X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ДОСЛІДЖЕННЯ КОРУПЦІЇ У СУДОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ:СУДИ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ ТААПЕЛЯЦІЙНІ СУДИ

Завантажити презентацію

ДОСЛІДЖЕННЯ КОРУПЦІЇ У СУДОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ:СУДИ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ ТААПЕЛЯЦІЙНІ СУДИ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ДОСЛІДЖЕННЯ КОРУПЦІЇ У СУДОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ: СУДИ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНІ СУДИ Липень 2008 Цей інформаційний продукт став можливим завдяки підтримці американського народу через United States Agency for International Development (USAID) та Millennium Challenge Corporation (MCC). Зміст цього продукту є відповідальністю Management Systems International (MSI) та компанії InMind і не обов'язково відображує погляди USAID, MCC чи уряду Сполучених Штатів Америки

Слайд 2

Задачі та методи дослідження Сприйняття корупції у судовій системі Досвід корупції Ставлення до урядових антикорупційних заходів Наступні кроки Зміст

Слайд 3

Оцінити поточний стан корупції в судовій системі України. Виявити рівень сприйняття та досвіду корупції в судовій системі (включаючи неофіційні платежі). Забезпечити базові показники для оцінки можливого впливу нових урядових заходів за участю MCC. Основні цілі дослідження

Слайд 4

Методологія дослідження. Суди загальної юрисдикції Кількісне дослідження Терміни: Грудень 2007- Березень 2008 Географія – в усіх областях України та в АРК Громадяни: N=2,004 Представники компаній: N=527 Практикуючі адвокати: N=184 Співробітники органів державної прокуратури : N=111 Апеляційні суди: громадяни:N =104, компанії N= 51  Якісне дослідження Громадяни – 10 глибинних інтерв’ю. Представники компаній – 10 глибинних інтерв’ю . Адвокати – 10 інтерв’ю. Прокурори – 10 інтерв’ю. Судді – 10 інтерв’ю.

Слайд 5

Судова процедура

Слайд 6

Доступність та зрозумілість інформації про судовий процес (громадяни та компанії) Менше половини опитаних респондентів (42%) вважають інформацію про судовий процес повністю доступною. В той час, як 58% представників компаній вважають судову інформацію повністю доступною. Оцінка громадянами рівня доступності судової інформації не відрізняється від інстанції суду (суд загальної юрисдикції та апеляційний суд). Наскільки доступною і зрозумілою була для Вас інформація про судовий процес?

Слайд 7

Задоволеність роботою судових адміністрацій та суддів (громадяни) Дослідження виявило рівень задоволеності якістю роботи суддів та судової адміністрації з боку респондентів . Більше половини опитаних громадян були задоволені роботою суддів (57%) та судової адміністрації (59%). Наскільки Ви в цілому задоволені якістю роботи посадовців суду? 57% 59%

Слайд 8

Задоволеність роботою судових адміністрацій та суддів (компанії) Компанії висловили більшу задоволеність роботою суду, ніж громадяни. Щонайменше дві третини компаній висловили задоволеність роботою суддів та судових адміністрацій. 66% 69%

Слайд 9

Найменше громадяни задоволені роботою суддів суду загальної юрисдикції, а найбільший рівень задоволеності викликає робота адміністрації апеляційного суду. Задоволеність роботою суддів апеляційного суду значимо вища, ніж задоволеність роботою суддів загальної юрисдикції. Для компаній в цілому характерна значно більша задоволеність судовими інстанціями, ніж для громадян. Задоволеність роботою судових адміністрацій та суддів суду загальної юрисдикції та апеляційного суду Наскільки Ви в цілому задоволені якістю роботи посадовців апеляційного суду? Громадяни та компанії, справа яких перебуває в апеляційному суді

Слайд 10

Оскарження дій працівників суду (громадяни) Офіційно лише дуже незначна кількість респондентів скаржаться на роботу суду. Лише 12% фізичних та 18% юридичних осіб офіційно подавали або планують подати скаргу. В процесі розгляду Вашої справи чи доводилося Вам подавати офіційно скарги на роботу суду?

Слайд 11

Сприйняття рівня корупції в судовій системі

Слайд 12

Серед усіх чотирьох підгруп – громадяни, компанії, адвокати та прокурори – оцінка сприйняття найбільш корумпованих працівників суду дала такі результати: судді, прокурори та голови суду більшістю визначені найбільш корумпованими. Судові адміністрації та адвокати були названі менш корумпованими. Органи досудового слідства були оцінені адвокатами та прокурорами як досить корумповані. Сприйняття поширеності корупції серед працівників органів суду загальної юрисдикції *Включає всі відповіді “корумповані” Оцініть, будь ласка, рівень поширеності корупції серед працівників суду та інших працівників, що мають відношення до функціонування судової системи України

Слайд 13

Сприйняття поширеності корупції серед працівників суду першої інстанції та апеляційного суду Оцініть, будь ласка, рівень поширеності корупції в судових органах Громадяни та компанії, справа яких перебуває в апеляційному суді

Слайд 14

Майже одна третина адвокатів та прокурорів вважає, що корупція поширена на всіх етапах судової процедури. Адвокати та прокурори вважають, що корупція в судовій системі дійсно є серйозною проблемою Як Ви вважаєте, на якому етапі функціонування судової системи корупція найбільш поширена?

Слайд 15

Досвід корупції

Слайд 16

Результати вказують на більшу кількість випадків корупції серед громадян, які звертаються до апеляційних судів, ніж серед громадян, які звертались до місцевих судів загальної юрисдикції. Протилежна ситуація спостерігається у випадку з компаніями. Фактичний досвід корупції під час взаємодії з судовою системою набагато менший, ніж сприйняття корупції, але попри це, рівень корупційного досвіду залишається значущим Чи стикалися Ви або Ваш адвокат з наступними випадками? Громадяни та компанії, справа яких перебуває в суді першої інстанції Громадяни та компанії, справа яких перебуває в апеляційному суді

Слайд 17

Із запропонованих корупційних практик найбільш поширеною є практика використання особистих зв'язків. Далі йдуть вимагання хабара та добровільне пропонування неофіційного платежу. Найбільш поширеною формою корупційних практик є використання особистих зв'язків Чи стикалися Ви або Ваш адвокат з наступними випадками? Громадяни та компанії, справа яких перебуває в суді першої інстанції

Слайд 18

На думку громадян та компаній, справа яких розглядається в суді першої інстанції, адвокати частіше за інших залучені до корупційних “угод”. За ними йдуть судді та працівники суду. Такий самий розподіл властивий і для громадян та компаній, справа яких знаходиться в апеляційному суді. Адвокати розглядаються як головні учасники неофіційних відносин (громадяни та компанії) Хто був залучений до “угоди” ?

Слайд 19

Основні проблеми судової системи та першочергові заходи в боротьбі з корупцією

Слайд 20

Сприйняття основних проблем судової системи в Україні Список основних проблем судової системи включає затягування судового процесу (50%) та безкарність суддів (41%). Ці проблеми однаково властиві як судам першої інстанції, так і апеляційним. Назвіть три основні проблеми судової системи в Україні?

Слайд 21

Сприйняття урядових антикорупційних заходів у судовій системі (громадяни та компанії) Більшість респондентів обох груп вважають, що уряд не здійснює належних заходів для подолання корупції в судовій системі. Як Ви вважаєте, чи проводить український уряд антикорупційні заходи в судовій системі?

Слайд 22

Всі групи респондентів вказують на неефективність урядових антикорупційних заходів 70% компаній, 90% експертів (адвокати та прокурори) і 74% громадян вважають урядові антикорупційні заходи неефективними. Як Ви вважаєте, наскільки ефективні антикорупційні заходи українського уряду в судовій системі? 90% 70% 74%

Слайд 23

Першочергові антикорупційні заходи Уряд міг би підтвердити свої наміри подолати корупцію в судовій системі, якби здійснив наступні заходи: посилення санкцій та кримінальне переслідування суддів та працівників суду, удосконалення законодавчої бази, покращення системи відбору суддів та забезпечення максимального доступу до інформації про судову процедуру. Ці заходи є однаково першочерговими як для суду загальної юрисдикції, так і для апеляційного. Які дії уряду проти корупції можуть бути для Вас переконливим доказом того, що влада дійсно вирішила боротися з корупцією? Виберіть не більше трьох альтернатив.

Слайд 24

Єдиний реєстр судових рішень

Слайд 25

Адвокати та прокурори виявились більш обізнаними щодо реєстру судових рішень (83%). Більше половини представників компаній (54%) знають про реєстр. Громадяни виявились найменш обізнаними про реєстр судових рішень (19%). Споживачі послуг апеляційного суду виявились більш обізнаними в порівнянні із тими, хто звертався до суду загальної юрисдикції. Близько однієї третини опитаних користувалися реєстром: 31% експертів, 31% компаній та 22% громадян. Обізнаність та досвід користування єдиним реєстром судових рішень Чи знаєте Ви про існування єдиного реєстру судових рішень ?

Слайд 26

Оцінка повноти та зручності використання реєстру Більшість опитаних висловили позитивні оцінки щодо корисності системи. Близько половини респондентів швидко знайшли свою справу. Серед громадян цей відсоток дещо вищий. Чи знайшли Ви судову справу, яку шукали?

Слайд 27

67% громадян, 55% компаній та 45% експертів вважають, що реєстр судових рішень зменшить рівень корупції в судовій системі. Споживачі послуг апеляційного суду оцінюють позитивний антикорупційний ефект реєстру в середньому на 10% вище. Більшість респондентів вважає, що реєстр матиме позитивний антикорупційний ефект Як Ви вважаєте, існування реєстру судових рішень може посприяти зниженню кількості «неофіційних платежів» під час судового процесу?

Слайд 28

Висновки Корупція в судовій системі поширена. Частота виникнення корупційного досвіду в судовій системі досить значна. Найбільш поширена практика корупційних відносин - це використання особистих зв'язків. Адвокати частіше за інших залучені до корупційних відносин. Далі йдуть судді та працівники суду. Більшість громадян та компаній вважають, що уряд не здійснює належних заходів для подолання корупції в судовій системі. Найбільш поширеними проблемами судової системи є затягування судового процесу та безкарність суддів. На думку громадян, уряд міг би підтвердити свої наміри щодо боротьбі з корупцією через посилення санкцій та кримінальне переслідування суддів та працівників суду у разі порушень та зловживань, удосконалення законодавчої бази, покращення системи відбору суддів та забезпечення максимального доступу до інформації про судову процедуру. Більшість вважає, що єдиний реєстр судових рішень матиме позитивний антикорупційний ефект.

Слайд 29

Наступні кроки Розповсюдження результатів на національному рівні через національні та регіональні презентації у ЗМІ. Проведення через рік повторного дослідження для оцінки впливу урядових заходів.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне