X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
емоції і почуття

Завантажити презентацію

емоції і почуття

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема: Емоції і почуття.

Слайд 2

ЕМОЦІЇ Емоції - реакції людей і тварин на впливи внутрішніх та зовнішніх подразників, що мають яскраво виражене суб'єктивне забарвлення. Це реакція індивіда на ті ситуації, життєві факти, які виникають у всій повноті, багатоманітності властивостей та особливостей. Ставлення до них виявляються в складних чуттєвих переживаннях: радість, горе, симпатія, зневага, гнів, гордість, сором, страх. У процесі філогенетичного розвитку емоції стали для людини, по суті, першою «мовою», якою вона почала користуватись у спілкуванні з собі подібними.

Слайд 3

Емоції є одним із головних механізмів регуляції психічної діяльності й поведінки суб'єкта, спрямованих на задоволення актуальних (вітальних) потреб. Звичайно при задоволенні потреб людина зазнає позитивні емоції і, навпаки, у разі неможливості отримати бажане – негативні. Це специфічна форма взаємодії людини з навколишнім світом, з середовищем, спрямована на пізнання світу та свого місця в цьому світі через саму себе. Це психічні процеси, які протікають у формі переживань та відображають особистісне значення та оцінку зовнішніх і внутрішніх ситуацій для життєдіяльності людини.

Слайд 4

Фундаментальні емоції Радість – позитивний емоційний стан, пов’язаний з можливістю досить повно задовольнити актуальну потребу Подив – емоційна реакція, яка не має чітко вираженої реакції на раптові обставини Страждання – негативний емоційний стан, який пов’язаний з отриманою інформацією про неможливість задоволення важливих життєвих потреб Гнів – негативний емоційний стан, який протікає у формі афекту в результаті виниклої перешкоди для задоволення важливої потреби

Слайд 5

Фундаментальні емоції Відраза – негативний емоційний стан, викликаний об’єктами, які вступають у різке протиріччя з моральними, естетичними та ідеологічними принципами людини Презирство – негативний емоційний стан, що виникає в міжособистісній взаємодії та породжується відсутністю узгодженості життєвих позицій та поведінки людини Сором - негативний стан, який виявляється в усвідомленні невідповідності власних помислів, вчинків і зовнішності очікуванням оточуючих людей

Слайд 6

Характеристики емоцій Якісні характеристики: Знак – позитивні чи негативні; Модальність – страх, гнів, радість, сором; Кількісні: сила, слабкість як збудженість і пригніченість; Інтенсивність як напруженість і розрядка Загальні характеристики емоцій: Переключення – можливість перенесення емоційного забарвлення з причин почуттів на другорядні умови Передбачення – емоційний сигнал про можливі наслідки дій, які будуть виконуватися Просторово-часове зміщення – зміщення з самої події у згадку про неї, коли переживання стає ще більш виразним

Слайд 7

Специфічні властивості емоцій: Ситуативність – вираження значущого для людини тут і тепер; Предметність – суттєва ознака емоцій, пов’язана з виділенням актуального предметного змісту.

Слайд 8

ПОЧУТТЯ Прості емоції – зумовлені безпосередньою дією подразників, пов’язаних із задоволенням первинних потреб. Такі емоції створюють емоційний тон відчуттів: задоволення-незадоволення. Складні емоції (почуття) пов’язані з усвідомленням життєвого значення об’єктів, опредметненність переживань: радість, викликана чимось, гнів щодо когось Почуття - відображення у свідомості людини її суб'єктивного ставлення до дійсності при задоволенні або незадоволенні вищих потреб. Почуття формуються під час суспільного розвитку людини та змінюються залежно від конкретних соціальних умов.

Слайд 9

Властивості почуттів Предметність Індивідуальність Амбівалентність (єдність протилежних емоцій) Знаковість (позитивність – негативність) Модальність (радість, горе, смуток) Головна властивість – визначення динамічного вектора активності суб’єкта щодо предмета почуття

Слайд 10

ПОЧУТТЯ по-перше, вони породжуються цією дійсністю; по-друге, вони завжди мають свій об'єкт, який їх викликає (предмети, явища природи, вчинки людей, їх взаємовідносини, суспільні події тощо); по-третє, почуття людини мають особистісний характер: у них відображається значущість предметів і явищ для людини в конкретній ситуації.

Слайд 11

Емоції й почуття розрізняють за походженням: 1. Емоції первинні, почуття вторинні. 2. Емоції елементарні психічні явища, почуття - складні. 3. Емоції тісно пов'язані з інстинктивною, безумовно-рефлекторною підкорковою діяльністю головного мозку, почуття - кіркові утворення. 4. Емоції притаманні людині і тварині, почуття - лише людині. 5. Емоції регулюють відносини людини із середовищем, почуття - її стосунки як особистості з іншими людьми.

Слайд 12

Види емоційних станів: Настрій - загальний емоційний стан, який впливає протягом певного часу на поведінку людини. Настрій може бути різноманітним: радісним або сумним, веселим або пригніченим, спокійним або дратівливим. Настрій є емоційною реакцією не на безпосередні наслідки тих або інших подій, а на їх значення для життя людини в контексті її загальних життєвих планів, інтересів й очікувань.

Слайд 13

Стрес - стан, що характеризується максимальною мобілізацією всіх сил, напругою. Чинник, який викликає стан стресу, називається стресором. Розрізняють фізіологічні стресори (надмірне фізіологічне навантаження, висока або низька °, фізичні травми, інфекції, больові відчуття тощо) і психологічні стресори (загроза, небезпека, образа, інформаційне перевантаження і т. п.).

Слайд 14

Афект - короткочасний, швидкоплинний емоційний спалах, що характеризується змінами у свідомості, порушенням вольового контролю. Будь-яке почуття може переживатися в афективній формі (захоплення, гнів, лють, релігійний екстаз та ін.). Афект виникає раптово у вигляді спалаху. При цьому змінюються увага й сприймання. Людина втримує в полі уваги тільки ті об'єкти, які пов'язані з переживанням. Усе інше усвідомлюється недостатньо, що є однією з причин практичної некерованості цим станом.

Слайд 15

Пристрасть— сильні й тривалі емоції, що на певний час забарвлюють життя індивіда, істотно позначаються на спрямованості й динаміці його діяльності. Це виразний сигнал особистісного смислу предмета його потреби — мотиву, від якого залежить життя. Пристрасть виявляється у зосередженості індивіда на якомусь предметі. Переживаючи пристрасть, людина страждає, стає пасивною істотою; вона начебто перебуває під владою якоїсь сили, хоча ця сила й виходить від неї.

Слайд 16

Відмінність емоцій від почуттів Емоції: Відображення ситуативного ставлення до певних об’єктів Це фаза виникнення і перебігу почуттів Це безпосередні переживання, в яких демонструється ставлення Почуття: Стійке і узагальнене ставлення людини до об’єктів Це фаза розкриття і демонстрації емоцій Це безпосереднє ставлення

Слайд 17

Почуття – це складні емоції Диференціація почуттів в залежності від предметної сфери Інтелектуальні – подив, цікавість, допитливість, сумнів у процесі інтелектуальної діяльності; Моральні – ставлення людини до людини і суспільства; Естетичні – спрямованість на предмет і проникнення в його суть

Слайд 18

Дякую за увагу.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Психологія