X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Формування готовності вчителів до роботи з обдарованими і здібними дітьми в загальноосвітніх навчальних закладах

Завантажити презентацію

Формування готовності вчителів до роботи з обдарованими і здібними дітьми в загальноосвітніх навчальних закладах

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Навчальний семінар «Формування готовності вчителів до роботи з обдарованими і здібними дітьми в загальноосвітніх навчальних закладах» 16 січня 2013 року

Слайд 2

Мета роботи семінару: визначення концептуальних засад формування готовності вчителів до роботи з обдарованими дітьми

Слайд 3

Структурно-змістове обґрунтування поняття «готовність вчителя до роботи з обдарованими учнями» Підготовка вчителів до роботи з обдарованими учнями має ряд невирішених завдань: відсутність у науці єдиного підходу до розуміння феномену обдарованості; відсутність єдиних вимог до особистості вчителя для роботи з обдарованою дитиною; відсутність системи підготовки вчителів у напряму формування теоретичних знань; вироблення відповідних практичних навичок та особистісних ознак, що забезпечують успішну співпрацю з обдарованими дітьми.

Слайд 4

Обдарованість - «вище середнього загальні здібності або інтелект, спеціальні здібності і таланти» (1986) Обдарованість - «особливі здібності до навчання, до образотворчих або виконавчих видів мистецтва» (1872) Обдарованість - «видатні здібності в одній з областей діяльності» (2000) Тлумачення терміну «обдарованість»

Слайд 5

Дидактичні принципи навчання і виховання обарованих і здібних учнів * індивідуалізації і диференціації навчання; * довіри і підтримки; * залучення обдарованих учнів до участі у житті школи

Слайд 6

Професійно-педагогічна спрямованість педагога на роботу з обдарованою дитиною Передбачає знання сутності та змісту роботи з обдарованою дитиною, усвідомлення особливостей її здійснення та доцільності проведення.

Слайд 7

Знання та вміння, необхідні для забезпечення високого рівня професійно-педагогічної підготовки вчителя до роботи з обдарованими учнями Теорія відповідного предмету, основи суміжних предметів та вміння використовувати знання у процесі роботи з розвитку здібностей і обдарувань учнів. Вікові особливості фізичного та психологічного розвитку школяра, психологія навчання й виховання. Поняття і види обдарованості та здібностей. Сутність педагогічного процесу; теорія і методика навчання та виховання школярів, наукова організація праці вчителя і учня. Загальнонаукові та фахові Фізіологічні та психологічні Педагогічні та методичні

Слайд 8

Готовність вчителя до роботи з обдарованими учнями Система психолого-педагогічних відносин суб'єкт - суб'єктного характеру, спрямована на розвиток здібностей обдарованого учня та підвищення професіоналізму вчителя. Це передбачає здатність педагога ставити за мету професійної діяльності розвиток здібностей і обдарувань учнів, проектувати шляхи та засоби підвищення ефективності роботи в цьому напрямку.

Слайд 9

  ГОТОВНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ   позитивна мотивація (мотиваційно-вольовий критерій)   рівень професійної компетентності (інтелектуально-операційний критерій)   рефлексія і корекція (оцінювально-рефлексивний критерій)

Слайд 10

Готовність передбачає інтегративно-синтетичну взаємодію теоретичної, практичної, особистісної складових.

Слайд 11

Теоретична складова підготовки учителів до роботи з обдарованими учнями Історія дослідження обдарованості Основні сучасні концепції обдарованості Проблеми прогнозування обдарованості Особливості розвитку обдарованих індивідів Вікові особливості прояву обдарованості Методи та особливості діагностики обдарованих дітей Психологічні та педагогічні аспекти, що треба врахувати під час добору змісту освітніх програм для обдарованих дітей Вимоги до педагогів, які працюють з обдарованими дітьми Умови ефективної взаємодії педагогів з обдарованими дітьми та їх родиною.

Слайд 12

Практична складова підготовки учителів до роботи з обдарованими учнями Використовувати тренінги (розвитку креативності, пониження рівня тривожності, вміння долати страх перед невдачами та поразками, вироблення уміння змагатися) Організовувати науково-дослідну роботу обдарованих учнів Розробляти програми для індивідуального навчання обдарованих дітей Здійснювати інноваційну діяльність Поєднувати роботу з обдарованими учнями та класом Створювати в класі доброзичливу атмосферу Контролювати рівень емоційного вигорання як власного так і учнів Залучати учнів до науково-дослідної діяльності Розвивати позитивні якості обдарованих дітей

Слайд 13

Методи та форми підготовки вчителів до роботи з обдарованими учнями Наукова діяльність Творчі групи Конференції Педагогічні майстерні “Круглі столи” Самоосвітня діяльність педагогів Дистанційне навчання Місцеві періодичні видання Місцеве радіомовлення

Слайд 14

Лекція - традиційна форма навчання Для дорослої людини процес навчання перестає бути ведучим видом діяльності, а є лише засобом досягнення інших цілей. Важлива не дисципліна, що вивчається, а її роль у вирішенні проблем або життєвих завдань, які виникають у певній ситуації. Тому навчання має будуватися не за предметними, а за проблемними ситуативними ознаками.

Слайд 15

Вимоги до використання лекцій Навчальний матеріал пропонується у вигляді проблемних завдань Перевага надається вербальній і візуальній формі викладу матеріалу Навчальний матеріал включає дані біографічних досліджень, історичні екскурси щодо різних підходів до розуміння феномену обдарованості Спонукає учителів до самостійних умовиводів, наукових дискусій під час проведення лекцій Лекції проводяться у творчій, доброзичливій атмосфері

Слайд 16

Семінарські заняття Сприяють активізації пізнавальної діяльності, формуванню самостійності уміння науково обґрунтовувати власні думки. На семінарських заняттях увага акцентується на практичному використанні теоретичного матеріалу.

Слайд 17

Вимоги до проведення семінарів Атмосфера доброзичливості та творчості на заняттях Залучення вчителів до створення “банку педагогічних ситуацій з обдарованими учнями”, що розглядаються на заняттях Забезпечення права вибору педагогічних ситуацій, що розглядаються на семінарах Створення ситуацій, у яких вчителі виконують роль як учителя, так і обдарованого учня Використання ігрових методів

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне