X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Кафедра політичної аналітики і прогнозування

Завантажити презентацію

Кафедра політичної аналітики і прогнозування

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Кафедра політичної аналітики і прогнозування Національна академія державного управління при Президентові України

Слайд 2

Колективом кафедри політичної аналітики і прогнозування підготовлено і видано більше 500 наукових та методичних робіт з проблем публічної політики та управління, політичного консультування, практичних методів інформаційно-аналітичної роботи, формування основ громадянського суспільства, діяльності фінансово-політичних груп в Україні та світі. Викладачі кафедри співпрацюють більше ніж з десятьма провідними навчальними та науковими закладами в Україні та світі, мають значний досвід практичної роботи в виконавчих органах державної влади, правоохоронних структурах, аналітичних недержавних центрах. Аналітичні матеріали та статті викладачів і аспірантів кафедри можна знайти на сайтах: “Відкриті очі”, “Ризики на завтра”, журналах “Політичний менеджмент”, “Трибуна”, “Право України”, “Віче” , “ Командор” та інших. Кафедра політичної аналітики і прогнозування Кафедра політичної аналітики і прогнозування Кафедра політичної аналітики і прогнозування

Слайд 3

Основні публікації кафедри Телешун С.О., Баронін А.С. Політична аналітика, прогнозування та політичні консультації. – К.: Вид. Паливода А.В., 2001. – 112 с. Телешун С.О., Титаренко О.Р., Рейтерович І.В., Вировий С.І. Вступ до політичної аналітики. – К.: Видавництво НАДУ, 2006. – 220 с. Історія, теорія і практика європейської та євроатлантичної інтеграції України: Енциклоп. довід. / За загальною редакцією В.Д.Бакуменка, С.О.Телешуна. – К.: Вид-во НАДУ, 2006. – 408 с. Телешун С.О., Сьомін С.В., Титаренко О.Р., Рейтерович І.В., Вировий С.І. Політична аналітика в системі публічного управління. – К.: НАДУ, 2008. – 284 с. Телешун С.О., Рейтерович І.В. Вплив фінансово-політичних груп на прийняття стратегічних рішень у сфері політики та економіки: українські реалії. – Київ-Херсон, 2008. – 152 с. Телешун С.О. Практикум з інформаційно-аналітичної діяльності у публічній політиці та роботі правоохоронних органів і спеціальних служб. Монографія. – К. – Севастополь, 2009. – 170 с. Рейтерович І.В. Групи інтересів та політичні відносини в публічній політиці. – К.: НАДУ, 2009. – 32 с. Телешун С.О., Ситник С.В. Мережеві спільноти та інформаційні ресурси публічної політики. – К.: Вид-во НАДУ, 2009. – 44 с. Вировий С.І, Титаренко О.Р., Рейтерович І.В. Громадянське суспільство та публічна політика. – К. : НАДУ, 2009. – 28 с. «Реформування управління та публічна політика» - (укладачі: Телешун С.О., Дармограй Н.М.).: Вид-во НАДУ. – К.: 2009. – 48 с. Телешун С.О., Ситник С.В. Політичні інститути та процеси публічної політики. – К.: Вид-во НАДУ, 2009. – 40 с. Телешун С.О., Ситник С.В. Нормативно–правові засади та відповідальність в публічній політиці вУкраїні. – К.: Вид-во НАДУ, 2009. – 54 с. Телешун С.О., Титаренко О.Р., Рейтерович І.В. Основи інформаційно-аналітичної діяльності в публічному управлінні: Навчальний посібник. – К.: Видавництво НАДУ, 2009. – 168 с. Телешун С.О., Рейтерович І.В. Моніторинг джерел інформації в системі державного управління. – К. : НАДУ, 2009. – 36 с. Regionalism in Ukraine and its Role in the Ukrainian Politics // Journal of East European and Asian Studies vol. 2, no 1 SPECIAL ISSUE: Democratic Institutionalism – February 2011. Телешун С.О., Вировий С.І, Титаренко О.Р., Рейтерович І.В., Ситник С.В. Основи публічної політики та управління. – К.: Видавництво НАДУ, 2010. – 326 с.

Слайд 4

Завідувач кафедри Телешун Сергій Олександрович Доктор політичних наук, професор, кандидат історичних наук, керівник Навчально-наукового комплексу Національної академії державного управління при Президентові України, професор кафедри теорії держави і права Національного університету внутрішніх справ, професор кафедри суспільно-політичних наук Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, президент громадської правозахисної організації “Суспільна амністія”, голова правління БФ “Співдружність”. Член ради експертних комісій при Президентові України, Кабінету Міністрів, один із керівників міжнародної організації “DA”.

Слайд 5

Місія та мета кафедри Місія кафедри політичної аналітики і прогнозування полягає в формуванні у слухачів систематизованих знань щодо публічної політики та управління, умінь аналізувати, моделювати та прогнозувати політичні процеси, а також навичок практичної аналітичної роботи. Запропоновані кафедрою дисципліни є базовим курсом з практичної аналітичної роботи, головною метою якої є підготовка фахівців-практиків для забезпечення органів державної влади необхідною аналітичною інформацією в умовах публічної діяльності. Мета кафедри полягає у залученні слухачів до процесу здійснення аналітичних досліджень, прогнозування та моделювання результатів впровадження політичних рішень, а також експертно–аналітичного супроводу результатів їх реалізації. Кафедра політичної аналітики і прогнозування Кафедра політичної аналітики і прогнозування

Слайд 6

Робіть правильний вибір Кафедра політичної аналітики і прогнозування Кафедра політичної аналітики і прогнозування

Слайд 7

Нова спеціальність З 2008 року в Національній академії державного управління при Президентові України відкрита нова спеціальність «Публічна політика та управління» за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки «магістр» на денній, заочній та вечірній формах навчання. Ключове місце у навчально-методичному забезпеченні нової спеціальності належить кафедрі політичної аналітики і прогнозування. Кафедра політичної аналітики і прогнозування Кафедра політичної аналітики і прогнозування

Слайд 8

Публічна політика та управління Публічна політика та управління – це політико-адміністративна дисципліна, головною метою якої є усунення протиріч, що виникають між управлінням адміністративним, управлінням політичним та суспільством. Публічна політика – це політика, яка розробляється і реалізується не тільки виключно органами державної влади (так званий «вертикальний вимір»), але й на «горизонтальному вимірі» політичного процесу. Вертикальна складова процесу здійснення публічної політики відбиває її когерентність, ієрархічність та інструментальність. Горизонтальна складова доповнює вертикальну, акцентуючи увагу на зв'язках між акторами політики, які визначають набір можливих варіантів політики. Саме горизонтальна складова повинна радикально вплинути на визначення предмета політики та на впровадження політичних рішень. Кафедра політичної аналітики і прогнозування Кафедра політичної аналітики і прогнозування

Слайд 9

Дисципліни, які входять до нормативної частини спеціальності “Публічна політика та управління” Нормативні дисципліни: Н.1 Політика і управління Н.2 Методологія публічної управлінської діяльності Н.3 Філософські основи публічної політики Н.4 Нормативно-правові засади та відповідальність в публічно-адміністративному управлінні Н.5 Публічна політика як соціальне явище Н.6 Групи інтересів та політичні відносини в публічній політиці Н.7 Політичні системи Н.8 Теорія та практика аналізу публічної політики Н.9 Прогнозування, проектування і моделювання в політиці та управлінні Н.10 Інформаційно-аналітичне забезпечення публічної політики та управління Н.11 Політичні інститути та процеси публічної політики Н.12 Мережеві спільноти та інформаційні ресурси публічної політики Н.13 Реформування управління та публічна політика Кафедра політичної аналітики і прогнозування Кафедра політичної аналітики і прогнозування

Слайд 10

Варіативні спеціалізації: Механізми впровадження публічної політики Політико-управлінське консультування в публічній політиці Соціально-гуманітарні виклики та публічне управління Кафедра політичної аналітики і прогнозування Дисципліни, які входять до варіативної частини спеціальності “Публічна політика та управління ” Кафедра політичної аналітики і прогнозування

Слайд 11

Спеціальності та дисципліни кафедри ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Нормативні дисципліни: Основи інформаційно-аналітичної діяльності; Політичні інститути та процеси (МРА). Варіативна спеціалізація: Політична аналітика та прогнозування Політична аналітика Прикладні методи політичного дослідження Політичне моделювання та прогнозування Організація політичного дослідження та політичне консультування Кафедра політичної аналітики і прогнозування Кафедра політичної аналітики і прогнозування

Слайд 12

Публічна політика та управління СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ТА НОВИЧОК дослідження політичних конфліктів; дослідження політичного насилля; вивчення динаміки політичних дискурсів та переговорів; дослідження проблем публічної політики; моделювання політичних ситуацій; пошукове та нормативне політичне прогнозування; інформаційно-аналітична діяльність; ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ це методичний інструмент розв’язання проблем політичної сфери, усунення та узгодження протиріч між групами інтересів; це практичний інструмент отримання достовірної та прогнозної інформації, її обробки та інтерпретації про розвиток конкретних політичних подій та ситуацій. ЗАВДАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ Підготовка слухачів, які вміють відповідально, ефективно та прозоро діяти в умовах відкритого суспільного діалогу, публічно впливати на розвиток політичних процесів, що покликано забезпечити якісно новий “соціопримирливий” напрямок діяльності органів державної влади. Кафедра політичної аналітики і прогнозування Кафедра політичної аналітики і прогнозування

Слайд 13

Працевлаштування Випускники Національної академії державного управління при Президентові України, які успішно закінчать навчальний заклад за спеціальністю «Публічна політика та управління», зможуть претендувати на заміщення вакантних посад у Адміністрації Президента України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, апараті Верховної Ради України, центральних і регіональних органах виконавчої влади, обласних та районних державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування тощо. Кафедра політичної аналітики і прогнозування Кафедра політичної аналітики і прогнозування

Слайд 14

Реформування та модернізація У контексті модернізації системи професійного навчання державних службовців, кафедра політичної аналітики і прогнозування розробляє нові методологічні та практичні підходи щодо розв’язання проблем, які стоять перед нашою країною у XXI столітті. Зазначений підхід передбачає розробку та введення в навчальний процес НАДУ та вищих навчальних закладів України нових спеціальностей, які відповідають актуальним потребам суспільства та активно розробляються в країнах Європейського Союзу. «Публічна політика та управління» – це спеціальність, яка викладається не тільки в НАДУ, але й в інших провідних вузах нашої країни, зокрема: – Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. – Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова та в інших вишах України. Це є свідченням того, що попит на фахівців з зазначеної спеціальності зростає з кожним днем. Кафедра політичної аналітики і прогнозування

Слайд 15

Кафедра політичної аналітики і прогнозування Науково-педагогічний колектив кафедри Титаренко Олексій Русланович Заступник завідувача кафедри, кандидат філософських наук, доцент Викладає дисципліни: Методологія публічної управлінської діяльності Філософські основи публічної політики. Основи інформаційно-аналітичної діяльності Прикладні методи політичного дослідження Вировий Сергій Іванович Доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент Викладає дисципліни: Політична аналітика, прогнозування, моделювання та дорадча діяльність. Політика та управління. Політична аналітика. Політичне моделювання та прогнозування. Політичні інститути та процеси публічної політики. Політичні системи. Рейтерович Ігор В'ячеславович Доцент кафедри, кандидат політичних наук Викладає дисципліни: Організація політичного дослідження та політичне консультування. Політична аналітика, прогнозування, моделювання та дорадча діяльність. Основи інформаційно-аналітичної діяльності. Групи інтересів та політичні відносини в публічній політиці. Інформаційно-аналітичне забезпечення публічної політики та управління Кафедра політичної аналітики і прогнозування

Слайд 16

Кафедра політичної аналітики і прогнозування Науково-педагогічний колектив кафедри Ситник Світлана Володимирівна Доцент кафедри, кандидат політичних наук Викладає дисципліни: Публічна політика як соціальне явище. Політичні системи. Політичні інститути та процеси публічної політики. Теорія і практика аналізу публічної політики. Політика і управління. Філософські основи публічної політики. Методологія публічної управлінської діяльності. Дармограй Наталія Миколаївна Доцент кафедри, кандидат історичних наук Викладає дисципліни: Політична аналітика. Політика та управління. Публічна політика як соціальне явище Теорія і практика аналізу публічної політики. Нормативно-правові засади та відповідальність в публічно-адміністративному управлінні. Стадник Микола Миколайович Доктор філософських наук, професор Викладає дисципліни: Політичні системи. Публічна політика як соціальне явище Інформаційно-аналітичне забезпечення публічної політики та управління. Основи інформаційно-аналітичної діяльності. Кафедра політичної аналітики і прогнозування

Слайд 17

Випуск спеціалізації “Публічна політика та управління” 2011 року Кафедра політичної аналітики і прогнозування Кафедра політичної аналітики і прогнозування

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне