліфікації на решту 4 роки – 432 години (по 108 годин – 3 кредити на рік) !!! 1 кредит становить 36 годин !!! Кількість кредитів за модуль: загальний обсяг годин на вивчення модуля ділиться на ціну кредиту (з округленням до 0,5 кредиту)

Слайд 7

Рівень активності педагога Достатній (на підтвердження кваліфікаційної категорії): 648 годин за 5 років Високий (на встановлення наступної/вищої кваліфікаційної категорії, звання): більше 1000 годин за 5 років

Слайд 8

Модулі освітньо-професійної програми підвищення кваліфікації Суспільно-гуманітарний Психолого-педагогічний Професійно-фаховий !!! “... педагогічний працівник має планувати різноманітні види діяльності ... за усіма трьома модулями” п. 3.3. Положення про кредитно-модульну систему неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників Черкаської області

Слайд 9

Види підвищення кваліфікації за модулями Курси підвищення кваліфікації Навчальні семінари і тренінги Інтернет – заходи Дистанційна освіта Виконання індивідуальних творчих завдань Участь у різних видах методичної роботи (МО, ТГ, круглі столи“, творчі лабораторії, майстерні тощо) Здійснення інноваційної діяльності (впровадження педагогічних інновацій, апробація нових навчальних програм, підручників, посібників, дослідно-експериментальна робота) Написання власних творчих робіт, міні-підручників тощо

Слайд 10

Щорічне навантаження у кредитах Підраховується діленням загального обсягу годин на ціну кредиту (36 годин) Навчання на курсах підвищення кваліфікації – кількість годин вказується у свідоцтві (посвідченні, сертифікаті) Участь у проблемно-тематичних навчальних семінарах і тренінгах – кількість годин вказується у свідоцтві (посвідченні, сертифікаті) Участь у роботі всеукраїнських, обласних конференцій, семінарів – до 6 годин за один день Участь в Інтернет - заходах – 2 години за захід Підготовка тез виступів – 10 годин на одну роботу

Слайд 11

Щорічне навантаження у кредитах Виконання індивідуальних творчих курсових та післякурсових завдань, написання статей – 50 годин за 1 друкований аркуш – якщо матеріали авторські; 10 годин за 1 друкований аркуш – якщо матеріали реферативні Участь у різних формах методичної роботи – від 2 до 6 годин на одне засідання Участь у дистанційних формах методичної роботи – 30 годин на рік Навчання на дистанційних курсах, спецкурсах, спецсемінарах – кількість годин вказується у довідці, сертифікаті, посвідченні

Слайд 12

Щорічне навантаження у кредитах Розробка та проведення відкритих заходів з проблеми дослідження на рівні навчального закладу, району, області – 20 годин за один захід Проведення методичних та предметних тижнів, декад, місячників – фактична кількість годин, витрачених на підготовку заходів відповідно до плану, та узгоджених із адміністрацією навчального закладу Самоосвітня діяльність з подальшим виступом на педраді, МО, семінарі – 20 годин на рік Здійснення апробації, науково-дослідної та дослідно-експериментальної роботи – 30 годин на рік

Слайд 13

Щорічне навантаження у кредитах Науковий звіт з проблеми дослідження (реферат, доповідь, стаття, монографія, інші види наукової роботи) – 50 годин за 1 друкований аркуш (авторські); 10 годин за 1 друкований аркуш (реферативні) Узагальнення власного досвіду реалізації проблеми, систематизація і опис методичних прийомів, використання форм і методів роботи – 30 годин на рік Участь у розробці навчальних програм, проектів на основі сучасних освітніх технологій – 20 годин на рік Підготовка до друку та видання навчальних, навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій, бюлетенів з програми дослідження – 50 годин за 1 друкований аркуш

Слайд 14

Щорічне навантаження у кредитах Розробка інформаційних ресурсів, у т.ч. комп’ютерних презентацій результатів дослідження проблемної теми для впровадження в досвід роботи інших педагогів – 10 годин за 1 розробку Розробка дидактичних матеріалів до уроків, тестів, виготовлення наочності – до 20 годин на рік (за погодження з адміністрацією школи) Здійснення наставництва та стажування, керівництво МО, ТГ тощо – 20 годин на рік Створення та супровід освітніх ВЕБ - проектів, сайтів – 36 годин

Слайд 15

Щорічне навантаження у кредитах Організація та проведення навчання педагогічних працівників з використанням інноваційних технологій – відповідно до плану роботи Участь в освітянських виставках, інноваційних освітніх проектах – 10 годин на рівні району; по 20 годин – на рівні області, країни Участь у конкурсах професійної майстерності – 20 годин на рівні району; по 50 годин – на рівні області, країни Підготовка переможців олімпіад, турнірів, конкурсів, інших видів змагань – 20 годин на рівні району; по 50 годин на рівні області, країни

Слайд 16

Щорічне навантаження у кредитах Підготовка та проведення психолого-педагогічної роботи з батьками вихованців – до 20 годин на рік (погодження з адміністрацією навчального закладу) Участь у суспільно-корисних, творчо-мистецьких заходах – відповідно до плану роботи !!! На певні види діяльності педагогічний працівник протягом року витрачає значно більше часу, проте це відповідає його функціональним обов’язкам !!! 1 аркуш дорівнює 24 друкованим сторінкам А4, кегль 14, інтервал 1,5

Слайд 17

Облік результатів підвищення кваліфікації Посвідчення про проходження курсів підвищення кваліфікації Індивідуальна методична картка Професійне портфоліо

Слайд 18

Індивідуальна методична картка ПІБ педагогічного працівника Загальний стаж роботи Стаж педагогічної діяльності Відомості про фахову освіту Дата попередньої атестації Кваліфікаційна категорія Педагогічне звання Нагороди та відзнаки Облік участі у різних формах неперервного підвищення кваліфікації (таблиця)

Слайд 19

№ п/п Форма методичної роботи Місце проведення Тематика Дата участі Форма участі Кількість годин 1. Семінар, “круглий стіл”, тренінг, інша форма методичної роботи Тема семінару, “круглого столу”, тренінгу, іншої форми методичної роботи, у якій педагог брав участь Виступив із доповіддю, повідомленням, взяв участь у дискусії, провів відкритий захід, ознайомився з досвідом роботи як учасник заходу тощо 2.

Слайд 20

Професійне портфоліо - це збірка систематизованих та узагальнених матеріалів, документів, інших свідоцтв про підвищення професійної майстерності, творчі роботи, опис основних напрямів і форм його навчальної, методичної, інноваційної та творчої діяльності

Слайд 21

№ п/п Зміст діяльності педагога Матеріали, що підтверджують результативність діяльності 1. Навчання на курсах Свідоцтво (посвідчення, сертифікат) 2. Навчання на проблемно-тематичних курсах, семінарах, тренінгах Сертифікат (посвідчення, довідка) 3. Навчання на авторських курсах, в майстер-класах, творчих майстернях Сертифікат (посвідчення, довідка) 4. Участь у роботі всеукраїнських, обласних конференцій, семінарів Програма заходу із позначеною темою виступу (тез) педагога 5. Творчі курсові та післякурсові завдання Творчі роботи, рецензії на них 6. Методична робота на рівні навчального закладу, району, області Характеристика або відгук керівника методичної форми роботи, методичні розробки 7. Виступи на педрадах, освітянських заходах, на інших заходах Тексти виступів 8. Відкриті заходи на рівні навчального закладу, району Розробка заходів

Слайд 22

9. Самоосвітня діяльність (опрацювання наукової, методичної, психолого-педагогічної літератури з певної теми, проблеми; вивчення досягнень педагогічної науки та практики) План самоосвітньої роботи, письмовий звіт за рік (атестаційний період), каталог опрацьованої літератури тощо 10. Впровадження інноваційних технологій Результати за методом незалежного оцінювання, опис 11. Моніторинг якості навчальних та особистісних досягнень вихованців Результати моніторингу 12. Здійснення апробації, дослідно-експериментальної роботи Копія наказу органу управління освітою, звіт 13. Здійснення діагностики інтересів і потреб вихованців Діагностичний інструментарій, аналіз анкетування та/або тестування вихованців 14. Вивчення досягнень психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду Каталог 15. Участь у розробці навчальних програм на основі сучасних освітніх технологій Навчальні програми

Слайд 23

16. Публікації Перелік публікацій за атестаційний період, ксерокопії статей, примірники брошур, буклетів тощо 17. Участь у конкурсах професійної майстерності Довідки, ксерокопії грамот, дипломів (якщо такі є), фотоматеріали 18. Психолого-педагогічна робота з батьками вихованців План роботи, звіт, відгуки, результати анкетування 20. Участь у суспільно-корисних, творчо-мистецьких заходах у районі Характеристика керівника, плани проведення, фотоматеріали, звіт 21. Результати дослідження власної проблемної теми Опис досвіду, результати порівняльної діагностики, інші підтверджуючі документи 22. Здійснення наставництва План, довідка

Слайд 24

22. Участь в Інтернет - заходах Роздруківка матеріалів із сайту та/або довідка 23. Участь у дистанційних формах методичної роботи Довідка, інші матеріали 24. Створення та супровід освітніх ВЕБ – проектів, сайтів Роздруківка сторінок сайту, блога, ВІКІ - проекту 25. Організація та проведення навчання педагогічних працівників з використання інноваційних технологій Звіт та навчальний план тренінгу, курсів, іншої форми навчання 26. Навчання на дистанційних курсах, спецкурсах, спецсемінарах Свідоцтво (посвідчення, сертифікат) 27. Підготовка учнів – переможців олімпіад, турнірів, конкурсів, інших видів змагань Копії грамот, дипломів; витяг з наказу або довідка відповідного органу управління освітою

Слайд 25

Функції методичних служб Виявлення рівня компетентності педагога та допомога у визначенні напрямів професійного вдосконалення Організація різноманітних форм методичної роботи відповідно до освітніх потреб та рівня професійної компетентності педагогів Оновлення змістових модулів підвищення професійної майстерності педагогічних працівників у відповідності до вимог модернізації освіти Особистісно орієнтована методична підтримка самоосвітньої діяльності педагогів Організаційна підтримка дистанційного навчання педагогічних працівників Організаційний та науково-методичний супровід науково-дослідної та дослідно-експериментальної роботи Здійснення аналізу результативності курсової підготовки педагогів та їх участі у різних формах підвищення кваліфікації Стимулювання діяльності педагогічних працівників щодо підвищення рівня професійної компетентності

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне