X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
СВІТ ПРОФЕСІЙ

Завантажити презентацію

СВІТ ПРОФЕСІЙ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

УРОК 29 СВІТ ПРОФЕСІЙ Автор проекту: Саханюк С.А., психолог-методист Луцького НВК №9 Волинської області

Слайд 2

ПЛАН Поняття про професію. Класифікація професій за Є.Клімовим. Основні типи орієнтації особистості за Дж.Холландом.

Слайд 3

ПРОФЕСІЯ Професія - це необхідна для суспільства, обмежена область прикладання фізичних і духовних сил людини, яка дає їй взамін затраченої нею праці можливість існування та розвитку. Професія - це певний вид трудової діяльності, який характеризується низкою вимог до людини.

Слайд 4

ПРОФЕСІЯ Кожний вид праці має такі компоненти: предмет праці, мету праці, знаряддя праці і умови діяльності, які і обумолюють ці вимоги. За першою ознакою - предметом праці - всі існуючі професії можна розділити на п’ять типів.

Слайд 5

Класифікація Є.Клімова Людина – людина Людина-техніка Людина - природа Людина – художній образ Людина – знак

Слайд 6

Людина - людина Спрямована на процеси навчання, виховання, управління, медичне та торгове обслуговування тощо інших людей. Приклади таких професій: екскурсовод, лікар, продавець, офіціант тощо. Зрозуміло, що важливим у роботі професій цього типу є такі якості: потреба у спілкуванні, уміння розбиратися в людських взаєминах, гарна пам'ять, терпіння, сталий настрій у процесі роботи з людьми.

Слайд 7

Людина - техніка Передбачає наявність як предмета праці різноманітної техніки. Сюди належать всі професії, пов'язані з обслуговуванням техніки, ЇЇ ремонтом, установкою і налагодженням, виробництвом та збиранням обладнання (водій, механік, слюсар-ремонтник, сталевар тощо). Людина, що працює з технікою має відзначатися високою виконавською дисципліною та акуратністю, мати творчий потенціал, практичне мислення, технічну уяву.

Слайд 8

Людина – знакова система Якщо об'єктом праці виступають різні знаки: цифри, рисунки, схеми, фізичні та хімічні символи, ноти і т.д., то такі професії відносять до категорії «людина — знакова система». До даної категорії відносять, наприклад, професії програміста, топографа, бібліографа, економіста, перекладача художньої та наукової літератури тощо. Людина, яка працює зі знаками, повинна володіти гарним абстрактним мисленням, відтворювальною уявою, мати гарну зосередженість, стійку увагу, посидючість.

Слайд 9

Людина - природа Професії людини, пов'язані з живою природою (рослинні та тваринні організми, мікроорганізми), належать до категорії «людина — природа». Сюди відносять професії: ветеринарного лікаря, рибознавця, мікробіолога, гідромеліоратора тощо. Даний вид професії передбачає наявність ініціативи та самостійності у вирішенні конкретних задач, творчу уяву.

Слайд 10

Людина – художній образ Професії, пов'язані з образотворчою, музичною, художньою діяльністю, належать до типу «людина — художній образ». Це професії модельєра, художника, фотографа, наладчика музичних інструментів. З-поміж найважливіших вимог виділяють: наявність здібностей до мистецтва, творча уява, образне мислення, працелюбність, цілеспрямованість

Слайд 11

Класи професій. На основі мети праці всередині кожного типу професій виділяються класи професій

Слайд 12

Класи професій. Гностичні професії. Діяльність людини як кінцевий продукт передбачає взнати, розпізнати, проконтролювати, класифікувати, оцінити, дослідити. Гностичні професії можна зустріти скрізь: і в полі, і на заводі, і в поліклініці, і в торговому залі. Вони можуть відноситись до будь-якого з п’яти типів професій: лаборант, контролер, критик.

Слайд 13

Класи професій. Перетворюючі професії. Мета праці пов’язана з активним змінюванням властивостей, стану предмета праці. Під перетворюючою діяльністю розуміють будь який вплив на предмет праці з метою зміни його властивостей або положення в просторі, а також з метою активного збереження його властивостей. Клас перетворюючих професій широко розповсюджений в будь якому розглянутому нами типі професій : столяр, вчитель, агроном, реставратор, кресляр.

Слайд 14

Класи професій. Пошукові професії. В даному класі професій на передній план виступає мета діяльності, яка передбачає щось винайти, придумати, знайти новий варіант рішення. Наприклад, щоб лікувати хворого, лікар повинен спочатку поставити діагноз, тому в праці лікаря завжди присутній елемент розпізнавання, тим не менше, головний зміст більшості лікарських спеціальностей спрямовані на зцілення хворого, тобто на його перетворення.

Слайд 15

Відділи професій. Класи професій в свою чергу поділяються на відділи в залежності від знарядь праці або засобів виробництва. Таких відділів є чотири: професії, які пов’язані з використанням машин з ручним або ножним управлінням: токар, фрезерувальнк, тракторист, швея та ін.

Слайд 16

Відділи професій. професії, які пов’язані з використанням ручних знарядь праці: слюсар-сантехнік, столяр, зубний лікар та ін. професії, які пов’язані з використанням автоматизованого і автоматичного обладнання: сталевари, друкарки, ткачі, оператори енергосистем та ін. професії і спеціальності, в яких основними знаряддями праці виступають функціональні засоби організму: співак, актор, вчитель, балерина, дегустатор та ін.

Слайд 17

Групи професій. За умовами праці виділяють чотири групи професій: праця в звичайних побутових умовах: бухгалтер, кресляр, контролер радіоапаратури; праця на відкритому повітрі: агроном, тракторист, ремонтник доріг;

Слайд 18

Групи професій. праця в незвичайних умовах: під водою, на висоті, під землею: водолаз, шахтар, монтажник-висотник; праця з підвищеною моральною відповідальністю: вчителі, судді,продавці, лікарі.    

Слайд 19

Реалістичний Text Основні типи орієнтації особистості Основні типи орієнтації особистості за Дж.Холландом Інтелектуальний Соціальний Конвенціальний Заповзятливий Артистичний

Слайд 20

Реалістичний тип Має високу емоційну залежність, орієнтований на сьогодення. Віддає перевагу конкретним об’єктам та їх використанню. Обирає заняття, які вимагають моторних навичок (постійний рух), спритності. Віддає перевагу професіям з конкретними завданнями: механік, водій, інженер, агроном тощо. Йому притаманні невербальні здібності, розвинуті моторні навички, просторова уява (читання креслень).

Слайд 21

Інтелектуальний тип Характерні аналітичний розум, незалежність і оригінальність суджень. Переважають теоретичні цінності. Орієнтується на вирішення інтелектуальних творчих завдань. Структура інтелекту гармонійна: розвинуті вербальні й невербальні здібності, абстрактне мислення. Характеризується високою активністю, але в діяльності на спілкування не налаштований. Сфери діяльності : математика, географія, геологія, наукові та творчі професії.

Слайд 22

Соціальний тип Вирізняється вираженими соціальними уміннями (умінням спілкуватися, прагнення лідерства, потребами у численних соціальних контактах). Незалежний від оточення, з успіхом пристосовується до обставин. Емоційний і чуттєвий. Вирізняється прагнення повчати і виховувати оточення, здатністю до співпереживання і співчуття. Сфери діяльності: психологія, медицина, педагогіка.

Слайд 23

Конвенціальний тип Віддає перевагу структурованій діяльності, робота з інструкцією, певними алгоритмами. Має здібності до переробки конкретної, рутинної інформації. Підхід до проблем є стереотипним. Риси характеру: консерватизм, здатність до підкорення, залежність. У поведінці і спілкуванні підтримується стереотипів, добре наслідує звичаї. Поганий організатор і керівник. Успішно працює за такими спеціальностями: бухгалтер, фінансист, товарознавець, економіст, машиніст, канцелярист.

Слайд 24

Заповзятливий тип Обирає мету і завдання, які дають змогу виявити енергію, імпульсивність, ентузіазм. Рисами характеру є: прагнення лідерства, потреба у визнанні, заповзятливість, деяка агресивність. Віддає перевагу задачам, пов’язаним з керуванням, особистим статусом. У структурі інтелекту переважають вербальні здібності. Це – завідувач, директор, телерепортер, товарознавець, дипломат, журналіст, брокер. Йому не по душі заняття, пов’язані з ручною працею, а також такою, що потребує великої посидючості, концентрації уваги й інтелектуальних знань.

Слайд 25

Артистичний тип У стосунках з оточенням спирається на свою уяву та інтуїцію. Властивий емоційно складений погляд на життя. Риси характеру: незалежність у прийнятті рішень, оригінальність мислення. Зазвичай не живе з правилами і традиціями. Віддає перевагу заняттям творчого характеру: музика, малювання, діяльність в галузі гуманітарних наук. Високий рівень екстравертованості. У структурі інтелекту переважають вербальні здібності. Сфери діяльності: історія, філологія, мистецтво.

Слайд 26

Питання для самоконтролю Що таке професія? Які компоненти включає в себе будь-який вид праці? Назвати типи, класи, відділи, групи професій. На основі чого вони виділяються? Назвати основні типи орієнтації особистості за Дж.Холландом та дати їм характеристику.

Слайд 27

Рекомендована література 1. Азбука пошуку роботи. – К.: Лтава Лізинг, 2004. 2. Психология популярных профессий/ под ред. Л.А.Головей. – СПб.: Речь, 2003. 3.Уніат С., Комінько С. Вибір професії або задача з багатьма невідомими. – Тернопіль, 1997. 4. Климов Е.А. Как выбрать профессию. – М., 1984.

Слайд 28

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Психологія