X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Екологія як наука про довкілля"

Завантажити презентацію

"Екологія як наука про довкілля"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Еколо гія— наукова дисципліна, один з розділів біології, який досліджує взаємовідносини між біотичними та соціальними цілісностями та їхнім довкіллям.

Слайд 3

Екологія вивчає взаємовідносини організмів із довкіллям, досліджує структурно-функціональну організацію надорганізмових систем (популяцій, угруповань, екосистем, біосфери), виявляє механізми підтримання їх стійкості у просторі й часі.

Слайд 4

Її засновник - німецький вчений - медик, ботанік, зоолог, морфолог Ернст Геккель. У 1866 р. в своїй праці «Загальна морфологія організмів» він дав визначення нової науки - екології.

Слайд 5

Карл Мебіус - німецькийзоолог і ботанік , один із засновників екології .Запропонував поняття “біоценоз “.

Слайд 6

Фредерік Клементс - американський ботанік , еколог рослин і міколог Ввів поняття « Екотоп », що означає різку перехідну зону між спільнотами.

Слайд 7

Слайд 8

Предметом екології є різноманітність і структура зв’язків між організмами, їхніми угрупуваннями та середовищем існування, а також склад і закономірності функціонування угрупувань організмів: популяцій, біогеоценозів, біосфери в цілому.

Слайд 9

Слайд 10

Об'єкти дослідження в екології - організми, тіла і речовини. Процеси з їх участю підкоряються законам фізики, хімії, біології та інших природничих наук. Природні об'єкти за розмірами й рівнем складності організації умовно поділяються на 20 рівнів.

Слайд 11

Методи екологічних досліджень

Слайд 12

Спостереження

Слайд 13

Експеримент

Слайд 14

Моделювання

Слайд 15

Місце сучасної екології в системі наук

Слайд 16

Загальна екологія Спеціальна екологія Прикладна екологія

Слайд 17

Загальна екологія вивчає фундаментальні проблеми структурно-функціональної організації екосистем, а також досліджує взаємодію біосистем різних рівнів інтеграції між собою та довкіллям.

Слайд 18

Спеціальна екологія досліджує закономірності функціонування конкретних екосистем або особливості пристосування популяцій різних видів організмів чи їх угруповань до умов навколишнього середовища.

Слайд 19

Прикладна екологія з'ясовує різні аспекти дії чинників довкілля на біосистеми і спрямована на розв'язання головним чином практичних питань.

Слайд 20

Слайд 21

Розділи екології Сучасна екологія, по суті, розчленована на чотири взаємопов’язаних, але до певної міри самостійних, розділи, що логічно виходять один з одного, і поділяють екологію за розмірами об’єктів вивчення:

Слайд 22

Аутекологія - екологія організмів, вивчає взаємозв’язки представників виду з оточуючим їх середовищем.

Слайд 23

Демекологія - екологія популяцій, описує коливання чисельності різних видів і встановлює їх причини.

Слайд 24

Синекологія - екологія угруповань, аналізує стосунки між особинами, що належать до різних видів даного угруповання організмів, а також між ними і оточуючим середовищем.

Слайд 25

Біосферологія - глобальна екологія, вивчає біосферу як єдине планетарне ціле, з’ясовує закономірності еволюції біосфери.

Слайд 26

Слайд 27

Для сучасної людини знання основ екології не менш важливе, ніж основ фізики, хімії, математики. Екологізація виробництва - один з провідних напрямів науково-технічного прогресу, покликаної не тільки забезпечити узгоджене функціонування природних і технічних систем, а й значно підвищити ефективність останніх. Таким чином, екологія все більше набуває особливостей прикладної науки.

Слайд 28

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне