X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Управління конфліктами у студентській групі

Завантажити презентацію

Управління конфліктами у студентській групі

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

УПРАВЛІННЯ МІЖОСОБИСТІСНИМИ КОНФЛІКТАМИ У СТУДЕНТСЬКІЙ ГРУПІ

Слайд 2

В перекладі з латинської мови термін „conflictus“ трактується як зіткнення. У сучасному тлумачному словнику С.І.Ожегова до слова „конфлікт“ добираються такі синоніми: зіткнення, серйозна розбіжність, суперечка. Конфлікт – зіткнення протилежних цілей, інтересів, мотивів, позицій, думок в процесі спілкування (комунікації). Конфлікти — одна з умов розвитку суб'єкта, соціальних систем і відносин. Конфлікт є захисною і емоційно забарвленою реакцією особистості на перешкоди в досягненні певної мети. Конфлікт - спосіб самоствердження, подолання негативних тенденцій.

Слайд 3

Внутрішньособистісний конфлікт Міжособистісний конфлікт Конфлікт між особистістю та групою Міжгруповий конфлікт

Слайд 4

у знаннях, уміннях, здібностях, особистісних якостях функціях і методах управління (керування) емоційних, психічних і інших станах технологічних, економічних і інших процесах цілях, засобах, методах діяльності мотивах, потребах, ціннісних орієнтаціях поглядах, переконаннях розумінні, інтерпретації інформації очікуваннях, позиціях оцінках і самооцінках

Слайд 5

Розрізняють об'єктивні і суб'єктивні причини конфліктів. Об'єктивні причини приводять насамперед до конструктивних конфліктів, що виникають у діловій сфері. Суб'єктивні причини найчастіше обумовлюють деструктивні конфлікти, характерні для індивідуально-емоційної сфери.

Слайд 6

Позитивна конфлікти допомагають ”розрядити” напружену ситуацію формують уміння вирішувати спірні проблеми цивілізованим шляхом у процесі конфлікту з’ясовуються позиції і інтереси його учасників. Негативна призводять до безладу нестабільності насильства уповільнюють та утрудняють ухвалення рішення

Слайд 7

природні властивості особистості індивідуально-психологічні особливості система потреб, мотивів, інтересів внутрішнє уявлення особистості про себе

Слайд 8

Дослідження конфліктності студентів проводилось за такими методиками: Методика визначення рівня конфліктності особистості. Використана методика допомагає оцінити ступінь конфліктності чи тактовності студента. Тест Томаса і Килмена визначення стилю поведінки у конфліктній ситуації. За допомогою даного тесту виявляється можливим визначити стиль поведінки в ситуації розбіжностей.

Слайд 9

співпраця – оптимальний майже завжди компроміс –– взаємні поступки обох сторін уникнення (відхід) – коли одна із сторін ніби не помічає протиріч пристосування – можливо в тих випадках, коли опонент дійсно має рацію суперництво – коли одна сторона заставляє силою прийняти той чи інший варіант розв'язання протиріччя.

Слайд 10

Важливу роль може відігравати викладач або психолог як нейтральний посередник у розв'язанні конфліктів. Педагог може висувати пропозиції, які дають змогу учасникам конфлікту врахувати думку іншої сторони або ж зберегти власну позицію. Першочергове завдання педагога — допомогти студентам знову розглянути ситуацію та отримати інформацію про інтереси супротивника. Педагог допомагає розв'язати конфлікт, налагоджуючи конструктивне спілкування.

Слайд 11

уміння слухати партнера по конфлікту, щоб зрозуміти, з чого виник конфлікт уміння дати таку ж інформацію і при цьому утриматися від використання слів, які можуть викликати гнів, обурення

Слайд 12

Відмовитися від правила часто, з натиском підкреслювати здібності одних студентів, не успіхи інших. Відмовитися від прямого протиставлення студентів одне одному. Помічати найменші кроки до компромісу егоцентричних студентів, але не підкреслювати це різко як щось несподіване. Називати всіх на ім'я, і домагатися цього від студентів під час звертання одне до одного. Постійно підкреслювати, що взаємостосунки у групі повинні визначатися не тільки успішністю, а й тими добрими справами, які людина зробила. Частіше говорити із замкнутими студентами, адже поведінка викладача має наслідувальний характер.

Слайд 13

"Небажання поступатися, егоїзм" "Виникнення конфліктів у групі проходить спонтанно, найчастіше при напружених ситуаціях (наприклад сесія) за обов’язкової участі лідерів групи" "Особисте ставлення один до одного" "Упереджене ставлення викладачів" "В групі люди із різним рівнем розвитку, у кожного різний світогляд. Часто відбувається так, що ніхто не хоче слухати один одного через власний егоїзм" "Різні погляди на життя, егоїзм" "Відсутність дружньої атмосфери і надмірне прагнення одних бути найрозумнішими" "У нашій групі конфліктів не буває, а якщо бувають, то не важливі"

Слайд 14

http://pidruchniki.ws/12980108/psihologiya/konflikti_pedagogichnomu_protsesi http://www.ebk.net.ua/Book/psychology/vinoslavska_psihologiya/part5/5301.htm http://readbookz.com/book/214/8120.html http://toplutsk.com/articles-article_217.html http://studentbank.ru/view.php?id=30818 http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/26393/1/Sherbakova.pdf http://studentam.net.ua/content/view/6249/53

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Психологія